! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Tajemství pokladu templářů


Lidem už po celá staletí nedávají spát poklady templářských rytířů, ve středověku mocného a mysteriózního řádu. Jejich hlavní poklad neustále vyvolává představy a vzrušuje člověka, kterého záhady přirozeně provokují. Zmizení pokladu tohoto nejslavnějšího, nejzáhadnějšího, nejromantičtějšího a zároveň nejtragičtějšího rytířského řádu nedá spát nejen lovcům pokladů, ale i historikům na všech kontinentech, kde templářský řád působil, případně působit mohl. Skeptici samozřejmě tvrdí, že žádný templářský poklad nikdy neexistoval. Drtivá většina odborníků i laiků je ovšem přesvědčena, že templáři v podzemí Šalamounova chrámu nalezli poklad nezměrného významu, který vedle bohatství hmotného obsahuje i důležitou část bohatství duchovního. Po stopách templářského pokladu se vydal i autor literatury faktu Templarius Bohemicus. V bohatém výčtu spekuluje o tom, co všechno vlastně tento poklad může obsahovat, dále takřka encyklopedicky popisuje všechny lokality, které kdy byly v souvislosti s tímto pokladem v pověstech, v literatuře faktu, odborných textech aj. zmíněny; hlavně však objasňuje důvody, které autory ke spekulacím o pokladu vedou. Popisuje celkem 66 lokalit ve 41 zemích na čtyřech kontinentech, ať už místa, kde se poklad údajně v nějakém období nalézal, nebo kde se nalézat může...
U dodávateľa
14,69 € 15,46 €

A templáriusok Magyarországon


A templomos lovagrend története a középkor óta folyamatosan az érdeklődés középpontjában állt. A rend valós történetét egy okkult-misztikus fátyol fedi. Olyan dolgokkal hozzák a rendet kapcsolatba, mint pl. a Szent Grál, a Frigyláda vagy éppen a torinói halotti lepel, mely az elmúlt időszakban ismertté tette a Templárius Rendet. Ezzel szemben Pesty Frigyes a rend tényleges magyarországi történetét dolgozta fel, mely a 13-14. századra tehető. A Templárius Rend betelepült Magyarországra és itt folytatta tevékenységét.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě


Osud řádu templářů, jehož se báli i panovníci, jitří fantazii dodnes. Proč se nechal zlikvidovat a kam se poděly jeho obrovské majetky? Mnozí věří, že vše se přelilo do organizací ještě mocnějších. Dlouhé prsty zednářů sahají do vlád, finančnictví i podsvětí. Dějinná úloha je přisuzována i jiným tajným společnostem, třeba iluminátům.
U dodávateľa
12,90 € 13,58 €

dostupné aj ako:

Plyšiaci Macko Uško
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy
Séria kníh Kubko sa učí
  • 5 /5

Zkáza templářů


Nová kniha Michaela Haaga približuje vzostup templárov a ich skazu na pozadí ideálu križiackeho života a ich plánov na osídlenie Svätej zeme. Územie, ktoré Európania nazývali Outremer ("za morom"), zostávalo aj po štyroch storočiach moslimskej nadvlády osídlené prevažne kresťanmi, s ktorými Frankovia uzatvárali sobáše a vytvárali samostatnú civilizáciu. Je to príbeh, v ktorom je dopredu jasné, ako dopadne. Hrôza i fascinácia spočívajú v spôsobe, ako ku skaze prišlo, aj v tom, aká obrovská bola následná strata.
Na sklade 2Ks
12,30 € 12,95 €

dostupné aj ako:

Praha templářská


Ojedinělá výpravná obrazová publikace detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy. Stěžejní částí knihy je pokusem o podrobně komentovanou inventuru pražských lokalit spojovaných s osudem řádu templářů. Text je doplněn bohatým výčtem kreseb, reprodukcí, symbolů, ale především obsáhlou fotografickou dokumentací pražských lokalit, v nichž templářský řád působil.Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné“ kapitoly starších českých dějin, k nimž činnost templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří.Kniha obsahuje i dosud nepublikovaný překlad a faksimile pražského rukopisu templářské řehole, jejím autorem je Bernard z Clairvaux. Jedná se o detailní popis vnitřních pravidel, kterými se život řádu řídil.Kniha navazuje na předchozí dvě publikace „Templáři v zemích českých králů“, které se obdobným způsobem věnovaly popisu působení templářského řádu v Čechách i na Moravě.
Na sklade 2Ks
15,58 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Praha templářská (-70%)


Ojedinělá výpravná obrazová publikace detailně mapuje působení templářského řádu na území současné Prahy. Stěžejní částí knihy je pokusem o podrobně komentovanou inventuru pražských lokalit spojovaných s osudem řádu templářů. Text je doplněn bohatým výčtem kreseb, reprodukcí, symbolů, ale především obsáhlou fotografickou dokumentací pražských lokalit, v nichž templářský řád působil.Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné“ kapitoly starších českých dějin, k nimž činnost templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří.Kniha obsahuje i dosud nepublikovaný překlad a faksimile pražského rukopisu templářské řehole, jejím autorem je Bernard z Clairvaux. Jedná se o detailní popis vnitřních pravidel, kterými se život řádu řídil.Kniha navazuje na předchozí dvě publikace „Templáři v zemích českých králů“, které se obdobným způsobem věnovaly popisu působení templářského řádu v Čechách i na Moravě.
Na sklade 1Ks
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Příběh templářů 2.


Templářská moc a bohatství se staly trnem v oku světským vladařům. Templáři byli stejně prospěšní jako nenávidění. Jejich mnišská kutna skrývala v jedné ruce meč a v druhé plný měšec. Během dvousetleté existence prošli cestu od ochrany poutníků k ochraně peněz bohatých poutníků. A pak během jednoho dne, v pátek 13. října 1307, se vše zhroutilo na popud francouzského krále Filipa IV. Jak se mohlo stát, že tak mocná a bohatá nadnárodní armáda rytířů se vzdala bez boje? Tušil poslední velmistr Jakub z Molay, co se chystá? Co je pravdy na templářských legendách? Jsou rosikruciáni a svobodní zednáři dědici templářských tajemství? Pokračování prvního dílu Příběhu templářů na tyto a další otázky hledá odpovědi. Mimo jiné ukazuje souvislost templářů a světských rytířských řádů, například dodnes existujícího Řádu zlatého rouna. Kniha mapuje poslední roky existence řádu a vliv templářů na následnou historii našeho kontinentu. Výpravná publikace přináší nové souvislosti a původní fotografie mnohdy neznámých míst.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €
  • 5 /5

Rytíři templu


Známý britský historik Dan Jones mapuje několik staletí dlouhou historii slavného mnišského řádu, který přesáhl hranice středověké Evropy, a zbavuje ho nálepky sekty zahalené rouškou tajemství, jež se pohybovala na okraji raně středověkého křesťanství a spojovala okultismus s nezměrnou touhou po moci a světském vlivu. Jeho vyprávění má rychlý spád, používá moderní a přístupný jazyk, v knize najdeme barvité líčení bitev i vtipné historky. Přes nesporně historický a středověký námět knihy se mu podařilo najít v osudech řádu a jeho hlavních představitelů i paralely k současnému kulturnímu a politickému dění. Například zánik řádu přičítá propracované anti-templářské propagandě, která používala i institut tzv. fake-news.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Tajemství templářských rytířů


Odhaľte príbeh tajomného stredovekého rádu, ktorý bol pred 700 rokmi násilne rozpustený. Kronika vojensko-mníšskeho rádu a jeho boja na ochranu kresťanskej katolíckej viery. Templári bojovali o ovládnutie Svätej zeme s moslimami, predovšetkým s ich geniálnym vojvodcom Saladinom a jeho nasledovníkmi. Tento rád, pôvodne neformálne založený v roku 1119 na obranu kresťanských pútnikov a v roku 1129 oficiálne uznaný rímskokatolíckou cirkvou, sa postupne premenil na elitnú bojovú silu a zohral významnú úlohu pri križiackych výpravách. Obdiv, ktorý si templári vyslúžili strategickým dôvtipom a hrdinskými činmi, sa však časom vytratil: rád obvinili z kacírstva a z politických zločinov a za všeobecného opovrhnutia rozpustili. Kniha vychádza z dobových dokumentov a prístupným spôsobom rozpráva príbeh jeho vzostupu a pádu. Je preto ideálna pre každého, kto sa zaujíma o dejiny stredovekého sveta.
Vypredané

Templáři v pověstech a legendách


Kniha autora zabývajícího se historií templářského řádu v našich zemích i odborně (např.Templáři v zemích českých králů, 2010), obsahuje 67 vyprávění o templářích, jež se tradovala v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, včetně několika úvodních historek o templářích v širším kontextu. Kniha vychází u příležitosti 700 let od konečné likvidace templářského řádu (1312: řád, 1314: upálení posledního velmistra). Ilustroval Petr Kříž.
Vypredané
12,28 € 12,93 €

Templáři - Fakta a mýtus


Stručný, ale informatívny prehľad prechádza mnohými storočiami: informuje, čo o Šalamúnovom chráme hovorí Biblia, potom sa vydáva do rímskych, islámskych a križiackych dôb. Ďalší život templárstva sa točí okolo slobodomurárstva a konšpiračných fantáz ií alternatívnych historikov a románopiscov, ktoré ide len ťažko vzájomne odlíšiť. Kniha je určená neakademického publiku, ale aj napriek tomu je to zrozumiteľné a zároveň seriózne vedecké rozprávanie o fascinujúcom námete.
Vypredané

dostupné aj ako: