Libuše Válková

autor

Manuál praktického lékaře školitele


Manuál pro praktické lékaře školitele byl napsán za účelem doplnění informací dlouhodobě pracujícím školitelům, lékařům, kteří se této náročné funkce teprve ujímají, především však kolegům, kteří se k této práci dostanou na základě svého zájmu během akreditačního řízení bez předběžného kursu či jiné přípravy. Zájemce o školitelství najde v Manuálu kritéria pro tuto práci i návod, jak přijmout do své péče mladého lékaře. Pozornost je věnována také komunikaci mezi lékařem a pacientem, nejvýznamněj šímu diagnostickému nástroji praktického lékaře. Školitel zde získá představu o tom, jak a co školence učit a jak hodnotit jeho výsledky i svoji vlastní práci, jaký význam má koordinace specializační přípravy a jak připravit kandidáta ke kvalifikační atestační zkoušce. Koncepce jednotlivých kapitol je dána jak faktologií, tak zkušenostmi autorů z vlastní dlouholeté práce v předatestační přípravě praktických lékařů. Může se proto stát zdrojem cenných informací i samotným školencům, kteří v příloh ách najdou podrobnou skladbu vzdělávacího programu včetně vzdělávacích cílů, jejichž obsahem jsou teoretické požadavky přípravy. Logbook (příloha 3) poučí čtenáře o požadavcích na praktické dovednosti lékaře a seznam literatury dá návod, kde vědomost i hledat. Tento Manuál by tedy neměl chybět v žádné pracovní knihovničce praktického lékaře.
Vypredané
12,62 € 13,28 €

Hlas individuality


Hnutí druhé divadelní reformy, nesené vlnou obnoveného zájmu o psychosomatické disciplíny, o organičnost lidského výrazu, znovu upřednostnilo problematiku hlasu a ozřejmilo, že lidský hlas není jenom nástroj užívaný pro nějaké sdělení, ale že je to sdělení samo. Hlas není jen projev individuality, hlas je individualita, jež se v daném okamžiku stala hlasovým výrazem. Výuka Libuše Válkové spočívá v její sluchověanalytické dovednosti vyposlechnout ze zvuku hlasu jeho funkční zapojení a strukturální zákonitosti. Eva Vyskočilová se ve svém Psychosomatickém pojetí hlasové výchovy zabývá problematikou výchovy hlasu, do níž se promítá celá osobnost člověka.
Vypredané
3,97 € 4,18 €