A. P. van Bovenkamp

autor

Berlín za Hitlera 1939 - 1945


Mesto Berlín sa významne zapísalo do histórie ľudstva, žiaľ, aj jej tragickej stránky.Práve tu sa rozhoreli plamene oboch svetových vojen, ktoré stáli život milióny nevinných ľudí. V Berlíne sa zrodili nacistické plány na masové vyvražďovanie Židov a ďalších ľudí "menejcennej rasy". Sídlili tu ústredia gestapa, SD a iných organizácií SS, ktoré rozsievali hrôzu po celej Európe. A v Berlíne sa odohralo aj dramatické záverečné dejstvo "Tretej ríše".Kniha opisuje, ako sa mesto menilo od dvadsiatych rokov, keď do neho vstúpili nacisti, a pôsobenie nacistických pohlavárov až do ich zaslúženého konca v roku 1945.
Na sklade 2Ks
18,99 € 19,99 €

Berlín za Hitlera 1933 - 1945


Město Berlín se významně zapsalo do historie lidstva, bohužel také do její tragické stránky. Právě zde se rozhořely plameny obou světových válek, které stály život miliónů nevinných lidí. V Berlíně se zrodily nacistické plány na masové vyvražďování Židů a dalších lidí "méměcenné rasy". Sídlilo zde ústředí gestapa, SD a jiných organizací SS, které rozsévaly hrůzu po celé Evropě. A v Berlíně se odehrálo i dramatické závěrečné dějství "Třetí říše". Kniha popisuje, jak se město měnilo od dvacátých let, kdy do něj vztoupili nacisti, a působení nacistických pohlavárů až do jejich zaslouženého konce v roce 1945.
Na sklade 1Ks
10,95 € 21,95 €

Berlín za Hitlera 1933 - 1945


Mesto Berlín sa významne zapísalo do histórie ľudstva, žiaľ, aj jej tragickej stránky. Práve tu sa rozhoreli plamene oboch svetových vojen, ktoré stáli život milióny nevinných ľudí. V Berlíne sa zrodili nacistické plány na masové vyvražďovanie Židov a ďalších ľudí "menejcennej rasy". Sídlili tu ústredia gestapa, SD a iných organizácií SS, ktoré rozsievali hrôzu po celej Európe. A v Berlíne sa odohralo aj dramatické záverečné dejstvo "Tretej ríše". Kniha opisuje, ako sa mesto menilo od dvadsiatych rokov, keď do neho vstúpili nacisti, a pôsobenie nacistických pohlavárov až do ich zaslúženého konca v roku 1945.
Na sklade 1Ks
18,99 € 19,99 €

Berlín za Hitlera 1939 - 1945


Město Berlín se významně zapsalo do historie lidstva, bohužel také do její tragické stránky.Právě zde se rozhořely plameny obou světových válek, které stály život miliónů nevinných lidí. V Berlíně se zrodily nacistické plány na masové vyvražďování Židů a dalších lidí "méměcenné rasy". Sídlilo zde ústředí gestapa, SD a jiných organizací SS, které rozsévaly hrůzu po celé Evropě. A v Berlíně se odehrálo i dramatické závěrečné dějství "Třetí říše".Kniha popisuje, jak se město měnilo od dvacátých let, kdy do něj vztoupili nacisti, a působení nacistických pohlavárů až do jejich zaslouženého konce v roce 1945.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Berghof


Berghof, utajené sídlo Hitlerovej moci je jedinečná kniha, bohato doplnená unikátnymi fotografiami. Nejde o bežný typ publikácie svojho druhu, ktorý sa venuje najmä politicko-vojenským udalostiam, ale táto kniha odhaľuje spletitý obraz súkromného života jedného z najkrutejších diktátorov moderných svetových dejín. Dozviete sa veľa o Hitlerovom súkromí, o pomeroch, z ktorých pochádzal, o tajnej láske k Eve Braunovej a najmä o Berghofe, vodcovom letnom sídle v centre bavorských Álp. Hitler tu trávil podstatnú časť svojho života, práve na tomto mieste rozvíjal monštruózny plán, ktorý napokon pripravil milióny ľudí o život. Jeho najdôvernejší spolupracovníci ako Göring, Speer, Bormann a Ribbentrop mali v okolí sídla postavené svoje domy. Berghof sa tak stal skutočným centrom moci Tretej ríše a neskoršie dobytých území.
Vypredané
12,99 € 19,99 €

Lacná kniha Berlín za Hitlera 1933 - 1945 (-70%)


Mesto Berlín sa významne zapísalo do histórie ľudstva, žiaľ, aj jej tragickej stránky. Práve tu sa rozhoreli plamene oboch svetových vojen, ktoré stáli život milióny nevinných ľudí. V Berlíne sa zrodili nacistické plány na masové vyvražďovanie Židov a ďalších ľudí "menejcennej rasy". Sídlili tu ústredia gestapa, SD a iných organizácií SS, ktoré rozsievali hrôzu po celej Európe. A v Berlíne sa odohralo aj dramatické záverečné dejstvo "Tretej ríše". Kniha opisuje, ako sa mesto menilo od dvadsiatych rokov, keď do neho vstúpili nacisti, a pôsobenie nacistických pohlavárov až do ich zaslúženého konca v roku 1945.
Vypredané
6,00 € 19,99 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Berlín za Hitlera 1939 - 1945 (-90%)


Mesto Berlín sa významne zapísalo do histórie ľudstva, žiaľ, aj jej tragickej stránky.Práve tu sa rozhoreli plamene oboch svetových vojen, ktoré stáli život milióny nevinných ľudí. V Berlíne sa zrodili nacistické plány na masové vyvražďovanie Židov a ďalších ľudí "menejcennej rasy". Sídlili tu ústredia gestapa, SD a iných organizácií SS, ktoré rozsievali hrôzu po celej Európe. A v Berlíne sa odohralo aj dramatické záverečné dejstvo "Tretej ríše".Kniha opisuje, ako sa mesto menilo od dvadsiatych rokov, keď do neho vstúpili nacisti, a pôsobenie nacistických pohlavárov až do ich zaslúženého konca v roku 1945.
Vypredané
2,00 € 19,99 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Berlín za Hitlera 1939 - 1945 (-70%)


Mesto Berlín sa významne zapísalo do histórie ľudstva, žiaľ, aj jej tragickej stránky.Práve tu sa rozhoreli plamene oboch svetových vojen, ktoré stáli život milióny nevinných ľudí. V Berlíne sa zrodili nacistické plány na masové vyvražďovanie Židov a ďalších ľudí "menejcennej rasy". Sídlili tu ústredia gestapa, SD a iných organizácií SS, ktoré rozsievali hrôzu po celej Európe. A v Berlíne sa odohralo aj dramatické záverečné dejstvo "Tretej ríše".Kniha opisuje, ako sa mesto menilo od dvadsiatych rokov, keď do neho vstúpili nacisti, a pôsobenie nacistických pohlavárov až do ich zaslúženého konca v roku 1945.
Vypredané
6,00 € 19,99 €

dostupné aj ako: