Woodová Meiksins

autor

Impérium kapitálu


Renomovaná autorka vo svojej knihe nahliada pod povrch systému, vysvetľuje jeho štruktúru, mechanizmy a rozoberá princípy fungovania kapitalizmu i z neho zrodeného nového imperializmu – imperializmu kapitálu. Predstavuje analytické a zároveň i historické pojednanie o kapitalistickom imperializme, o jeho hybných silách a odlišnostiach v porovnaní s inými formami imperializmu. Autorkina sonda odkrýva mechanizmy kapitalizmu, ktoré sú dnes zahmlené a skryté v pozadí, kým v minulosti bývalo centrum moci zrejmé a štrukturalizované. Rozoberá vzťah medzi ekonomickou a politickou mocou v kapitalizme a odhaľuje skutočnú úlohu vojenskej moci v ňom, ale i rozporuplnosť systému, v ktorom je na udržanie globalizovaného hospodárstva potrebný systém viacerých štátov. Tvrdí, že nový imperializmus býva označovaný ako globalizácia, pričom dôvodom je podľa nej jeho závislosť od ekonomickej nadvlády presahujúcej geografické hranice či politické kompetencie. Kapitalistický systém autorka prekvapivo demaskuje ako „anarchistický systém, v ktorom zákony trhu ohrozujú spoločenský poriadok“.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

East Lynne (EN)


Ellen Wood’s sensation novel of 1861 found immediate popularity on its first publication. Its themes of infidelity and double identity attracted a wide range of readers, from the Prince of Wales to Joseph Conrad. Lady Isabel Carlyle leaves her husband and children for the aristocratic Francis Levison who, as it turns out, has no intention of marrying her.
Na stiahnutie
44,00 €

Původ kapitalismu


Kniha Původ kapitalismu ukazuje, že kapitalismus není přirozeným a nevyhnutelným projevem lidské povahy a není to ani pouhé pokračování tržního a obchodního počínání známého od nepaměti. Spíše je to pozdní a lokální výtvor zvláštních historických podmínek, které vyžadovaly zásadní proměnu společenských vztahů i lidské interakce s přírodou. Autorka Ellen Meiksins Woodová se zaměřuje i na další témata: na imperialismus, historiografii bez evropocentrismu, kapitalismus a národní stát, na rozdíl mezi kapitalistickým a nekapitalistickým obchodem. Vykresluje také souvislost existující mezi počátkem kapitalismu a současnými jevy, jako je globalizace, ekologická zkáza nebo zemědělská krize. Ellen Meiksins Woodová je dlouholetou profesorkou politických věd na York University v Torontu. Je autorkou řady knih, např. Demokracie proti kapitalismu, Ústup od třídy, Prvotní kultura kapitalismu nebo Impérium kapitálu. Pouze když správně pochopíme začátky kapitalismu, můžeme si představit možnost jeho konce...
Vypredané
7,99 € 8,41 €