Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Herbert Vollmann

autor

Náboženské otázky v novém světle


Náboženské otázky jsou dnes tématem, odsouvaným mnohdy někam dozadu, za naléhavé potřeby všedních dní. A přitom je tomu přesně naopak: ony jsou vlastně těmi prvními a právě od nich se - někdy podvědomě - odvíjí obraz světa, ideály, pojem mravnosti a každodenní chování vůbec. Jedním z důvodů tohoto odsouvání je pocit mnoha lidí, že současné náboženské názory toho obsahují mnoho, co se nesrovnává s velikostí světa, přírody, s logikou věcí kolem nás. Těmto zkoumavým a nepovrchním lidem je určena tato knížka. Ukázka V proroctví, dochovaném v bibli, hovořil Ježíš o době konce a o posledním soudu (Mt 24, Mk 13, Lk 21). Věk konce však neznamená konec světa, jak si lidé často myslí, ale konec jednoho velkého období. Po něm začne nová doba, v níž má být na zemi zřízeno království Boží, tisíciletá říše míru. Přechodem ze staré doby do nové je obrat světů, spojený se světovým soudem, zvaným také poslední soud. Bez světového soudu nemůže nová doba započít, protože nejprve se musí provést důkladná očista ode všeho zla, aby vznikl čistý a ryzí základ pro novou říši. Pro lidstvo znamená světový soud období velké sklizně; ta mu přinese plody, vypěstované za tisíciletí jeho chtěním. Skutečnost, že mnohonásobně převažují plody špatné, svědčí o nepřátelském postoji většiny lidstva vůči Bohu a jeho zákonům - o nepřátelství často tak vyhroceném, že už nemůže být ostřejšího. Příčinu této skutečnosti musíme hledat v události, označované jako " pád do hříchu " a přijímané dosud bez porozumění. Pád do hříchu měl za následek dalekosáhlé změny ve vývoji celého lidstva. Jeho skutečný průběh zůstával až dosud tajemstvím, a bez jeho poznání nelze světovému soudu porozumět. Je proto užitečné zabývat se pádem do hříchu podrobněji a přihlédnout přitom i ke slovům bible. Lidé, žijící na zemi v době dětských dnů lidstva, byli svou povahou ještě prostí a přirození. Ochotně se podrobovali přírodním zákonům a vděčně přijímali každou pomoc ze světlých sfér. Stále více se v nich probouzel duch a s jeho procitáním rostla i touha po Světle. Kvetla krása a moudrost, Země se stala velikou kvetoucí a úrodnou zahradou, obrazem zahrad nebeského ráje. Potom se však na tuto nádheru začal snášet stín za stínem a zatemňovat ji. Lucifer, archanděl z Božské říše, vyslaný do stvoření, aby lidem přinesl osvícení pozemského rozumu, zavedl z vlastní vůle princip pokušení a nahradil jím princip pomáhající a podporující lásky. Místo aby lidi učil správnému užívání rozumu jako nástroje pro pozemské prostředí, zlákal je k jeho jednostrannému přepěstění, k jeho postavení nad ducha. A lidé tomuto pokušení podlehli. To byl začátek pádu do hříchu. Rozhodující okamžik, kdy začal člověk rozmýšlet sám o sobě a být si vědom své vlastní osobnosti. Ne však s pokorou a skromností ducha, ale s vypočítavou, povýšenou chytrostí pozemského rozumu. Z něj si udělal měřítko všech věcí.
Na sklade 1Ks darček
15,18 € 15,98 €

Nové poznanie k času obratu svetov


Súbor článkov na rôzne témy z pohľadu duchovnej školy Posolstvo Grálu. Cieľom je využiť nové poznanie dané ľudstvu tak, že sa autori pokúsia svojimi duchovnými schopnosťami pochopiť hlbší zmysel procesov vo stvorení. Z obsahu: Obrat svetov. Hľadanie Pravdy. Čo je šťastie? Je inteligencia vrodená? Technika a kultúra. Zdravé peňažníctvo. Inkarnácia a znovuzrodenie. Nirvána. Väčšina rozhoduje. Pohľad do budúcnosti. Tajomstvo energie atómu. Tajomstvo tiaže. Kameň mudrcov. Tajomstvo sfingy. Hviezdy a osud. Záhradní trpaslíci. Inkarnácia v minulosti, súčasnosti, a budúcnosti. Strieborná šnúra (transplantácia orgánov). Rakovina. Vyžarovanie človeka. Astrálne telo. Človek a jeho meno. Farba a tón.
Na sklade 1Ks darček
8,55 € 9,00 €

Pohľad do iného sveta


Štvrtý zväzok súborného vydania spisov Herberta Vollmanna, ako vydanie z poslednej ruky. Témy: Do tretice všetko dobré, Oko za oko, zub za zub, To večne ženské, čo nás priťahuje, Koreňom všetkej mravnosti je sebaovládanie, Je to duch, ktorý si tvorí telo, Ani ten najzbožnejší nemôže žiť v mieri, keď sa to jeho zlému susedovi nepáči, Visí to vo vzduchu, Vrana k vrane sadá, Každý si je strojcom svojho šťastia, Bez práce nie sú koláče, Neznalosť neospravedlňuje, Čo človek zasieva, to bude i žať, Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia, Ako hore, tak aj dole, Čísla - Podstata všetkých vecí, Generačné konflikty, Ľudské slabosti, Utrpenie, Padnutý archanjel, Falošní proroci, Čo je Pravda?, Zmysel pre krásu, Ako to pôjde ďalej?, Svetový súd, Budúca ríša mieru, K Jánovej apokalypse.
Na sklade 1Ks darček
6,18 € 6,50 €

Nové vědění k obratu světů


Obratem světů míní autor této knihy právě dnešní vyhrocenou dobu. Uzavírá se dění mnoha tisíciletí, v nichž jsme my lidé zráli a vyvíjeli se, nyní přichází čas sklizně plodů naší činnosti. Přírodní zákon „Co kdo zaseje, to sklidí“ zesiluje a zrychluje svou činnost a nutí nás, abychom se potkali s důsledky svých postojů, myšlenek a činů. S konečnou platností si tak každý z nás sám rozhodne o své další existenci. Zachránit nás může už nikoliv víra, ale vědění o těchto dějích, jejich respektování a přijetí. Čtenář této knihy brzy rozpozná v těchto zákonitostech smysluplné uspořádání světa, jež nám tak často chybí. Kniha navazuje na dílo německého autora Abd-ru-shina „Ve světle Pravdy“ – Poselství Grálu.
Na sklade 1Ks darček
13,06 € 13,75 €

Pohled do jiného světa


Zažíváme často situace, které zasahují výrazně do našeho života, do našeho osudu, které si však neumíme vysvětlit. Ve viditelném světě nenacházíme klíč k jejich pochopení. Autor nám nabízí nalezení souvislostí v propojení viditelného a tzv. „onoho světa“. Světa za hranicí našich pozemských smyslů. Nejde ale o žádné tajemno ani mystiku, ale naopak o jasné vysvětlení logických souvislostí. V kapitole – »Jak to bude dál v těchto dobách zmatků a nouze?« – pohlíží na dnešní rostoucí krize právě z tohoto nadhledu, a poukazuje na východisko: Narůstající problémy jsou důsledkem jemnohmotných dějů a právě odtud musí každý z nás začít s nápravou. Klíčem k ní je pochopení »onoho světa«. Herbert Vollmann vychází díla německého autora Abd-ru-shina »Ve světle Pravdy« – Poselství Grálu.
U dodávateľa darček
10,27 € 10,81 €

Náboženské témy v novom pohľade


Náboženské témy v novom pohľade
U dodávateľa darček
6,65 € 7,00 €

Pútnik svetmi


Kto je pútnik svetmi? Nikto iný než ľudský duch! Opúšťa svoju vlasť, duchovnú ríšu, nazývanú tiež raj, ako nevedomý duchovný zárodok a vnára sa kvôli svojmu vývoju do nižšie ležiaceho sveta hmotností. Vomperberg, máj 1993.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Poutník světy


Autor Herbert Vollmann se v knize Poutník světy věnuje mnoha zajímavým tématům z hlediska Poselství Grálu. Odměna a trest v zákonech stvoření / Svobodná vůle / Existence duše po smrti / Pomocník z onoho světa / Dědičný hřích / Krev jako průkaz totožnosti / Sexualita / Odkud pochází zlo? / Více porozumění pro bližního / Člověk.
Vypredané
7,35 € 7,74 €