! Doprava ZADARMO už od 20 € !

František Papež

autor

O společnosti a politice


Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu a sekularitě, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti. Nechybějí však ani papežova osobní vyznání, vzpomínky na dětství, na lásky z mládí, na židovskou psychoanalytičku, k níž před lety docházel. Mezi oběma aktéry se rozvinul opravdový dialog, v němž mohli nejen vyložit svá stanoviska a myšlenky, ale skutečně komunikovat, to znamená sdílet své ideje, přesvědčení, jakož i radosti a starosti. Papež jde ve všech situacích přímo k věci. Jako typický Latinoameričan mluví s velkou bezprostředností a spontánností. „Nejsem profesor, jsem pastýř,“ říká o sobě. A k této své službě dostal dar říkat věty prosté a krátké, ale s působivostí vpravdě velkou. Kniha O společnosti a politice je toho dokladem.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Objatie nádeje


V tejto publikácii vám ponúkame najvýznamnejšie texty, ktoré chorým adresoval pápež František. Ide o výber vzácnych zamyslení, úvah a modlitieb, ktoré pochádzajú z príhovorov, posolstiev, homílií či pozdravov na Anjel Pána. Zazneli počas troch rokov od jeho zvolenia za pápeža do júna 2017. Týmito slovami Svätý Otec upriamuje pozornosť na najslabších, hovorí ich s plnou vážnosťou a zároveň ich vyslovuje jednoduchým, ale úderným jazykom, a preto dokážu preniknúť do sŕdc ľudí ako skutočný balzam i znamenie nádeje. Kiež otvoria aj srdcia čitateľov, aby do nich mohla preniknúť vrúcna láska Boha Otca.
U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Všichni jsme misionáři


Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání, přičemž bez něho nemůžeme dělat nic (srov. Jan 15,5). Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na síle přitažlivosti, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás.
U dodávateľa
6,03 € 6,35 €

Eucharistie- srdce církve


Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí, říká Svatý otec. Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.
Na sklade 2Ks
9,36 € 9,85 €

Zdravas, Mária (2. vydanie)


Po skúsenosti s duchovným dialógom pápeža Františka s donom Marcom Pozzom o Otčenáši sa pápežovi Františkovi javilo ako žiaduce prebrať ďalšiu modlitbu. Tentoraz sa obaja autori podujali na dialóg o modlitbe Zdravas, ktorá nás sprevádza od detstva. Postup zvolili rovnaký ako v prípade knihy o Otčenáši. Na jednotlivých stranách publikácie sa nachádza rukopis Zdravasu s podčiarknutou invokáciou, za ktorým nasleduje rozhovor Marca Pozzu s pápežom a krátka meditácia na uvedenú invokáciu od pápeža Františka. Na stránkach tejto knihy pápež odhaľuje svoj vzťah k Márii, o ktorej hovorí, že nás učí žiť s materinským srdcom, milovať, odpúšťať, posilňovať, vštepovať vieru a nádej do sŕdc ľudí. Neobchádza ani svoj postoj k žene vo všeobecnosti, ako aj k ženám, ktoré zohrali významnú úlohu v jeho živote. Napriek svojej hlbokej úcte k Panne Márii neváha však poopraviť náš pohľad na prehnané prejavy úcty k Márii, o ktorej hovorí, že Mária nikdy nechcela byť protagonistkou, ale každým svojím slovom a postojom upriamovala pozornosť na Ježiša. Kniha vznikla na základe rozhovorov medzi pápežom Františkom a Marcom Pozzom, pričom čerpá aj k príhovorov pápeža na Anjel Pána a zo stredajších katechéz.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Svätý Ján Pavol Veľký


Priateľské rozhovory pápeža Františka s talianskym kňazom Luigim Mariom Epicocom, spisovateľom a docentom filozofie na Lateránskej univerzite v Ríme, sa uskutočnili v mesiacoch jún 2019 až január 2020 v rámci prípravy na 100. výročie narodenia svätého Jána Pavla II. Hlavnou témou ich rozhovorov bola postava tohto veľkého pápeža, ktorému ľud zhromaždený na Námestí svätého Petra už v deň jeho pohrebu privolával: Santo subito! Nech je ihneď svätý! Spomienky Svätého Otca Františka na svojho predchodcu sú mimoriadne živé, intenzívne a hlboké. Siahajú od správy o jeho voľbe v rozhlase, ktorú si vtedajší provinciál jezuitov vypočul počas šoférovania z teologickej fakulty do noviciátu v San Migueli, až po správu o jeho smrti cestou autobusom, keď už ako buenosaireský arcibiskup išiel navštíviť ľudí v slumoch na periférii Buenos Aires. Aj keď majú otázky talianskeho kňaza širší horizont, odpovede Svätého Otca sú k veci, úprimné a pôsobivé. Svedčia o jeho prekvapujúcej vnútornej slobode, spojenej s odzbrojujúcou odvahou a autentickou františkánskou jednoduchosťou. Zo štylistického hľadiska si jeho odpovede zachovávajú sviežosť dialógu a príchuť hovoreného jazyka. Ako autor hovorí, aby nič nevyšlo nazmar, pozbieral zvyšné odrobiny (Jn 6, 12) z veľkého pecňa chleba, ktorý pre všetkých rozmnožilo magistérium pápeža Františka, ktoré umožnilo preniknúť do srdca i mysle oboch veľkých pápežov a zozbierať vzácne autobiografické útržky spomienok pápeža Františka.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Verím v Boha


