Tomáš Valenta

autor

Vztahy


Dům postavený na určitém místě vstupuje s tímto místem do dialogu, na němž se dům i místo podílejí stejnou měrou. Jelikož však každý z nich hovoří svým vlastním jazykem, záleží na styčných bodech: oběma je však společná jejich materiální a prostorová dimenze. Je nasnadě, že především v této rovině bude probíhat komunikace mezi nimi. Jde tedy o vazbu architektury k místu, o místo oslovené osobním Ty, o architekturu vztahu. To jistě není žádné nové téma, ale spíše všeobecně známý fakt architektury. Přesto však takový fakt, o němž se musí každá generace architektů znovu přesvědčit.Kniha Vztahy. O vazbě k místu v architektuře vyšla v německém originálu poprvé v roce 1994 a stala se důležitým zdrojem poznání historie architektury a stavby měst z perspektivy vztahu architektonického díla a fyzického místa, architektury a topografie. Téma fyzického prostředí architektury, chápané celostně jako kulturní fenomén, je v digitální době stále více aktuální. Kniha se těší stálému zájmu čtenářů a v roce 2014 vyšla po dvaceti letech ve druhém doplněném a rozšířeném vydání, z nějž je pořízen český překlad.Tomáš Valena patří k významným středoevropským historikům architektury, v českém prostředí je známý zejména jako znalec díla Josipa Plečnika. Nakladatelství Zlatý řez nyní předkládá českým čtenářům jeho stěžejní teoretické dílo, jehož tématem je vztah architektury a fyzického místa. Autor nejprve zkoumá samotný pojem místa, poté uvažuje nad různými podobami genia loci a konečně předkládá historický přehled dialogického vztahu architektury k místu nejen v evropské tradici. Ukazuje, jak přírodní a krajinné podmínky ovlivňují podobu architektonického díla a jak architektura svým pozorným čtením místa pomáhá člověku zabydlet se ve světě. Bohatě ilustrovaná kniha spojuje vysokou odbornou náročnost se čtenářskou přitažlivostí.
U dodávateľa
26,34 € 27,73 €

Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (pracovný zošit)


Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Matika pre spolužiakov: Analytická geometria (učebnica)


Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly je precvičenie s výsledkami. Správnosť postupu týchto príkladov si študent môže skontrolovať po načítaní QR kódu na našich webových stránkach. Učebnica je preverená stovkami stredných škôl a viac ako 30 000 študentami.
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (učebnica)


Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly je precvičenie s výsledkami. Správnosť postupu týchto príkladov si študent môže skontrolovať po načítaní QR kódu na našich webových stránkach. Učebnica je preverená stovkami stredných škôl a viac ako 30 000 študentami.
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Matika pre spolužiakov: Postupnosti a rady (pracovný zošit)


Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Matika pre spolužiakov: Stereometria (učebnica)


Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly je precvičenie s výsledkami. Správnosť postupu týchto príkladov si študent môže skontrolovať po načítaní QR kódu na našich webových stránkach. Učebnica je preverená stovkami stredných škôl a viac ako 30 000 študentami.
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Matika pre spolužiakov: Stereometria (pracovný zošit)


Pracovný zošit je štandardne určený pre 3. ročník stredných škôl. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami, obsahujúcimi to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Matika pre spolužiakov: Zbierka úloh I.


Prvý diel zbierky úloh obsahuje príklady zo všetkých učebníc Matiky pre spolužiakov, štandardne určených pre prvý a druhý ročník strednej školy (tzn. Základné poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetria, Funkcie a Goniometria). Príklady sú zoradené vzostupne podľa náročnosti. Táto zbierka ako jediná na trhu obsahuje naviac QR kódy, po ktorých načítaní sa študent dostane na webové stránky, kde sú príklady kompletne vyriešené a okomentované, tým si môže nájsť chybu, prípadne zistiť, ako dôjsť k správnemu výsledku. Zbierka spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu.
Na sklade 2Ks
19,95 € 21,00 €