Knižné kamarátstva

Milan Zemko

autor

Slovensko v Československu 1918-1939


Vznik československého štátu roku 1918 a nasledujúce medzivojnové dvadsaťročie predstavujú v moderných dejinách Slovenska mimoriadne dôležitú, možno povedať že prelomovú a historicky nezastupiteľnú epochu. Slovenský národ, ktorý najmä od rakúsko-uhor
ského vyrovnania roku 1867 začal čoraz väčšmi hospodársky i kultúrno-vzdelanostne zaostávať za vyspelejšími časťami Habsburskej ríše i samotného Uhorska a podľa posledného scítania ľudu v Uhorsku roku 1910 počet jeho príslušníkov klesal už nielen rel
atívne, ale aj v absolútnych číslach, sa ocitol v jeseni 1918 na prahu vskutku nového života...
Milan Zemko, Valerián Bystrický
Na sklade
13,88 € 14,61 €

Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín


Z autorovho úvodu:
"V knihe skúmam predovšetkým politické dejiny Slovenska, slovenskej spoločnosti a národa v prvej polovici 20. storočia. Tejto historickej problematike venujem dlhodobú výskumnú pozornosť v presvedčení, že práve toto obdobie a osobitne roky prvej Československej republiky znamenali zásadný, dovtedy nepoznaný zvrat v živote Slovákov a Slovenska."
Vypredané
9,41 € 9,90 €