František Papež

autor

Drahý pápež František


Ak by ste sa mohli spýtať pápeža Františka jednu otázku, ako by znela? Deti majú otázky a pochybnosti rovnako ako dospelí, ale málokedy je im daná možnosť vyjadriť svoj názor a spýtať sa na to, čo im leží na srdciach. V knihe Drahý pápež František - Svätý Otec odpovedá na listy detí z celého sveta im dal túto možnosť a obohatil duchovnú hĺbku odpoveďami na otázky detí z celého sveta. Niektoré sú vtipné, iné vážne. A niektoré vám poľahky zlomia srdce. Ale všetky sú od detí, ktoré si zaslúžia poznať pravdu a cítiť nekonečnú Božiu lásku.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

O společnosti a politice


Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu a sekularitě, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti. Nechybějí však ani papežova osobní vyznání, vzpomínky na dětství, na lásky z mládí, na židovskou psychoanalytičku, k níž před lety docházel. Mezi oběma aktéry se rozvinul opravdový dialog, v němž mohli nejen vyložit svá stanoviska a myšlenky, ale skutečně komunikovat, to znamená sdílet své ideje, přesvědčení, jakož i radosti a starosti. Papež jde ve všech situacích přímo k věci. Jako typický Latinoameričan mluví s velkou bezprostředností a spontánností. „Nejsem profesor, jsem pastýř,“ říká o sobě. A k této své službě dostal dar říkat věty prosté a krátké, ale s působivostí vpravdě velkou. Kniha O společnosti a politice je toho dokladem.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Objatie nádeje


V tejto publikácii vám ponúkame najvýznamnejšie texty, ktoré chorým adresoval pápež František. Ide o výber vzácnych zamyslení, úvah a modlitieb, ktoré pochádzajú z príhovorov, posolstiev, homílií či pozdravov na Anjel Pána. Zazneli počas troch rokov od jeho zvolenia za pápeža do júna 2017. Týmito slovami Svätý Otec upriamuje pozornosť na najslabších, hovorí ich s plnou vážnosťou a zároveň ich vyslovuje jednoduchým, ale úderným jazykom, a preto dokážu preniknúť do sŕdc ľudí ako skutočný balzam i znamenie nádeje. Kiež otvoria aj srdcia čitateľov, aby do nich mohla preniknúť vrúcna láska Boha Otca.
Na sklade 1Ks
2,85 € 3,00 €

Všichni jsme misionáři


Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání, přičemž bez něho nemůžeme dělat nic (srov. Jan 15,5). Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na síle přitažlivosti, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás.
U dodávateľa
6,03 € 6,35 €

Eucharistie- srdce církve


Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí, říká Svatý otec. Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.
U dodávateľa
7,99 € 8,41 €

Zdravas, Mária (2. vydanie)


Po skúsenosti s duchovným dialógom pápeža Františka s donom Marcom Pozzom o Otčenáši sa pápežovi Františkovi javilo ako žiaduce prebrať ďalšiu modlitbu. Tentoraz sa obaja autori podujali na dialóg o modlitbe Zdravas, ktorá nás sprevádza od detstva. Postup zvolili rovnaký ako v prípade knihy o Otčenáši. Na jednotlivých stranách publikácie sa nachádza rukopis Zdravasu s podčiarknutou invokáciou, za ktorým nasleduje rozhovor Marca Pozzu s pápežom a krátka meditácia na uvedenú invokáciu od pápeža Františka. Na stránkach tejto knihy pápež odhaľuje svoj vzťah k Márii, o ktorej hovorí, že nás učí žiť s materinským srdcom, milovať, odpúšťať, posilňovať, vštepovať vieru a nádej do sŕdc ľudí. Neobchádza ani svoj postoj k žene vo všeobecnosti, ako aj k ženám, ktoré zohrali významnú úlohu v jeho živote. Napriek svojej hlbokej úcte k Panne Márii neváha však poopraviť náš pohľad na prehnané prejavy úcty k Márii, o ktorej hovorí, že Mária nikdy nechcela byť protagonistkou, ale každým svojím slovom a postojom upriamovala pozornosť na Ježiša. Kniha vznikla na základe rozhovorov medzi pápežom Františkom a Marcom Pozzom, pričom čerpá aj k príhovorov pápeža na Anjel Pána a zo stredajších katechéz.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Svätý Ján Pavol Veľký


Priateľské rozhovory pápeža Františka s talianskym kňazom Luigim Mariom Epicocom, spisovateľom a docentom filozofie na Lateránskej univerzite v Ríme, sa uskutočnili v mesiacoch jún 2019 až január 2020 v rámci prípravy na 100. výročie narodenia svätého Jána Pavla II. Hlavnou témou ich rozhovorov bola postava tohto veľkého pápeža, ktorému ľud zhromaždený na Námestí svätého Petra už v deň jeho pohrebu privolával: Santo subito! Nech je ihneď svätý! Spomienky Svätého Otca Františka na svojho predchodcu sú mimoriadne živé, intenzívne a hlboké. Siahajú od správy o jeho voľbe v rozhlase, ktorú si vtedajší provinciál jezuitov vypočul počas šoférovania z teologickej fakulty do noviciátu v San Migueli, až po správu o jeho smrti cestou autobusom, keď už ako buenosaireský arcibiskup išiel navštíviť ľudí v slumoch na periférii Buenos Aires.Aj keď majú otázky talianskeho kňaza širší horizont, odpovede Svätého Otca sú k veci, úprimné a pôsobivé. Svedčia o jeho prekvapujúcej vnútornej slobode, spojenej s odzbrojujúcou odvahou a autentickou františkánskou jednoduchosťou. Zo štylistického hľadiska si jeho odpovede zachovávajú sviežosť dialógu a príchuť hovoreného jazyka. Ako autor hovorí, aby nič nevyšlo nazmar, pozbieral zvyšné odrobiny (Jn 6, 12) z veľkého pecňa chleba, ktorý pre všetkých rozmnožilo magistérium pápeža Františka, ktoré umožnilo preniknúť do srdca i mysle oboch veľkých pápežov a zozbierať vzácne autobiografické útržky spomienok pápeža Františka.
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €

Verím v Boha


Doteraz nezverejnená reflexia o koreňoch našej vieryĎalší titul z dielne Pápeža Františka, ktorý v rozhovoroch s Marcom Pozzom po častiach rozoberá modlitbu Verím v Boha, je koncipovaný podobne ako predchádzajúce tituly Otče náš a Zdravas´, Mária. Na jednotlivých stranách nájdeme rukopis modlitby Verím v Boha vždy s predmetnou podčiarknutou invokáciou, za ktorým potom nasleduje rozhovor Marca Pozzu so Svätým Otcom a krátka meditácia na konkrétnu invokáciu. Publikácia Verím v Boha vďaka analýze jednotlivých veršov ponúka úžasný náhľad do tajov tejto hlbokej modlitby. Odpovede pápeža Františka vlejú do duše nové poznanie, nádej, prehĺbia vieru a povzbudia na ceste života. Okrem toho prezradia aj zaujímavý pohľad na často diskutované témy, akými sú nebo, peklo, očistec či vzkriesenie tela.MARCO POZZA (Calvene 1979) je katolícky teológ, novinár, televízny moderátor a väzenský kaplán v Padove. Píše pre rôzne časopisy a je autorom trilógie o osobe Ježiša Krista. Tento vášnivý športovec a maratónsky bežec je známy predovšetkým svojou zanietenosťou pre prácu s mládežou a novými formami apoštolátu nielen medzi študentmi v univerzitnom meste Padova.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Fratelli tutti


Hlavním tématem encykliky Fratelli tutti je „sociální přátelství, které nikoho nevylučuje“ a „bratrství otevřené pro všechny“. Papež František nejprve neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice, hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro společné dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru, na straně druhé bezmezný konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo sílící nacionalismus a populismus v politice.Papež ovšem nezůstává jen u kritiky. Jako muž naděje povzbuzuje křesťany i všechny lidi dobré vůle ke vzájemnému setkávání a rozvíjení vztahů uvnitř menších i větších společenství. Solidarita, jež dbá na potřeby chudých a zranitelných, souvisí s objevením chuti lokálního, lidových hnutí i dobrých sousedských vztahů. Nově promýšlena jsou i velká témata, jako je digitální propojenost současného světa, vlastní kulturní a náboženská identita otevřená druhým, nepřípustnost trestu smrti nebo role OSN tváří v tvář válkám, terorismu a obchodování s lidmi.Na závěr vyzdvihuje papež základní lidské právo – svobodu náboženského vyznání pro všechny – i potřebu dialogu mezi náboženstvími. Dialog neznamená a priori kompromisy ani zakrývání svého nejhlubšího přesvědčení. Spíš naopak: „Vždyť čím je naše identita hlubší, pevnější a bohatší, tím budeme schopnější obohacovat druhé z toho, co je nám vlastní.“
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

dostupné aj ako:

František: Poďme spolu snívať


Ocitli sme sa v kríze a aby sme z tejto krízy vyšli lepší, musíme jasne vnímať, dobre si vybrať a správne konať. Poďme sa porozprávať ako. Odvážme sa snívať. Musíme prispôsobiť ekonomiku tak, aby každý človek mal možnosť žiť dôstojne a aby zároveň chránila a obnovovala prírodný svet. Aký je najväčší prínos osobného covidu? Možno trpezlivosť, okorenená zdravým zmyslom pre humor, ktorý nám umožní vydržať a vytvoriť priestor na uskutočnenie zmien. Keď hovorím o zmene, myslím tým, že ľudia, ktorí teraz stoja na okraji spoločnosti, sa stanú protagonistami spoločenských zmien. Nevlastníme pravdu, skôr pravda vlastní nás, stále nás priťahuje cez krásu a dobro. Hriech je odmietanie hraníc, ktoré vyžaduje láska. Naša najväčšia sila nespočíva v úcte, ktorú k nám ostatní prechovávajú, ale v službe, ktorú môžeme ponúknuť iným.
Na sklade 4Ks
13,49 € 14,20 €

365 dní s papežem Františkem


Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem. Obsahují silné myšlenky, konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která se člověku dostanou pod kůži. Papež se nebojí žádného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlouvání i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně milosrdném a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět s pokorou, milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s radostí sloužit a s nadějí kráčet i temnými dny. Udělejte každý den jeden malý krůček k velké proměně srdce.
U dodávateľa
17,37 € 18,28 €

František: Boh a svet po pandémii


„Keď sa cítime opustení a trochu aj skľúčení a zdá sa nám, že táto tma nikdy nepominie, mať a šíriť nádej znamená byť ohlasovateľmi pravej radosti a dôvery v svet, ktorý príde: toto sú skutočne životne dôležité potreby.“ František
Na sklade > 5Ks
10,36 € 10,90 €

Querida Amazonia


Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Božiemu ľudu a všetkým ľuďom dobrej vôleApoštolská exhortácia sa zrodila zo špeciálnej biskupskej synody o Amazónii, ktorá sa konala v Ríme od 6. do 27. októbra 2019. Pápež František v texte príťažlivým spôsobom ponúka rámec na uvažovanie o amazonskej realite a ľudským spôsobom ju približuje. Používa pritom doslova poetický jazyk, cituje amazonských básnikov a hovorí o svojich snoch pre Amazóniu. Ide o ďalší z pápežských dokumentov zameraných na ekológiu a ochranu stvorenia.
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

Posolstvá a vybrané dokumenty Svätého Otca Františka na rok 2020


Posolstvá a vybrané dokumenty Svätého Otca Františka na rok 2020Pápež v priebehu roka pravidelne vydáva svoje posolstvá k významným udalostiam, svetovým dňom, liturgickým obdobiam. Spolok svätého Vojtecha na konci každého roka prichádza so súborom vybraných posolstiev, ktoré sa v roku 2020 týkajú nasledovných tém:Posolstvo Svätého Otca Františka:na 53. svetový deň pokojana 28. svetový deň chorýchna Pôstne obdobie 2020na 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolaniana 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkovna 35. svetový deň mládežena svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstvana 106. svetový deň migrantov a utečencovpápežským misijným dielamna svetový deň misiína 4. svetový deň chudobnýchapoštolský list Scripturae Sacrae affectus Svätého Otca Františka pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronymaposolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutímEdícia Pápežské dokumenty, 108. zväzok
U dodávateľa
6,18 € 6,50 €

Fratelli Tutti


Byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, rozvíjať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých to sú hlavné témy, ktoré Svätý Otec rozvíja v svojej encyklike. Toto bratstvo vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo.Pápež mimoriadne výstižne pomenúva najvypuklejšie aspekty dnešnej doby a povzbudzuje, aby sme sa zapájali do budovania spoločného dobra ako jednotlivci, národ či celá spoločnosť. Pobáda, aby sme si osvojili skutočne kresťanský spôsob myslenia. Jednotlivé témy odvíja od podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Hovorí otvorene, kriticky, ale vyvážene. Opakovane zdôrazňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej majú mať všetci rovnaké šance.Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol, Uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba.Kapitoly encykliky Fratelli tutti:1. Tiene uzavretého sveta 2. Cudzinec na ceste 3. Predstavovať si a tvoriť otvorený svet 4. Srdce otvorené pre celý svet 5. Najlepšia politika 6. Dialóg a sociálne priateľstvo 7. Cesty k novému stretnutiu 8. Náboženstvá v službe bratstvu vo sveteUkážka:Jedinečná hodnota lásky91. Ľudia môžu rozvíjať niektoré postoje, ktoré prezentujú morálne hodnoty: statočnosť, miernosť, pracovitosť a ďalšie čnosti. Ale na adekvátne usmernenie vyjadrovania rozličných mravných čností je potrebné brať do úvahy aj to, do akej miery vyvolávajú dynamiku otvorenosti a jednoty s inými ľuďmi. Takouto dynamikou je láska, ktorú vzbudzuje Boh. Inak by sa mohlo stať, že by sme čnostne iba pôsobili bez toho, aby čnosti dokázali budovať život spoločenstva. Preto Svätý Tomáš Akvinský citujúc svätého Augustína hovoril, že miernosť lakomej osoby nie je vôbec čnostná. Svätý Bonaventúra inými slovami vysvetľoval, že ostatné čnosti bez lásky v presnom zmysle nenapĺňajú Božie príkazy, tak ako ich Boh má na mysli.92. Duchovná podoba ľudského života je definovaná láskou, ktorá je v konečnom dôsledku kritériom na definitívne rozhodnutie o hodnote alebo naopak, prázdnote ľudského života. Niektorí veriaci si však myslia, že ich veľkosť spočíva vo vnucovaní vlastných ideológií druhým, či už ide o násilnú obranu pravdy alebo veľké demonštrovanie sily. My všetci veriaci si musíme uvedomiť nasledovné: na prvom mieste je láska; to, čo nikdy neslobodno ohroziť, je láska a najväčším nebezpečenstvom je nemilovať (porov. 1 Kor 13, 1 13).93. Svätý Tomáš Akvinský sa pokúsil spresniť, v čom spočíva skúsenosť lásky, ktorú umožňuje Boh svojou milosťou. Vysvetľoval, že je to ako pohyb pozornosti voči druhému, až kým milujúci nepovažuje milovaného za jedno so sebou samým. Citová pozornosť venovaná druhému vedie k vnútornému založeniu nezištne hľadať jeho dobro. To všetko vychádza z priazne, úcty, ktorá je v konečnom dôsledku tým, čo sa skrýva za slovom láska: milovaná bytosť je pre mňa drahá, teda jej pripisujem veľkú hodnotu. A z lásky, pre ktorú je istá osoba vzácna, vyplýva vďačnosť voči nej.94. Láska teda znamená viac než len sériu dobročinných skutkov. Skutky vyplývajú z jednoty, ktorá sa čoraz viac skláňa k druhému a pokladá ho za vzácneho, hodného, príjemného a krásneho bez ohľadu na fyzický či morálny vzhľad. Láska k druhému nás vo svojej podstate poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Len rozvíjaním tohto spôsobu vytvárania vzťahov je možné vytvoriť sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

O nerestiach a čnostiach


V poradí štvrtý rozhovor pápeža Františka a talianskeho kňaza Marca Pozzu je inšpirovaný nástennými maľbami Giotta di Bondone v Kaplnke Scrovegniovcov v Padove. Umelec zo 14. storočia znázornil nielen štyri ľudské a tri božské čnosti, ale aj ich protipóly neresti. Pápež a kňaz novinár sa teda zhovárajú o spravodlivosti, mravnej sile, miernosti, rozvážnosti, viere, nádeji a láske v kontraste s nespravodlivosťou, nestálosťou, hnevom, hlúposťou, neverou, zúfalstvom a žiarlivosťou. Krátke dialógy sú vždy obohatené textom pápeža Františka a príbehom Marca Pozzu, zrodeným zo skúsenosti väzenského kaplána. Textom sa vinú myšlienky francúzskeho básnika a mysliteľa Charla Péguyho o nevyhnutnom zápase Božej milosti s ľudskou pochabosťou.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €