! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Svetové dejiny, dejiny štátov strana 1 z 143

Múzy ve víru dějin


Ukrajinské dějiny jsou z významné části dějinami ruskými i polskými a naopak. Ukrajinská identita se rodila a stále vlastně rodí ze stýkání a bohužel často i z krvavého potýkání se dvěma mocenskými centry, dvěma civilizačními, ba přímo imperiálními koncepcemi či projekty – s polským a ruským. S polským se tak dělo hlavně v minulosti, s tím ruským se tak děje dodnes. Kniha se zaměřuje na vybrané klíčové události, postavy, rysy a tendence ukrajinských dějin, a sice z perspektivy jejich uměleckého (literárního i filmového) uchopení a rozporuplného přijímání této umělecké reflexe. Ať už na Ukrajině nebo u jejích sousedů, hlavně u Rusů a Poláků. Činí tak pomocí analýzy konkrétních vybraných polských, ruských a ukrajinských uměleckých děl a jejich kulturního a historického kontextu. Všímá si například Gogolova Tarase Bulby, Puškinovy poémy Poltava, Sienkiewiczova románu Ohněm a mečem a jeho filmové adaptace z roku 1999, Bulgakovova románu Bílá garda či dvou ukrajinských románů o stalinském hladomoru z třicátých let (Ulas Samčuk: Marija a Vasyl Barka: Žlutý kníže). Každá z kapitol analyzuje jednak určité umělecké dílo, ale skrze jeho recepci i konkrétní historický spor, střet narací, který zásadně ovlivňuje kolektivní paměť a národní identitu, a tedy i politiku.
Predpredaj
19,56 € 21,73 €

Země a její národy 2


Druhý svazek rozsáhlého díla o globálních dějinách zahrnuje období od roku 1500 do současnosti. Opět se zaměřuje nejen na historii Evropy a západního světa, ale také na vývoj na ostatních kontinentech. Kolektiv zkušených historiků dovádí svůj výklad do začátku 21. století a věnuje se také lidským právům, ekonomické globalizaci či roli médií a sociálních sítí. Kromě důkladného popisu světových dějin v méně známých kontextech obsahuje svazek také mnoho map, ilustrací, chronologických os a informačních boxů.
Predpredaj
50,31 € 55,90 €

Izrael Palestína - Krátka história


Kniha je venovaná problematike vzťahov medzi Izraelom a jeho susedmi. Prináša prehľad vojnových konfliktov medzi Izraelom a arabskými štátmi ako aj palestínskymi teroristickými organizáciami. Zaoberá sa kritickým pohľadom na dianie v niektorých organizáciách OSN, ktoré sa vyznačujú zaujatosťou voči Izraelu. Text je doplnený krátkym prehľadom židovských dejín od biblických čias po súčasnosť.
Na sklade > 5Ks
14,31 € 15,90 €

História zadnými dverami 6


Šiesty zväzok Histórie zadnými dverami je tu. A nájde sa v ňom kadečo. Od krásavice, longobardskej kráľovnej Theodolindy z prelomu 6. a 7. storočia, cez vraždy Přemyslovcov a Arpádovcov, až po prvú nositeľku Nobelovej ceny za mier. Prinášame čo-to aj o detskom alkoholizme v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Zaujímavá je tiež fazuľová „story“, ktorá hovorí o tom, ako sa nedávno v Československu snažili vyriešiť nedostatočnú výživu kojencov v treťom svete. A ponúkame aj históriu Bratislavy/nahlas. Viac ako štyridsať príbehov a osudov naplnených šťastím a radosťou, ale aj smútkom, vojnami, závisťou i nenávisťou a intrigami. Tak ako to bolo (a je) bežné v dejinách (či dnes). Nazrieme tiež na rekonštrukciu Bratislavského hradu, do bývania v medzivojnovej Trnave či do politiky Bieleho domu na počiatku studenej vojny. Končíme, namiesto záveru, s perličkami z JRD. Jedna z nich je takáto: Predseda telefonuje zootechnikovi: „Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?“
Na sklade 5Ks
31,50 € 35,00 €

Finanční stráž v Novohradských horách


Kniha je sondou do života a fungování finanční stráže v letech 1918-1948. Zapomenuté pašerácké aféry z regionu Novohradska a Kaplicka byly dohledány paběrkováním v desítkách kartonů fondů okresních a krajských soudů, okresních úřadů a policejních ředitelství, resortních věstníků a dobových periodik, pamětí bývalých finančníků a mnohých dalších zdrojů. Publikace přináší také podrobné zmapování událostí září 1938 v jižních Čechách a nevynechává ani divoké období po druhé světové válce. Z pozůstalostí po bývalých příslušnících finanční stráže jsou poprvé publikovány mnohé fotografie a vzpomínky samotných finančníků. Text seznamuje s příběhy pašování cukerínu, valut, nacistických tiskovin a dalšího zboží. Přibližuje, jaké potíže měli financové a četníci s tuláky, žebráky a pytláky a připomíná příběhy Františka Hovorky, Jaroslava Nováka a Václava Klimeše, kteří při službě na hranici v Novohradských horách položili své životy.
U dodávateľa
22,28 € 24,75 €

Chronologie a slovník moderních japonských dějin


Moderní dějiny Japonska představují nebývale jasně vymezené období. Na jedné straně začínají ostrým revolučním startem v podobě restaurace Meidži roku 1868, na druhé straně neméně razantně mizí ze scény s koncem válečné apokalypsy roku 1945. Spojení velmi podrobné chronologie s výkladovým slovníkem nabízí kontinuitu narativu spolu s encyklopedickým přehledem klíčových aktérů, událostí a pojmů. Hlavní důraz je položen na politické a hospodářské dějiny, ale zejména chronologie postihuje také důležité události kulturní a společenské. Příručka chce mimo jiné přispět ke sjednocení a standardizaci značně rozkolísaného odborného pojmosloví – v tomto směru má normotvorné ambice.
U dodávateľa
18,88 € 21,45 €

Válka a trest: Putin, Zelenskij a cesta


Válka a trest vyšla anglicky v roce 2023 a dočkala se skvělého přijetí ze strany čtenářů i kritiky. Čte se lehce a rychle, a přitom obsahuje bezpočet informací, svědectví z první ruky, postřehů a úvah, které může zprostředkovat jen přímý účastník probíhajících procesů. Kniha, jež se věnuje historii ukrajinsko-ruských vztahů, je v českém veřejném prostoru, jímž se šíří redukované obrazy, zjednodušené pravdy, emoce a obavy, neobyčejně potřebná. Odhaluje dějiny politického, hospodářského i kulturního útlaku Ukrajiny ruskou říší, boří řadu mýtů, obviňuje ruský nacionalismus z války a rozbíjí Putinův imperiální narativ, jímž ospravedlnil svůj brutální útok na Ukrajinu. Michail Zygar popisuje na základě studia literatury, dostupných pramenů a vlastních reportáží dlouhý vývoj Ukrajiny jako kulturně a politicky svébytného regionu, často v přímém konfliktu s Ruskem, až po Sovětským svazem kontrolovaný stát, který ve 30. letech 20. století strašlivě trpěl Stalinovou politikou nuceného hladomoru a poté nacistickou okupací. Popisuje rovněž vývoj Ukrajiny po pádu SSSR, kdy se stala nejprve postsovětským oligarchickým státem a následně státem s rostoucími ekonomickými, kulturními a politickými vazbami na Evropu a USA, a reakci, již tento vývoj vyvolal v Rusku. Mimořádně zajímavou částí knihy je Zygarův detailní popis vývoje Volodymyra Zelenského od populárního komika a televizní osobnosti k rozhodnému symbolu ukrajinského odporu proti ruské invazi. Zelenského vzestup nastal v době příchodu nové generace Ukrajinců, kteří vyrostli v nezávislé zemi a nepovažovali se již za součást Ruska. Právě tato nová generace se zdá být zlomovým bodem vedoucím k válce, alespoň v očích Putina, odmítajícího přijmout, že by Rusko Ukrajinu navždy ztratilo.
U dodávateľa
24,21 € 26,90 €

dostupné aj ako:

Do zbraně, občané!


