! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Mužské stárnutí z pohledu sexuologa


Sexualita je důležitou součástí života. O andrologickém stárnutí můžeme hovořit u mužů 40+ (tedy u velké části populace), přesto je sexualita stárnoucích a seniorů stále tabuizovaná. Čtenáři kniha poskytuje ucelený pohled na mužské stárnutí z hlediska andrologického v kontextu s chorobami s vysokou incidencí ve stáří. Nejčastěji trpí sexuálními dysfunkcemi (zejména erektilní dysfunkcí těžkého stupně) diabetici 2. typu, muži po pánevních onkologických operacích a kardiaci. Díky moderní substituční léčbě deriváty testosteronu a moderní léčbě erektilní dysfunkce se prodlužuje doba aktivního sexuálního života a zvyšuje se kvalita života mužů 40+. Autorka aktuálně zmiňuje i dopady epidemie infekčního onemocnění COVID-19 na stárnoucí mužskou populaci. Odborná monografie je určena k postgraduálnímu vzdělávání lékařů první linie, praktických lékařů i specialistů – kardiologů, diabetologů, onkologů, internistů, neurologů, urologů, chirurgů, psychiatrů, psychologů, fyzioterapeutů. Monografie tohoto specifického zaměření u nás dosud vydána nebyla. Autorka je docentkou sexuologie a zkušenou autorkou monografií, kapitol v monografiích a publikací vycházejících v našich i zahraničních odborných lékařských časopisech. Vede ambulanci onkologické sexuologie, věnuje se problematice testosteronu a jeho substituce, léčí muže s těžkou poruchou erekce pomocí specifických metod.
Na sklade 1Ks
19,75 € 20,79 €

A szexualitás története IV.


Foucault nagy művének IV. kötete most jelenik meg először magyarul Sujtó László fordításában, Moldvay Tamás utószavával. A hús bűnvallomásai, A szexualitás történetének IV. köteteként Michel Foucault életében már nem láthatott napvilágot, a mű posztumusz jelent meg 2018-ban a Gallimard Kiadónál, Frédéric Gros gondozásában. "Először jelenik meg az a félelem, hogy az ember önmagától fél. Attól fél, ami ő, attól tart, ami vele történhet, és ez távolról sem az istenek rendeléseitől való félelem. Ez a félelem, azt hiszem, a kereszténységben gyökerezik, és döntő hatással lesz az egész történelemben arra, amit szubjektivitásnak nevezünk."
U dodávateľa
14,08 € 14,82 €

Úgy, ahogy vagy


Egy könyv, amely gyökeresen átformálja mindazt, amit eddig a női testről gondoltál. Miért olyan nehéz eljutni a csúcsra? Normális az, amit szex közben érzek? Velem van a baj? - Rengeteg nő tesz fel magában ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket nap mint nap, és érez bizonytalanságot saját teste és szexualitása kapcsán. Emily Nagoski egyedülálló munkájának fő célja, hogy eloszlassa e gyötrelmes kételyeket, és megmutassa az utat önmagunk felé. A több évtizedes gyakorlattal rendelkező szexuálterapeuta hittel vallja, hogy szexualitásunk az ujjlenyomatunkhoz hasonlóan egyedi, és nagyban függ reakcióinktól, egyéniségünktől, illetve a körülményeinktől, hétköznapi tapasztalatainktól. Épp ezért nincs okunk a szégyenkezésre vagy arra, hogy másokhoz hasonlítgassuk önmagunkat. Minden nő más - és ez így normális. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy az örömteli és kielégítő szexuális élet nem a testrészeinktől, hanem a hozzájuk való viszonyunktól függ. Amint megismerjük kapcsolatunkat a saját testünkkel és ráébredünk, milyen körülmények hatására vagyunk képesek ellazulni, mi kell ahhoz, hogy teljes mértékben bízzunk magunkban és a partnerünkben, máris óriási lépést tettünk a mindent elsöprő gyönyör átélése felé. Elég jól hangzik, nem? Indulj el életed legizgalmasabb felfedezőútján, és ismerd meg a legnagyobb öröm forrását - önmagadat!
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Moderní postupy v sexuologii


Publikace pracovníků Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je určena mladým lékařům nejen před atestací ze sexuologie, ale také ambulantním i ústavním odborníkům, kteří chtějí získat přehled o problematice sexuologie v běžné klinické nebo ambulantní praxi. Kniha nabízí moderním způsobem přehled současných diagnostických a terapeutických postupů ve vyšetřování mužské plodnosti a její léčby, v problematice mužských a ženských sexuálních dysfunkcí, věnuje se transsexualitě, zabývá se aktuálními postupy u diagnostiky sexuálních parafilií, falopletysmografickym vyšetřením nebo problematikou forenzní sexuologie s přihlédnutím na postupy u soudněznaleckých posudků v sexuologii. Opomíjena nezůstává ani sexuologická terapie zaměřená na onkologické pacienty v urologii, pohled na HIV pacienty nebo na gender problematiku.
Na sklade 2Ks
21,37 € 22,49 €

Sexuologie pro zdravotníky


V populaci narůstá výskyt sexuálních poruch a tomuto trendu by měla odpovídat rovněž obeznámenost zdravotníků s tématem a schopnost pomoci pacientům jejich problémy řešit. Reprezentativní průzkum sexuálního chování českých mužů a žen ukázal mimo jiné mezery v informovanosti, pokud jde o sexualitu. Přestože odborné znalosti zdravotníků rostou, v oblasti sexuality jsou i nadále limitovány, protože zůstává do jisté míry stále tabuizována. Lékaři se rovněž čím dál častěji setkávají s dotazy diabetiků, onkologicky či kardiologicky nemocných nebo lidí ochrnutých po úrazu na možnosti sexuálního života. Uvedené skutečnosti byly impulsem k napsání této souhrnné sexuologické monografie, určené všem zdravotnickým pracovníkům, kteří si chtějí doplnit své znalosti v oblasti představující důležitou součást života ve zdraví i nemoci.
Na sklade 1Ks
9,93 € 10,45 €

Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity


Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou pohlavní identity. Jak se transsexualita projevuje? Jak je možné transsexualním jedincům pomoci? Co vše obnáší léčba? Na tyto a podobné otázky odpovídá ojedinělá monografie ''Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity'', která vznikla díky jedinečné spolupráci našich i zahraničních odborníků. Kniha dostala cenu prof. MUDr. Josefa Hynieho, kterou uděluje Sex. společnosti ČLSJEP. Kniha se stala nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v r. 2008.
Vypredané
15,39 € 16,20 €

Prečo máme radi sex?


Ako a prečo ľudská sexualita nadobudla svoju dnešnú podobu? A to tak výrazne odlišnú od sexuality všetkých ostatných živočíchov na tejto planéte? Ľuďmi sme nielen vďaka veľkosti nášho mozgu a vzpriameného postoju tela, ale rovnako aj vďaka našej neobvyklej sexualite - tvrdí a dokladá to bohatstvom fascinujúcich príkladov dnešná ústredná autorita v oblasti fyziológie a evolučnej biológie - nositeľ Pulitzerovej ceny Jared Diamond.
Vypredané
6,92 € 7,28 €

Lacná kniha Prečo máme radi sex? (-90%)


Ako a prečo ľudská sexualita nadobudla svoju dnešnú podobu? A to tak výrazne odlišnú od sexuality všetkých ostatných živočíchov na tejto planéte? Ľuďmi sme nielen vďaka veľkosti nášho mozgu a vzpriameného postoju tela, ale rovnako aj vďaka našej neobvyklej sexualite - tvrdí a dokladá to bohatstvom fascinujúcich príkladov dnešná ústredná autorita v oblasti fyziológie a evolučnej biológie - nositeľ Pulitzerovej ceny Jared Diamond.
Vypredané
0,73 € 7,28 €

dostupné aj ako:

Vstúpte do fascinujúceho sveta sexuológie s našou rozsiahlou kolekciou kníh, ktorá skúma komplexnú dynamiku ľudskej sexuality. Ponúkame vám tituly, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi sexuality.

Naše knihy sú určené pre tých, ktorí chcú rozšíriť svoje pochopenie o sexuálnom zdraví. Či už ste špecialista v oblasti sexuológie, terapeut, študent alebo jednoducho zvedavý čitateľ, naše tituly vám ponúknu pohľad na najnovšie výskumy, teórie a prax zo sveta sexuológie.