! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Brian Weiss

autor

Minulými životy k uzdravení


Řešení řady problémů se skrývá v minulosti. Mnohdy vzdálené stovky nebo i tisíce let. V některém z našich minulých životů. Objevte je i vy. S touhle knihou najdete cestu snadno… Dr. Weiss přináší podrobný průřez svou psychiatrickou praxí zaměřenou právě na reinkarnační regresi. A fobie, nutkavé chování, společenské i vztahové problémy, ale i různé bolesti, které tvrdošíjně odolávaly veškeré konvenční léčbě či terapii, po návratu do některého z předchozích životů téměř zázračně mizí často už po prvním sezení. Kromě toho, že se v této knize seznámíte s mnoha případy jeho pacientů a s jejich neuvěřitelnými zážitky, dozvíte se také, jak můžete tajemství svých minulých životů poodhalit i vy. Dr. Weiss vás seznámí s několika fungujícími technikami a nabídne i meditační text, který vás může zavést přímo do vaší vlastní minulosti.
U dodávateľa
8,73 € 9,19 €

Len láska je skutočná


Čo ak láska naozaj trvá naveky? Čo ak je smrť iba bránou, otvorenou k novým zrodeniam a ďalším stretnutiam s našimi milovanými? Uznávaný psychiater doktor Brian L. Weiss je presvedčený, že to tak naozaj je. Verí, že každý z nás má svoju spriaznenú dušu. Na stránkach tejto knihy odkrýva pravdivý a bezpochyby strhujúci príbeh dvoch pacientov – Elizabeth a Pedra, ktorí netušia, že sa milovali celé stáročia. Až pokým ich osud znovu nezvedie dohromady… Nazrite do minulých životov zdanlivo cudzieho muža a ženy, sledujte vzrušujúcu cestu, po ktorej sa k sebe približujú a objavte mocnú pravdu myšlienky, že láska nikdy nezomiera…
Na sklade 5Ks
12,26 € 12,90 €

Niekedy sa dejú zázraky


Na tomto svete sme žili už spočetnekrát. Len si to väčšinou nepamätáme. Zoznámte sa s neuveriteľnými príbehmi ľudí, ktorí sa vďaka svojim spomienkam začali uzdravovať, našli šťastie či lásku. Pobyt na Zemi je škola. Mnohé životy, ktoré tu strávime, predstavujú jednotlivé ročníky, cez ktoré prechádzame tak dlho, kým nezložíme záverečné skúšky. A ako hlavné predmety sa na tejto škole vyučuje láska, súcit a nenásilie. Regresia čiže návrat do minulých životov, má moc uzdravovať myseľ i telo a nasmerovať nás na cestu duchovného vývoja. Skúsenosti mnohých ľudí potvrdzujú, že tí, ktorí už z tohto sveta odišli, na nás tam vo svetle čakajú a bdejú nad nami. A že aj tie najväčšie zázraky sa môžu prihodiť práve nám. Uznávaný regresný terapeut a autor bestselleru Učňovské životy duše pomohol tisícom ľudí vrátiť sa do ich minulých životov a využiť liečivú moc tohto zážitku. Kniha Niekedy sa dejú zázraky je bohatá zbierka pôsobivých a múdrych príbehov z praxe doktora Weissa, ktoré pozbieral spolu s dcérou Amy Weissovou. Ukazuje na nich, že kontakt s minulými životmi môže zlepšiť život súčasný, pomáha duchovnému rozvoju a dáva zmysel každodennej existencii.
Na sklade 1Ks
14,16 € 14,90 €

Zázraky se dějí


Bohatá sbírka působivých a moudrých příběhů z praxe uznávaného regresního terapeuta, tentokrát ve spolupráci s dcerou, Amy E. Weissovou. Na tomto světě jsme žili už nesčetněkrát. Jen si to většinou už nepamatujeme. Seznamte se s neuvěřitelnými příběhy lidí, kteří díky svým vzpomínkám nastoupili cestu k uzdravení, štěstí a lásce. Pobyt na Zemi je škola. Mnoho životů, které tu strávíme, představuje pak mnoho jejích ročníků, jimiž postupujeme tak dlouho, dokud nesložíme závěrečné zkoušky. A hlavními předměty, které se na téhle škole vyučují, se jmenují nenásilí, láska a soucit. Regrese čili návraty do minulých životů mají tu moc přinášet uzdravení mysli i těla a nasměrovat nás na cestu duchovního vývoje. Zkušenosti mnoha lidí, kteří se o ně přišli podělit, potvrzují, že ti, kteří už odešli z tohoto světa, na nás tam ve světle čekají a bdí nad námi a že i ty největší zázraky se mohou stát právě nám.
Vypredané
13,12 € 13,81 €

