Simone Weil

autor

Traktát o zrušení politických strán


Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva autonómnych rozhodnutí jednotlivcov. Dochádza však k záveru, že primárnym dôvodom existencie strán, týchto "strojov na výrobu kolektívnej vášne" nie je dobro, ale zlo - a to v podobe útlaku ľudských bytostí, ktorým sa v mene kolektívneho besnenia odníma to najzákladnejšie právo: byť sebou. Simone Weilová (1909 - 1943) bola francúzska filozofka, sociálna reformátorka a mystička. Hoci mala blízko k marxizmu aj ku kresťanstvu, u oboch odmietala ich organizované podoby, keďže inštitucionalizácia aj tých najvznešenejších ideálov bola pre ňu zradná, so sklonom k sebapopretiu.
Na sklade 1Ks
5,23 € 5,50 €

Duchovná autobiografia


Simone Weilová (1909 - 1943) bola nezvyčajnou mysliteľkou, ženou veľkej viery a veľkého intelektu. Vzbudzovala protirečivé emócie - podľa jedných bola svätá, podľa iných bola heretička; čitateľov fascinuje markantnou spojitosťou medzi životom a mysle ním. Texty Simone Weilovej sú nahé a prosté ako vnútorné zážitky, ktoré sú v nich vyjadrené. Slová neoddeľuje od života nijaká vrstva mäkkej výstelky: duša, myšlienka a jej vyjadrenie tvoria monolit; autorka nemá zámer vytvárať nejaký vlastný filozofický systém - nejde tu o filozofiu, ale o život.
Vypredané
7,22 € 7,60 €

Tiaž a milosť


Významné dielo francúzskej filozofky a mystičky Simone Weilovej vyšlo až štyri roky po jej smrti v roku 1947. "Tieto texty sú čisté a jednoduché ako vnútorná skúsenosť, o ktorej hovoria. Medzi životom a slovom nie je nijaká "vata": duša, výraz a myšlienka tvoria jeden celok bez štrbín. Aj keby som nepoznal Simone Weilovú, jej štýl by bol pre mňa zárukou autentickosti jej svedectva." (Gustave Thibon)
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Letter to a Priest


Letter to a Priest encapsulates the sharp wit and questioning nature of Simone Weil. Regarded by Susan Sontag as 'one of the most uncompromising and troubling witnesses to the modern travail of the spirit', Weil grips the moral imagination as few others before or since. She was only thirty four when she died in 1943, yet despite her short life she left behind an incredible body of literature. Letter to a Priest, addressed to Father Joseph-Marie Perrin, a Catholic priest who Weil met in Marseilles, is one of her most powerful pieces. Written at a time when those who knew her considered her to be 'like a soul in torment whose thinking had all the signs of a deep inner conflict', it contains thirty five powerful expressions of opinion on matters concerning Catholic faith, dogma and institutions. Vehement and controversial, yet eloquent and moving, it is essential reading for anyone who has questions about faith and belief.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Tíže a milost


První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními stavebními kameny jsou zlo, láska, prázdnota, oproštění, vůle, Bůh, ateismus, krása, spravedlnost, smysl života. Formulace se vyznačují přímostí, provázaností, až obsesivní wittgensteinovskou metodou, jíž jednotlivá témata zkoumá z různých stran. Vybízejí k meditaci. Ve své intimnosti naznačují specifický vývoj, kterým tato autorka židovského původu prošla (od mládí v buržoazním prostředí po práci v továrně a na statku, od marxismu přes příklon k anarchismu až po výrazný obrat ke křesťanství, ale i k hinduismu a dalším věroukám). Její zásadně nedogmatická, otevřená mysl v tomto díle osciluje kolem zásadní otázky spásy: jak uniknout tomu, co nás táhne dolů? Jak prohlásil filosof Gustave Thibon, jemuž Simone Weilová před odjezdem do Anglie, kde roku 1943 zemřela, předala rukopisné poznámky, z nichž poté připravil k prvnímu vydání (1947) dílo s názvem Tíha a milost tak, jak je známe, nejde v této knize o filosofii, nýbrž o život . Především pak o úvod do díla velké myslitelky 20. století.
Vypredané
8,40 € 8,84 €

The need for roots


Hailed by Andre Gide as the patron saint of all outsiders, Simone Weil's short life was ample testimony to her beliefs. In 1942 she fled France along with her family, going firstly to America. She then moved back to London in order to work with de Gaulle. Published posthumously The Need for Roots was a direct result of this collaboration. Its purpose was to help rebuild France after the war. In this, her most famous book, Weil reflects on the importance of religious and political social structures in the life of the individual. She wrote that one of the basic obligations we have as human beings is to not let another suffer from hunger. Equally as important, however, is our duty towards our community: we may have declared various human rights, but we have overlooked the obligations and this has left us self-righteous and rootless. She could easily have been issuing a direct warning to us today, the citizens of Century 21.
Vypredané
17,05 € 17,95 €

The Power of Words


There are certain words which possess, in themselves, when properly used, a virtue which illumines and lifts up towards the good'The philosopher and activist Simone Weil was one of the most courageous thinkers of the twentieth century. Here she writes, with honesty and moral clarity, about the manipulation of language by the powerful, the obligations of individuals to one another and the needs - for order, equality, liberty and truth - that make us human. One of twenty new books in the bestselling Penguin Great Ideas series. This new selection showcases a diverse list of thinkers who have helped shape our world today, from anarchists to stoics, feminists to prophets, satirists to Zen Buddhists.
Vypredané
7,13 € 7,50 €