! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Martin Vojtašovič

autor

Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár


Komentár zákona o kontrole v štátnej správe vyšiel v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu zákona v každodennom živote. Cieľom tohto komentára je osvetliť správnu aplikáciu zákona o kontrole v štátnej správe na základe praktických skúseností autora z výkonu kontrolnej činnosti, ako aj jeho skúseností z legislatívneho procesu spojeného s prípravou novely zákona. Popri novelizovanom znení zákona s komentárom sú súčasťou tejto publikácie aj vzory písomností potrebné na prípravu a výkon kontroly. Táto publikácia sa preto môže stať praktickou pomôckou v práci tým, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť profesionálne, ako aj tým, ktorí stoja „na opačnom brehu“ a figurujú v postavení kontrolovaných subjektov alebo ich zamestnancov. Je potrebné však aj povedať, že komentár nemôže odpovedať na všetky otázky, ktoré by v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti mohli vzniknúť. Rieši ale aspoň tie, ktoré boli predmetom doterajších diskusií. Zároveň otvára niektoré otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, ako aj legislatívne návrhy de lege ferenda.
Na sklade 1Ks
25,08 € 26,40 €