% Zľavy na hry %

Lenka Veselá-Prudková

autor

Židé a česká společnost v zrcadle litertury


Mladá autorka se věnuje již několik let sledování názorů na židy v české společnosti. Těžiště její práce leží v rozboru zpráv a postojů v tištěné literatuře 16. a 17. století, a to v širokém rozpětí od učeného zájmu o hebrejské texty přes zprávy současných kronikářů a moralizující literaturu až po nepřátelské pamflety a stereotypní obviňování. Autorčin pohled sahá zároveň od vnímání židů jako historického etnika až po bezprostřední stýkání a potýkání se židovskými současníky. Setkáváme se tu s kořeny moderního antisemitismu, mnoha neměnnými názory, ale i zajímavým vývojem pohledu na židovské současníky od středověku až po osvícenství.
Vypredané
7,10 € 7,47 €