Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Můj anděl strážný, můj nejlepší přítel


Lorna Byrneová říká, že všichni vidíme anděly, když jsme malí, ale postupně jsme zvyklí na ně zapomínat. Poprvé zde sepsala příběhy sedmi dětí inspirované skutečnými situacemi, po nichž se jejich životy díky kontaktu s anděly strážnými změnily a zlepšily. Tyto příběhy jsou napsány tak, aby dětem ukázaly, jakými způsoby mohou požádat o pomoc své anděly strážce a možná je i zahlédnout.
Predpredaj
14,69 € 15,46 €

Anjeli v mojich vlasoch, 2. vydanie


Lorna Byrneová vidí anjelov a rozpráva sa s nimi odmalička. Jej deti sú už dospelé a ona po prvýkrát otvorene rozpráva, čo videla a čo sa naučila. Žije pokojným životom na írskom vidieku. Keď bola dieťaťom, považovali ju za retardovanú, lebo nejavila záujem o svet vôkol seba. Pamätá si, že okrem okolitého sveta vnímala rovnako intenzívne aj anjelov a duše mŕtvych. Dlho si myslela, že aj ostatní vnímajú okolitý svet tak ako ona. Lorna rozpráva svoj životný príbeh: Vyrastala v chudobnej rodine, neskôr pracovala v Dubline, vydala sa a zažila rodinnú tragédiu. Čitateľ v ňom stretáva bytosti z duchovných svetov, ktoré prebývajú aj v našom svete – prevažne ohromujúco krásnych a rozmanitých anjelov vrátane proroka Eliáša i duší mŕtvych. Dnes Lornu nenavštevujú len chorí hľadajúci uzdravenie a útechu, ale aj teológovia rôzneho vierovyznania, ktorí sa snažia preniknúť do podstaty duchovných záležitostí. Tento pozoruhodný príbeh je svedectvom ženy, ktorá vidí veci na opačnom konci spektra mimo každodenných zážitkov.
Na sklade > 5Ks
12,26 € 12,90 €

Mindennapi égi segítség - Út a boldogság megéléséhez


Az élet egy csodálatos körforgás, de ebben a folyamatban vannak nehézségek is. Ez nem azt jelenti, hogy jó és rossz időszakok követik egymást, hanem azt, hogy meg kell tanulni kihozni a legjobbat a kihívásokból is. Az életednek van rügyeket hozó tavasza, majd termést hozó nyara is. Ezt követi az elengedés ősze és a pihenés tele. Amikor ezzel tisztában vagy, és semmit nem erőltetsz, akkor érkeznek meg a csodák az életedbe. A csoda nem kiváltság, hanem az Univerzum törvényének a következménye. Ebben a könyvben az égi segítők üzeneteket küldenek neked, melyeket beépítve a mindennapokba sikerül megtapasztalni a fényt, akkor is, amikor a körülmények nem ezt mutatják. Mindennap kérhetsz üzenetet, de ha szükségét érzed, akár véletlenszerűen is kinyithatod a könyvet, és az isteni intelligencia jelenléte miatt, azt az útmutatást kapod, ami elindít egy megfelelő irányba. Az angyalok látják, hogy az emberi élet nem mindig egyszerű, és ezért szeretnének segítő kezet nyújtani. Fogadd be a támogatást, és észre fogod venni, hogy a mindennapjaid egyre jobban megtelnek pozitív rezgéssel, és egyre több boldogsághoz vezető ajtó nyílik meg előtted. Ha hiszel, akkor a csodák életed részévé válnak.
U dodávateľa
12,23 € 12,87 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Andělé a předkové (Kniha a 55 karet)


Andělé mají v různých kulturách ta nejrůznější jména a tváře, ale jejich esence a poslání jsou vždy stejné: milovat, pomáhat a provázet. Svou moudrost, poznání, zkušenosti a kouzlo vám nabízejí také předkové, mudrci, bojovníci, medicinmani, šamani a léčitelé, kteří již během svého pozemského života pomáhali lidem růst a rozvíjet se. Tyto karty vám pomohou navázat spojení s průvodci, jimiž jste obklopeni a kteří s vámi chtějí sdílet své poznání, aby vám pomohli k uzdravení a změně. Představují klíč k nesmírné, léčivé moudrosti, která rozezní všechno, co už hluboko v sobě dávno víte. Otevřete se neuvěřitelné síle jejich lásky a informacím, které vám pomohou kráčet po vaší cestě s větším uvědoměním a vytvářet život naplněný kouzlem.
Na sklade 3Ks
19,83 € 20,87 €

