Barbora Valovičová

autor

Pravopisný semafor 5


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. overenie pochopenia učiva; 2. úlohy na precvičovanie; 3. Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo. Pridanou hodnotou sú zvukové nahrávky vybraných cvičení prístupné na e-orbispictus.sk – žiak si tak sám môže počasi domácej prípravy na vyučovanie precvičiť formou diktátu vybrané pravopisné a gramatické javy. Riešenia nájdete v samostatnom titule, jednotlivé texty je teda zároveň možné použiť aj ako diktáty.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Pravopisný semafor 6


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. overenie pochopenia učiva; 2. úlohy na precvičovanie; 3. Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo. Riešenia nájdete v samostatnom titule, jednotlivé texty je teda zároveň možné použiť aj ako diktáty.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Pravopisný semafor 6 – Zošit pre učiteľa


Pravopisný semafor 6 – Zošit pre učiteľa
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Pravopisný semafor 5 – Zošit pre učiteľa


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: overenie pochopenie učiva; úlohy na precvičovanie; Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo. Pridanou hodnotou sú zvukové nahrávky vybraných cvičení prístupné na e-orbispictus.sk. Žiak si tak sám môže počas domácej prípravy na vyučovanie precvičiť formou diktátu vybrané pravopisné a gramatické javy. Zošit pre učiteľa obsahuje správne riešenia a v prípade tvorivých úloh i námety na riešenie. Učiteľ či rodič tak môže jednotlivé úlohy zároveň použiť i ako diktát či pravopisné cvičenie.
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Pravopisný semafor 6


Séria doplnkových pracovných zošitov zo slovenského jazyka určená na precvičovanie pravopisu a gramatiky na súvislých a pútavých textoch na prácu v škole i na doma. Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. overenie pochopenia učiva; 2. úlohy na precvičovanie; 3. Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo. Riešenia nájdete v samostatnom titule, jednotlivé texty je teda zároveň možné použiť aj ako diktáty.
Na sklade 3Ks
5,70 € 6,00 €

Pravopisný semafor 5


Pravopisný semafor ponúka rôznorodé cvičenia s dostatočným priestorom na vpisovanie, koncept je postavený na systéme troch postupných krokov: 1. overenie pochopenia učiva; 2. úlohy na precvičovanie; 3. Záverečné úlohy slúžiace ako reflexia, či si žiak dostatočne osvojil učivo. Pridanou hodnotou sú zvukové nahrávky vybraných cvičení prístupné na e-orbispictus.sk – žiak si tak sám môže počasi domácej prípravy na vyučovanie precvičiť formou diktátu vybrané pravopisné a gramatické javy. Riešenia nájdete v samostatnom titule, jednotlivé texty je teda zároveň možné použiť aj ako diktáty.
Na sklade 2Ks
5,70 € 6,00 €