Učňovské životy duše


Autor tejto knižky mal zavedenú psychiatrickú prax, spokojné manželstvo a pokojný život. To však len dovtedy, kým do jeho ordinácie vstúpila Catherine, mladá žena trpiaca úzkosťou a strachom z celého sveta. Keď jej nezabrala bežná terapia, rozhodol sa vyskúšať hypnózu. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď pacientka miesto zážitkov z raného detstva začala opisovať situácie, ľudí a udalosti, ktoré sa odohrali dávno pred jej narodením. Catherine v hypnóze cestovala časom od prehistorických jaskýň cez paláce starovekého Egypta až do vojnových čias minulého storočia. To však nebolo všetko. Catherine sa dostala do akéhosi „priestoru medzi životmi“, odkiaľ prinášala odkazy od vyspelých duchovných bytostí, Majstrov, ktorí bdejú nielen nad nami, ale zrejme aj nad celým svetom... Zrejme bude pre nejedného čitateľa prekvapením, že kniha o prevteľovaní duše nie je dielom hinduistu ani okultistu či ezoterika, ale moderného psychiatra. Brian L. Weiss je exaktne založený vedec, dokonca imúnny na všetko, čo zaváňa senzáciou. Avšak to, čo reálne zažil ešte na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia, bolo preňho šokom: pacientka, u ktorej sa snažil tzv. regresnou hypnoterapiou evokovať spomienky na rané detstvo, sa zrazu celkom prirodzene rozhovorila o svojom živote pred takmer štyritisíc rokmi. Potom o ďalších minulých životoch... Dialo sa tak na niekoľkých sedeniach a s nečakaným terapeutickým efektom, pretože sa u pacientky prejavilo nahromadenie veľkých i malých duševných tráum, prenášaných z jedného života do druhého. Tie boli príčinou aktuálnych fóbií pacientky. Psychiater ju nečakane rýchlo vyliečil, no trvalo mu osem rokov, kým sa odhodlal prežitý príbeh publikovať – a výsledkom je táto kniha. Odvtedy uplynulo takmer štvrťstoročie a medzičasom sa reinkarnačne orientovanej regresnej hypnoterapii úspešne podrobilo veľa pacientov. Weiss napísal niekoľko ďalších kníh, pričom všetky sa stali svetovými bestsellermi. Objavili sa jeho nasledovníci v profesionálnej i literárnej oblasti. Odborníci na reinkarnáciu si najviac cenia Weissove odhalenia o období existencie neaktívnej duše medzi jednotlivými životmi a štádií jej vývoja k dokonalosti, čiže stupňov „učiacej sa“ duše. K múdrosti ju vedú Majstri, vyššie duchovné bytosti – ochrancovia rozumejúci chodu makro- i mikrokozmu, poznajúci pravdu, zmysel vývoja aj cesty k rovnováhe každého typu.
Vypredané
12,26 € 12,90 €

Poselství mistrů


Od autora bestsellerů Mnoho mistrů, mnoho životů a Jedna duše, mnoho těl Briana L. Weisse. Zatímco ve svých předešlých knihách se dr. Weiss zabýval spíš vlivem minulých životů na současné životy lidí, v tomto díle se zaměřil na nadčasové, blahodárné a vpravdě božské působení netělesných bytostí, jež jsou zasvěceným známé coby Mistři. Tito moudří duchovní průvodci bdí nad našimi osudy a je jen na každém z nás, zda se rozhodne jejich velkorysé nabídky využít. Pro každičkého člověka na této planetě má totiž planetě má totiž duchovní svět přichystáno nekonečné množství všemocné síly, jíž se v tomto vesmíru nic nevyrovná. Ta síla má jméno láska… O tom, že se nejedná o žádné naivní pohádky svědčí kromě nesporné vědecké prestiže autora také množství autentických výpovědí osob, které se podrobily regresi. Kniha proto obsahuje skutečná, přesná a doslovná poselství duchovních Mistrů, která byla při sezeních zaznamenána. Doplňují ji texty meditačních technik, které čtenář může s úspěchem vyzkoušet sám na sobě a otevřít si tak cestu ke zdroji nekonečné jednoty a síly.
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Mnoho životů, mnoho mistrů