Angyali bölcsességek


Félszárnyú angyalok vagyunk. Csak akkor tudunk repülni, ha átöleljük egymást. (Luciano De Crescenzo)
U dodávateľa
5,21 € 5,48 €

Prebudili ma anjeli - Nájdi v sebe svetlo


Prebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci. Spočiatku bola dezorientovaná, no postupne začala chápať a poznávať duchovný svet. Anjeli, ktorí ju priamo učili, ju dodnes sprevádzajú. Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov: Nájdi v sebe Svetlo.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

Andělé, poslové radosti


Nahlédněte do světa andělů a schovejte se pod jejich ochranná křídla. 55 kartiček s andělskými aforismy, které jsou doplněné krásnými ilustracemi.
Na sklade 1Ks
4,42 € 4,65 €

Lotosové Anjelské Karty


Lotosové anjelské karty sú netradičné karty na potechu duše a srdca. Lotos je symbolom prvopočiatku sveta, vzniku života. Predstavuje znovuzrodenie, krásu, lásku, šťastie, duchovnú čistotu, spojenie mužského a ženského princípu, jednotu, celistvosť, večnosť. Je symbolom božského v nás, počiatku nového ľudstva, cesty života. Podľa feng šuej lotos znamená úspešné zdolanie prekážok a premenu negatívnych energií na pozitívne. Výklady lotosových kariet sú krátke, vecné a láskavé. Forma kariet a ich výklad je nekonvenčný, hravý, tvorivý, ale aj vážny. Nadiktovali ich duchovní majstri pre potešenie a nasmerovanie nás všetkých. Majú nám pomôcť nájsť smer a naše miesto v živote. Ilustrácie Lukáša Hradečného vizuálne rozprávajú a rozvíjajú našu meditáciu nad symbolikou jednotlivých obrazov.
Na sklade 2Ks
23,66 € 24,90 €
  • 5 /5

Anjeli na dosah, 2. vydanie


V knihe s výraznými autobiografickými črtami sa prelínajú príbehy a živé dialógy z rôznych období Lorninho života. V ranom detstve na írskom vidieku jej anjeli pomáhali a viedli ju pri prekonávaní traumatických udalostí. Príbehy sa prelínajú s detailnými opismi anjelov, ich druhov, správania v styku s Bohom, inými anjelmi aj s ľudskými bytosťami s dôrazom na ich úlohu v našom živote a po smrti. Také podrobné informácie dosiaľ neboli nikde inde zverejnené. Lorna v knihe spomína, ako sa jej manžel Joe, ktorý umrel mladý, vracia a navštevuje ju. Prvýkrát odkrýva rolu duší našich najbližších, ktorí sa môžu nakrátko vrátiť z neba, aby nám pomáhali a viedli nás v kritických okamihoch našej životnej púte. LORNA BYRNEOVÁ vedie jednoduchý život na írskom vidieku a cestuje po svete, aby sa s ľuďmi podelila o svoje posolstvo nádeje pre svet zmietaný konfliktmi. Jej knihy Anjeli v mojich vlasoch (IKAR 2010), Schody do neba (IKAR 2011), Posolstvo nádeje od anjelov (IKAR 2013) a Láska z nebies (IKAR 2014) preložili do 30 jazykov. Posledné dve Lornine knihy sa podľa britských novín Sunday Times zaradili na prvú priečku rebríčka najpredávanejších titulov.
Na sklade 2Ks
12,26 € 12,90 €
  • 5 /5