Desátý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků zahrnuje první a nejbouřlivější část Francouzské revoluce od pádu Bastily 14. července 1789, kterou vše začalo, po dramatický konec jakobínského teroru v horkém červencovém dni roku 1794, kterému se podle revolučního kalendáře říká 9. thermidor roku II republiky. Těch pět let vyplňují bitvy, v nichž revoluční Francie bojovala s Pruskem, Habsburky, Brity i Nizozemci o bytí a nebytí; Valmy, Jemmapes, Neerwinden, Hondschoote, Wattignies a Fleurus zvolna přenášely válku z francouzského území za hranice a otevíraly cestu k dalším vítězstvím… ***** Revoluce byla ovšem krvavá záležitost a bojovala nejen s vnějším, ale i s vnitřním nepřítelem, především s povstáním ve Vendée, potlačeném s neslýchanou krutostí a líčeném skrze osudy pana de Charette, nejznámějšího z povstalců, i madame de Lescure, pozdější paní de La Rochejaquelein, která o vendéeské válce zanechala strhující paměti. ***** Stejně krvavý je i závěr, dramatický konec Robespierrova teroru v onom 9. thermidoru…
U dodávateľa
24,70 € 27,44 €

Zrození disentu: Šedesátníci a tání na Ukrajině (1956-1965)


Kniha vypráví příběh skupiny ukrajinských spisovatelů, básnířek, literárních kritiků a intelektuálů, kteří v době tzv. Chruščovova „tání“ na Ukrajině formovali kulturní opozici vůči sovětskému režimu a vešli ve známost jako generace „šedesátníků“. Postupné odhalení historických zločinů sovětské vlády, pochopení politiky rusifikace a oponování oficiální cenzuře přivedlo šedesátníky do disentu. Po krátkém období relativního uvolnění na začátku šedesátých let byla řada intelektuálů perzekvována a vězněna. V knize jsou zmapovány životní příběhy ukrajinských intelektuálů a jejich přerod z relativně loajálních sovětských občanů na disidenty. Tyto příběhy jsou zmapovány v rámci širšího historického kontextu své doby a kontroverzního sovětského „tání“. Zvláštní důraz je kladen na pochopení národnostní politiky v SSSR v definovaném období a na rusko-ukrajinské vztahy. Publikace osvětluje koloniální podstatu těchto vztahů, která se nakonec hybnou stala silou pro vznik ukrajinského disentu. Kniha je založená na zpracování řady rozhovorů s aktéry ukrajinského disidentského hnutí a archivních pramenů, včetně nedávno objevených složek z archivu SBU (KGB) v Kyjevě.
U dodávateľa
32,18 € 35,75 €

Městečko na kraji dějin


Historik Bernard Wasserstein se před desítkami let rozhodl odhalit neznámé dějiny malého města na dnešní Ukrajině nedaleko Lvova, odkud pochází jeho rodina. Krakowiec, obyčejné městečko v polsko-ukrajinském pohraničí, kterým se přehnaly politické bouře a vojska mocností, má pohnutou a dramatickou historii. Velmocenské zájmy, o kterých se učí v dějepise, však nezachycují osudy obyčejných lidí, což autor napravil. Napínavá pouť stoletími politických a náboženských konfliktů, kdy se Haličí prohnala vojska kozáků, Turků, Švédů, Rusů a Poláků, končí až v současnosti. Krakowiec zažil nadvládu Poláků, Rusů, Habsburků i Čechoslováků, nacistů a Sovětského svazu. Ze slávy v letech osvícenství zbyly jen trosky nádherných zahrad zámeckého paláce. A dnes se Krakowiec opět octl ve víru dějin, když z Ukrajiny utíkají lidé před válkou. Městečko na kraji dějin čtivou a záživnou formou zprostředkovává téměř encyklopedické množství informací a haličský Krakowiec díky této knize jako fénix vstává z popela historie.
U dodávateľa
22,18 € 24,64 €

