! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Lenka Vdovjaková

autor

Cikánské karty v praxi - kniha + karty


Sada tradičných vešteckých kariet (60 x 100 mm) a mimoriadne podrobná praktická príručka pre prácu s nimi od nadanej a skúsenej slovenskej autorky. Cigánske karty sú iné ako známejší Tarot: v istom zmysle poskytujú konkrétnejšie a jednoduchšie odpovede. Sú pamiatkou na staré časy, keď ľuďom veštili osud kočovní alebo cirkusoví Cigáni. Pre bežný život boli podstatné také veci, ako napríklad či sa daný vzťah skončí svadbou, či je milý/á verný/á, ako je to s peniazmi, dedičstvom a rôznymi spormi, alebo či človeku nehrozí nejaká choroba, pohroma či dokonca smrť. Presne takéto a podobné udalosti zobrazujú Cigánske karty. Ich výklad by mal poskytnúť pýtajúcemu sa podrobný a konkrétny obraz, epicky znázorňujúci danú situáciu s jej priebehom a vývojom. Cigánske karty rozpovedajú príbeh, ktorý treba vedieť prečítať na základe vzájomnej súvislosti a postavenia jednotlivých kariet. Kniha popisuje význam jednotlivých 36 kariet aj všetkých ich možných kombinácií („každá s každou“), a to v upresnení pre tieto oblasti: prítomnosť, budúcnosť, vzťahy, práca, zdravie, osobnosť, vnútorný rast/rada. Ďalšia časť pre rýchlejšiu orientáciu uvádza stručný prehľad významu jednotlivých kariet v kategóriách: celkový význam, zdravie, charakteristika osôb. No a na záver sa pochopiteľne naučíte, ako vlastne Cigánske karty vykladať. Máte päť možností: vytiahnuť si iba jednu či dve karty, alebo potom zložitejšie rozloženia s názvami Kríž, Podkova, Sedma a Päť párov.
Na sklade 1Ks
15,68 € 16,50 €

Cikánské karty a tarot


Význam cigánskych kariet vysvetľuje jedinečná príručka mladej slovenskej "veštice" Lenky Vdovjakovej. Lenka je obdarená jasnovidnými schopnosťami a má za sebou bohatú vešteckú prax. Svoje skúsenosti a poznatky odovzdáva čitateľom otvorene a zrozumiteľne, takže z nich môžu vychádzať aj tí, ktorí to s kartami ešte nikdy neskúšali. Jej kniha má tri časti. Prvá vysvetľuje tzv. cigánske karty – 36 obrázkov, ktoré popisujú rôzne udalosti v živote človeka. Nájdete tu význam každej z nich jednotlivo, ale aj význam ich vzájomných kombinácií vo vyčerpávajúcom zozname „každá s každou“, čo je v unikátne, lebo v ostatných dostupných príručkách k cigánskym kartám sú kombinácie uvedené len námätkovo. Pri vykladaní cigánskych kariet však majú zásadný význam práve ich kombinácie, a tak sa kniha Lenky Vdovjakovej stáva zatiaľ najkompletnejšou príručkou k tomuto typu veštenia. Druhá časť je tiež ojedinelá – vysvetľuje totiž známe tarotové karty iným, „cigánskym“ spôsobom. Tarot tvorí súbor 78 kariet, ktorým sa pripisuje skôr ezoterický či psychologický význam. V tejto knihe sú však interpretované podobne ako cigánske karty, teda s orientáciou na konkrétne udalosti. Autorka zároveň používa oba druhy kariet na zistenie charakterových vlastností osôb. Tretia časť uvádza rôzne spôsoby práce s kartami a ku každému pridáva množstvo ilustračných príkladov z praxe. Tieto príklady sú volené a opisované tak, aby si čitateľ osvojil a precvičil vykladanie kariet v rôznych konkrétnych prípadoch pri objasňovaní záležitostí z rôznych oblastí života. Oblasti, ktorých sa príklady týkajú, sú tie, ktoré všetkých zaujímajú najviac: partnerské a rodinné vzťahy, práca a zdravie. Táto kniha vám umožní porozumieť reči vykladacích kariet tak, aby ste si pomohli v nejasných či problematických situáciách a získali radu, povzbudenie a nádej pre seba či svojich blízkych.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Karty Lenormand (karty + brožúrka)


