Jan Žižka

autor

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách, 2.vydání


Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy, navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost. Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada jich zanikla, a to i v posledních dvaceti letech a řada z nich je dnes v havarijním stavu. Předkládaná publikace je pokusem alespoň o určitou splátku našeho dluhu vůči těmto stavbám. Práce se opírá především o dvě desetiletí trvající plošný průzkum hospodářských dvorů v Čechách, z něhož byly autorem v odborných periodikách dosud publikovány dílčí poznatky, především z území Středočeského kraje. Souhrnné kapitoly se zabývají nejen přehledem významných dvorů v průběhu staletí, ale také podobou a proměnami jednotlivých typů hospodářských budov, jejich konstrukcemi i detaily. Souhrnné texty doplňuje katalog, který stručně přiblíží podobu hospodářských dvorů na 120 bývalých panství v Čechách. Obsah: Úvod Co je hospodářský dvůr Hospodářské dvory v běhu staletí. O stavebně architektonické podobě významných dvorů v Čechách, jejich stavebnících a stavitelích Hospodářský dvůr v krajině O půdorysech a funkčním uspořádání dvorů Brány dvorů a jejich ohrazení Obytné domy a prostory Chlévy pro hovězí dobytek Konírny Chlévy pro vepře a kurníky Ovčíny O stodolách O sýpkách Kolny Industriální stavby a vybavení ve dvorech Studny a vodní nádrže Zahrady Relikty tvrzí a dalších staveb, druhotně využitých k hospodářským účelům Ke konstrukcím hospodářských budov Architektonický detail Dveře, vrata a okenní výplně Datace, erby, symboly a nápisy
U dodávateľa
62,64 € 65,94 €

Zlatá léta s Karlem Gottem


Kniha známého hudebníka a hráče na bicí nástroje Jana Žižky, jenž vzpomíná na svůj profesní i soukromý život a především na krásná léta strávená v orchestru Ladislava Štaidla, doprovodné kapele Karla Gotta. Vypráví o příhodách, které se zpěvákem a se svými spoluhráči zažil, o koncertech doma i v zahraničí, uvádí i stručné charakteristiky členů orchestru a nezapomíná ani na významné hudebníky a zpěváky, které za svůj život potkal. S obdivem píše o profesních a lidských kvalitách Karla Gotta, na něhož stále myslí s úctou. Autor v úvodu své knihy uvádí: „Doufám, že čtenáře, příznivce a fandy Karla Gotta potěší mé vzpomínky na tak výjimečného umělce a mně velice blízkou osobnost psané z trochu jiného pohledu než články žurnalistů, kteří získávali informace vždy z mnoha neosobních zdrojů. Nikdy však z úhlu pohledu jeho muzikanta, který s ním prožil, byť většinou skrytý za jeho zády, čtvrt století spolupráce. Karle, díky za ta krásná léta po Tvém boku!!!“
Na sklade > 5Ks
12,45 € 13,11 €