dostupné aj ako:

Dějiny Británie, 3. vydání


Díky obsažné historické práci líčící dějiny Británie od nejstaršího římského období po začátek 21. století můžeme poznat dosud netušená zákoutí historie jedné z nejvlivnějších zemí Evropy. Jedná se o dílo kolektivní, na němž se autorsky podíleli přední britští odborníci specializující se na jednotlivá údobí ostrovních dějin, a líčení dějin se tudíž vyznačuje nejen šíří a množstvím uváděných fakt, nýbrž i podstatnou hloubkou analytického pohledu. O otázce britského „národního charakteru“, nebo jeho neexistence, se tudíž bude pojednávat spíše implicitně než výslovně. Bude na čtenářích, aby si vyvodili své vlastní závěry a zformovali své osobní náhledy. Jde nevyhnutelně o dílo autorského kolektivu, jež za těsné spolupráce napsala desítka profesionálních historiků. Takto kolektivní přístup je nezbytný, neboť doby, kdy schopností i odvahou pojednat s toutéž lehkostí o veškerých aspektech britských dějin vládl jediný mozek, jakým byl například Trevelyan, pravděpodobně odešly s liberálními intelektuály někdy kolem roku 1914. Nyní, kdy se renesanční osobnosti z povrchu zemského už vytratily, není takový přístup zajisté ani praktický, ani žádoucí. Každou z hlavních fází dějin Británie zde do hloubky zkoumá specialista, který se příslušným obdobím zabývá, avšak svá zjištění vždy zaměřuje na běžného, nikoli odborného čtenáře.
Na sklade 1Ks
38,07 € 42,30 €

Homelands


Drawing from the people who lived it, Homelands explores how Europe slowly recovered and rebuilt from World War Two. And then faltered. Timothy Garton Ash, our greatest writer about Europe, has spent a lifetime studying Europe and this deeply felt book is full of vivid experiences: from his father's memories of D-Day and his own surveillance at the hands of the Stasi to interviewing Albanian guerrillas in the mountains of Kosovo and angry teenagers in the poorest quarters of Paris, as well as advising prime ministers, chancellors and presidents. Homelands is at once a living, breathing history of a period of unprecedented progress, a clear-eyed account of how so much then went wrong and an urgent call to the citizens of this great old continent to understand and defend what we have collectively achieved.
U dodávateľa
13,46 € 14,95 €

Amerika v proměnách staletí


Encyklopedie věnovaná americkému kontinentu obsahuje hesla popisující všechny současné i minulé státní útvary v Severní i Jižní Americe a také události, které zásadně ovlivnily dějiny regionu, jako např. objevitelské expedice, války, bitvy, povstání a aféry. Přehledová hesla věnovaná současným státům podávají základní informace o obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, historii, teritoriálním vývoji i současné politické situaci. Nechybí ani seznamy prezidentů či jiných vládnoucích státních představitelů. Dále zde čtenář nalezne vysvětlení klíčových pojmů, informace o nejdůležitějších hnutích, smlouvách, organizacích a různých fenoménech typických pro tento region. Druhé vydání obsahuje kromě aktualizovaných a doplněných hesel také nové mapy, zachycující současný stav i historický vývoj.
U dodávateľa
29,21 € 32,45 €

dostupné aj ako:

Aktuální otázky výzkumu dějin a kultury východní Evropy


Kolektivní monografie Aktuální otázky výzkumu dějin a kultury východní Evropy se v osmi kapitolách věnuje vybraným okruhům českých a slovenských bádání o dějinách a kultuře východní Evropy ve vztahu k českému, případně československému dějinnému prostoru. Připomíná jeho dlouholetou tradici, která ovšem vyžaduje kritické zhodnocení jak v metodologickém, tak tematickém smyslu. Zdůrazňuje, že je k němu nezbytné využít moderní, v zahraničí využívané historiografické metody. Přitom upozorňuje na význam české (a v meziválečné době československé) dějinné zkušenosti.
U dodávateľa
31,14 € 34,60 €

Úsvit všeho


LOVCI A SBĚRAČI BYLI ORGANIZOVANĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE. A NĚKTERÁ Z PRVNÍCH MĚST SVOBODNĚJŠÍ, NEŽ BY VÁS NAPADLO. Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s ním také bohatství a chudobu, byrokracii a krutovládce. Učitelé dějepisu i autoři bestsellerů o historii tento jednoduchý příběh milují. Profesoři David Graeber a David Wengrow nyní však na spoustě příkladů dokládají, že jde o pouhý výmysl. A že skutečnost byla nesrovnatelně zajímavější a rozmanitější, než nás učili ve školních lavicích. Kniha Úsvit všeho stojí na přesvědčivých, ale dosud často opomíjených faktech z oblasti archeologie, historie a kulturní antropologie. Okamžitě se v těchto oborech stala světovou událostí a vyvolala diskuse, které budou probíhat ještě dlouhá léta. AUTOŘI OŽIVUJÍ FASCINUJÍCÍ SVĚT, V NĚMŽ: - Naši dávní předci nebyli primitivové žijící v tlupách, ale aktivní členové pozoruhodných, malých i velkých společností. - První města na světě nezakládali zemědělci, nýbrž lovci a sběrači. Mimo jiné na území dnešní Ukrajiny. - Příchod zemědělství nebyl žádnou revolucí – trval tisíce let a některé společnosti se od něj opět odvracely. - Archeologie zmapovala obrovská města, která se obešla bez byrokracie, šlechty i tyranů. - Lidé odpradávna experimentovali s různými podobami demokracie a své rozhodovací systémy svižně přizpůsobovali okolnostem. Graeber a Wengrow nevolají po návratu na stromy. Na základě průkop- nických poznatků a archeologických objevů z celého světa nám však při- pomínají, že civilizaci můžeme budovat i bez toho, že bychom se vzdávali svých svobod.
Na sklade 2Ks
27,41 € 30,45 €

dostupné aj ako:

A régi rend alkonya


XIV. Lajos és Nagy Péter cár, Sobieski János és Napóleon, Cromwell és Washington világát idézi fel ez a könyv: az emberiség történelmének azt a szakaszát, amely a vesztfáliai békekötéssel kezdődött és a waterlooi csatával ért véget. A szerző arra törekedett, hogy a szakirodalom legmodernebb eredményei alapján mutasson beolvasóinak olyan gyakran emlegetett, de nem eléggé ismert világtörténelmi folyamatokat, mint az abszolút monarchia megszilárdulása, a felvilágosodás terjedése,valamint az angol, az amerikai és a francia forradalom kirobbanása. A gazdag kép- és térképanyaggal, áttekintő ábrákkal, bő ajánló irodalommal és mutatókkal ellátott kötet átfogja a korszak valamennyi fontosabb eseményét, és viszonylag kis terjedelemben közvetíti a legújabb kutatások eredményeit. A 17. és 18. század világtörténelmét tanulmányozó egyetemi és főiskolai hallgatók mellett a korszak iránt érdeklődő szélesebbnagyközönség számára is ajánlható. Változatlan, harmadik kiadás.
U dodávateľa
20,26 € 22,51 €