Život s anjelmi, 2. vydanie


Život s anjelmi, voľné pokračovanie knihy Prebudili ma anjeli, ponúka okrem odpovedí na časté otázky o spirituálnom svete aj meditácie, ktorými si zlepšíte zdravie, pomôžete svojim blízkym a ochránite sa pred negatívnymi energiami. Autorka Monika Jakubeczová zhrnula otázky čitateľov do niekoľkých tematických celkov. Dozviete sa v nich o minulých životoch, karme, osudovej láske, strachu, chorobách, smrti, znameniach od anjelov a aj to, ako s nimi komunikovať. V tejto knihe sa dočítate, prečo trpíme, či existuje osud, ako vnímať peniaze z duchovného hľadiska a koho prosiť v modlitbách o pomoc ? Boha alebo anjelov. Niektoré časti knihy sú priamo nadiktované anjelmi.
Na sklade > 5Ks
12,26 € 12,90 €

Rozhovor s andělem


Fascinující rozhovor se dvěma z nejznámějších andělských bytostí, Gabrielem a Michaelem, odhaluje skutečnou úlohu andělů a přináší odpověď na mnoho otázek: Jaké je to být andělem? Pomáhají andělé všem bez rozdílu? Mohou se inkarnovat jako lidské bytosti? Existuje Bůh? Pracují andělé pro církev? Jak, kdy a proč jsme se oddělili od Jednoty? Existuje mnoho představ a nedorozumění ohledně toho, kdo nebo co jsou andělé a jaká je jejich úloha na Zemi. Většina náboženství roli a úkol andělů zkreslila, aby posílila svoji moc nad lidmi. Kniha Rozhovor s andělem uvádí naše představy i náboženskou interpretaci na pravou míru a otevírá nové obzory a možnosti vnímání. Knihu obohatil svou předmluvou Pjér la Šé'z, psychoterapeut a hudebník spolupracující s Jaroslavem Duškem na představeních Vizita, Čtyři dohody a Pátá dohoda.
Na sklade 1Ks
17,41 € 18,33 €

Andělská inspirace - Kniha + 44 karet


Andělé, okřídlení strážci z duchovních světů a boží poslové, jsou již od pradávna důležitou součástí různých náboženství a kultur. Tento nádherný soubor 44 karet byl vytvořen s přáním přivést vás blíže k andělům, aby se vám mohlo dostat jejich pomoci, lásky a ochrany. Povznášející poselství karet vám přinášejí rady, jak prohloubit vaše poznání a jak posílit napojení na energie vašich andělů.
Na sklade 1Ks
10,21 € 10,75 €

Archandělé a svět přírody


Každý druh zvířete má podobně jako lidé duši, která zde na Zemi naplňuje určité poslání. Ptáci, ryby, hmyz, plazi a všechna ostatní zvířata kráčejí svou vlastní duchovní cestou. Některá zvířata se vtělují proto, aby mohla sloužit lidstvu, zatímco jiná pomáhají naší planetě anebo se sem přišla rozvíjet prostřednictvím života na Zemi. Du-še zvířat pocházejí stejně jako duše lidí z různých hvězd či planet anebo dokonce z jiných vesmírů. V této knize vám Diana Cooper předkládá zcela jedinečné a dosud nevídané učení o říši zvířat. Podělí se zde s vámi o pozoruhodné informace, jež přijala prostřed-nictvím channelingu, o poslání duše jednotlivých zvířat a službě, kterou zde v našem světě vykonávají. Dozvíte se, z jakých planet či hvězd jednotlivé druhy zvířat po-cházejí a co se na Zemi tato přišla naučit či co sem přišla naučit ostatní bytosti. Kromě podrobných informací o zvířatech, s nimiž sdílíme tento svět, a o konkrétních andělech, kteří se zvířaty spolupracují, zde najdete také modlitby, vizualizace a řízené meditace, jež vám pomohou se všemi druhy zvířat navázat spojení a pomáhat jim. Tato neuvěřitelná kniha vám rozšíří vědomí a pomůže vám nahlížet na svět osvícenýma očima.
Na sklade 2Ks
15,96 € 16,80 €

