Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Astronómia, vesmír, fyzika s. 34 z 34

Umění nekonečna


Matematikou se lidé zabývali odpradávna. Od starověkého Řecka až po dnešek po sobě každý z velkých matematiků zanechal svůj kámen v té velké věži čísel, rovnic a geometrických obrazců. Abychom pochopili matematiku, musíme pochopit její základy. To, CO m
Vypredané
16,43 € 17,29 €
Rezervácia v kníhkupectve

Matematický aparát fyziky


Kniha čtenářům nabízí široké spektrum matematických metod, které jsou nezbytné ke studiu publikací z fyzikální tématikou. K pochopení látky slouží 100 podrobně řešených úloh.
Vypredané

Život se Sluncem a ve vesmíru


Energie - a zvláště energie sluneční, ať už přímá (záření) či nepřímá (biomasa, vítr, teplo oceánů, vlny apod.) či fosilní (uhlí, ropa, zemní plyn) - rozhoduje o našem životě individuálním i společenském. Nejen život náš, ale i život celé biosféry je na ní naprosto závislý. Proto zcela udivuje obecná neznalost o Slunci jako zdroji této životodárné energie. A právě o tom, jak se ze Slunce uvolňuje energie, jak se přenáší z jeho jádra až na naši Zemi, jak sluneční energie utváří životní prostředí a udržuje život celé biosféry a jak se jeho energie mění v energii tepelnou, chemickou, elektrickou a mechanickou, vypráví kniha. Život na Zemi s hvězdou Sluncem je nepatrným článkem vývoje vesmíru. Planetárních soustav kolem hvězd slunečního typu jsou jen v Mléčné dráze miliardy. A protože všude ve vesmíru vládnou stejné zákony, mohl život vzniknout i na planetách u jiných hvězd. Na všechny tyto otázky hledá odpověď nová věda - bioastronomie.
Vypredané
16,82 € 17,70 €
Rezervácia v kníhkupectve
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Družicová navigace


Kniha shrnuje současné poznatky družicových navigačních systémů a principů jejich funkce a zabývá se aplikací softwarového rádia pro realizaci navigačních přijímačů. Publikace obsahuje původní vědecké a technické výsledky týkající se využití softwarového rádia pro výzkumné a vývojové účely nových a modernizovaných družicových navigačních systémů a signálů. Konkrétně popisuje realizovaný navigační senzor pro malé výzkumné družice a univerzální softwarový přijímač pro výzkum družicových navigačních systémů.
Vypredané
12,43 € 13,08 €
Rezervácia v kníhkupectve

O čase


Poviedky o ľuďoch, ktorí zišli z cesty pri hľadaní zmyslu života i k lásky Bohu. Autor zachytil ich osudy, nesmierne citlivým perom a nádherne vystihol kľud ľudského charakteru. (210x135, 183 s., ČB, TV)
Vypredané

Számolás kvantum - macskákkal


A kvantumszámítógép ma már nem sci-fibe illő téma.A számítástechnika világát feje tetejére állítja a kvantumszámítógép, amely olyan elektronokkal, fotonokkal vagy atomokkal dolgozik, amelyek Schrödinger híres, egyszerre élő és holt macskájához hasonlóan, egyszerre két állapotban is létezhetnek.
Vypredané
13,78 € 14,50 €
Rezervácia v kníhkupectve

Holographic Universe


There is evidence to suggest that our world and everything in it - from snowflakes to maple trees to falling stars and spinning electrons - are only ghostly images, projections from a level of reality literally beyond both space and time.'
Vypredané
10,93 € 11,50 €
Rezervácia v kníhkupectve

Zbierka vzorcov z fyziky


Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem, vzťah alebo oblasť fyziky. V texte sa nachádza aj niekoľko stovák obrázkov, náčrtov a portrétov. Kniha je vhodná pre študentov všetkých typov škôl, pre inžinierov, technikov a pre každého adepta fyziky.
Vypredané

Molliérův diagram vody a vodní páry


Publikace obsahuje tepelné diagramy entalpie h – entropie s, tlak p – entalpie h a teplota t – entropie s sestrojené podle „IAPWS průmyslové formulace 1997 termodynamických vlastností vody a vodní páry“, IAPWS – IF97. I přes vyspělou výpočetní techniku mají diagramy nenahraditelný význam pro svoji názornost při studiu parních cyklů. Publikace je zvláště vhodnou pomůckou pro studenty vysokých škol technického a chemického zaměření.
Vypredané

Fyzika v kocke


Učebné osnovy pre stredné školy. Kniha obsahuje prehľad učiva základného kurzu fyziky na SŠ v nadväznosti na osnovy gym. (290x200, 120 s., ČB, MV)
Vypredané

Vesmír


Poďte s nami skúmať vesmír od základov. Tento obrázkový slovník ukazuje, ako vesmír vznikol a ako sa vyvíja. Názorne vysvetľuje metódy výskumu a moderné poznatky, ku ktorým veda v poslednom období dospela, prináša predstavu o zrode a zániku hviezd, o čiernych dierach, bielych trpaslíkoch i červených velobroch, o hmlovinách, galaxiách a mnohých iných vesmírnych objektoch. Kniha obsahuje viac ako 200 fascinujúcich fotografií a ilustrácií, vynikajúci encyklopedický slovník nového typu pre laikov i profesionálov, výklad dôležitých termínov a podrobný register, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu v stovkách vyobrazení.
Vypredané

Extraterrestrial


Harvard's top astronomer takes us inside the mind-blowing story of the first interstellar visitor to our solar systemIn late 2017, scientists at a Hawaiian observatory glimpsed a strange object soaring through our inner solar system. Astrophysicist Avi Loeb conclusively showed it was not an asteroid; it was moving too fast along a strange orbit, and leaving no trail of gas or debris in its wake. There was only one conceivable explanation: the object was a piece of advanced technology created by a distant alien civilization.In Extraterrestrial, Loeb takes readers inside the thrilling story of the first interstellar visitor to be spotted in our solar system. He outlines his theory and its profound implications: for science, for religion, and for the future of our planet. A mind-bending journey through the furthest reaches of science, space-time, and the human imagination, Extraterrestrial challenges readers to aim for the stars-and to think critically about what's out there, no matter how strange it seems.
Vypredané
12,30 € 12,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

The Consolations of Physics


The Consolations of Physics is an eloquent manifesto for physics. In an age where uncertainty and division is rife, Tim Radford, science editor of the Guardian for twenty-five years, turns to the wonders of the universe for consolation.From the launch of the Voyager spacecraft and how it furthered our understanding of planets, stars and galaxies to the planet composed entirely of diamond and graphite and the sound of a blacksmith's anvil; from the hole NASA drilled in the heavens to the discovery of the Higgs Boson and the endeavours to prove the Big Bang, The Consolations of Physics will guide you from a tiny particle to the marvels of outer space.
Vypredané
18,00 € 18,95 €
Rezervácia v kníhkupectve