Rick Warren

autor

Život s jasným cieľom - Načo som vlastne tu? 2. doplnené vydanie


Táto kniha zmenila život miliónom ľudí. Si pripravený na zmenu aj ty? Život s jasným cieľom je oveľa viac ako kniha. Je to sprievodca na duchovnej ceste, ktorej začiatok trvá 42 dní. Keď sa raz na ňu vydáš, už nikdy nebudeš tým istým človekom ako v minulosti. Veríme, že na tejto ceste nájdeš odpoveď na tri najdôležitejšie otázky svojho života: Otázku existencie: Ako to, že žijem? Otázku dôležitosti: Záleží vôbec na mojom živote? Otázku zmyslu: Načo som ja vlastne na tomto svete? Ak žiješ v súlade so zmyslom a zámerom, pre ktorý si bol stvorený, žiješ život, ktorý presahuje hranice snahy o prežitie alebo pachtenie sa za nejakým úspechom. Je to život hlbokej zmysluplnosti a trvalého prínosu – život, ktorý Boh pripravil pre teba. Poznanie jasného cieľa a zmyslu života bude mať pre teba významný prínos, a to v piatich aspektoch: 1. Sformulovanie zmyslu tvojho života. 2. Zjednodušenie tvojho života. 3. Schopnosť sústredenia sa na dôležité veci. 4. Zvýšenie tvojej motivácie. 5. Príprava na večnosť. Toto nové, doplnené vydanie knihy „Život s jasným cieľom“ je určené novej generácii ľudí, ktorí chcú v živote docieliť niečo zmysluplné.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Céltudatos élet - Miért élek a Földön?


Győzelmes a keresztyén életünk, vagy csak erőlködünk? Ha az életünk értelmét keressük, nem magunkra kell néznünk hanem Istenre, a Teremtőnkre, akinek célja van az életünkkel. Ha tisztában vagyunk Isten személyesen ránk szabott tervével, a keresztyén életünk nem küszködésről és erőlködésről fog szólni, hanem világos döntésekről, amelyek következményeit az örökkévalóságban is érezni fogjuk. A könyv egy 40 napos ?lelki utazást? kínál fel, amelyet ha végigcsinálunk, életünkben jelentős változás állhat be, jobban igazodhatunk Isten tervéhez. Rick Warren, Oswald Chambers nyomdokain haladva a XXI. század emberének ad egy olyan modellt, amely segít a keresztyén életet a mai korban győzedelmesen élni. A könyv olvasása reményt ad, de kihívást is jelent, amikor életünk értelmét keressük. Rick Warren alapítója és főlelkésze Amerika egyik legnagyobb gyülekezetének {Saddleback Church) Los Angeles külvárosában. Világszerte az általa alapított "Purpose Driven Movement" mozgalomban lelkészeket képeznek a hatékonyabb szolgálatra. Ismert és keresett szerző. Egyik legjelentősebb könyve a "Purpose Driven Church" több mint 1 millió példányban kelt el, és 20 nyelvre fordították. A XX. század legjelentősebb 100 keresztyén könyve közé választották. Jelen könyvét már több mint 20 millió példányban adták el szerte a világon.
Na sklade 2Ks
6,28 € 6,61 €

Život s jasným cieľom. Načo som vôbec na Zemi?


Človek nie je výsledkom náhody. Ešte pred stvorením sveta, boli v Božej mysli všetci ľudia. Mal v úmysle stvoriť aj teba a mal plán aj pre tvoj život. Zmysel, pre ktorý sme boli stvorení, prekračuje hranice života na zemi. Boli sme stvorení, aby sme žili večne! Knihy typu „pomôž si sám“ často nabádajú k tomu, aby sme hľadali zmysel a cieľ nášho života v sebe. Rick Warren hovorí, že to nie je to správne miesto. Musíme začať v Bohu, našom Stvoriteľovi a v jeho pláne pre náš život. Boli sme stvorení Bohom a pre Neho, a keď toto pochopíme, život začne dávať zmysel. Táto kniha nám chce pomôcť pochopiť, prečo žijeme a vysvetľuje Boží plán pre nás – tu a teraz a pre večnosť. Stvoril nás, aby sme boli členmi Jeho rodiny, modelmi Jeho charakteru, tými, ktorí vyvyšujú Jeho slávu, služobníkmi Jeho milosti a poslom Jeho dobrej zvesti pre ľudí.
Vypredané
8,99 € 9,46 €

Zbor s jasným cielom


Rick Warren nám ponúka niekoľko jednoduchých princípov, ktoré nám pomôžu budovať cieľavedomý zbor, zasiahnuť ľudí v našom okolí, či viesť ľudí k osobnej zodpovednosti a službe druhým, ai.
Vypredané
0,95 € 1,00 €