Autor téhle knížky měl zavedenou psychiatrickou praxi, spokojené manželství a klidný život. To všechno ovšem jen do chvíle, než do jeho ordinace vstoupila Catherine, mladá žena trpící úzkostí a děsem z celého světa. Když nepomohla standardní terapie, rozhodl se její lékař přistoupit k hypnóze. Jaké však bylo jeho překvapení, když pacientka místo zážitků z raného dětství začala popisovat situace, lidi a události, které se odehrály dávno před jejím narozením. Catherine v hypnotickém stavu doslova cestovala časem, od prehistorických jeskyní přes paláce starověkého Egypta až do soudobých válečných časů. Jenže to ještě nebylo všechno. Catherine se dostala do jakéhosi „bezčasí mezi životy“, odkud přinášela vzkazy od vyspělých duchovních bytostí, Mistrů, kteří bdí nejen nad námi, ale nejspíš i nad celým světem… Dr. Weiss nabyl jistoty, že to, co se před jeho očima odehrává, je prostě pravda, a jako první se pokusil skloubit fenomén až dosud odkazovaný do říše fantazie s věcnou a chladnokrevnou vědou.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Jedna duše, mnoho těl


Skoro každý dnes ví, že metoda zvaná reinkarnační regrese nám pomáhá nahlédnout do minulých životů. Málokdo už ale tuší, že může existovat také reinkarnační progrese! O co jde? O to, že autor téhle knížky a světoznámý praktik hypnoterapie usoudil, že stejně jako „nazpět“ by to logicky mělo jít „dopředu“. A ono to k všeobecnému ohromení také šlo! Budoucnost se však nejevila pevná a neměnná, nýbrž v podobě několika cest, jimiž bychom se mohli, ale někdy naopak neměli dát. Tak třeba žena, jež byla ve válce vojákem SS, před sebou uviděla dvě cesty: život ubohé arabské dívky nebo kariéru manažerky světových lázní. Není tak těžké uhodnout, co si vybrala… Úspěšný, leč nespokojený právník byl v raném středověku krutě zkoušenou jeptiškou, zatímco v budoucím se uviděl jako myslitel, který ve společnosti ostatních moudrých mužů léčí celou planetu duchovní silou…
Vypredané
9,74 € 10,25 €

Poselství mistrů


Zatímco ve svých předešlých knihách se dr. Weiss zabýval spíš vlivem minulých životů na současné životy lidí, v tomto díle se zaměřil na nadčasové, blahodárné a vpravdě božské působení netělesných bytostí, jež jsou zasvěceným známé coby Mistři. Tito moudří duchovní průvodci bdí nad našimi osudy a je jen na každém z nás, zda se rozhodne jejich velkorysé nabídky využít. Pro každičkého člověka na této planetě má totiž duchovní svět přichystáno nekonečné množství všemocné síly, jíž se v tomto vesmíru nic nevyrovná. Ta síla má jméno láska… O tom, že se nejedná o žádné naivní pohádky svědčí kromě nesporné vědecké prestiže autora také množství autentických výpovědí osob, které se podrobily regresi. Kniha proto obsahuje skutečná, přesná a doslovná poselství duchovních Mistrů, která byla při sezeních zaznamenána. Doplňují ji texty meditačních technik, které čtenář může s úspěchem vyzkoušet sám na sobě a otevřít si tak cestu ke zdroji nekonečné jednoty a síly.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Jen láska je skutečná


