Olivia Zornová

autor

Jak je poznáme? Umění Egypťanů


Celé generace neznámých umělců vytvořily početné plastiky, které jsou estetické i pro dnešní výtvarný vkus. Sochy splňovaly především jeden účel, totiž představovaly zpodobení přírody či bytosti, aby tak duši poskytly schránku pro věčnost. Díla z celého rozsáhlého časového úseku vystavovaná na celém světě působí velmi stejnorodým dojmem. Z velké části je to zásluhou uměleckých pravidel, jež byla stanovena v období Staré říše a bez větších změn přetrvala tisíce let. Když byly díky Rosettskému kameni rozluštěny hieroglyfy, bylo možné dešifrovat nápisy a jména králů a výrazně se rozšířily znalosti o staroegyptských dějinách, kultuře, náboženství a životním stylu.
Vypredané
10,22 € 10,76 €