Irena Zatloukalová

autor

Angličtina pre deti Let´s play + DVD


Osem lekcii, v ktorých sa dieťa naučí základné slovíčka, počty, farby, jednoduché gramatické tvary. Video na DVD s omaľovankami tvoria vhodnú kombináciu: dieťa si na DVD pozrie animovanú rozprávku pri naučnom videu vyslovuje s hlasom názvy obrázkov, ktoré vidí na obrazovke otvorí si knihu, vymaľovavá obrázky a vyslovuje ako sa volajú cvičenie v publikácii mu pomáha uložiť názov hlbšie do pamäte. k cvičeniam počúva znovu hovorené slovo s DVD Riekanky a pesničky: chant/ rytmické riekanky dieťa pobavia a utvrdia slovička aj frázy pesnička zopakuje učivo z lekcie nakoniec dieťa skúsi pieseň zaspievať same na KARAOKE
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Angličtina pro děti + DVD


Osm lekcí, ve kterých se dítě naučí základní slovíčka, počty, barvy, jednoduché gramatické tvary. Video na DVD s omalovánkami tvoří báječnou kombinaci: dítě si na DVD prohlédne animovanou pohádku při naučném videu vyslovuje s hlasem názvy obrázků, které vidí na obrazovce otevře si knihu, vymalovává kresby a vyslovuje, jak se jmenují cvičení v publikaci mu pomáhají uložit název hlouběji do paměti k cvičením poslouchá znovu mluvené slovo z DVD Říkadla a písničky: chant/ rytmická říkačka dítě pobaví a utvrdí slovíčka i fráze písnička zopakuje učivo z lekce nakonec dítě zkusí píseň samo zazpívat na KARAOKE
Vypredané
12,90 € 13,58 €