! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Lívia Vavrušová

autor

Demencia


Prinášame Vám knihu o demenciách, pretože túto problematiku pokladáme za veľmi naliehavú. Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. Vybrali sme kolektív našich najlepších odborníkov na túto problematiku a veríme, že štúdium tejto knižky obohatí Vaše poznania a vedomosti. Ďakujem všetkým autorom, že boli ochotní venovať svoj vzácny čas a napísali svoje kapitoly, aby kniha o demenciách mohla uzrieť svetlo sveta.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Úzkostné poruchy


Úzkosť je prirodzená emócia, ktorá varuje a umožňuje únik pred rizikom a nebezpečenstvom. To znamená, že z fylogenetického hľadiska je výhodná. Pri nadmernej, nekontrolovanej úzkosti už hovoríme o úzkostnej poruche, ktorá sa od bežných obáv líši hyperaktivitou dráhy úzkosti/strachu. Vplyvom genetických faktorov i faktorov vonkajšieho prostredia sa môžu narušiť základné psychické procesy, ktoré sa prejavia ako nesprávne vyhodnotenie hrozby, posilnené podmieňovanie strachu a odolnosť proti vyhasínaniu, ktoré vedú k úzkostným klinickým prejavom...
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Príručka pre mladých lekárov


Knižka poslúži na občerstvenie vedomostí a ďalších lekárov povzbudí k práci, ktorá obohatí ich klinickú prax.
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Depresia


Epidemiológia depresie pútala poozornosť už dávnejšie. Už v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa publikovali zaujímavé štúdie z Európy, USA a iných častí sveta. Používali rôzne diagnostické systémy. Ich výsledky treba preto posudzovať so značnou rez ervou. Horwath a kol.Z obsahu: * Epidemiológia depresie * Modely depresie * Od melanchólie k veľkej depresii * Depresívne poruchy * Reziduálne zmeny pri depresii * Somatické príznaky depresie * Psychopatológia depresie v detstve a adolescencii * Schi zoafektívna porucha, depresívny typ - afektívna porucha, alebo schizofrénia? * Depresia v detskom a adolescentnom veku a jej vplyv na chronotropnú reguláciu srdcovej činnosti * Alkolická depresia * Demencia a depresia * Sezónna afektívna porucha * De presia a poruchy sexuálnych funkcií
Vypredané
9,46 € 9,96 €

Bipolární porucha


Vypredané
4,15 € 4,37 €