Ve filmech, v románech, ale i v životě si lidé občas slibují lásku „dokud nás smrt nerozdělí“. Jenže co když je smrt jen další branou, dveřmi otevřenými k novým zrozením a novým setkáním se svými milovanými? Dr. Weiss je nezvratně přesvědčen, že tomu tak opravdu je. Proč? Do jeho ordinace, kde pomáhá lidem metodou regresní terapie, přišla mladá žena Elizabeth. Po matčině smrti trpěla nesmírným zármutkem, měla problémy i se vztahy k mužům. Dr. Weiss ji zavedl do minulých životů, aby se společně pokusili odhalit příčinu. Ve stejné době se u něj léčil Pedro, sympatický Mexičan, který se také utápěl v žalu. Elizabeth s Pedrem se neznali, takže nikdo netušil, jak neuvěřitelné drama se začíná rozehrávat. Čím hlouběji se totiž nořili do minulosti, tím jasnější se zdálo, že se kdysi velice dobře znali, a co víc, že se milovali! Na lékaři teď bylo těžké rozhodnutí. Má bývalým milencům prozradit pravdu o jejich minulých životech? Má právo zasáhnout do toho současného?
Vypredané
9,74 € 10,25 €

Mnoho životů, mnoho mistrů


Kniha Mnoho životů, mnoho mistrů je výpovědí autora Brian L. Weisse, který měl zavedenou psychiatrickou praxi, spokojené manželství a klidný život. To všechno ovšem jen do chvíle, než do jeho ordinace vstoupila Catherine, mladá žena trpící úzkostí a děsem z celého světa. Když nepomohla standardní terapie, rozhodl se její lékař přistoupit k hypnóze. Jaké však bylo jeho překvapení, když pacientka místo zážitků z raného dětství začala popisovat situace, lidi a události, které se odehrály dávno před jejím narozením. Catherine v hypnotickém stavu doslova cestovala časem, od prehistorických jeskyní přes paláce starověkého Egypta až do soudobých válečných časů. Jenže to ještě nebylo všechno. Catherine se dostala do jakéhosi „bezčasí mezi životy“, odkud přinášela vzkazy od vyspělých duchovních bytostí, Mistrů, kteří bdí nejen nad námi, ale nejspíš i nad celým světem… Dr. Weiss nabyl jistoty, že to, co se před jeho očima odehrává, je prostě pravda, a jako první se pokusil skloubit fenomén až dosud odkazovaný do říše fantazie s věcnou a chladnokrevnou vědou.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Poselství mistrů


Zatímco ve svých předešlých knihách se dr. Weiss zabýval spíš vlivem minulých životů na současné životy lidí, v knize Poselství mistrů se zaměřil na nadčasové, blahodárné a vpravdě božské působení netělesných bytostí, jež jsou zasvěceným známé coby Mistři. Tito moudří duchovní průvodci bdí nad našimi osudy a je jen na každém z nás, zda se rozhodne jejich velkorysé nabídky využít. Pro každičkého člověka na této planetě má totiž duchovní svět přichystáno nekonečné množství všemocné síly, jíž se v tomto vesmíru nic nevyrovná. Ta síla má jméno láska… O tom, že se nejedná o žádné naivní pohádky svědčí kromě nesporné vědecké prestiže autora také množství autentických výpovědí osob, které se podrobily regresi. Kniha Poselství mistrů proto obsahuje skutečná, přesná a doslovná poselství duchovních Mistrů, která byla při sezeních zaznamenána. Doplňují ji texty meditačních technik, které čtenář může s úspěchem vyzkoušet sám na sobě a otevřít si tak cestu ke zdroji nekonečné jednoty a síly. Brian Weiss je sice psychiatr, ale zároveň je to i kouzelník, který nám otevírá oči a rozhrnuje před námi závoje, za nimiž můžeme spatřit lidskou duši v celé její božské kráse,“ prohlásila Joan Borysenková, známá americká autorka knih o léčbě těla působením mysli.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Jedna duše, mnoho těl


Knihu Jedna duše, mnoho těl napsal autor bestsellerů Mnoho životů, mnoho mistrů a Poselství mistrů, Brian L. Weiss. Skoro každý dnes ví, že metoda zvaná reinkarnační regrese nám pomáhá nahlédnout do minulých životů. Málokdo už ale tuší, že může existovat také reinkarnační progrese! O co jde? O to, že autor téhle knížky a světoznámý praktik hypnoterapie usoudil, že stejně jako "nazpět" by to logicky mělo jít "dopředu". A ono to k všeobecnému ohromení také šlo! Budoucnost se však nejevila pevná a neměnná, nýbrž v podobě několika cest, jimiž bychom se mohli, ale někdy naopak neměli dát. Tak třeba žena, jež byla ve válce vojákem SS, před sebou uviděla dvě cesty: život ubohé arabské dívky nebo kariéru manažerky světových lázní. Není tak těžké uhodnout, co si vybrala… Úspěšný, leč nespokojený právník byl v raném středověku krutě zkoušenou jeptiškou, zatímco v budoucím se uviděl jako myslitel, který ve společnosti ostatních moudrých mužů léčí celou planetu duchovní silou…
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Mnoho životů, mnoho mistrů


