Robert Zimmer

autor

Príbeh filozofie Kľúč ku klasickým dielam


Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach - väčšinou ich však málokto číta - klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra. Nemecký filozof Robert Zimmer sa ujal týchto významných kníh a spracoval ich prístupným spôsobom. V krátkych esejach predstavuje 16 kľúčových diel filozofie: Platón - Štát, Augustinus - Vyznania, Machiavelli - Vladár, Montaigne - Eseje, Descartes - Rozprava o metóde, Pascal - Myšlienky, Locke - Dve rozpravy o vláde, Kant - Kritika čistého rozumu, Schopenhauer - Svet ako vôľa a predstava, Kierkegaard - Buď - alebo, Marx - Kapitál, Nietzsche - Tak vravel Zarathustra, Wittgenstein - Tractatus logico-philosophicus, Heidegger - Bytie a čas, Popper - Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia, Rawls - Teória spravodlivosti.
Na sklade 2Ks
11,35 € 11,95 €

Príbeh filozofie


Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra. Robert Zimmer, vzdelaním filozof, sa ujal týchto dôležitých kníh a spracoval ich prístupným spôsobom. V krátkych prehľadoch uvádza čitateľa do priestoru 16 významných diel v dejinách filozofie, začínajúc Platónovým Štátom a končiac Rawlsovou Teóriou spravodlivosti. Predstavuje základnú myšlienku každého diela, opisuje rámec jeho vzniku a objasňuje jeho súvislosť so životom a myslením autora. Je to rovnako zábavná, ako aj informatívna cesta za filozofickým vzdelaním.
Vypredané
9,42 € 9,92 €