Andělé: Setkání s anděly 2. vydání


Tato kniha obsahuje necírkevní přehled toho, kdo andělé jsou. Představuje jejich role v různých duchovních textech a náboženstvích a ukazuje způsoby, jakými nám andělé pomáhají a radí. Přináší také informace o andělech strážných a archandělech a odpovídá na často kladené otázky. Bez ohledu na to, kde se na duchovní nebo náboženské cestě nacházíte, tato kniha jistě prohloubí vaše chápání andělů a to zejména těm, kteří jsou v této oblasti nováčky.
Na sklade 2Ks
11,56 € 12,17 €
  • 4,5 /5

Rady anjelov na každý deň


Táto univerzálna kniha prináša láskyplné myšlienky, anjelské a pozitívne tvrdenia. 365 krátkych odkazov vás môže sprevádzať životom deň čo deň. Nájdete v nich múdre rady, inšpiráciu, útechu a nádej. Dajú sa použiť aj ako nástroj na veštenie: položte otázku a knižku náhodne otvorte; príslušná strana vám prinesie odpoveď. Nezabúdajte, že máte neustále po svojom boku anjelov strážnych, ktorí sú ochotní pomôcť vám s čímkoľvek, len čo ich o to požiadate!
Na sklade > 5Ks
10,44 € 10,99 €
  • 5 /5

Deset poselství vašich andělů


Andělé jsou mostem mezi nebem a zemí. Slovo anděl doslova znamená posel Boží. Andělé k vám neustále promlouvají a svými poselstvími utěšují bez ohledu na to, jak vystresovaní nebo úzkostliví jste. V této knize najdete 10 klíčových poselství (a kromě úvodu je vše čistým hlasem andělů), která Doreen Virtue zapsala přesně tak, jak je přijímala, když anděly v modlitbách žádala o vedení. Tato kniha vám může pomoci, i když ji otevřete na libovolné stránce. Cokoli si přečtete, bude zosobněným poselstvím určeným přímo vám. Mezi témata, která zde najdete, patří například: · vaše skutečná identita a proč jste tady · svobodná vůle · vztahy · léčení · duchovní a pozemské naplnění · a mnoho dalších.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Jak se seznámit s duchovními průvodci a pracovat s nimi


Každý z nás má prospěch z kontaktů s duchovní říší. Často se nám to spojení povede, aniž si to uvědomíme. Duchovní bytosti mají v našich životech mnoho rolí a berou na sebe různé podoby. Inspirují kreativitu a pochopení, pomáhají nám otevřít se úplnosti, chrání nás a jsou našimi společníky. V knize Jak se seznámit s duchovními průvodci nás oblíbený autor Ted Andrews učí jednoduchým a účinným technikám, jak si vytvořit vzájemný vztah se svými anděly a průvodci. Vyzkoušejte meditaci, věštění, vůně, křišťály i jiné způsoby s duchovními pomocníky a radujte se z mnoha darů a příležitostí poznání tím, že budete pracovat s anděly strážnými, s duchovními průvodci, se svými drahými, s duchovními zvířecími totemy, s přírodními duchy, s vílami.
Na sklade 1Ks
13,30 € 14,00 €

Andělská očista


Očista pomocí andělů vás dokáže zbavit spousty fyzických i psychických neduhů ve vašem těle. Doreen Virtue je světová specialistka na danou problematiku. V knize mimo jiné najdete sedmidenní plán na protikuřáckou a protialkoholovou očistu a mnoho jiných rad, které se týkají zdravé stravy. Pokud tyto rady přijmete, zlepšíte svůj celkový přístup k životu a budete se cítit uvolněněji.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Pod ochranou andělů


Musela jsem zakusit bolestivý Pád, mrazivé peklo a boj o život, abych pod vedením mimořádné osoby konečně spatřila ryzí světlo, které mě probudilo z temnot a nastolilo pravý způsob bytí, ve kterém prožívám zázraky, uzdravuji se na duchu i na těle, plním si své sny a oprošťuji se od nemocí, strachů a zakořeněných bloků. Stala jsem se sama sobě Mistrem, nalezla jsem svou prapodstatu a komunikuji se světelnými bytostmi, anděly a svým strážným andělem. Tuto svoji pravdivou výpověď jsem sepsala pro všechny ty, kteří si přejí šťastnější život.
Na sklade 2Ks
8,44 € 8,88 €