Knihu Mnoho životů, mnoho mistrů napsal Brian L. Weiss. Autor knížky Brian L. Weiss měl zavedenou psychiatrickou praxi, spokojené manželství a klidný život. To všechno ovšem jen do chvíle, než do jeho ordinace vstoupila Catherine, mladá žena trpící úzkostí a děsem z celého světa. Když nepomohla standardní terapie, rozhodl se její lékař přistoupit k hypnóze. Jaké však bylo jeho překvapení, když pacientka místo zážitků z raného dětství začala popisovat situace, lidi a události, které se odehrály dávno před jejím narozením. Catherine v hypnotickém stavu doslova cestovala časem, od prehistorických jeskyní přes paláce starověkého Egypta až do soudobých válečných časů. Jenže to ještě nebylo všechno. Catherine se dostala do jakéhosi "bezčasí mezi životy", odkud přinášela vzkazy od vyspělých duchovních bytostí, Mistrů, kteří bdí nejen nad námi, ale nejspíš i nad celým světem… Dr. Weiss nabyl jistoty, že to, co se před jeho očima odehrává, je prostě pravda, a jako první se pokusil skloubit fenomén až dosud odkazovaný do říše fantazie s věcnou a chladnokrevnou vědou.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Jen láska je skutečná, 2. vydání


Ve filmech, v románech, ale i v životě si lidé občas slibují lásku „dokud nás smrt nerozdělí“. Jenže co když je smrt jen další branou, dveřmi otevřenými k novým zrozením a novým setkáním se svými milovanými? Dr. Weiss je nezvratně přesvědčen, že tomu tak opravdu je. Proč? Do jeho ordinace, kde pomáhá lidem metodou regresní terapie, přišla mladá žena Elizabeth. Po matčině smrti trpěla nesmírným zármutkem, měla problémy i se vztahy k mužům. Dr. Weiss ji zavedl do minulých životů, aby se společně pokusili odhalit příčinu. Ve stejné době se u něj léčil Pedro, sympatický Mexičan, který se také utápěl v žalu. Elizabeth s Pedrem se neznali, takže nikdo netušil, jak neuvěřitelné drama se začíná rozehrávat. Čím hlouběji se totiž nořili do minulosti, tím jasnější se zdálo, že se kdysi velice dobře znali, a co víc, že se milovali! Na lékaři teď bylo těžké rozhodnutí. Má bývalým milencům prozradit pravdu o jejich minulých životech? Má právo zasáhnout do toho současného?
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Životy minulé a budúce


Autor bestselleru Učňovské životy duše vo svojej najnovšej knihe predstavuje nový spôsob terapie – nahliadnutie do budúcich životov. Ako často si želáte vidieť do budúcnosti? V knihe Životy minulé a budúce vám Dr. Brian L. Weiss ukáže, že je to možné. Vďaka poznaniu našej budúcnosti môžeme zlepšiť prítomnosť a zbaviť sa tak rôznych fóbií či tráum. Dr. Weiss je priekopníkom regresnej terapie – prostredníctvom hypnózy sprevádza svojich pacientov minulými životmi. Teraz opäť prekračuje hranice a necháva pacientov prejsť až do ďalekej budúcnosti. Vo svojej knihe opisuje zážitky ľudí počas ich putovania do minulých i budúcich životov, a to, ako ich toto poznanie ovplyvnilo. Okrem hlbokých osobných príbehov vás pohltia aj fascinujúce opisy vzdialenej budúcnosti našej planéty a jej obyvateľov – čoraz prepojenejších nesmrteľných duší. Životy minulé a budúce je prelomová kniha, ktorá zaručene osloví tých, ktorí bojujú za lepšiu budúcnosť.
Vypredané
13,21 € 13,90 €