Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Wattles Wallace

autor

Istou cestou k bohatstvu


Táto kniha je pragmatická, nie filozofická. Je praktickým návodom, nie výkladom o teóriách. Určená je ľuďom, ktorých najnaliehavejšou potrebou je mať peniaze; ľuďom, ktorí si želajú najskôr zbohatnúť a filozofovať chcú až potom. Je pre tých, ktorí si zatiaľ nenašli čas, možnosti ani príležitosť, zahĺbiť sa do štúdia metafyziky, chcú však výsledky a sú ochotní prijať vedecké závery ako základ svojho konania bez toho, aby sa zaoberali všetkými postupmi, ktoré k týmto záverom viedli.
Na sklade 1Ks
8,08 € 8,50 €

dostupné aj ako:

Jistou cestou k bohatství


Kniha Jistou cestou k bohatství je realistický, jasný a praktický návod. Nie je rozborom teórií. Popisuje mentálny a duchovný prístup ako zbohatnúť. Je určená pre všetkých, ktorí majú nesmiernu potrebu peňazí, želajú si najskôr zbohatnúť a až potom filozofovať. Je určená pre tých, ktorí chcú výsledky a sú ochotní prijať vedecké závery ako podklad pre jednanie bez toho, aby rozoberali všetky postupy, podľa ktorých sa k týmto záverom došlo. Nech už sa povie čokoľvek na počesť chudoby, skutočnosťou zostáva, že človek nemôže žiť naozaj plnohodnotný alebo úspešný život, ak nie je bohatý. Nikto nemôže rozvinúť svoj talent alebo dušu, pokiaľ nemá množstvo peňazí, pretože k rozvoju duše a k vyvinutiu talentu musí používať mnoho vecí, ktoré nemôže získať, ak nemá peniaze, aby si ich mohol kúpiť. Nie je nič zlé na tom, chcieť byť bohatý. Túžba po bohatstve je v skutočnosti len túžba po živote, ktorý je bohatší, plnší a hojnejší - a táto túžba je chvályhodná. Človek, ktorý netúži žiť bohatším životom nie je normálny. Rovnako tak ni je normálny človek, ktorý netúži mať dosť peňazí, aby si mohol kúpiť všetko, po čom túži. Ak sa budete riadiť pokynmi tejto knižky, zbohatnete, bez toho aby ste mali pocit viny. Autor v skutočnosti popisuje, že chudobní ľudia (a dokonca stredná vrstva) by sa mali cítiť previnilo, pretože nežijú naplno k svojmu skutočnému potenciálu. Bohatstvo, ktoré získate, bude v rovnakom pomere, do akej miery budete mať jasnú víziu, pevný zámer, stálu vieru a hlbokú vďačnosť. Neskoré príchody, presúvanie pracovných stretnutí, odkladanie či dokonca neplnenie pracovných úloh, vyrušovanie seba aj druhých, to všetko patrí v súčasnej dobre medzi zlozvyky spôsobujúce zbytočné stresy a konflikty. Táto kniha prináša dobré rady, ako si stanoviť priority a šetriť čas pri obchodných jednaniach, tímovej komunikácii či pri štúdiu, skrátka o tom ako si čas efektívne naplánovať a týmto nedostatkom sa vyhnúť. Autor zároveň zdôrazňuje nutnosť dostatočnej relaxácie a plánovitého využívania voľného času.
Na sklade 2Ks
8,36 € 8,80 €

Hogyan pezsdítsük fel házasságunkat


Kövesse W. D. Wattles szavait, melyekkel feltárja előttünk tudását: érthetővé téve, mi módon teremthetőek meg a sikeres együttéléshez szükséges feltételek, s hogyan alkalmazhatóak azok a hosszútávon működő "szerelmi házasság" kötelékén belül. Tanulmá nyozza az udvarlás szerepét, hogy rátalálhasson az ÚTRA, mely a családi élet boldogságához és sikeréhez vezet.
U dodávateľa
6,03 € 6,35 €

Istou cestou k zdraviu


Druhá kniha zo série oslovuje tých, ktorí chcú byť zdraví a hľadajú praktickú príručku na ceste k optimálnemu zdraviu. Uzdravenie vždy závisí od toho, či človek začne myslieť a konať Istým spôsobom. Začiatkom cesty je poznanie a prijatie overených základných právd bez námietok. Človek nemôže dúfať v zdravie, keď je, pije, dýcha a spí ako nemocný. Máte duchovné telo a máte telo fyzické; duchovné telo na seba prijíma práve takú formu, ako o sebe zmýšľate, a každá predstava, ktorej sa vytrvalo držíte, sa zviditeľňuje zmenou fyzického tela na svoj obraz. Keď nebudete mať vieru v zdravie, myslieť na zdravie vám nepomôže.
Na sklade 2Ks
8,08 € 8,50 €

dostupné aj ako:

Istou cestou k skvelosti


V každom človeku sa nachádza Princíp sily. Premysleným používaním a vedením tohto princípu dokáže človek rozvíjať svoje duševné schopnosti. Človek má vrodenú schopnosť rásť v každom smere, ktorý si zvolí a možnosti jeho rastu sú zrejme neobmedzené. Žiadny človek sa v nijakej vlastnosti ešte nestal natoľko veľkým, aby niekto iný nemal možnosť stať sa ešte väčším. Táto možnosť spočíva v Pôvodnej substancii, z ktorej je človek stvorený. Genialita je Vševedúcnosť prúdiaca do človeka. Genialita je viac ako talent. Talentom môže byť iba jedna vlastnosť, nadmerne rozvinutá oproti ostatným vlastnostiam, génius však v skutkoch duše predstavuje jednotu človeka s Bohom. Veľkí ľudia sú vždy väčší než ich činy. Sú v spojení so skrytou silou, ktorá je neobmedzená. Nevieme, kde sa nachádza hranica dušenvých síl človeka; ba neviem ani to, či nejaká hranica existuje.
Na sklade 1Ks
8,08 € 8,50 €

dostupné aj ako:

Jistou cestou k bohatství


Kniha Jistou cestou k bohatství, kterou napsal autor Wallace D. Wattles je realistický, jasný a praktický návod. Není rozborem teorií. Popisuje mentální a duchovní přístup, jak zbohatnout. Je určena pro všechny, kteří mají nesmírnou potřebu peněz, přejí si nejdříve zbohatnout, a potom filozofovat. Je určena pro ty, kteří chtějí výsledky a jsou ochotni přijmout vědecké závěry jako podklad pro jednání, aniž by rozebírali všechny postupy, podle kterých se k těmto závěrům došlo.
Vypredané
6,70 € 7,05 €

Jistou cestou ke skvělosti


Zde leží celé tajemství. Můžete začít tím, že se stanete skvělými ve svém domově, vašem obchodě nebo kanceláři, na ulici, kdekoliv; můžete začít tím, že vejdete ve známost jako skvělí; a to můžete udělat tak, že vše, co děláte, budete dělat skvělým z působem. Do každého konání, jakkoli malého a všedního, musíte vložit celou sílu vaší skvělé duše, a tak odhalit své rodině, svým přátelům a sousedům, kým opravdu jste. Nevychloubejte se ani se nevytahujte; neobcházejte ostatní a neříkejte jim, jakou skvělou osobností jste; prostě žijte skvělým a velkým způsobem. Nikdo Vám nebude věřit, když mu řeknete, že jste skvělým člověkem, ale nikdo nebude pochybovat o vaší skvělosti, když ji prokážete svým konáním. Ve vašem domácím kruhu buďte tak spravedl iví, tak velkorysí, že vaše rodina, vaše manželka, manžel, děti, bratři a sestry musí vědět, že jste skvělou a šlechetnou duší. Ve všech svých vztazích s lidmi buďte skvělí, spravedliví, velkorysí, zdvoříli a laskaví. Ti, kdo jsou skvělí, nejsou nikd y jiní. ..
Vypredané
8,12 € 8,55 €

Jistou cestou ke skvělosti 2. vydání


Trilogie knih Jistou cestou (poprvé vydána v letech 1910–1912) patří beze sporu mezi průkopníky osobního rozvoje a motivace. Rovněž posloužila spisovatelce Rhondě Byrne jako předloha k filmu Tajemství (The Secret). Velkou zajímavostí je, že trilogie čerpá z nejmodernějších vědeckých poznatků rozvoje osobnosti své doby, jedná se tedy o dílo ryze pragmatické, nikoli filozofické, a v žádném případě tedy nespadá pod pojem „ezoterika”. Z Wattlesova učení čerpali velikáni osobního rozvoje jako Dale Carnegie, Pierre Franckh nebo Mark Dzirasa. Pokud Vás tedy zajímá téma úspěch, pozitivní myšlení nebo koučink, trilogie Jistou cestou patří rozhodně mezi knihy, které musíte přečíst. Třetí díl, Jistou cestou ke skvělosti, se sluší, abyste do svého osobního rozvoje zapojili v moment, kdy již aplikujete principy bohatství, pevného zdraví a toužíte po dosažení velikosti a skvělosti. Zde Wattles pojednává o tom, že každý se může stát skvělým a přináší jednoduché, jasné a pragmatické „jak”. V této knize se tedy nejen dozvídáte, že „všechno je ok”, ale získáte i konečné shrnutí celé trilogie.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Jistou cestou ke zdraví


Tato kniha představuje návod na používání univerzálního Životního Principu. Snaží se ho vysvětlit co nejjednodušeji, aby ho mohl snadno používat každý čtenář a dosáhl tak dokonalého zdraví. Soustřeďuje se jen na to podstatné. Způsoby myšlení a chování uvedené v knize autor sám úspěšně vyzkoušel - stejně jako stovky dalších lidí. O své metodě zvané Jistá cesta ke zdraví vám může prozradit, že funguje, a ať ji zkombinujete s jakýmikoli zákonitostmi. Pokud nejsou tkáně vašeho těla poničeny natolik, že vaše tělo už není schopné dál žít, můžete se uzdravit. A pokud budete myslet a jednat Jistým Způsobem, uzdravíte se. Pamatujte na to, že JISTÁ CESTA KE ZDRAVÍ je váš zcela kompletní a plně dostačující průvodce. Soustřeďte se na způsob myšlení a jednání, který vám doporučuje, řiďte se podle něho a uzdravíte se. Pokud už zdraví jste, zdraví zůstanete. Věřím, že na této cestě vytrváte, dokud nedosáhnete neocenitelného požehnání dokonalého zdraví. Kniha tak prakticky popisuje, jak a kdy jíst, dýchat a spát, jak se uvést do souladu s Principem zdraví a patří rozhodně mezi knihy, které musíte přečíst. Z Wattlesova učení čerpali velikáni jako Dale Carnegie, Pierre Franckh a další. Jedná se tedy o dílo ryze pragmatické. Velkou zajímavostí je, že kniha čerpá z nejmodernějších vědeckých poznatků své doby. Rovněž posloužila spisovatelce Rhondě Byrne jako předloha k filmu Tajemství (The Secret). Kniha tedy patří beze sporu mezi průkopníky cesty dokonalého zdraví.
Vypredané
8,84 € 9,31 €