! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Biblie, biblistika strana 1 z 24

Výkladový komentář Bible (1Sam – Ž)


WARREN W. WIERSBE byl mezinárodně známý teolog a bývalý kazatel Moodyho sboru v Chicagu. Deset let bylo jeho jméno spojeno s rozhlasovým pořadem Back to the Bible (Zpět k Bibli). Nejprve v něm působil jako učitel biblistiky a poté se stal jeho ředitelem. Dr. Wiersbe napsal více než 150 knih, včetně této série výkladových komentářů, které se prodalo více než 4 miliony výtisků. V češtině doposud vyšly jeho knihy Satanova strategie nebo Po každé ráně jsem trochu výš.
U dodávateľa
43,92 € 48,80 €

Biblia s DT, sivá so zipsom, ekum preklad, vreckový formát, 2023


Toto vydanie Biblie v Slovenskom ekumenickom preklade je súčasťou série Biblií rôznych formátov a prevedení pod spoločným názvom SLOVO na cestu životom. Týmto pomenovaním knihy kníh chceme zdôrazniť, že tu máme Božie slová, ktorými ak sa dáme viesť, môžu nás sprevádzať na ceste životom vo všetkých životných situáciách. Hodnota a vážnosť slova aj SLOVA sa vytráca. Dnes „dať slovo“ – prísľub, vysloviť záväzok, nič neznamená. Slovo stratilo svoju moc, prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú, a to tak slová ľudské, ako aj Božie slovo. Zo vzájomnej komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenie, pravda a mnohé iné, ktoré nás majú spájať a posilňovať. Musíme sa vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať. Je potrebné dosiahnuť, aby slová, ktoré sú obsahom tejto knihy, prebývali medzi nami, a tak Ježiš – vtelené SLOVO – prišiel do našich životov. Slovenský ekumenický preklad Slovenský ekumenický preklad Božieho slova – Biblie vznikal 19 rokov (1988 – 2007). Preklad z pôvodných jazykov zabezpečovala Slovenská biblická spoločnosť, a na tejto práci sa podieľali biblisti, prekladatelia a jazykovedci zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Práve toto slovo dokázalo spojiť ľudí z rôznych kresťanských spoločenstiev a tradícií do jedného veľkého pracovného celku, v ktorom pôsobil Duch Svätý podľa slov Písma z Jn 17,21: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ Predhovor k 4. opravenému vydaniu slovenského ekumenického prekladu Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša. Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.
U dodávateľa
32,40 € 36,00 €

Labyrintem Bible


Rozsahem střídmá knížka z pera renomovaného spisovatele a kazatele Daniela Pastirčáka není akademické kompendium ani encyklopedická příručka. Autor v ní zve čtenáře na tematický výlet po třech stezkách, které mapují to nejdůležitější, co v Knize knih najdeme: vztah mezi Stvořitelem a jeho stvořením, identitu člověka rozkročeného mezi dobrem a zlem a nakonec i složité souvislosti mezi svobodou a zákonem. Originálně přitom využívá dialog postav, které od sebe dělily stovky, někdy i tisíce let. Tím, že pojmenovává a objasňuje pnutí mezi jednotlivými biblickými svědky, inspiruje k hlubšímu vnímání toho, jak lidé v průběhu dějin objevovali a stále objevují Boha. Zve nás k takovému čtení Bible, kde se neztratíme v labyrintu dávných textů, ale necháme se vést jejich podivuhodným příslibem až tam, kde litera nezabíjí a Duch oživuje.
U dodávateľa
20,38 € 21,45 €

Bible: Rýmované putování


Hravé a netradiční zpracování Bible pro děti i dospělé zve čtenáře ke klidnému rozjímaní nad biblickými příběhy. Během rýmovaného putování projdeme spolu s autorkou 365 + 1 biblických příběhů ze Starého a Nového zákona. Svěží, vtipný a nápaditý text neotřelým způsobem představuje biblické události „tak trochu jinak“. Kniha chce sloužit především jako ukazatel či směrovka, která má čtenáře navést k poznání hlubokého odkazu Písma. Velkorysá barevná sazba s dostatečným volným prostorem vybízí i k případnému vlastnímu výtvarnému ztvárnění.
U dodávateľa
51,21 € 53,90 €

Poznámková Biblia, ekumenický preklad, s DT, antracitová, 2023


Toto vydanie obsahuje IMPRIMATUR a NIHIL OBSTAT. V roku 2019 Slovenská biblická spoločnosť priniesla čitateľom Bibliu Inšpiruj sa..., ktorá je určená tým milovníkom Božieho slova, ktorí okrem čítania a rozjímania nad biblickým textom radi využívajú aj svoj tvorivý potenciál a stránky svojej Biblie dopĺňajú poznámkami a rôznofarebnými kresbami. Biblia Inšpiruj sa... vďaka svojmu grafickému prevedeniu bola vnímaná, že je určená viac pre ženy a muži sa dopytovali po podobnom vyhotovení, ktoré by bolo graficky jednoduchšie, technické. Z tohto dôvodu sme pripravili pre vás, pre všetkých (mužov aj ženy) Bibliu, ktorú sme pracovne nazvali Poznámková Biblia. Táto Biblia ponúka dostatočný priestor na zapisovanie poznámok, ktoré do mysle čitateľa prináša rozjímanie nad Božím slovom. Zvolený názov Božie SLOVO na chvíle štúdiamá symbolizovať jej hlavné použitie pri štúdiu biblického textu na zaznamenávanie toho, ako Boh svojím slovom prehovoril ku nám, ako sme prijali Jeho slová do svojho srdca,... ako nás vyučoval. Poznámkovú Bibliu charakterizuje: - Slovenský ekumenický preklad Svätého písma - Krížové odkazy a vysvetlivky k biblickému textu - Široké okraje na zapisovanie osobných úvah - poznámok - Pridané čisté listy za každou knihou Biblie na pokračovanie v poznámkach - Jednostĺpcová sadzba
Na sklade 3Ks
61,75 € 65,00 €

Biblia s DT, ekumenický preklad, vreckový formát, sivá, 2023 - Božie Slovo


Toto vydanie obsahuje IMPRIMATUR. Slovo vydavateľa Toto vydanie Biblie v Slovenskom ekumenickom preklade je súčasťou série Biblií rôznych formátov a prevedení pod spoločným názvom SLOVO na cestu životom. Týmto pomenovaním knihy kníh chceme zdôrazniť, že tu máme Božie slová, ktorými ak sa dáme viesť, môžu nás sprevádzať na ceste životom vo všetkých životných situáciách. Hodnota a vážnosť slova aj SLOVA sa vytráca. Dnes „dať slovo“ – prísľub, vysloviť záväzok, nič neznamená. Slovo stratilo svoju moc, prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú, a to tak slová ľudské, ako aj Božie slovo. Zo vzájomnej komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenie, pravda a mnohé iné, ktoré nás majú spájať a posilňovať. Musíme sa vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať. Je potrebné dosiahnuť, aby slová, ktoré sú obsahom tejto knihy, prebývali medzi nami, a tak Ježiš – vtelené SLOVO – prišiel do našich životov. Slovenský ekumenický preklad Slovenský ekumenický preklad Božieho slova – Biblie vznikal 19 rokov (1988 – 2007). Preklad z pôvodných jazykov zabezpečovala Slovenská biblická spoločnosť, a na tejto práci sa podieľali biblisti, prekladatelia a jazykovedci zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Práve toto slovo dokázalo spojiť ľudí z rôznych kresťanských spoločenstiev a tradícií do jedného veľkého pracovného celku, v ktorom pôsobil Duch Svätý podľa slov Písma z Jn 17,21: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ Predhovor k 4. opravenému vydaniu slovenského ekumenického prekladu Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša. Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.
Na sklade 2Ks
27,55 € 29,00 €

Biblia s DT, ekumenický preklad, vreckový formát, červená, 2023 - Božie Slovo


Toto vydanie obsahuje IMPRIMATUR. Slovo vydavateľa Toto vydanie Biblie v Slovenskom ekumenickom preklade je súčasťou série Biblií rôznych formátov a prevedení pod spoločným názvom SLOVO na cestu životom. Týmto pomenovaním knihy kníh chceme zdôrazniť, že tu máme Božie slová, ktorými ak sa dáme viesť, môžu nás sprevádzať na ceste životom vo všetkých životných situáciách. Hodnota a vážnosť slova aj SLOVA sa vytráca. Dnes „dať slovo“ – prísľub, vysloviť záväzok, nič neznamená. Slovo stratilo svoju moc, prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú, a to tak slová ľudské, ako aj Božie slovo. Zo vzájomnej komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenie, pravda a mnohé iné, ktoré nás majú spájať a posilňovať. Musíme sa vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať. Je potrebné dosiahnuť, aby slová, ktoré sú obsahom tejto knihy, prebývali medzi nami, a tak Ježiš – vtelené SLOVO – prišiel do našich životov. Slovenský ekumenický preklad Slovenský ekumenický preklad Božieho slova – Biblie vznikal 19 rokov (1988 – 2007). Preklad z pôvodných jazykov zabezpečovala Slovenská biblická spoločnosť, a na tejto práci sa podieľali biblisti, prekladatelia a jazykovedci zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Práve toto slovo dokázalo spojiť ľudí z rôznych kresťanských spoločenstiev a tradícií do jedného veľkého pracovného celku, v ktorom pôsobil Duch Svätý podľa slov Písma z Jn 17,21: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ Predhovor k 4. opravenému vydaniu slovenského ekumenického prekladu Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša. Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Poznámková Biblia, ekumenický preklad, strieborná, 2023


V roku 2019 Slovenská biblická spoločnosť priniesla čitateľom Bibliu Inšpiruj sa..., ktorá je určená tým milovníkom Božieho slova, ktorí okrem čítania a rozjímania nad biblickým textom radi využívajú aj svoj tvorivý potenciál a stránky svojej Biblie dopĺňajú poznámkami a rôznofarebnými kresbami. Biblia Inšpiruj sa... vďaka svojmu grafickému prevedeniu bola vnímaná, že je určená viac pre ženy a muži sa dopytovali po podobnom vyhotovení, ktoré by bolo graficky jednoduchšie, technické. Z tohto dôvodu sme pripravili pre vás, pre všetkých (mužov aj ženy) Bibliu, ktorú sme pracovne nazvali Poznámková Biblia. Táto Biblia ponúka dostatočný priestor na zapisovanie poznámok, ktoré do mysle čitateľa prináša rozjímanie nad Božím slovom. Zvolený názov Božie SLOVO na chvíle štúdiamá symbolizovať jej hlavné použitie pri štúdiu biblického textu na zaznamenávanie toho, ako Boh svojím slovom prehovoril ku nám, ako sme prijali Jeho slová do svojho srdca,... ako nás vyučoval. Poznámkovú Bibliu charakterizuje: - Slovenský ekumenický preklad Svätého písma - Krížové odkazy a vysvetlivky k biblickému textu - Široké okraje na zapisovanie osobných úvah - poznámok - Pridané čisté listy za každou knihou Biblie na pokračovanie v poznámkach - Jednostĺpcová sadzba
U dodávateľa
61,75 € 65,00 €

Biblia s DT, ekumenický preklad, vreckový formát, červená so zipsom, 2023 - Božie Slovo


Toto vydanie obsahuje IMPRIMATUR. Slovo vydavateľa Toto vydanie Biblie v Slovenskom ekumenickom preklade je súčasťou série Biblií rôznych formátov a prevedení pod spoločným názvom SLOVO na cestu životom. Týmto pomenovaním knihy kníh chceme zdôrazniť, že tu máme Božie slová, ktorými ak sa dáme viesť, môžu nás sprevádzať na ceste životom vo všetkých životných situáciách. Hodnota a vážnosť slova aj SLOVA sa vytráca. Dnes „dať slovo“ – prísľub, vysloviť záväzok, nič neznamená. Slovo stratilo svoju moc, prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú, a to tak slová ľudské, ako aj Božie slovo. Zo vzájomnej komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenie, pravda a mnohé iné, ktoré nás majú spájať a posilňovať. Musíme sa vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať. Je potrebné dosiahnuť, aby slová, ktoré sú obsahom tejto knihy, prebývali medzi nami, a tak Ježiš – vtelené SLOVO – prišiel do našich životov. Slovenský ekumenický preklad Slovenský ekumenický preklad Božieho slova – Biblie vznikal 19 rokov (1988 – 2007). Preklad z pôvodných jazykov zabezpečovala Slovenská biblická spoločnosť, a na tejto práci sa podieľali biblisti, prekladatelia a jazykovedci zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Práve toto slovo dokázalo spojiť ľudí z rôznych kresťanských spoločenstiev a tradícií do jedného veľkého pracovného celku, v ktorom pôsobil Duch Svätý podľa slov Písma z Jn 17,21: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ Predhovor k 4. opravenému vydaniu slovenského ekumenického prekladu Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša. Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.
U dodávateľa
34,20 € 36,00 €

Akční Bible


Ponořte se do světa překvapivých zvratů a starodávných poselství z knihy knih - Bible - v moderním komiksovém podání! Prožijte nadčasové příběhy, které by měl znát každý: Od stvoření světa přes vyhnání z ráje, záchranu života na Noemově arše, stavbu Babylónské věže a zmatení jazyků ke zničení Sodomy a spoustu dalších! Potkejte Abraháma, Jákoba i Josefa, kterého jeho pestrobarevný plášť přivedl k nečekanému egyptskému dobrodružství. Sledujte osud Mojžíše od jeho záchrany až po chvíle, kdy Bůh na hoře Sinaj předává Desatero přikázání. Obstojí jeho lid ve zkouškách, přejde Jordán a stane v zaslíbené zemi? Brazilský ilustrátor Sergio Cariello dal podobu řadě superhrdinských komiksů vydavatelství Marvel a DC Comics. Jeho dílo charakterizují prokreslené detaily, bohatá barevná paleta i dramatická hra světla a stínu. Hrdinům příběhů dokázal propůjčit strhující dávku energie a emocí. Akční Bible zasáhne všechny generace čtenářů!
U dodávateľa
31,30 € 32,95 €

Biblia. Starý a Nový zákon


Najnovšie vydanie Svätého písma je dvojfarebné, preto umožňuje čitateľovi ľahšiu orientáciu v texte i poznámkach umiestnených v závere. Vreckový formát je praktický, môžeme ho mať kedykoľvek poruke, patrí medzi najobľúbenejšie. Myšlienka zo Svätého písma nás môže nečakane povzbudiť, ponúknuť nám prekvapivé riešenie alebo nás neopakovateľne inšpirovať. Práve preto prináša Spolok svätého Vojtecha neustále nové vydania Svätého písma. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale vzadu za textom Písma. Poznámky sú uvedené podľa doterajších vydaní Biblie v Spolku svätého Vojtecha. Ich autorom je medzinárodne uznávaný biblista Jozef Heriban SDB, ale pre potreby vreckového vydanie ich skrátil a upravil Branislav Kľuska. Pri príprave Biblie odborne spolupracoval Milan Sova.
Na sklade 1Ks
19,53 € 21,00 €

Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo


Kniha Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo je prvou systematickou analýzou Petersonovho youtubového seriálu o Biblii a jeho knižného bestsellera 12 pravidiel pre život z kresťanskej perspektívy s epilógom, ktorý skúma jeho pokračovanie Za hranicou poriadku. Christopher Kaczor a Matthew R. Petrusek vťahujú čitateľov do hĺbok Petersonových úvah o Biblii, utrpení a zmysle života a skúmajú styčné body jeho diela s kresťanstvom a spôsoby, akými je viera naplnením Petersonovho projektu. Je to nenahraditeľá analýzou, nielen pre kresťanov dúfajúcich, že lepšie pochopia význam fenoménu Petersona, ale aj pre Petersonových priaznivcov, ktorí možno po prvýkrát vo svojich životoch seriózne premýšľajú nad tým, čo znamená veriť. Recenzie: „Posledné roky je Jordan Peterson jedným z najvplyvnejších mysliteľov našej kultúry. Jeho postrehy o Biblii, pohľady na dobre žitý život a slová nabádajúce na opatrnosť v súvislosti so vzostupom kultúrneho marxizmu nepopierateľne formujú a informujú milióny ľudí. Christopher Kaczor a Matthew R. Petrusek vo svojej knihe skúmajú a rozoberajú spôsoby, akými možno Dr. Petersona pochopiť z kresťanskej perspektívy. Či už je niekto pri Petersonových myšlienkach nováčikom, alebo je s jeho dielom oboznámený, zistí, že Kaczor a Petrusek neponúkajú jednoducho len prerobenie Petersonovho učenia, ale poskytujú skôr užitočný komentár a férovú kritiku.“ – otec Mike Schmitz, rečník, autor a tvorca podcastu The Bible in a Year (Biblia za rok) „Ak sa náboženský inštinkt nenasýti náboženskou činnosťou, hľadá, akú potravu by mohol nájsť niekde inde, v politike a biznise a vo vzdelávaní a napokon aj v rámci našich súkromných životov. Za takýchto okolností sa všetko kontaminuje nerozpoznanými náboženskými pohnútkami a výzvami a vzniká fanatizmus, ktorého intenzita a nebezpečenstvo nezodpovedajú jeho zdanlivej príčine. Preto je povinnosťou nás všetkých zapojiť sa do najvážnejšej diskusie o tom, čo presne je cisárovo a čo presne je Božie, pričom niečo sa musí vyhradiť tomu druhému, aby sa azda to, čo je absolútne a božské, neprisúdilo tomu prvému. Možno moje vlastné nájazdy do týchto tém a ohlas, ktorý následne vyvolali – v neposlednom rade aj na stránkach tejto knihy –, môžu byť užitočným príspevkom do tejto veľmi oneskorenej diskusie.“ – Jordan Peterson, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku O autorovi: Dr. Christopher Kaczor je profesorom filozofie na Loyola Marymount University. Absolvoval program Honors na Boston College a o štyri roky neskôr získal doktorát na University of Notre Dame. Ako Fulbrightov štipendista absolvoval doktor Kaczor postdoktorandské štúdium na Univerzite Alexandra von Humboldta v Kolíne nad Rýnom. Bol vymenovaný za člena korešpondenta Pápežskej akadémie pre život vo Vatikáne, za člena Word on Fire Institute a za hosťujúceho člena William E. Simon Visiting Fellow v rámci programu James Madison na Princetonskej univerzite. Je držiteľom Templetonovho grantu a autorom viac ako 100 odborných článkov a kapitol v knihách. Je oceňovaným autorom. Matthew R. Petrusek, PhD. je profesorom katolíckej etiky a zástupcom riaditeľa v Inštitúte Slovo v ohni. Je autorom/editorom viacerých kníh, medzi ktoré patria Evanjelizácia a ideológia: Ako porozumieť politickej kultúre a reagovať na ňu; Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo, Hľadanie zmysluplného života; Etika a advokácia: Etika: Mosty a hranice; a Hodnota a zraniteľnosť: Dôstojnosť človeka: medzináboženský dialóg o ľudskej dôstojnosti. Petrusek píše a prednáša v širokom rozsahu v angličtine a španielčine o morálnej filozofii/teológii, politike, etike, sociálnych otázkach a katolíckej intelektuálnej tradícii.
U dodávateľa
15,72 € 16,90 €

List Rimanom


V spolupráci s tímom najlepších slovenských vedcov vám prinášame nový preklad Listu Rimanom z gréckej pôvodiny do spisovnej slovenčiny, ktorý je opatrený anotovaným lingvisticko-výkladovým komentárom s intertextovými prepojeniami. Kniha je cirkevne schválená: Imprimatur udelil Mons. Bernard Bober, predseda KBS, arcibiskup – metropolita. Okrem úvodu do Listu Rimanom je predstavená aj postava apoštola Pavla, ktorý je jeho autorom. Pavol z Tarzu, ktorý je bezpochyby jednou z najvýznamnejších postáv z prelomu tisícročí s vplyvom na východnú aj západnú sféru vtedajšej civilizácie. Jeho spisy predstavujú jeden z najlepšie zachovaných korpusov svetovej literatúry. Popri exkluzívne teologicky zameraných analýzach sú Pavlove listy mimoriadne vhodným predmetom záujmu pre literárnych vedcov, ktorí neprestávajú skúmať ich literárnu a rétorickú dimenziu. Pavlove listy sú vďaka svojej náukovej hĺbke, rétorickej finese a jedinečnému literárnemu štýlu cenným a neopakovateľným príspevkom v literárnej produkcii zo začiatku nášho letopočtu. Ich obsah nie je exkluzívne religiózny, ale je mimoriadne bohatý aj na sociálne, kultúrne a antropologické aspekty. Prekladatelia sa aj v prípade nového prekladu Listu Rimanom snažili o dôsledné a zrozumiteľné vyjadrenie zmyslu textu s citlivou pozornosťou voči vedľajším významom a s opatrným výberom slov, rešpektujúc moderné trendy slovenského jazyka. Hodnotový prínos týchto listov je nezmazateľne vpísaný v literárnej tradícii ľudstva, nestratil na svojej aktuálnosti ani po dvoch tisícročiach a naďalej zostáva dôležitým faktorom v nazeraní na človeka a spoločnosť modernej doby.
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Správa od Lukáša


SPRÁVA od Lukáša je slovenské vydanie dynamického prekladu biblických kníh Evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Obidve knihy napísal pôvodne v prvom storočí Lukáš - lekár, historik a blízky spolupracovník apoštola Pavla. Eugene Peterson o ňom napísal: „Lukáš je obhajcom všetkých, čo sú mimo. Tiež bol outsider – jediný pohan medzi židovskými autormi Novej zmluvy. Rozpráva príbeh Ježiša, ktorý prijíma všetkých, s ktorými náboženské štruktúry zaobchádzali ako s vydedencami – a tými boli ženy, pastieri, rasovo odlišní Samaritáni a všetci chudobní. Odmieta náboženstvo ako výlučný klub. My všetci, ktorí sa pozeráme na život zvonku, bez nádeje, že natrafíme na tajný vchod, vstupujeme zrazu do príbehu, ako ho rozpráva Lukáš a nachádzame doširoka otvorené dvere - cítime sa nájdení a vítaní Bohom – v Ježišovi.“ Touto knihou vydavateľstvo Porta Libri zahájilo novú sériu, na konci ktorej bude úplné vydanie Novej zmluvy, na základe adaptácie prekladu Biblie od Eugena Petersona z hovorovej angličtiny do modernej slovenčiny.
Na sklade 2Ks
12,26 € 12,90 €

Nový zákon (CZ)


Nový zákon obsahuje překlad evangelií, Skutků apoštolů, listů apoštola Pavla, tzv. katolických listů a Apokalypsy, tj. Zjevení sv. Jana. Překlad, který slyšíme při katolické liturgii, je doplněn o úvody k jednotlivým novozákonním knihám a o podrobný poznámkový aparát. Již klasické dílo kněze a hebraisty Václava Bognera a jeho spolupracovníků je opakovaně vydáváno po několik desetiletí. Slouží jednotlivcům i skupinkám, které studují biblický text, aby z něho vytěžili co nejvíce pro svůj duchovní život i pro seznámení se základním textem evropské a světové kultury. Vychází ve vazbě flexo s jemným grafickým prvkem na obálce.
Na sklade 2Ks
28,74 € 30,25 €

Biblia - Starý a nový zákon


Sväté písmo vo väčšom formáte a s väčším typom písma vychádza v dvojfarebnom spracovaní, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prílohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia môžu zapisovať významné udalosti a kniha kníh sa tak môže stať duchovným klenotom každej rodiny.
Na sklade 1Ks
55,44 € 63,00 €

Nem Szentírás!


Mindez arról szól, hogy az ember bármelyik pillanatban felszabadulhat, újjászülethet. Átláthat a hazugságokon. [...] Szerintem a Biblia, ha úgy olvassák, ahogy mi olvassuk, egy forradalmi kiáltvány. Feldmár András pszichoterapeuta és Tóth László teológus, pszichológia MA, mentálhigiénés szakember tíz bibliai történet kapcsán beszélget rezilienciáról, gyermeki létről, hatalomról és félelemről, megbocsátásról, szabad akaratról, végzetről, függőségről, örömről, boldogságról, igazságról és valóságról. Könyvük utazás az európai keresztény kultúrkörön át bensőnk legmélyebb rétegéig, néhol komoly, néhol komolytalan felvetésekkel, tabuk döngetésével, amelynek során nem mindig a válaszok, hanem a kérdések a fontosabbak.
Na sklade 1Ks
13,11 € 13,80 €

Nový zákon: Příběh a učení Ježíše Nazaretského, 7. vydání


Nový zákon je sbírka textů o životě a učení Ježíše z Nazaretu, sepsaná jeho žáky v 1. století n. l. Jeho odkaz překračuje hranice časů, kultur i náboženství a přináší překvapivě aktuální moudrost, naději a perspektivu pro každého, kdo přijme pozvání do jeho pozoruhodného příběhu. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z Knihy knih inspiraci pro každý den, i ty, kdo ji otevírají poprvé.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Výkladový komentář Bible (Ga – Zj)


Tato část Výkladového komentáře Bible rozebírá druhou polovinu Nového zákona: zbývající Pavlovy epištoly, listy Petra, Jakuba, Jana, Judy a list Židům. Tyto texty se zabývají složitými teologickými otázkami, předkládají důležité křesťanské nauky a ukazují, jak máme žít, abychom oslavili Boha a budovali jeho církev. Kniha Zjevení nám dává nahlédnout do toho, co teprve přijde, abychom byli ukotveni v naději. Ať patříte mezi kazatele, učitele, nebo laiky, tento komentář vám umožní studovat Bibli pomocí čtivých a srozumitelných oddílů, které kladou důraz na skutečný biblický význam a osobní aplikaci. Věříme, že vám autorův přirozený styl a pronikavá analýza Písma pomohou hlouběji porozumět Božímu slovu. Výkladový komentář Bible od Warrena W. Wiersbeho obsahuje v české verzi pět svazků, které budou vycházet v nakladatelství Didasko postupně. Celá série tak poskytne čtenářům vhled do Starého i Nového zákona. Komentář obsahuje úvod i osnovu ke každé knize a je psán jednoduchým a čtivým jazykem, který není zatížen teologickým žargonem. Warren W. Wiersbe byl mezinárodně známý teolog a bývalý kazatel Moodyho sboru v Chicagu. Deset let bylo jeho jméno spojeno s rozhlasovým pořadem Back to the Bible (Zpět k Bibli). Nejprve v něm působil jako učitel biblistiky a poté se stal jeho ředitelem. Dr. Wiersbe napsal více než 150 knih, včetně této série výkladových komentářů, které se prodalo více než 4 miliony výtisků. V češtině doposud vyšly jeho knihy Satanova strategie nebo Po každé ráně jsem trochu výš.
U dodávateľa
46,36 € 48,80 €

Biblia a biblistika predstavujú kľúčovú súčasť štúdia a porozumenia kresťanskému náboženstvu a jeho textov. Táto kategória poskytuje rozsiahlu zbierku materiálov zameraných na Sväté písmo a jeho výklad.

Biblia, ako základné náboženské písmo kresťanov, obsahuje rôzne knihy s historickými, teologickými, a náboženskými textami. Tieto texty majú hlboký vplyv na kresťanskú vieru, morálku a tradície. Kategória "Biblia, biblistika" zahŕňa rôzne preklady Biblie, štúdie biblických textov, biblickú archeológiu, biblickú hermeneutiku (výklad), a ďalšie súvisiace témy.

Biblistika je veda zameraná na štúdium Biblie ako literárneho diela, historického dokumentu a náboženského textu. Tí, ktorí sa venujú biblistike, skúmajú pôvod biblických textov, ich vývoj a interpretáciu cez stáročia. Táto kategória ponúka rôzne zdroje pre študentov, teológov a všetkých záujemcov o hlbšie porozumenie Biblie a jej kontextu.

Či už ste teológ, výskumník, alebo jednoducho zvedavý čitateľ, "Biblia, biblistika" vám poskytne prístup k dôležitým textom, štúdiám a interpretáciám týkajúcim sa Biblie a jej významu v kresťanskej viere a kultúre.