Doteraz nezverejnená reflexia o koreňoch našej viery Ďalší titul z dielne Pápeža Františka, ktorý v rozhovoroch s Marcom Pozzom po častiach rozoberá modlitbu Verím v Boha, je koncipovaný podobne ako predchádzajúce tituly Otče náš a Zdravas´, Mária. Na jednotlivých stranách nájdeme rukopis modlitby Verím v Boha vždy s predmetnou podčiarknutou invokáciou, za ktorým potom nasleduje rozhovor Marca Pozzu so Svätým Otcom a krátka meditácia na konkrétnu invokáciu. Publikácia Verím v Boha vďaka analýze jednotlivých veršov ponúka úžasný náhľad do tajov tejto hlbokej modlitby. Odpovede pápeža Františka vlejú do duše nové poznanie, nádej, prehĺbia vieru a povzbudia na ceste života. Okrem toho prezradia aj zaujímavý pohľad na často diskutované témy, akými sú nebo, peklo, očistec či vzkriesenie tela. MARCO POZZA (Calvene 1979) je katolícky teológ, novinár, televízny moderátor a väzenský kaplán v Padove. Píše pre rôzne časopisy a je autorom trilógie o osobe Ježiša Krista. Tento vášnivý športovec a maratónsky bežec je známy predovšetkým svojou zanietenosťou pre prácu s mládežou a novými formami apoštolátu nielen medzi študentmi v univerzitnom meste Padova.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

František: Poďme spolu snívať


Ocitli sme sa v kríze a aby sme z tejto krízy vyšli lepší, musíme jasne vnímať, dobre si vybrať a správne konať. Poďme sa porozprávať ako. Odvážme sa snívať. Musíme prispôsobiť ekonomiku tak, aby každý človek mal možnosť žiť dôstojne a aby zároveň chránila a obnovovala prírodný svet. Aký je najväčší prínos osobného covidu? Možno trpezlivosť, okorenená zdravým zmyslom pre humor, ktorý nám umožní vydržať a vytvoriť priestor na uskutočnenie zmien. Keď hovorím o zmene, myslím tým, že ľudia, ktorí teraz stoja na okraji spoločnosti, sa stanú protagonistami spoločenských zmien. Nevlastníme pravdu, skôr pravda vlastní nás, stále nás priťahuje cez krásu a dobro. Hriech je odmietanie hraníc, ktoré vyžaduje láska. Naša najväčšia sila nespočíva v úcte, ktorú k nám ostatní prechovávajú, ale v službe, ktorú môžeme ponúknuť iným.
Na sklade 2Ks
13,49 € 14,20 €

dostupné aj ako:

František: Boh a svet po pandémii


„Keď sa cítime opustení a trochu aj skľúčení a zdá sa nám, že táto tma nikdy nepominie, mať a šíriť nádej znamená byť ohlasovateľmi pravej radosti a dôvery v svet, ktorý príde: toto sú skutočne životne dôležité potreby.“ František
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Querida Amazonia


Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Božiemu ľudu a všetkým ľuďom dobrej vôle Apoštolská exhortácia sa zrodila zo špeciálnej biskupskej synody o Amazónii, ktorá sa konala v Ríme od 6. do 27. októbra 2019. Pápež František v texte príťažlivým spôsobom ponúka rámec na uvažovanie o amazonskej realite a ľudským spôsobom ju približuje. Používa pritom doslova poetický jazyk, cituje amazonských básnikov a hovorí o svojich snoch pre Amazóniu. Ide o ďalší z pápežských dokumentov zameraných na ekológiu a ochranu stvorenia.
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

Posolstvá a vybrané dokumenty Svätého Otca Františka na rok 2020


Posolstvá a vybrané dokumenty Svätého Otca Františka na rok 2020 Pápež v priebehu roka pravidelne vydáva svoje posolstvá k významným udalostiam, svetovým dňom, liturgickým obdobiam. Spolok svätého Vojtecha na konci každého roka prichádza so súborom vybraných posolstiev, ktoré sa v roku 2020 týkajú nasledovných tém: Posolstvo Svätého Otca Františka: na 53. svetový deň pokoja na 28. svetový deň chorých na Pôstne obdobie 2020 na 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania na 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov na 35. svetový deň mládeže na svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva na 106. svetový deň migrantov a utečencov pápežským misijným dielam na svetový deň misií na 4. svetový deň chudobných apoštolský list Scripturae Sacrae affectus Svätého Otca Františka pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronyma posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím Edícia Pápežské dokumenty, 108. zväzok
U dodávateľa
6,18 € 6,50 €

Fratelli Tutti


Byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, rozvíjať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých to sú hlavné témy, ktoré Svätý Otec rozvíja v svojej encyklike. Toto bratstvo vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Pápež mimoriadne výstižne pomenúva najvypuklejšie aspekty dnešnej doby a povzbudzuje, aby sme sa zapájali do budovania spoločného dobra ako jednotlivci, národ či celá spoločnosť. Pobáda, aby sme si osvojili skutočne kresťanský spôsob myslenia. Jednotlivé témy odvíja od podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Hovorí otvorene, kriticky, ale vyvážene. Opakovane zdôrazňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej majú mať všetci rovnaké šance. Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol, Uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba. Kapitoly encykliky Fratelli tutti: 1. Tiene uzavretého sveta 2. Cudzinec na ceste 3. Predstavovať si a tvoriť otvorený svet 4. Srdce otvorené pre celý svet 5. Najlepšia politika 6. Dialóg a sociálne priateľstvo 7. Cesty k novému stretnutiu 8. Náboženstvá v službe bratstvu vo svete Ukážka: Jedinečná hodnota lásky 91. Ľudia môžu rozvíjať niektoré postoje, ktoré prezentujú morálne hodnoty: statočnosť, miernosť, pracovitosť a ďalšie čnosti. Ale na adekvátne usmernenie vyjadrovania rozličných mravných čností je potrebné brať do úvahy aj to, do akej miery vyvolávajú dynamiku otvorenosti a jednoty s inými ľuďmi. Takouto dynamikou je láska, ktorú vzbudzuje Boh. Inak by sa mohlo stať, že by sme čnostne iba pôsobili bez toho, aby čnosti dokázali budovať život spoločenstva. Preto Svätý Tomáš Akvinský citujúc svätého Augustína hovoril, že miernosť lakomej osoby nie je vôbec čnostná. Svätý Bonaventúra inými slovami vysvetľoval, že ostatné čnosti bez lásky v presnom zmysle nenapĺňajú Božie príkazy, tak ako ich Boh má na mysli. 92. Duchovná podoba ľudského života je definovaná láskou, ktorá je v konečnom dôsledku kritériom na definitívne rozhodnutie o hodnote alebo naopak, prázdnote ľudského života. Niektorí veriaci si však myslia, že ich veľkosť spočíva vo vnucovaní vlastných ideológií druhým, či už ide o násilnú obranu pravdy alebo veľké demonštrovanie sily. My všetci veriaci si musíme uvedomiť nasledovné: na prvom mieste je láska; to, čo nikdy neslobodno ohroziť, je láska a najväčším nebezpečenstvom je nemilovať (porov. 1 Kor 13, 1 13). 93. Svätý Tomáš Akvinský sa pokúsil spresniť, v čom spočíva skúsenosť lásky, ktorú umožňuje Boh svojou milosťou. Vysvetľoval, že je to ako pohyb pozornosti voči druhému, až kým milujúci nepovažuje milovaného za jedno so sebou samým. Citová pozornosť venovaná druhému vedie k vnútornému založeniu nezištne hľadať jeho dobro. To všetko vychádza z priazne, úcty, ktorá je v konečnom dôsledku tým, čo sa skrýva za slovom láska: milovaná bytosť je pre mňa drahá, teda jej pripisujem veľkú hodnotu. A z lásky, pre ktorú je istá osoba vzácna, vyplýva vďačnosť voči nej. 94. Láska teda znamená viac než len sériu dobročinných skutkov. Skutky vyplývajú z jednoty, ktorá sa čoraz viac skláňa k druhému a pokladá ho za vzácneho, hodného, príjemného a krásneho bez ohľadu na fyzický či morálny vzhľad. Láska k druhému nás vo svojej podstate poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Len rozvíjaním tohto spôsobu vytvárania vzťahov je možné vytvoriť sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

O nerestiach a čnostiach


V poradí štvrtý rozhovor pápeža Františka a talianskeho kňaza Marca Pozzu je inšpirovaný nástennými maľbami Giotta di Bondone v Kaplnke Scrovegniovcov v Padove. Umelec zo 14. storočia znázornil nielen štyri ľudské a tri božské čnosti, ale aj ich protipóly neresti. Pápež a kňaz novinár sa teda zhovárajú o spravodlivosti, mravnej sile, miernosti, rozvážnosti, viere, nádeji a láske v kontraste s nespravodlivosťou, nestálosťou, hnevom, hlúposťou, neverou, zúfalstvom a žiarlivosťou. Krátke dialógy sú vždy obohatené textom pápeža Františka a príbehom Marca Pozzu, zrodeným zo skúsenosti väzenského kaplána. Textom sa vinú myšlienky francúzskeho básnika a mysliteľa Charla Péguyho o nevyhnutnom zápase Božej milosti s ľudskou pochabosťou.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Bůh a svět, který přijde


27. března 2020 promluvil papež František na opuštěném Svatopetrském náměstí, které se lesklo deštěm, k milionům lidí připojených k televizím, telefonům a počítačům po celém světě: "Uprostřed bouře nás Pán vyzývá, abychom v sobě probudili solidaritu a naději, které jsou schopny dát pevnost, oporu a smysl v těchto časech, kdy se zdá, že vše ztroskotalo." V době, kdy se epidemie Covid-19 šíří a má hrozivé následky, je František stálým vzorem nejen pro věřící, ale i pro všechny, kteří touto nemocí trpí nebo s ní bojují na různých frontách. V rozhovoru s Domenicem Agassem nás papež vyzývá, abychom i v době velkého utrpení pro celý svět nacházeli ve svém životě smysl a milost. František nás vybízí k boji proti viru lhostejnosti a sobectví, který přivedl svět do blízkosti zkázy, a především k houževnatému pěstování naděje, která nezachraňuje před zlem, ale dává sílu čelit překážkám, i těm, které se zdají nepřekonatelné. Naděje nás chrání před sklíčeností a zoufalstvím a přemáhá pokušení vzdát se. Mít a předávat naději znamená umět se svěřit Bohu v každé životní situaci, zejména ve zkouškách, a s důvěrou připravovat nový svět.
U dodávateľa
8,44 € 8,88 €

Príhovory pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku


Spolok svätého Vojtecha prináša príhovory pápeža Františka, ktoré zazneli počas jeho štvordňovej pastoračnej návštevy Slovenskej republiky (12. - 15. septembra 2021). Publikácia obsahuje aj harmonogram jednotlivých dní počas návštevy. Prvá časť je v slovenskom, druhá v talianskom jazyku. Publikácia obsahuje: Príhovor pred členmi Ekumenickej rady cirkví Príhovor na stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru Príhovor na stretnutí s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a katechétmi Príhovor počas súkromnej návštevy s Misionárkami lásky Príhovor pri stretnutí so židovskou komunitou Homília na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove Príhovor na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX Príhovor na stretnutí s mladými v Košiciach Modlitba s biskupmi Homília na svätej omši pri národnej svätyni Záverečný príhovor na konci svätej omše v Šaštíne Tlačová konferencia počas letu z Bratislavy do Ríma Pri generálnej audiencii sa Svätý Otec podelil so zážitkami zo Slovenska
Na sklade 2Ks
6,18 € 6,50 €

dostupné aj ako:

Nebojme se snít


Náš svět potřebuje vizi, řekl Františkovi jeden diplomat. Tady je, řekl papež a dal mu svou knížku Nebojme se snít bratrské povzbuzení k převzetí odpovědnosti za naše sousedy, společnost i život na naší planetě. Papež František zde volá po spravedlivěji spravovaném světě, který je ukotvený v Kristově evangeliu a odolný vůči různým krátkozrakým ideologiím. Co je krize a jak ji zvládat? Papež se nám nejprve svěřuje se svými třemi osobními krizemi. Tvrdí, že máme-li odvahu změnit se, můžeme z krize vyjít lepší než před ní. Poté si bere na mušku jevy, které současnou situaci světa jen zhoršují. Honbu za ziskem, která nebere ohled na důstojné podmínky k životu. Nenasytnost a pohrdání druhými. Politiky, kteří šíří strach, jen aby posílili svou vlastní moc. Jaké je podle papeže Františka poslání křesťanů na tomto světě? Aby v síle víry sloužili lidem, zejména těm na okraji společnosti. Proto nakonec nabízí inspirace, jak směřovat k poměrům, ve kterých by svůj potenciál mohl naplnit každý člověk.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako: