Knižné kamarátstva

Mirka Zemanová

autor

Na Hromnice o hodinu více


NA HROMNICE O HODINU VÍCE
2500 ČESKÝCH PRANOSTIK A PŘÍSLOVÍ


„Pranostiky vnášely do celoročního hospodářského života harmonii a postupnost, je v nich
obsažen sedlácký a řemeslný um, pokora a prostota předků starajících se o vlastní půdu, tzv.
zdravý selský rozum.“

Sbírka nejznámějších českých pranostik však neobsahuje pouze tuto esenci pradávných poznatků pramenících ze soužití s přírodou, které si naši předci předávali z jednoho pokolení na druhé, ale najdete v ní i velké množství svérázných přísloví, ustálených slovních spojení a zlidovělých rčení souvisejících s bohem a ďáblem či nebem a peklem.

V KNIZE NALEZNETE:

Více než 1500 českých pranostik.
Více než 100 svérázných přísloví.
Více než 900 ustálených slovních spojení a zlidovělých rčení.

Publikace, kterou držíte v rukou, ale není, nemůže a ani nechce být odbornou lingvistickou studií, ani kompletním souborem či přehledem lidové slovesnosti. Jedná se spíše o malou sbírku pro radost, poučení a zamyšlení.
Na sklade
7,85 € 8,26 €

Co na srdci, to na jazyku


Tato kniha je vytištěna na recyklovaném papíře. Recyklovaný papír obsahuje zbytky staré odpadní papírové hmoty. Takovýto papír není bělen chlórem ani jeho sloučeninami, nejsou do něho přidávány opticky zjasňující prostředky a během výroby nejsou používány toxické látky. Computer Press, a.s. si tak dal závazek podnikat způsobem, který zabezpečuje nejen ekonomický rozvoj, ale řeší také zodpovědnost za neustálé zvyšování environmentální a sociální výkonnosti a snižování dopadu na životní prostředí. Přísloví, tisíckrát, milionkrát přeříkávaná
z generace na generaci, pomáhala lidem
přijímat s pokorou a trpělivostí radost,
smutek a utrpení stejně jako vše ostatní,
co lidské bytí přináší jako
přirozenou součást
své existence. Tato kniha však neobsahuje pouze moudrá přísloví, tuto esenci celoživotních zkušeností předávaných z jednoho pokolení na druhé, ale najdete v ní i velké množství svérázných přirovnání, ustálených slovních spojení, zlidovělých rčení, jadrných nadávek a slov vyjadřujících zlobu. Publikace, kterou držíte v rukou ale není, nemůže a ani nechce být odbornou lingvistickou studií, ani kompletním souborem či přehledem lidové slovesnosti. Jedná se spíše o malou sbírku pro radost, poučení a zamyšlení. V KNIZE NALEZNETE: Více než 1 800 českých přísloví. Více než 300 svérázných přirovnání. Více než 1 800 ustálených slovních spojení a zlidovělých rčení. Více než 300 jadrných nadávek a slov vyjadřujících zlobu.
Vypredané
10,69 € 11,25 €