Sada kariet tzv. Lenormand, ktorých je 36. Patria k obľúbeným druhom kariet určených na vykladanie a veštenie. Je k nim priložená brožúrka, v ktorej nájdete vysvetlenie, čo jednotlivé karty znamenajú, čiže ako si vysvetliť ich posolstvo pri výklade, a to v kategóriách: hlavný význam, láska, zamestnanie, zdravie, čas (pri otázkach, kedy niečo nastane), vlastnosti (ak nás zaujíma niečí charakter), áno alebo nie (keď chceme vedieť, či sa niečo stane alebo či máme niečo urobiť). Brožúrka obsahuje aj niekoľko návodov, ako vlastne karty vykladať. Toto výhodné balenie je teda dostatočné pre každého, kto si chce tieto karty vyskúšať, zoznámiť sa s nimi, urobiť si z nich svojho stáleho sprievodcu, radcu a pomocníka...
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Cigánske karty - 36 kariet + brožúra


Sada tzv. Cigánskych kariet, ktorých je 36. Sú to jedny z najstarších kariet určených na vykladanie a veštenie. Je k nim priložená brožúrka, v ktorej nájdete vysvetlenie, čo jednotlivé karty znamenajú, čiže ako si vysvetliť ich posolstvo pri výklade, a to v kategóriách: hlavný význam, láska, zamestnanie, zdravie. Brožúrka obsahuje aj niekoľko návodov, ako vlastne karty vykladať. Toto výhodné balenie je teda dostatočné pre každého, kto si chce tieto karty vyskúšať, zoznámiť sa s nimi, urobiť si z nich svojho stáleho sprievodcu, radcu a pomocníka. Na druhej strane, autorkou tejto malej brožúrky je Lenka Vdovjaková, ktorá je autorkou aj oveľa obsiahlejších príručiek k Cigánskym kartám – čo vás možno bude zaujímať, keď sa oboznámite so základom práce s Cigánskymi kartami a budete sa chcieť dozvedieť viac...
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Cigánske veštenie podrobne a presne


Cigánske karty sú známe a obľúbené. Je ich menej ako v Tarote a svojím spôsobom sa s nimi veští jednoduchšie. Popisujú totiž dosť presné situácie, udalosti alebo jednanie iných ľudí. Dokážu objasniť rôzne problémy, vzťahy a otázky, ako aj ukázať smer, ktorým sa daná vec pravdepodobne bude uberať. Základom ich úspešného využívania sú ich kombinácie a vzájomné vzťahy. Skúsená slovenská vykladačka týchto kariet napísala novú príručku jedinečnú svojho druhu špeciálne pre naše vydavateľstvo, v ktorej sa nachádzajú jasné interpretácie úplne všetkých možných trojkombinácií, čiže 3 kariet, ktoré si treba vytiahnuť spolu ako odpoveď na ľubovoľnú otázku. Nikde inde takéto absolútne kompletné výklady nenájdete! Okrem toho úvodná časť knihy vysvetľuje dôležité všeobecné princípy, ktoré s takýmto používaním cigánskych kariet súvisia. A samozrejme ešte predtým, ako sa pristúpi k jednotlivým trojkombináciám (ktoré sú uvedené prehľadne, podľa abecedného poradia názvov kariet), uvádza sa tu význam každej karty samostatne a podrobnejšie. Navyše sa oboznámite aj s viacerými inými možnosťami, akým systémom si môžete karty vykladať a na čo sa ich pýtať.
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Cikánske věštění podrobně a přesně


Cikánské karty jsou známé a oblíbené. Popisují totiž poměrně přesně situace, události nebo konání druhých. Umí objasnit rozmanité problémy, vztahy či otázky, a také ukázat, jakým směrem se bude daná záležitost ubírat. Základem práce s nimi jsou jejich kombinace. Zkušená slovenská vykladačka Cigánskych kariet Lenka Vdovjaková napsala ojedinělou příručku, v níž se nacházejí jasné interpretace naprosto všech možných kombinací 3 karet, které si je třeba vždycky vyložit najednou jako odpověď na jakoukoliv otázku, již chcete zkoumat pomocí tohoto systému. Navíc úvodní část knihy vysvětluje důležité obecné principy, jež s používáním těchto karet souvisí. A také zde najdete základní význam každé karty v rámci kategorií: klíčové slovo, hlavní poselství, minulost, povahové vlastnosti, o jakém časovém období karta vypovídá, její význam vzhůru nohama, její odpověď ve stylu ano/ne. Rovněž objevíte i další možnosti, jak si lze Cikánské karty vykládat a nač se jich ptát.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €

Cikánské karty v praxi (kniha)


Mimoriadne podrobná praktická príručka pre prácu s Cigánskymi kartami od nadanej a skúsenej slovenskej autorky. Cigánske karty sú iné ako známejší Tarot: v istom zmysle poskytujú konkrétnejšie a jednoduchšie odpovede. Sú pamiatkou na staré časy, keď ľuďom veštili osud kočovní alebo cirkusoví Cigáni. Pre bežný život boli podstatné také veci, ako napríklad či sa daný vzťah skončí svadbou, či je milý/á verný/á, ako je to s peniazmi, dedičstvom a rôznymi spormi, alebo či človeku nehrozí nejaká choroba, pohroma či dokonca smrť. Presne takéto a podobné udalosti zobrazujú Cigánske karty. Ich výklad by mal poskytnúť pýtajúcemu sa podrobný a konkrétny obraz, epicky znázorňujúci danú situáciu s jej priebehom a vývojom. Cigánske karty rozpovedajú príbeh, ktorý treba vedieť prečítať na základe vzájomnej súvislosti a postavenia jednotlivých kariet. Kniha popisuje význam jednotlivých 36 kariet aj všetkých ich možných kombinácií („každá s každou“), a to v upresnení pre tieto oblasti: prítomnosť, budúcnosť, vzťahy, práca, zdravie, osobnosť, vnútorný rast/rada. Ďalšia časť pre rýchlejšiu orientáciu uvádza stručný prehľad významu jednotlivých kariet v kategóriách: celkový význam, zdravie, charakteristika osôb. No a na záver sa pochopiteľne naučíte, ako vlastne Cigánske karty vykladať. Máte päť možností: vytiahnuť si iba jednu či dve karty, alebo potom zložitejšie rozloženia s názvami Kríž, Podkova, Sedma a Päť párov.
Na sklade 2Ks
11,97 € 12,60 €

Cikánské karty (karty + brožurka)


Sada tzv. Cikánských karet, jichž je 36. Jsou na nich výjevy, předměty nebo postavy, které představují běžné či důležité okamžiky lidského života. Cikánské karty patří k nejstarším a nejoblíbenějším nástrojům určeným k věštění. K této sadě je přiložená brožurka, v níž najdete vysvětlení, co jednotlivé karty znamenají, čili jak si vysvětlit jejich poselství při výkladu, a to v těchto kategoriích: hlavní význam, láska, zaměstnání, zdraví. Nachází se tu i několik návodů, jak vlastně s těmito kartami zacházet a jak je vykládat. Toto výhodné balení je zcela dostačující pro každého, kdo si chce Cikánské karty vyzkoušet a seznámit se s nimi. A možná se vám zalíbí natolik, že se z nich stane váš stálý rádce a společník! Brožurku sestavila zkušená slovenská kartářka Lenka Vdovjaková, ktorá je autorkou i mnohem obsáhlejších příruček k Cikánským kartám – co vás možná bude zajímat, až se seznámíte se základy práce s těmito kartami a budete se chtít dozvědět víc...
Na sklade 2Ks
6,27 € 6,60 €

Karty Lenormand + brožúrka


Sada karet tzv. Lenormand, kterých je 36. Patří k oblíbeným druhem karet určených pro vykládání a věštění. Je k nim přiložena brožurka, ve které najdete vysvětlení, co jednotlivé karty znamenají, čili jak si vysvětlit jejich poselství při výkladu, a to v kategoriích: hlavní význam, láska, zaměstnání, zdraví, čas (při otázkách, kdy něco nastane), vlastnosti (pokud nás zajímá něčí charakter), ano nebo ne (když chceme vědět, jestli se něco stane nebo zda máme něco udělat). Brožura obsahuje i několik návodů, jak vlastně karty vykládat. Toto výhodné balení je tedy dostatečné pro každého, kdo si chce tyto karty vyzkoušet, seznámit se s nimi, udělat si z nich svého stálého průvodce, rádce a pomocníka ...
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Tarotový snár - Horoskopy a praktický výklad kariet


Môžeme zmeniť svoj osud? Je budúcnosť daná? Alebo je život ako film a my sme jeho režiséri? Sníval sa vám zvláštny sen a neviete čo znamenal? Splnia sa vaše túžby? Čo vás čaká v najbližších dňoch? Tarot pozná odpoveď. Zoberte osud do vlastných rúk a nechajte sa viesť Tarotovým snárom, horoskopom a výkladom z kariet v praxi.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Tajemství mariášových karet


První kniha k praktickému vykládání mariášových karet! Mariášové karty jsou vhodné pro poznávání rysů, vlastností, schopností a osudu člověka a jsou tak využitelné téměř ve všech oblastech života – v mezilidských vztazích, partnerství, práci, poznávání sebe samého. Díky nim lépe porozumíte tomu, co právě pro vás znamená štěstí, láska či bohatství. Osud není neměnný, a dokonce existuje několik cest, po kterých se život může ubírat. Mariášové karty nám ukazují směr, důležitý je však náš vlastní aktivní přístup. Tato kniha je určena zejména těm, kteří se chtějí něco víc dozvědět o sobě, být vnímavější a odpovědnější. Její smysl spočívá v sebepoznání. Lenka Vdovjaková (* 1981) je jednou z mála, která se snaží objektivně přistupovat k psychotronickým jevům a alternativní medicíně. Věnuje se ajurvédě, zdravé výživě a psychotronice. Vykládáním karet se zabývá více než dvacet let. Má za sebou širokou publikační činnost na Slovensku, kde žije. Výkladům z karet se věnovala v knihách Cikánské karty a tarot (2006), Cikánské karty v praxi (2009), Tarotový snář, horoskopy a praktický výklad karet (2012).
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Lacná kniha Tajemství mariášových karet (-50%)


První kniha k praktickému vykládání mariášových karet! Mariášové karty jsou vhodné pro poznávání rysů, vlastností, schopností a osudu člověka a jsou tak využitelné téměř ve všech oblastech života – v mezilidských vztazích, partnerství, práci, poznávání sebe samého. Díky nim lépe porozumíte tomu, co právě pro vás znamená štěstí, láska či bohatství. Osud není neměnný, a dokonce existuje několik cest, po kterých se život může ubírat. Mariášové karty nám ukazují směr, důležitý je však náš vlastní aktivní přístup. Tato kniha je určena zejména těm, kteří se chtějí něco víc dozvědět o sobě, být vnímavější a odpovědnější. Její smysl spočívá v sebepoznání. Lenka Vdovjaková (* 1981) je jednou z mála, která se snaží objektivně přistupovat k psychotronickým jevům a alternativní medicíně. Věnuje se ajurvédě, zdravé výživě a psychotronice. Vykládáním karet se zabývá více než dvacet let. Má za sebou širokou publikační činnost na Slovensku, kde žije. Výkladům z karet se věnovala v knihách Cikánské karty a tarot (2006), Cikánské karty v praxi (2009), Tarotový snář, horoskopy a praktický výklad karet (2012).
Vypredané
8,23 € 16,45 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Tajemství mariášových karet (-10%)


První kniha k praktickému vykládání mariášových karet! Mariášové karty jsou vhodné pro poznávání rysů, vlastností, schopností a osudu člověka a jsou tak využitelné téměř ve všech oblastech života – v mezilidských vztazích, partnerství, práci, poznávání sebe samého. Díky nim lépe porozumíte tomu, co právě pro vás znamená štěstí, láska či bohatství. Osud není neměnný, a dokonce existuje několik cest, po kterých se život může ubírat. Mariášové karty nám ukazují směr, důležitý je však náš vlastní aktivní přístup. Tato kniha je určena zejména těm, kteří se chtějí něco víc dozvědět o sobě, být vnímavější a odpovědnější. Její smysl spočívá v sebepoznání. Lenka Vdovjaková (* 1981) je jednou z mála, která se snaží objektivně přistupovat k psychotronickým jevům a alternativní medicíně. Věnuje se ajurvédě, zdravé výživě a psychotronice. Vykládáním karet se zabývá více než dvacet let. Má za sebou širokou publikační činnost na Slovensku, kde žije. Výkladům z karet se věnovala v knihách Cikánské karty a tarot (2006), Cikánské karty v praxi (2009), Tarotový snář, horoskopy a praktický výklad karet (2012).
Vypredané
14,81 € 16,45 €

dostupné aj ako: