Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


O duchovnom čítaní


Osvojenie si tohto asketického prostriedku skutočne prináša veľké ovocie. Hovorí sa, že ak niekto začne čítať svätých otcov, tak jeho život už nikdy nebude taký, ako predtým. Je to pravdivé tvrdenie. Evanjelium a náuku svätých učiteľov duchovného života sa nedá čítať bez toho, aby sme popritom nepodstúpili drámu rozhodovania pre večný život alebo večnú smrť. Ak by sme sa o to predsa pokúsili, tak tento akt by bol len výsledkom nášho predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré sa vyhýba napĺňaniu Božej vôle.
U dodávateľa
3,71 € 3,90 €

Csak a szeretetet válaszd - A szentség visszhangjai


Sebastián Blaksley angyalok sugallatát és jelenéseit írta meg 144 látogatásból álló sorozatban, amelyet Rafael és Gabriel arkangyal irányított. Az angyalok arra kérték, írja le a tőlük, valamint Jézustól és Szűz Máriától származó üzeneteket. Így született a Csak a szeretetet válaszd című, hét könyvből álló sorozat, melynek első kötetét már magyar nyelven is olvashatjuk. Akárcsak egy valaha szeretett, de elfeledett dallam meghallgatásakor, újraéled a kapcsolat az igazi énünkkel, amely közvetlen, személyes és magával ragadóan csodálatos. A Csak a szeretetet válaszd, tudatos visszatérést kínál a mindenekelőtti Első Szeretethez. A SZENTSÉG VISSZHANGJAI A Csak a szeretetet válaszd sorozat első könyve olyan, akár a szentségvisszhangja a szívben, amely az isteni ölelésbe hív bennünket. A lélek felismeri a szeretet hangját, amely arra indítja, hogy visszatérjen az Istennel való közvetlen kapcsolat útjára. Semmi sem állíthatja meg a szerető szívet abban, hogy elérje az Istennel való egységet, ha meghallja az isteni szeretet hívását.
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

Eucharistie


Eucharistie je ohniskem našeho života i radostí našich tužeb. Biblická označení Lámání chleba, Večeře Páně, Svatá oběť a jiná vyjadřují hluboké propojení srdcí, která se na sebe těší. Jde o intimitu Boha v člověku a člověka v Bohu. Eucharistie podle kardinála Špidlíka také omlazuje svět a vytváří jeho novou podobu.
U dodávateľa
4,91 € 5,17 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Žiť Božím slovom – Cez rok


V evanjeliu podľa Jána čítame slová, ktoré Pán Ježiš adresuje nám všetkým: „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (6, 63). Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježišovo slovo má moc utvárať v nás ozajstný život a prinášať nám pokoj a radosť, aké nám svet dať nemôže. Je svetlom a múdrosťou v temnote, potešením v trápeniach a uzdravením v chorobe. Zároveň nás uisťuje, že Boh je vždy s nami. Publikácia Jozefa Šuppu s názvom Žiť Božím slovom určená na obdobie Cez rok je pomôckou, vďaka ktorej sa každý deň môžeme zamýšľať nad Božím slovom a dospieť k plnosti jeho poznania. Len tak budeme môcť každý vzťah prežívať naplnení láskou, ktorá je kritériom a veľkosťou nášho života.
U dodávateľa
3,80 € 4,00 €

Křížová cesta v čase války


Po staletí křesťané rozjímají nad utrpením Spasitele. A v každé době se do jejich modliteb promítají aktuální události. Redemptorista P. Petr Beneš ve svých úvahách nad jednotlivými zastaveními křížové cesty propojuje poslední chvíle Ježíšova pozemského života s utrpením lidí zasažených válkou. Každého z nás konfrontuje s postoji, které druhým ubližují, zároveň však také ukazuje na způsoby, jimiž můžeme druhým jejich trápení ulehčit.
U dodávateľa
4,42 € 4,65 €

Běžte za Josefem!


150. výročí prohlášení svatého Josefa za ochránce všeobecné církve podnítilo papeže Františka k formulaci jeho sedmi nových jmen: Ochránce Vykupitele, Boží služebník, Služebník spásy, Průvodce těžkými časy, Ochránce vyděděných, Ochránce zarmoucených, Ochránce chudých. Texty k meditaci jsou plodem jubilejního Josefovského roku. Nalezneme v nich výzvy k důvěrnějšímu vztahu k tomuto velikánu víry, strážci Božích tajemství a inspirátoru rodinného života.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Křestní katecheze


Co to znamená být křesťanem? Co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? To jsou otázky, které si kladou křesťané napříč staletími. Stojí tedy jistě za to, inspirovat se i u našich předchůdců, u těch, co náš již předešli na cestě do Království. Jedním z takových inspirativních pramenů jsou i tyto křestní promluvy Quodvultdea († cca 454), kartaginského biskupa a přítele svatého Augustina. „Přijměte, milovaní, co vás vzdělá a vyživí vaše srdce, napřímí ho a posilní k bázni Boží.“
U dodávateľa
17,86 € 18,80 €

Púte: Cesty za zmyslom života


Podnetné zamyslenie nad pútnickou praxou a históriou pútnictva a zároveň fascinujúce skúmanie jeho významu v súčasnosti Pútnictvo, celosvetový rituál, ku ktorému sa hlásia takmer všetky náboženstvá, je jednou z najtrvalejších civilizačných tradícií. V tejto podmanivej knihe sa autor a novinár Peter Stanford zamýšľa nad dôvodmi, prečo sa ľudia už veky vydávajú po tých istých posvätných cestách. Z historického pohľadu skúma, ako sa dajú porovnať skúsenosti prvých pútnikov do Jeruzalema, Mekky a Santiaga de Compostela so skúsenosťami miliónov ľudí, ktorí sa v súčasnosti vydávajú na fyzické a duchovné cesty, ktoré im menia život. Kniha prevedie čitateľa posvätnými krajinami po celom svete od Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexiku cez monolitické kostoly vytesané do skál v etiópskej Lalibele až po brehy riek na Kumbhaméle v Indii. Autor skúma historický a duchovný význam týchto miest uzdravenia a vnútornej reflexie a rozoberá ich úlohu križovatiek ciest. Hoci sa púť zvyčajne vníma ako únik jednotlivca z každodennosti s cieľom sústrediť myseľ a dušu, inštitucionálne a národné boje o moc vždy ovplyvňovali spôsob, akým pútnici prežívajú svoju osobnú cestu. Kniha podnecuje čitateľa zamyslieť sa a vzdeláva novú generáciu, ktorá môže nájsť útechu, jasnosť myslenia aj úžasné zážitky, keď sa vydá po stopách pútnikov z minulosti. Súčasťou knihy je 25 farebných fotografií. Z anglického originálu preložila Zuzana Trstenská.
Predpredaj
17,01 € 17,90 €

Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé


Jak se „správně“ modlit? Je nejlepší růženec? Adorace Nejsvětější svátosti? Nebo snad četba Písma? A co modlitba vlastními slovy? Podle jezuity Jamese Martina je správný způsob ten, který nám vyhovuje nejlépe v daném čase a na daném místě. Bůh nám totiž vychází vstříc právě tam, kde se nacházíme. Držíte-li v ruce tuto knížku, znamená to, že jste setkání s Bohem v modlitbě otevření. Stejně jako Ježíšovi učedníci, i my prosíme Boha, aby nás naučil modlit se. A věříme, že Bůh nám odpoví tak, aby nám pomohl, podnítil nás něco dělat – a třeba nás i překvapil.
U dodávateľa
10,22 € 10,76 €

Pod ochranným plášťom Márie


Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes katolíci čelia, je nestratiť zapálenie pre vieru a nepodľahnúť vlažnosti či znechuteniu. Bez zanietenej lásky k Ježišovi, Márii a Cirkvi sú životy mnohých ľudí vystavené čoraz väčšej hrozbe. Z tohto dôvodu kniha otca Callowaya nemohla prísť v lepšom čase. Autor v nej rozpráva o svojom hlbokom osobnom obrátení a vrúcnej láske k Panne Márii, pričom fascinujúco preniká do podstaty Katolíckej cirkvi a tak ponúka celý rad dôvodov na znovuobjavenie lásky a opätovné zamilovanie sa do spásonosných tajomstiev katolicizmu. Kniha Pod ochranným plášťom Márie je mariánskym klenotom novej evanjelizácie. „V knihe Pod ochranným plášťom Márie Donald Calloway majstrovsky prepája aspekty príbehu vlastného obrátenia s hlbokými teologickými úvahami o katolicizme, pričom oslovuje každého od „obyčajného človeka sediaceho v lavici“ až po rektora v seminári. Jeho neuveriteľne pestré prirovnania nútia čitateľa zamyslieť sa nad tým, prečo je pre kresťana také dôležité žiť pod Máriiným plášťom. Každému odporúčam, aby si túto knihu prečítal!“ Douglas Mosey, CSB, Ph.D. Rektor katolíckeho seminára Holy Apostles College and Seminary Cromwell, Connecticut
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Síla přímluvné modlitby


Přímluvná modlitba není totéž co prosebná modlitba. Prosit můžeme jak za druhé, tak i jen za sebe a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného. Písmo nás často vybízí, abychom se obraceli na Boha s dětskou důvěrou ve všech svých potřebách. Na rozdíl od prosby je ale přímluva zaměřena především na druhé a na jejich potřeby. Někdy ovšem propadáme pocitu, že modlit se za druhé a za svět je tou nejméně efektivní službou, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je ale duchovní zbraní těžkého kalibru, nikoli nouzovou vycpávkou volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se ve svůj čas projeví viditelným způsobem. 3.vydání
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Vězení s klíčem uvnitř


Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění. Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce. Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. 5.vydání
U dodávateľa
9,78 € 10,29 €

Modlitební knížka


Pramenem každé modlitby je žízeň našeho srdce po živém Bohu. Modlitba neomezuje naši svobodu ani nemůže být něčím nařízeným. Je to naopak mocná vnitřní vzpruha, která dává našemu jednání správný směr. Tato prakticky uspořádaná modlitební knížka není souborem všech modliteb, jež by měl povinně znát každý katolík. Spíše chce podat pomocnou ruku těm, kdo nesměle přešlapují a nevědí, jak vykročit na cestu naslouchání Bohu a rozmlouvání s ním. Může pomoci těm, kdo se už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k návratu v ní najdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit přestali a znovu začít se trochu ostýchají. Obsah: Úvod 1. Základy naší víry 2. Základní křesťanské modlitby 3. Ranní a večerní modlitba 4. Modlitby k Pánu Ježíši 5. Modlitby k Duchu Svatému 6. Modlitby k Panně Marii 7. Růženec 8. Modlitby chvály a díků 9. Modlitby lítosti, odpuštění a smíření 10. Modlitby za zemřelé 11. Krátké modlitby po celý den 12. Modlitby k svatým 2. vydání
U dodávateľa
10,05 € 10,58 €

Vyvolení – kniha prvá


Stretnite Ježiša tak, ako sa s ním stretli jeho nasledovníci. Nijaký z Ježišových nasledovníkov, ktorí sa spomínajú v evanjeliách, nemal veľmi vábne „predtým“. Impulzívny rybár. Svätuškársky náboženský hodnostár. Démonom posadnutá žena. Vyberač daní, ktorý kradol do svojho vrecka. Kristus vo svojej láske videl pod povrch ich biedy, odpustil im a spôsobil v ich životoch revolúciu. A to isté robí dodnes. Každé zo štyridsiatich zamyslení v knihe Vyvolení obsahuje úryvok z Písma, jedinečný pohľad na konkrétny evanjeliový príbeh, podnety na modlitbu a otázky, ktoré vás vovedú do hlbšieho vzťahu s Kristom. Pozrite sa na Ježiša očami tých, ktorí ho poznali najlepšie, a spoznajte životné okolnosti biblických postáv ako Mária Magdaléna, Peter, Matúš, Nikodém a ďalší. Priblížiť sa dokonalému Božiemu Synovi, ktorý bol bez hriechu, nie je pre nás jednoduché; dokážeme sa však stotožniť s hriešnikmi, ktorí ho obklopovali. Aj vy sa môžete zmeniť. Ježiš hľadí pod povrch vášho „predtým“ a formuje vás, aby ste boli takí, akých vás túži mať.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

dostupné aj ako:

Bůh na ulici


Norský františkán Ole Martin se rozhodl opustit klášter a strávit padesát dní rozprostřených do tří let jako bezdomovec na ulicích Osla a Kodaně. Jeho zážitky přinášejí pohled na život na okraji společnosti, který si běžný člověk stěží dokáže představit, a podněcují k úvahám nad bezdomovectvím z nezvyklé perspektivy. Ole prochází městskou krajinou a s humorem a soucitem se snaží pozorovat drsný život lidí na samém dně společnosti. Zaměřuje se přitom na detail, epizody se před čtenářem odvíjejí jako film. Přemítá o pokoření, o oživení lásky k samozřejmým věcem, jako je strom, o nečekané lidské dobrotě, ale i o neustálé nutnosti vztahování se ke smrti, o hledání Boha v drogách, o povaze konfliktů s představiteli slušné společnosti, o problematice ztráty identity a závislosti na společnosti. Ole Martin Holte je bývalý františkán, teolog, sociální pracovník a gestalt terapeut. Nyní žije v Africe.
U dodávateľa
11,56 € 12,17 €

Vyhraj vojnu v mysli


Každý z nás sa už pokúšal zbaviť sa zlozvykov a zlých myšlienkových pochodov, väčšinou však neúspešne. Craig Groeschel ponúka praktické rady a biblický pohľad do tejto kľúčovej témy, ktorá vo veľkej miere rozhoduje o kvalite nášho života. Vychádza z Písma, ale aj z najnovších vedeckých poznatkov neurológie. Zhrnul ich do praktických krokov, ktoré ti pomôžu vymaniť sa z toxických myšlienkových vzorcov. Je načase, aby si žil život radosti a pokoja, ktorý Boh pre teba pripravil! - Porozumej tomu, ako funguje ľudský mozog - Odhaľ klamstvá, ktoré sa ti nepriateľ snaží podstrčiť - Rozpoznaj a odstráň spúšťače deštruktívneho myslenia - Uvedom si, ako veľmi modlitba a chvála vplývajú na tvoju myseľ - Osvoj si biblické návyky, ktoré budú formovať tvoje myslenie
Na sklade 3Ks
12,26 € 12,90 €

Podivuhodný svět keltského křesťanství


Kniha Podivuhodný svět keltského křesťanství je završením volné, která se počíná Keltskou církví prvního tisíciletí a její spiritualitou (Brno 2002) a pokračuje Keltským křesťanstvím (Červený Kostelec 2010), a je výsledkem mnoha let studia, cest na Britské ostrovy i po kontinentální Evropě, získávání relevantní literatury i pořizování fotodokumentace. Poznatky, které přináší vytvářejí spolu s předcházejícími texty již mnohem úplnější obraz historického keltského křesťanství jako osobité formy orthodoxního křesťanství. Publikace se věnuje též Keltům v předkřesťanském období včetně Keltů v Bohemii a na Moravě. Pojednává o druidech – i o ženách druidkách – a jejich vztahu ke křesťanství. Opomenut není ani král Artuš a příběh o Tristanu a Isoldě – tedy to, co je možné o nich seriózně říci. Doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D., je vedoucím Ústavu východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Odtajená! Tajná cirkev


Kniha približuje návrat k myšlienke skrytej cirkvi, ktorý bol vynútený ateistickým prenasledovaním počas komunizmu na území Slovenska a po Nežnej revolúcii. Skrytá cirkev sa na Slovensku sformovala v päťdesiatych rokoch a jej čelní predstavitelia získali podporu aj od cirkevných autorít, keď jej priznali nezávislosť od komunistami ovládanej verejnej cirkvi. V rokoch 1967-1989 dosiahla preto nevídaný rozmach a podstatne ovplyvnila náboženský život viacerých generácií na Slovensku. Vnútorná sloboda teologického myslenia a pastoračných záverov predstavuje prelomové obdobie cirkvi nielen v národnom, ale aj celosvetovom kontexte. Po Nežnej revolúcii sa skrytá cirkev dostáva do otvorenej konfrontácie s verejnou cirkevnou štruktúrou, ktorá sa ju snaží znormalizovať podľa vlastných noriem. Avšak jej teologická a pastoračná prax sa nedajú vtesnať do noriem verejne demonštrovanej identity cirkvi. Časť z dejateľov skrytej cirkvi sa síce uplatňuje vo verejných cirkevných funkciách, väčšina však musí ostať naďalej žiť svoju vieru a poslanie v skrytosti a teraz už aj cirkevnej ilegalite. Tento spôsob života cirkvi i v pandemickej dobe ukázal svoju plnú opodstatnenosť a môže byť opäť jedným zo spôsobov prežitia kresťanstva v budúcnosti.
Na sklade 1Ks
23,75 € 25,00 €

O křtu a biřmování v Teologické sumě


Tento svazek přináší první dva traktáty o jednotlivých svátostech – o křtu a biřmování (STh III, q. 66–72). Traktát o křtu je rozdělen na dvě hlavní části, na pojednání o samotném křtu a o přípravách na křest. V první části Tomáš probírá skladbu svátostného znamení (q. 66), dále pojednává o udělovateli (q. 67) a příjemci (q. 68) a nakonec se zaměřuje na účinky svátosti (q. 69). V části věnované přípravám na křest se Tomáš nejprve zabývá obdobím starozákonní praxe obřízky od Abraháma až ke Kristu (q. 70) a poté se zaměřuje na přípravy, které probíhají zároveň se křtem, totiž na novozákonní prvky katechismus a exorcismus (q. 71). Následující traktát o biřmování je soustředěn do jediné otázky o dvanácti článcích (q. 72). Tomáš zde zkoumá, jak se pojem svátosti uplatňuje na biřmování, dále rozebírá svátostné znamení a účinky svátosti, biřmovací charakter a svátostnou milost, pojednává o příjemci a udělovateli svátosti a o roli kmotra. V posledním článku pak komentuje liturgický obřad svátosti.
U dodávateľa
14,07 € 14,81 €