% Zľavy na hry %

Dmitrij Veriščagin

autor

Transformace


Príručka, ktorá ponúka čitateľom techniky systému návykov DEIR (= ďalší energoinformačný rozvoj), ktorý vypracovala skupina ruských vedcov v Sovietskom zväze. Táto kniha sa zameriava na umenie dostávať od života všetko, čo potrebujete, a pritom nebyť na tejto potrebe závislí. Keď sa naučíte želať si bez toho, aby ste si želali, získate všetko, čo potrebujete, a dokonce aj viac.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Vliv na druhé


Kniha je návodem, jak pomocí různých programů dosáhnout, aby se lidé kolem nás změnili z nepřátel na přátele, a lze v ní najít rady, jak usměrnit chování lidí (takzvaných vůdců), jak rozpoznat záměry jiných lidí a pochopit jejich vnímání. Kniha poskytuje cenné informace, co je potřeba udělat, aby se nezbytné a často méně příjemné úkony, které musí člověk vykonat, změnily na atraktivní události ovlivňování druhých lidí pomocí obrazného myšlení. Velmi zajímavá je kapitola o využití prvků praktické telepatie.
Na sklade 1Ks
10,29 € 10,83 €

Terapie Karmy


Teória karmy vysvetľuje naše neúspechy, nešťastie, choroby aj finančné problémy. Je však karma naozaj niečo, čomu sa nedá uniknúť? Je to náš nezvratný osud alebo spravodlivý trest? Nech už je váš názor akýkoľvek, v tejto knihe sa uvádzajú metódy, ktoré vám umožnia úplne a definitívne sa karmy zbaviť!
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Duševní síla - Zralost


Návod, ako prepojiť dušu, vedomie a telo, ako v sebe odhaliť zdroj neobmedzených síl, skvalitniť svoje tvorivé schopnosti a efektívne využiť vlastnú intuíciu. Sú tu uvedené informácie o pochopení duše ako základe vedomia a o rozšírení vedomia. Užitočné sú rady o zvýšení energie a psychickej ochrane.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Odolnost vůči nemocem a neůspěchům


Autor podáva učenie, ktoré pôvodne vzniklo v ZSSR na podnet vysokých politických činiteľov. Cieľom bolo vypracovať systém, ktorý by človeku umožnil získať dokonalú vládu nad svojím životom. Ten, kto je pripravený, môže nastúpiť na cestu dosiahnutia svojho plného rozvoja. Slúžia na to mnohé praktické cvičenia aj zaujímavá teória.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Jak měnit osud ve svůj prospěch


Táto kniha zoznamuje čitateľov s piatym stupňom systému DEIR. Je to ucelený systém, ktorý vedie k harmónii, úspešnému životu a zdraviu. D. Veriščagin sa tu dotýka závažného problému: ako sa nestratiť v prúde života. Je nevyhnutné pochopiť zákonitosti, ktoré riadia okolitý život, a porozumieť tendenciám svetových prúdov. Akonáhle sa to naučíte, už nebudete zbytočne strácať čas a plytvať silami, aby ste zvíťazili nad niečím, čomu sa aj tak nedá vyhnúť. Na druhej strane si nebudete vytvárať umelé prekážky a svoj osud budete pevne ovládať. Naučíte sa rozumieť svetovým prúdom, využívať zákonitosti „náhod“, predpovedať budúcnosť a meniť uzatvorené cesty na voľné.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Osvobození


Autor v této knize předává učení, které původně vzniklo v SSSR na podnět vysokých politických činitelů. Cílem bylo vypracovat systém, jenž by člověku umožnil získat dokonalou vládu nad svým životem, zdravím a úspěchem. Tento systém dostal název DEIR, tedy systém Dalšího EnergoInformačního Rozvoje. Ten, kdo je připraven, může díky sérii knih Dmitrije Veriščagina nastoupit cestu k dosažení svého plného rozvoje.
Vypredané
10,29 € 10,83 €

Jistota


Tato kniha seznamuje čtenáře s pátým stupněm systému DEIR, což je ucelený systém metod, jež vedou k harmonii, úspěšnému životu a zdraví. D. Veriščagin se zde dotýká závažného problému: jak se neztratit v proudu života. Je nevyhnutné pochopit zákonitosti, které řídí okolní život, a porozumět tendencím světových proudů. Jakmile se tuto dovednost naučíte, už nebudete zbytečně ztrácet čas a plýtvat silami, abyste zvítězili nad něčím, čemu se beztak nelze vyhnout. Na druhé straně si nebudete vytvářet umělé překážky a svůj osud budete pevně ovládat. Naučíte se rozumět světovým proudům, využívat zákonitosti "náhod", předpovídat budoucnost a měnit uzavřené cesty na volné.
Vypredané
0,48 € 0,50 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Jistota (-70%)


Tato kniha seznamuje čtenáře s pátým stupněm systému DEIR, což je ucelený systém metod, jež vedou k harmonii, úspěšnému životu a zdraví. D. Veriščagin se zde dotýká závažného problému: jak se neztratit v proudu života. Je nevyhnutné pochopit zákonitosti, které řídí okolní život, a porozumět tendencím světových proudů. Jakmile se tuto dovednost naučíte, už nebudete zbytečně ztrácet čas a plýtvat silami, abyste zvítězili nad něčím, čemu se beztak nelze vyhnout. Na druhé straně si nebudete vytvářet umělé překážky a svůj osud budete pevně ovládat. Naučíte se rozumět světovým proudům, využívat zákonitosti "náhod", předpovídat budoucnost a měnit uzavřené cesty na volné.
Vypredané
0,15 € 0,50 €

dostupné aj ako: