Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Miroslav Válek

Miroslav Válek

Básnik, prekladateľ a minister kultúry SSR (1969-1988) Miroslav Válek bol významný predstaviteľ modernej slovenskej ľúbostnej poézie. Prezentoval to zbierkami Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj a Milovanie v husej koži. Narodil sa v Trnave 17. júla 1927.

Pracovať začal ako redaktor vo viacerých časopisoch. V rokoch 1962-1966 bol šéfredaktorom v tom čase pre slovenskú literatúru zlomového mesačníka Mladá tvorba, ktorá zohrala po roku 1956, po páde kultu stalinizmu, dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. Sústreďovali sa okolo nej mladí literáti, výtvarníci a dramatici, čerpajúci zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. V rokoch 1966-1967 viedol časopis Romboid a v roku 1968 sa spolupodieľal na obnovení Nového slova.
      Svoje prvé literárne pokusy uverejňoval v rokoch 1946-1948 v trnavskom dvojtýždenníku Plameň, kde mu vyšlo niekoľko lyrických básní, prezrádzajúcich jeho nesporný talent. Debutoval v roku 1959 zbierkou Dotyky, plnou básní s ľúbostnou tematikou. Nasledovala zbierka Príťažlivosť (1961), kde medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, v ktorej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou. Báseň je formálne inak podaným protestom proti fašizmu a diktatúre ako takej. Ďalšie originálne Válkove verše obsahujú básnické zbierky Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965). Obsahovo inak vyznieva básnická skladba Slovo (1976), ktorej kontroverzné prijatie vyplývalo hlavne z Válkovej oddanosti ku komunistickej ideológii. Zbierkou Z vody sa v roku 1977 vrátil k svojej expresívnej ľúbostnej lyrike. Niektoré jeho texty si vybrali k piesňam speváci Pavol Hammel a Miro Žbirka.
      Výber z jeho publicistickej činnosti, zameranej na problémy literatúry, ale aj na otázky rozvoja socialistickej kultúry vyšli knižne pod názvom O literatúre a kultúre (1979).
      Neodmysliteľnou súčasťou životnej cesty Miroslava Válka bola jeho politická činnosť. Bol slovenským ministrom kultúry v období tzv. normalizácie (1969-1988) i členom najvyšších orgánov komunistickej strany. Ako politik sa hlásil k normalizácii, ako minister kultúry sa snažil zmierňovať jej dopad na slovenskú kultúru, brániť ju pred hrubými mocenskými zásahmi.
      Nielen literárna a umelecká verejnosť hodnotí Miroslava Válka ako svetového básnika s mimoriadnym talentom. Jeho diela a výbery z jeho diel vyšli preložené do 14 cudzích jazykov a boli publikované v zahraničných časopisoch a antológiách. Válkove knihy pre deti vyšli v Bulharsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Veľkej Británii, Ukrajine a USA.
      Okrem vlastnej tvorby prekladal Miroslav Válek svetovú poéziu z francúzštiny, poľštiny, češtiny a ruštiny.
      Miroslav Válek zomrel 27. januára 1991 v Bratislave, dožil sa 63 rokov.
(Zdroj a foto: TASR)

List.php:/getLoadedProductCollection 8 List.php:/getLoadedProductCollection 8
 • Autor: Miroslav Válek

  Domáca úloha

  Vydavateľstvo: FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
  Dátum vydania: 13. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Do básnickej zbierky Domáca úloha je zahrnutých dvadsať básní z literárnych začiatkov Miroslava Válka. Ich výber vychádza z objavu neznámych pútnických básní z obdobia 1942 1948, ktoré autor publikoval v dobovej katolíckej tlači, v kalendári Pútnik svätovojtešský a časopise Pútnik, premenovanom neskoršie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Do Tramtárie 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Buvik
  Dátum vydania: 9. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,20 €
  Vaša cena: 6,84 
  Poézia Miroslava Válka, básnika par excellence, vychádza vo výbere s humorným názvom Do Tramtárie. V zbierke nájdu deti kultové básne ako Panpulóni, Ako sa Kubo stratil, Ozvena, v ktorých iskrí radostná detská hra so slovom, ale i s obrazom. Válkovu inšpiratívnu nonsensovú hru pre deti skvele rozvíja akademický … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Pampulóni

  Vydavateľstvo: Belimex
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 0,63 €
  Vaša cena: 0,60 
  Malé leporelo na motívy básnickej skladby Panpulóni s ilustráciami Martina Kellenbergera. (170x205, 12 s. , FB, TV) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Zakázaná láska

  Vydavateľstvo: Perfekt
  Dátum vydania: 26. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Výber toho najlepšieho z tvorby Miroslava Válka, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom slovenskej básnickej moderny 20. storočia. Autor sa vnútorným dialógom spája s čitateľom a ľudsky, ironicky i sebaironicky sa dotýka jeho duše, ktorá je poznačená tragickými osudmi - motívmi zrady, sklamania a z toho prameniacej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Lastovička vo fraku

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  V tvorbe pre deti presadzoval Miroslav Válek nedidaktický, hravý prístup k detskému čitateľovi. Využíval zvukovú stránku slova, hral sa s jeho významom, a zároveň podnecoval detskú predstavivosť a obrazotvornosť, cit pre rytmus reči a melodiku jazyka. Jeho detské verše berú čitateľa ako rovnocenného partnera, nepodkladajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Básnické dielo - Miroslav Válek

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Miroslav Válek je jednou z najkontroverznejších osobností slovenskej kultúry 20. storočia. Na jednej strane básnik, uznávaný kritikmi a obľúbený medzi dospelými i detskými čitateľmi, na druhej strane politik, ktorý takmer dvadsať rokov riadil slovenskú kultúru v duchu komunistickej normalizácie. Táto kniha umožňuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Do Tramtárie

  Vydavateľstvo: Buvik
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,58 €
  Vaša cena: 5,30 
  Poézia Miroslava Válka, básnika par excellence, vychádza po mnohých rokoch v novom výbere s humorným názvom Do Tramtárie. V zbierke nájdu deti kultové básne ako Pampulóni, Ako sa Kubo stratil, Ozvena, v ktorých iskrí radostná detská hra so slovom, ale i s obrazom. Válkovu inšpiratívnu nonsensovú hru pre deti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Válek

  Jesenná láska

  Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Možno, Svadba, Zápalky, Dážď. .. To je len niekoľko básní z výberu z ľúbostnej lyriky Miroslava Válka. Hoci sa venoval aj prekladu a publicistickej činnosti, ťažisko jeho tvorby predstavovala poézia. Vydal viacero básnických zbierok – Dotyky, Nepokoj či Milovanie v husej koži. Okrem toho bol tvorcom modernej poézie … Zobraziť viac info ►