Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 800 miestach na Slovensku
Kolektív autorov: Zákony 2020 III. A - Zákonník práce – Úplné znenie k 1.1.2020 (Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP a pedagogickí zamestnanci)

Počet strán: 496

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621024

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 1. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,37 kg

Zákony 2020 III. A - Zákonník práce – Úplné znenie k 1.1.2020 (Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP a pedagogickí zamestnanci)

Dostupnosť:
Na sklade
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 6,65 
Bežná cena: 7,00 €
Zľava 5%
Do košíka
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie kuriérom zadarmo.

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie do predajní Panta Rhei zadarmo.

O knihe: Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní. Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok. O akú sumu ide, nájdete v druhej kapitole v zákone a minimálnej mzde.

Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole. ide o právne predpisy, ktoré sa neustále menia a nebolo tomu inak ani počas roka 2019 a tiež k 1. 1. 2020.

Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Tento právny predpis sa nanovo zmenil a bol schválený nový zákon dňa 5. 5. 2019. Do zborníka sme pridali ešte jeden nový právny predpis, a to zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce vymedzuje zákon o BOZP. Pri neplnení týchto zásad sa naopak uplatňuje znenie zákona o inšpekcii práce. Tieto právne predpisy sa nachádzajú v 6. kapitole. Posledná kapitola sa zaoberá osobnými údajmi a ich ochranou, ktorú musí každý podnikateľ - zamestnávateľ dodržiavať.

ZÁKONY 2020 - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020 obsahuje:

Zákonník práce (1. kapitola)

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Mzdové predpisy (2. kapitola)

Zákon NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Nariadenie vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Zákon o službách zamestnanosti (3. kapitola)

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Pedagogickí zamestnanci (4. kapitola)

Zákon č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - nový zákon

Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov (5. kapitola)

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (6. kapitola)

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Správne právo (7. kapitola)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vyhláška č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - nový zákon

Odporúčame tieto knihy

Pridaj svoj názor
Anonym
Anonym
Pridaj svoje hodnotenie