! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Kresťanstvo strana 1 z 215

Malá cesta uzdravenia


Táto kniha prinesie do životov čitateľov, ktorí sa ňou nechajú vtiahnuť, pokoj, harmóniu a lepšie vzťahy. Kladie sa v nej dôraz na hlboké duchovné uzdravenie celého človeka. Vďaka spoločnej službe Pauline Edwardsovej a pátra Laurenca, kňaza-augustiniána, sa Pán dotkol života nespočetného množstva ľudí. Pauline sa delí o to, ako vnímala vo svojom živote pozoruhodný vplyv svätej Terézie z Lisieux, známej svojou „malou cestou“, po ktorej táto svätá kráčala počas svojho života. Je to veľmi inšpiratívna kniha a čitateľa nežne vedie k osobnému uzdraveniu, k modlitbe a k službe druhým. VYDAJ SA UŽ DNES NA CESTU K SLOBODE.
U dodávateľa
9,54 € 10,60 €

Božský tanec: Trojice a vaše proměna, 2. vydání


Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, že je to pouze toto neustálé úsilí o porozumění, co formuje milosrdné lidi – a moudré lidi. Jestli si myslíte, že máte právo na jistotu, tak mi ukažte, kde vám evangelium něco takového slibuje nebo nabízí. Sám Nový zákon je napsán řečí, kterou Ježíš nikdy nemluvil. Kdyby Bůh chtěl, abychom měli důkazy, racionální zdůvodnění a dokonale jasno, tak by Ježíšovo vtělení pozdržel do vynálezu magnetofonů a videokamer. Racionální jistota je přesně to, co nám Písmo nenabízí. Nabízí nám něco mnohem lepšího a úplně odlišný způsob poznání: intimní vztah, cestu tmou, stezku, na které si sami pro sebe musíme objevit, že milost, láska, milosrdenství a odpuštění jsou absolutně nezbytné pro přežití – ve světě vždy a navždy nejistém. Potřebujete jenom dostatek moudrosti a zakotvení, abyste věděli, jak žít bez jistoty! Ano, my skutečně jsme spaseni vírou. Lidé žijící tímto způsobem nikdy nepřestanou růst, jen tak snadno se nezlomí a je opravdu radost s nimi žít.
U dodávateľa
14,81 € 16,45 €

Život a zjavenia svätej Gertrúdy


Svätá Gertrúda bola cisterciánska mníška, ktorá žila v 13. storočí na území dnešného Nemecka. Jej vonkajší život síce plynul pokojným a rovnomerným tokom a celý ho prežila na jednom jedinom mieste, avšak vo svojom vnútri putovala úžasnou cestou plnou vzrušujúcich dobrodružstiev. O svoje zážitky z nej sa podelila v diele Zjavenia, svojom duchovnom cestopise, v ktorom vykresľuje svoje nadprirodzené skúsenosti a približuje spôsob, ako sa s nimi vyrovnávala. Jeho vybrané časti prináša i táto kniha, ktorá tiež obsahuje Gertrúdin podmanivý životopis. Prijmime pozvanie na strhujúcu púť Gertrúdinou i vlastnou vnútornou krajinou v sprievode Ženícha našich duší. „Uprostred všetkej rozmanitosti darov, ktorými ju zahŕňam, zostáva pokorná, lebo čím mocnejšie v nej pôsobím, tým väčšmi sa umenšuje.“ – Ježiš o svätej Gertrúde
U dodávateľa
6,64 € 7,90 €

Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov


Na účinky deväťdňovej pobožnosti k Duchu Svätému poukázal sám Ježiš hovoriac svojim apoštolom: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1, 8). Aj my máme svedčiť o Kristovi! Najskôr horlivým kresťanským životom a potom snahou, aby ho spoznali a milovali aj druhí ľudia. Ovocím tejto novény nemá byť nič menšie ako zaktivovanie siedmich darov Ducha Svätého: daru múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. Každý z nich zdokonaľuje schopnosti našej duše a pomáha nám pohotovo a správne reagovať na vnuknutia Ducha Svätého. Len tak sa lepšie zjednotíme s Bohom a prispejeme k tomu, aby sa po celom svete rozšírilo kráľovstvo Kristovej pravdy, spravodlivosti a lásky.
U dodávateľa
3,15 € 3,50 €

Stvořeni k lásce


Člověk byl stvořen, aby miloval a byl milován. To je hlavní poselství, které Michael Schmitz představuje ve své knize o katolickém pohledu na homosexualitu a přitažlivost ke stejnému pohlaví. Rozebírá v ní rozdílné pohledy na povahu člověka, cíle sexuality i filozofické aspekty pravdy, přirozenosti a lidských vztahů, aby čtenáře přesvědčil, že Boží plán je skutečnou cestou ke štěstí. Laskavě a velmi dobře vysvětluje, co je v rozporu s křesťanskou vírou, a přitom neodsuzuje. Kniha, k jejímuž českému vydání napsal předmluvu pražský arcibiskup Jan Graubner, představuje pohled katolické církve jako nikoliv překonaný a necitlivý, ale naopak radostný a autenticky křesťanský. I díky osobní zkušenosti z vlastní rodiny a dlouhodobé práci s univerzitní mládeží Michael Schmitz nabízí jedinečnou perspektivu na téma, které v moderní společnosti vyvolává mnoho diskuzí.
U dodávateľa
14,81 € 16,45 €

Moc modlitieb starých rodičov


Ak ste starým rodičom, máte v živote svojich vnúčat veľmi zvláštnu úlohu. Môžete im vyjadrovať lásku a podporu, nič sa však nevyrovná vašim modlitbám! V tejto knihe obľúbená kresťanská autorka ponúka viacero kľúčov k efektívnym modlitbám za naše vnúčatá. Ukáže vám, ako sa môžete modliť za: •ich osobný vzťah s Pánom, •vzťah s rodičmi a tými, ktorí hrajú v ich živote dôležitú úlohu, •ich zdravie, bezpečnosť, správne životné smerovanie, •to, aby z nich vyrástli múdri a šťastní ľudia so živou vierou v Boha. Modlitby za vnúčence sú jedným z najvzácnejších darov, ktoré im môžete v živote zanechať. Vždy, keď ich v modlitbe nanovo odovzdáte Bohu a poprosíte ho, aby v ich živote konal, zakúsite Moc modlitieb starých rodičov.
Na sklade 1Ks
10,80 € 12,00 €

Pápež František - Buď šťastný


Šťastie sa nedá kúpiť, v lepšom prípade by to bola euforická ilúzia. Šťastie sa nedá predávať – kto ho takto ponúka, je podvodník. Šťastie sa prijíma, lebo je to dar. Šťastie sa nedá vlastniť, lebo ak sa oň nepodelíme, zvädne. Šťastie treba darovať, lebo to je jediný spôsob, ako ho možno prežívať. Šťastie sa môže potknúť, ale nedá sa odňať. Šťastie je sloboda. Šťastie je spoločenstvo. Šťastie skrášľuje. Šťastie obohacuje. Šťastie neznamená prežívať, ale snívať o skutočnej sláve. Hľadáme ho všetci, v každom veku, vo všetkých kútoch sveta. Šťastie je túžba po naplnení, ktorú Boh vložil do našich nepokojných sŕdc a ktorá – vzdialená lacným povrchným ponukám, podmieneným ponukám, štýlu „použi a zahoď“, po ktorých sa cítime ešte prázdnejší a sklamanejší – v skutočnosti zodpovedá našej najhlbšej podstate. „Boh chce pre teba to najlepšie, chce, aby si bol šťastný.“ Buď šťastný, to je odkaz pápeža Františka. Aby bol šťastný každý muž, aby bola šťastná každá žena. Jeho slová – i slová kníh a filmov, ktoré má rád – vytyčujú konkrétnu trasu vedúcu k pravému šťastiu, ktorá životné ťažkosti neberie na ľahkú váhu, ale prekonáva ich, rieši, aby sa šťastie naplnilo. Lebo šťastie je tu už teraz. Platí biblické „stonásobne viac už v tomto živote“. A potom navždy. Pápežove slová dopĺňajú verše a úryvky známych autorov, ako sú Borges, Dante Alighieri, Benson, svätý Augustín, svätý Ignác z Loyoly, Chesterton a iní...
Na sklade > 5Ks
15,21 € 16,90 €

dostupné aj ako:

Izák Sýrsky (Ninivský): Asketické homílie


Perly, ktoré nám ponúkajú spisy Izáka z Ninive, sú mnohé a životodarné. Niektoré jeho stránky boli skutočným balzamom na rany mnohých mužov a žien všetkých čias. Izák je tiež zvestovateľom nádeje v srdci krehkosti: v ére veľkých politických a náboženských otrasov dokázal v záhyboch tej neistej a nepokojnej histórie – nie veľmi odlišnej od našej – vidieť odraz istej nádeje. Izák, jednoduchý mních, zvolený za biskupa v Ninive a po piatich mesiacoch rezignoval, aby sa vrátil k životu pustovníkov, bol duchovným otcom v najhlbšom zmysle slova, nielen pre tých pár učeníkov, ktorí počúvali jeho učenie, ale aj pre mníchov a kresťanov v každej situácii a všetkých generácií, až do našich dní: muž skúšaný Božou milosťou, vierou, ktorý je schopný odpúšťať, okúsil všetko, samé srdca Boha a nástojčivo hlásajúc lásku k milosrdenstvu. Tu publikované dielo je teda treťou zbierkou Izákovho korpusu, ktorý by sme chceli predstaviť čitateľskej verejnosti.
U dodávateľa
22,41 € 24,90 €

Modlitby do vrecka za priateľov


Priatelia. Niektorí priatelia sú nám bližší ako rodina. Sú súčasťou nášho života, tešia sa z našich úspechov a stoja pri nás, keď sa nám nedarí. Stáva sa však, že týmto výnimočným ľuďom zabúdame hovoriť, akí sú pre nás dôležití. Týchto štyridsať jednoduchých modlitieb je návodom, ako sa v rôznych životných situáciách modliť za svojich priateľov a prehlbovať vzťahy s nimi.
Na sklade 2Ks
4,41 € 4,90 €

dostupné aj ako:

Dopisy papeži


Kniha Dopisy papeži rozvádí některé myšlenky autorova Odpoledne křesťanství a tvořivě navazuje na výzvu papeže Františka k synodální reformě křesťanství. Předkládá vizi křesťanství, které překračuje samo sebe ve vztahu k ostatním náboženstvím, k lidem duchovně hledajícím mimo tradiční náboženství i k spoluodpovědnosti za společenské i přírodní prostředí. Katolická církev musí vyjít z úzké konfesionální podoby („katolicismu“) k široce otevřené „katolicitě“ (všeobecnosti) a přitom neztratit, nýbrž nově a hlouběji pochopit svou identitu. V knize Dopisy papeži autor volí výsostně dialogický žánr: dvanáct dopisů adresuje fiktivnímu papeži Rafaelovi. Jeho jméno „Boží lék“ či „Bůh uzdravuje“ i podtitul knihy naznačuje její poselství: v době globálních krizí je třeba probudit terapeutickou sílu víry.
U dodávateľa
14,81 € 16,45 €

Důvěřuj novému dni


Benediktýnský mnich Anselm Grün v této knížce nabízí podněty ke každodenním meditacím. Na své radosti i starosti můžete tak pohlédnout i z docela jiné perspektivy. Ať vám tedy texty poslouží jako průvodce ve všedních dnech a pomáhají čelit tlaku vnějších požadavků a nároků.
U dodávateľa
24,16 € 26,84 €

Otčenáš


Ilustrovaná Modlitba Páně Alfonse Muchy je duchovním dílem, které se svojí ornamentikou řadí k vrcholům české secese. Otčenáš vyšel poprvé v Paříži v roce 1899 a Mucha si přál jeho prostřednictvím představit způsob, jak lze skrze archetypální křesťanskou modlidbu dojít k božskému ideálu, nejvyššímu stavu duchovního bytí. Vychází ze zednářské symboliky a z pokusů s mimosmyslovým vnímáním, kterým se zabýval v kruhu zájemců o vyšší světy spolu se svým přítelem C. Flammarionem. Na své duchovní cestě si Mucha uvědomil, že základními kameny lidskosti jsou tři ctnosti – krása, pravda a láska. Šířením této myšlenky chtěl přispět k povznesení lidského bytí a v konečném důsledku k rozvoji lidstva. Grafické listy symbolizující putování člověka za božstvím i průvodní slovo dokazují autorovu jedinečnou schopnost propojit krásu obrazu s hlubokým duchovním prožitkem. Filozoficky laděný litografovaný text je zdobený ornamentem a doplněný vlastními kaligrafiemi. Otčenáš byl Muchovým prvním uměleckým a filozofickým manifestem a Mucha sám toto dílo považoval za své nejlepší. V roce 1900 vystavil knihu a přípravné črty na Světové výstavě v Paříži a byl hluboce poctěn, když se jeho ilustracím dostalo pozornosti císaře Františka Josefa I.
U dodávateľa
29,66 € 32,95 €

Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I.,4. vydání


Jako "apokryfní" nazýváme texty, jež nebyly zařazeny do biblického kánonu, často pro svůj pozdější původ, většinou však pro odchylný výklad nejstarších křesťanských tradic. Kniha obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu slova, tedy spisy evangelijního typu nebo takové, které se šířily pod názvem „evangelium“ a vznikaly do konce 2. století po Kr. Patří mezi ně i nejstarší fragmenty Ježíšových výroků či známé Tomášovo evangelium.
Na sklade 1Ks
22,04 € 24,49 €

Pastoračné pravidlá


Dielo svätého Gregora Veľkého patrí medzi klasické diela pastorálnej teológie. Napísal ho pre Jána, biskupa v Ravenne. Predstavuje mu obraz ideálneho duchovného pastiera. Dielo má štyri časti: I. Náležitosti pastiera duší. Kto je povolaný k pastoračnému vedeniu. II. Život pastiera. Kto sa má prihovárať u Boha za iných. III. Ako má vyučovať a napomínať podriadených. IV. Kazateľ, koná všetko tak, aby ho život či kázanie neviedli k povýšenosti.
Na sklade 1Ks
8,10 € 9,00 €

Nová milost každé ráno


Rána bývají občas drsná. Někdy nám nestačí ani bohatá snídaně se šálkem silné kávy. Autor bestsellerů Paul Tripp nabízí mnohem účinnější povzbuzení než ranní dávku kofeinu: evangelium. Ví, že nestojíme o rady, jak upravit své chování, ani citáty, které v nás vzbudí příjemné pocity. Že ve skutečnosti ze všeho nejvíc potřebujeme setkání se živým Bohem, díky kterému budeme připraveni spoléhat na Boží dobrotu a milost a žít každý den pro jeho slávu. “V knize Paula Trippa Nová milost každé ráno dostává český čtenář do rukou opravdový poklad. Získává tak šanci se každý den zastavit a „seřídit si duchovní optiku“. Jsem křesťanem více než třicet let a spolu s autorem musím přiznat, že evangelium ze mě tak nějak vyprchává a potřebuji, aby mi bylo stále připomínáno, a stejně tak i jeho základní princip – Boží milost. Paul Tripp to dělá s elegancí sobě vlastní a zároveň s notnou dávkou sebepoznání, osobního realismu a s vědomím neschopnosti přiblížit se k Bohu vlastním úsilím. Každé zamyšlení je sice krátké, ale rozhodně ne povrchní, vychází přímo z biblického textu nebo principu a nabízí praktické podněty i často až nepříjemně odhalující otázky, které vedou nejen k porozumění, ale především k osobní proměně. Není nám předkládáno z pozice někoho, kdo je nad věcí, ale někoho, kdo jde stejnou cestou jako my a zažívá stejné boje, selhánía pády. Chce to jen najít si čas, ztišit se a vyzbrojit se brutální upřímností vůči Bohu i sobě samému. Vždy, když jsem to udělal, způsobilo to v daný den zásadní rozdíl v mém životě i službě. Celým srdcem knihu doporučuji.” (- Ing. Josef Pavliňák, ředitel mezidenominační křesťanské organizace In-Life) “Paul Tripp báječným způsobem propojuje moudrost získanou léty poradenské praxe, hluboký smysl pro poselství biblického příběhu vykoupení a jasné porozumění roli Krista jako našeho zástupce. Výsledkem je série zamyšlení, která zahřejí srdce trpících a před ty, kdo zpohodlněli, postaví novou výzvu. Zjistíte, že tato kniha je hluboce zakořeněná v Bibli a současně skvěle čitelná. Vřele ji dopo- ručuji!” (- Elyse M. Fitzpatricková, poradkyně a přednášející, spoluautorka knihy Uzdravují léky duši?) PAUL DAVID TRIPP (DMin, Westminster Theological Seminary) je kazatel, mezinárodně známý přednášející a spisovatel, jehož knihy získaly různá ocenění. Každodenně publikuje na Instagramu, Twitteru a Facebooku. Nevýdělečná organizace, kterou založil, si klade za cíl pomáhat lidem spojit proměňující moc Ježíše Krista s jejich každodenním životem. Paul Tripp žije s manželkou Luellou ve Filadelfii a mají čtyři dospělé děti.
U dodávateľa
17,91 € 19,90 €

Nad duchovným testamentom Benedikta XVI.


Vzácny pápež Benedikt XVI. zanechal svoj duchovný testament, ktorého obsah nie je všeobecne známy. Autor 3. publikácie z edície Resurrexit biskup Jozef Haľko nám ho vysvetľujúcim spôsobom predstavuje. Pápežov text má viacero významo­vých posolstiev schopných obstáť aj samostatne. Majú však jednu spoločnú líniu: vďačnosť a povzbudenie k prehĺbeniu viery v Ježiša Krista i ochotu budovať jeho Cirkev.
U dodávateľa
4,50 € 5,00 €

Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Panna Mária povedala: „Keď Ježiš hovorí, celé nebo s obdivom počúva jeho slová.“ Ak anjeli so zatajeným dychom zachytávajú každé jedno z Pánových slov, o čo skôr by sme mali my poznávať poklady ukryté v mystickom srdci Cirkvi? Jedným z nich sú posolstvá vyjavené Božej služobnici Jozefíne Menendézovej (1890 – 1923). Ježiš v nich hovorí o svojej obete na kríži a to slovami plnými osobnej lásky, milosrdenstva a túžby po záchrane každého človeka. Sú cenné aj vďaka praktickým poučeniam: je v nich objasnené, čo môže urobiť láska aj z tých najmenších skutkov, keď sa spoja s Ježišovými zásluhami. „Veľmi si prajem, aby duše dobre porozumeli, že skutok sám osebe nemá cenu. Cenným ho urobí iba úmysel, s akým je konaný. Keď som zametal a pracoval v nazaretskej dielni, oslavoval som tým nebeského Otca v rovnakej miere, ako keď som kázal počas verejného života.“ V knihe sa okrem Ježišových posolstiev nachádza aj životopis sestry Jozefíny, ktorá ako 29-ročná vstúpila do kláštora. Hoci jej rehoľný život trval iba krátke štyri roky, vo svojich zápiskoch nám zanechala vernú stopu nežnej lásky, ktorou sa vinula k svojmu Spasiteľovi.Kiežby tieto posolstvá v mnohých dušiach prispeli k vzrastu vždy dokonalejšej lásky a dôvery v nekonečné Božie milosrdenstvo. Nevyvolil som si ťa kvôli tomu, čo si, ale kvôli tomu, čo nie si. Tak som našiel prázdne miesto pre svoju moc a lásku.
U dodávateľa
7,11 € 7,90 €

Jak si připravit biblické vyučování


*Proč bychom se vůbec měli na kázání nebo vedení biblického studia předem připravovat, místo toho abychom se prostě spolehli na Ducha svatého? *Jak získat rozumnou míru jistoty, že je naše pochopení studovaného biblického textu správné a že skutečně vyučujeme to, co v něm Bůh říká? *Co je ve větě nejdůležitější a jak spolu její jednotlivé části navzájem souvisejí? *Jak to zařídit, aby se posluchači v našem kázání nebo vyučování neztratili? *A jak se vypořádat s obávanějšími žánry, jako jsou starozákonní vyprávění, přísloví a žalmy? Na takové otázky poutavě i zábavně odpovídá Joel James v knize Jak si připravit biblické vyučování. A nejen to: těm, kdo chtějí číst Bibli s porozuměním a efektivně ji studovat, ochotně ukáže, jak na to. Navržené principy a metody výkladu lze uplatnit při studiu Písma nejen v češtině či angličtině, ale také třeba v novozákonní řečtině. “Apoštol Petr mluví o neučených lidech, kteří překrucují slova Písma (2Pt 3,16). Proto by se měl každý, kdo si potřebuje připravit vyučování, kázání nebo třeba jen krátké biblické zamyšlení, snažit seznámit alespoň se základními principy práce s textem Písma. Skvělým úvodem k tomu je pro každého křesťana, který touží věrně předávat Boží slovo dalším, právě tato studijní příručka. – Mojmír Adámek, lektor Českého biblického institutu JOEL JAMES (M.Div, D.Min.) vystudoval The Master’s Seminary a je pastorem a učitelem Grace Fellowship v Pretorii v Jihoafrické republice. S manželkou Ruth jsou manželé od roku 1993 a mají dvě děti.
U dodávateľa
11,25 € 12,50 €

Ježíš Kristus, jak ho možná neznáte


Osobně jste ho nikdy nepotkali a ani neznáte nikoho, komu se to poštěstilo. Přesto existuje způsob, jak poznat, jaký je. V čem tento způsob spočívá? Ježíš Kristus – v Bibli zjevená božská Osoba – se vyznačuje znamenitostí a duchovní krásou, které promlouvají přímo k naší duši a říkají: „Ano, je to pravda.“ Je to, jako když vidíme slunce a víme, že vydává světlo, nebo jako když ochutnáme med a víme, že je sladký. Ježíšova hloubka a složitost rozbíjejí naše jednoduché myšlenkové konstrukce. Pyšné zákoníky vyváděl svou moudrostí z míry, ale děti mu rozuměly a milovaly ho. Zuřící bouři utišil svým slovem, ale sám sebe z kříže nezachránil. Podívejte se na Ježíše Bible. Mějte oči otevřené a plňte si je Ježíšovým obrazem v Božím slově. Ježíš řekl: „Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe.“ Proste Boha o milost konat jeho vůli, a uvidíte pravdu o jeho Synovi. Žalm 34:9 vybízí: “Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.” John Piper psal tuto knihu v naději, že všichni uvidíme Ježíše takového, jaký opravdu je, a že se z něho budeme radovat víc než z čehokoli jiného. JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.
U dodávateľa
9,45 € 10,50 €

Kategória "Kresťanstvo" je zameraná na literatúru a texty, ktoré sa týkajú kresťanskej viery, histórie, kultúry a duchovného rozvoja. Táto kategória zahŕňa široký rozsah kníh a materiálov, ktoré môžu osvetliť a pomôcť hlbšie pochopiť kresťanskú vieru a jej vplyv na svet. Tu nájdete texty od biblických komentárov a teológie až po duchovnú literatúru a biografie dôležitých postáv v dejinách kresťanstva.