Tajemství Kremlu, 2. vydání


Ke kolika spiknutím, zločinům a zradám došlo uvnitř červených zdí moskevské pevnosti? Od revoluce byla symbolem Sovětského svazu, který založili Lenin s Trockým, upevnil Stalin, vedli Chruščov a Brežněv, rozložil Gorbačov a do jisté míry obnovil Putin. Kolik stínů, dohadů a tajemství dosud zůstává ukryto za hradbami Kremlu? Nové vydání zahrnuje i informace týkající se rusko-ukrajinského konfliktu.
U dodávateľa
18,27 € 20,30 €

dostupné aj ako:

Německo-židovská literatura v rozděleném a znovusjednoceném Německu v letech 1945–2000


Kniha se věnuje literární tvorbě německo-židovských autorů, kteří po druhé světové válce působili v nově vzniklých německých státech – v Německé demokratické republice a ve Spolkové republice Německo – a následně ve znovusjednoceném Německu. Na příkladech literárních děl první a druhé generace spisovatelů přeživších holocaust autorka popisuje, jak je reflektován holocaust, fenomén židovství a německo-židovská koexistence v rozděleném a znovusjednoceném Německu do začátku nového milénia. V publikaci je vykresleno, jakým vývojem prošla literární reflexe na toto téma, čím se odlišuje a v čem je podobná tvorba autorů žijících v odlišných částech Německa a jak se utvářelo německo-židovské literární pole po znovusjednocení Německa. S těmito otázkami úzce souvisí otázka židovské identity, která prošla ve zkoumaném období v Německu zásadní proměnou a jejíž nejrůznější podoby jsou tematizovány v literárních dílech a jsou také předmětem bádání. Součástí knihy je rozhovor se současnou autorkou Esther Dischereit, spisovatelkou druhé generace přeživších německých Židů.
U dodávateľa
15,35 € 17,05 €

Jeruzalém: Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem


Kniha spojuje dva aspekty: je příručkou, kde badatel nalezne velmi podrobné informace o Jeruzalému, a současně je průvodcem, který čtenáře spolehlivě povede při návštěvě Svatého města. Je konfesně korektní, byť autor, věrný své specializaci, přirozeně věnuje výraznou pozornost novozákonním tématům. Výklad jednotlivých oblastí a staveb umožňuje zachytit jejich složitý vývoj, který většinou zahrnuje příslušnost k více než jednomu náboženství a časovému období. Kniha je vedle cestovatelů do Svaté země určena i všem, kteří se z historického, teologického či uměleckého hlediska zabývají oblastí Předního východu. Informace, které podrobnou, a přitom čtivou a přehlednou formou podává, jsou nepostradatelné pro všechny, kdo se věnují židovské, křesťanské i muslimské kultuře.
Na sklade 1Ks
49,26 € 54,73 €

V kategórii Svetové dejiny sa vám naskytne jedinečná príležitosť poznať udalosti, civilizácie, kultúry a osobnosti, ktoré formovali celý náš svet od jeho úplných počiatkov až po súčasnosť.

Poznajte vzostupy a pády veľkých impérií, od starovekého Egypta, cez Rímsku ríšu až po Britské impérium. Skúmajte revolúcie, vojny, vedecké objavy a kultúrne premeny, ktoré ovplyvnili dejiny ľudstva.

Táto kategória obsahuje knihy, ktoré vám priblížia nielen politický a spoločenský vývoj rôznych kontinentov a národov, ale aj významné kultúrne, náboženské a vedecké prelomy v dejinách sveta. Či už máte záujem o obdobie renesancie v Európe, dynastie v Číne, starovek v Mezopotámii alebo modernú históriu 20. storočia, v tejto kategórii sa ponúra do bohatstva svetových dejín.

Pridajte sa k nám na ceste objavovania minulosti a porozumenia udalostiam, ktoré formovali svet, v ktorom žijeme dnes.