John Ware

autor

Mengele - Úplný životný príbeh


V miestnosti vedľa pitevnej sály čakalo štrnásť cigánskych detí, ktoré srdcervúco nariekali. Doktor Mengele k nám neprehovoril ani slova a pripravil 10 a 5 mililitrové striekačky. Z krabice vytiahol Evipal, z ďalšej chloroform, ktorý bol uskladnený v 20 mililitrových nádobkách, a položil ich na stôl. Následne bolo privedené prvé dvojča, štrnásťročné dievča. Mengele mi ju nakázal vyzliecť a uložiť na stôl. Potom jej do žily pravej ruky vstrekol Evipal. Akonáhle dieťa zaspalo, nahmatal jej ľavú srdcovú komoru a vstrekol 10 ml chloroformu. Po jednom malom myknutí bolo dievča mŕtve, potom ju Mengele nechal preniesť do miestnosti pre mŕtvoly. Rovnakým spôsobom boli usmrtené v priebehu noci všetky dvojčatá. Josef Mengele sa stal prežívajúcim symbolom Hitlerovho konečného riešenia, stelesnením jeho hrôz chladný, odosobnený, a vždy dokonale pripravený na predlžovanie smrtiacich obradov pekelných selekcií, ktorých sa vtedy mladý doktor SS pravidelne zúčastňoval počas dvadsaťjeden mesiacov strávených v koncentračnom tábore Auschwitz. Spomienka na muža útlejšej postavy s upravenými vlasmi v tmavozelenom úhľadne vyžehlenom plášti s dôkladne vyumývanou tvárou a čiapkou so znakom smrti SS posadenou švihácky do strany zostáva vrytá do pamäte tých, ktorí prežili jeho skúmavý pohľad hneď po príchode na stanicu v Auschwitzi. Mierne rozkročený v nablýskaných čižmách, palec položený na opasku s pištoľou, skúmal svoju korisť chladnými prenikavými očami. Smrť vľavo, život vpravo. Predpokladá sa, že štyristotisíc ľudských duší bábätiek, malých detí, mladých dievčat, matiek, otcov a starých rodičov ľahkovážne odmávala smerom vľavo palička, ktorú držala ruka v rukavici. Mengele bol hlavným zásobovačom plynových komôr a krematórií. Občas jeho kamenný výraz tváre ožil. Oči mu zasvietili a ruky zjemnili gestá. Bolo to v okamihoch, keď genetik Josef Mengele zbadal dvojčatá.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Mengele - Úplný životní příběh - český jazyk


V místnosti vedle pitevního sálu čekalo a hořce naříkalo čtrnáct cikánských dětí. Doktor Mengele k nám nepromluvil ani slova a připravil deseti a pětimililitrové stříkačky. Z jedné krabice vytáhl Evipal, z další chloroform v dvacetimililitrových ampulích, a položil je na stůl. Poté přivedli první dvojče, čtrnáctiletou dívku. Mengele mi přikázal svléknout ji a uložit na stůl. Pak jí do žíly pravé ruky vstříkl Evipal. Jakmile dívka usnula, nahmatal její levou srdeční komoru a vstříkl 10 ml chloroformu. Po jednom malém škubnutí byla dívka mrtvá. Pak ji Mengele nechal přenést do místnosti pro mrtvoly. Stejným způsobem byla usmrcena v průběhu noci všechna dvojčata. Josef Mengele byl přeživším symbolem Hitlerova konečného řešení, ztělesněním jeho hrůz chladný, odosobněný a vždy dokonale připravený na vleklé smrtící obřady, ďábelské selekce, kterých se mladý doktor SS pravidelně účastnil během jednadvaceti měsíců strávených v koncentračním táboře Osvětim. Vzpomínka na muže útlejší postavy s upravenými vlasy v tmavě zeleném, precizně nažehleném plášti, s důkladně oholenou tváří a čepicí se znakem smrti SS posazenou švihácky do strany zůstává vrytá do paměti těch, kteří přežili jeho zkoumavý pohled hned po příchodu na stanici v Osvětimi. Mírně rozkročen v nablýskaných botách, palec položený na opasku s pistolí, zkoumal svou kořist chladnýma pronikavýma očima. Smrt vlevo, život vpravo. Předpokládá se, že čtyři sta tisíc lidských duší miminek, malých dětí, mladých dívek, matek, otců a prarodičů lehkovážně odmávala směrem vlevo hůlka, kterou držela ruka v rukavici. Mengele byl hlavním zásobovačem plynových komor a krematorií. Občas jeho smrtící maska z tváře zmizela, Mengele ožil. Oči mu zářily vzrušením a jeho gesta zněžněla. Bylo to v okamžicích, kdy genetik Josef Mengele spatřil dvojčata.
U dodávateľa
23,17 € 24,39 €

dostupné aj ako:

Mengele


V miestnosti vedľa pitevnej sály čakalo štrnásť cigánskych detí, ktoré srdcervúco nariekali. Doktor Mengele k nám neprehovoril ani slova a pripravil 10 a 5 mililitrové striekačky. Z krabice vytiahol Evipal, z ďalšej chloroform, ktorý bol uskladnený v 20 mililitrových nádobkách, a položil ich na stôl. Následne bolo privedené prvé dvojča, štrnásťročné dievča. Mengele mi ju nakázal vyzliecť a uložiť na stôl. Potom jej do žily pravej ruky vstrekol Evipal. Akonáhle dieťa zaspalo, nahmatal jej ľavú srdcovú komoru a vstrekol 10 ml chloroformu. Po jednom malom myknutí bolo dievča mŕtve, potom ju Mengele nechal preniesť do miestnosti pre mŕtvoly. Rovnakým spôsobom boli usmrtené v priebehu noci všetky dvojčatá. Josef Mengele sa stal prežívajúcim symbolom Hitlerovho konečného riešenia, stelesnením jeho hrôz chladný, odosobnený, a vždy dokonale pripravený na predlžovanie smrtiacich obradov pekelných selekcií, ktorých sa vtedy mladý doktor SS pravidelne zúčastňoval počas dvadsaťjeden mesiacov strávených v koncentračnom tábore Auschwitz. Spomienka na muža útlejšej postavy s upravenými vlasmi v tmavozelenom úhľadne vyžehlenom plášti s dôkladne vyumývanou tvárou a čiapkou so znakom smrti SS posadenou švihácky do strany zostáva vrytá do pamäte tých, ktorí prežili jeho skúmavý pohľad hneď po príchode na stanicu v Auschwitzi. Mierne rozkročený v nablýskaných čižmách, palec položený na opasku s pištoľou, skúmal svoju korisť chladnými prenikavými očami. Smrť vľavo, život vpravo. Predpokladá sa, že štyristotisíc ľudských duší bábätiek, malých detí, mladých dievčat, matiek, otcov a starých rodičov ľahkovážne odmávala smerom vľavo palička, ktorú držala ruka v rukavici. Mengele bol hlavným zásobovačom plynových komôr a krematórií. Občas jeho kamenný výraz tváre ožil. Oči mu zasvietili a ruky zjemnili gestá. Bolo to v okamihoch, keď genetik Josef Mengele zbadal dvojčatá.
Na stiahnutie
13,99 €

dostupné aj ako:

Mengele


V místnosti vedle pitevního sálu čekalo a hořce naříkalo čtrnáct cikánských dětí. Doktor Mengele k nám nepromluvil ani slova a připravil deseti a pětimililitrové stříkačky. Z jedné krabice vytáhl Evipal, z další chloroform v dvacetimililitrových ampulích, a položil je na stůl. Poté přivedli první dvojče, čtrnáctiletou dívku. Mengele mi přikázal svléknout ji a uložit na stůl. Pak jí do žíly pravé ruky vstříkl Evipal. Jakmile dívka usnula, nahmatal její levou srdeční komoru a vstříkl 10 ml chloroformu. Po jednom malém škubnutí byla dívka mrtvá. Pak ji Mengele nechal přenést do místnosti pro mrtvoly. Stejným způsobem byla usmrcena v průběhu noci všechna dvojčata. Josef Mengele byl přeživším symbolem Hitlerova konečného řešení, ztělesněním jeho hrůz chladný, odosobněný a vždy dokonale připravený na vleklé smrtící obřady, ďábelské selekce, kterých se mladý doktor SS pravidelně účastnil během jednadvaceti měsíců strávených v koncentračním táboře Osvětim. Vzpomínka na muže útlejší postavy s upravenými vlasy v tmavě zeleném, precizně nažehleném plášti, s důkladně oholenou tváří a čepicí se znakem smrti SS posazenou švihácky do strany zůstává vrytá do paměti těch, kteří přežili jeho zkoumavý pohled hned po příchodu na stanici v Osvětimi. Mírně rozkročen v nablýskaných botách, palec položený na opasku s pistolí, zkoumal svou kořist chladnýma pronikavýma očima. Smrt vlevo, život vpravo. Předpokládá se, že čtyři sta tisíc lidských duší miminek, malých dětí, mladých dívek, matek, otců a prarodičů lehkovážně odmávala směrem vlevo hůlka, kterou držela ruka v rukavici. Mengele byl hlavním zásobovačem plynových komor a krematorií. Občas jeho smrtící maska z tváře zmizela, Mengele ožil. Oči mu zářily vzrušením a jeho gesta zněžněla. Bylo to v okamžicích, kdy genetik Josef Mengele spatřil dvojčata.
Na stiahnutie
16,99 €

dostupné aj ako:

Mengele - Anděl smrti


Toto je celoživotní příběh Dr. Josefa Mengeleho, neblaze proslulého „Anděla smrti“. Mengele, který byl odpovědný za smrt a zmrzačení tisíců vězňů v Osvětimi, zmizel po druhé světové válce do Jižní Ameriky, kde zůstal na svobodě více než tři desítky let. Jak unikl před Spojenci? A jak se vyhýbal svým pronásledovatelům? Posner a Ware, kteří získali exkluzivní a neomezený přístup k dokumentům a deníkům rodiny Mengeleových, prošli více než 5000 stran Mengeleho písemností, aby sestavili tento mimořádný záznam o jeho životě – od jeho dětství v Německu, přes hrůzy Osvětimi, až k rokům exilu. Mezi jejich nejvýznačnější odhalení patří: • Definitivní důkaz, že Mengelemu pomáhala rozsáhlá síť osob, které mu poskytovaly pasy, úkryt a peníze a sváděly z jeho stopy pronásledovatele. • Bezprecedentní náhledy do Mengeleho mysli a charakteru. • Důkaz, že Mengele byl zajat a dva měsíce držen armádou USA pod vlastním jménem. • Závažné svědectví, že Spolková republika Německo a Izrael mohly Mengeleho při dvou různých příležitostech dopadnout, ale neuspěly. V této mistrovské biografii byl nechvalně známý a unikající Mengele nakonec dopaden. AUTOŘI: Gerald L. Posner, známý jako přední odborník na Josefa Mengeleho, je společníkem v newyorské advokátní firmě Posner a Ferrara. Problematiku Mengeleho studoval pět let, cestoval do Evropy a Jižní Ameriky a shromáždil více než 25 000 dokumentů. John Ware je televizní producent dokumentárního pořadu aktuálních informací Svět v akci, který vyrábí britská Granada Television. Jeho dokument „Hon na Dr. Mengeleho“ vysílala síť Independent Television a také pořad Šedesát minut v USA.
Vypredané
17,24 € 18,15 €