Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Matematika, logika strana 1 z 20

Čísla: Do nekonečna a dál


Co to jsou čísla? Kolik jich rozlišujeme druhů? Proč Pythagora tolik zajímala čtvercová a trojúhelníková čísla? Lze najít nějakou souvislost mezi takzvanými dokonalými čísly a prvočísly? Existují vůbec čísla, která by nebyla ničím zajímavá? Matematický kouzelník Oliver Linton ve své nové knize nabízí přehledného a názorného průvodce světem čísel – od čísel přirozených přes iracionální a komplexní až po transcendentní. Setkáme se s otázkami, nad nimiž se zamýšlelo mnoho velkých postav světa matematiky od Eukleida a Fibonacciho po Eulera a Fermata, a dozvíme se, co všechno pro nás tito géniové v číslech objevili.
U dodávateľa
11,14 € 12,38 €

Matematika - Kalandozások a számok világában: Az algebrától az algoritmusokig


A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig utazásra invitál a matematika fejlődésének történetében. Útközben lenyűgöző számokkal és gondolatokkal találkozhatsz a világ minden tájáról, és számos olyan feladatot is találsz, amelyet magadnak is megoldhatsz. A matematika mindenütt jelen van körülöttünk. Akár észrevesszük, akár nem, a legkülönbözőbb módokon jeleníti meg és befolyásolja a világot, a virágszirmok számától kezdve a jelzáloghitel kamatlábáig. Mi több, a matematika nyelve és az általa kifejezett gondolatok önmagukban is gyönyörűek lehetnek. A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig megfejti a matematika rejtelmeit, miközben felhőtlen szórakozást biztosít.
U dodávateľa
15,20 € 16,89 €

Kniha geometrických kouzel


Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky. Setkáme se zde se zvláštními a nečekanými skutečnostmi, největšími osobnostmi historie této vědy a odhalíme řadu půvabných tajemství.
Na sklade 4Ks
15,57 € 16,39 €

Čísla ohromující a ochromující


Ať se nám to líbí, nebo ne, našim životům vládne matematika. Každodenní přísun čerstvých zpráv nás zahrnuje statistickými odhady, výzkumy veřejného mínění, posuzováním rizik, výpočty inflací, předpovědí počasí a klimatických pochodů a všemožnými politickými rozhodnutími, která jsou založena na údajně přesných číslech. Většinu z nás obvykle ani nenapadne tato čísla zpochybňovat nebo se ptát, co doopravdy znamenají, a jestli z nich náhodou neplyne víc otázek než odpovědí. Vzápětí všechny cifry pustíme z hlavy – pokud se tedy vůbec dostaly dovnitř. Ve svém jednoduchém průvodci pro všechny, kdo zažívají ochromení z čísel, William Hartston jasně a s humorem vysvětluje, jak bezpečně projít minovým polem matematiky, která nás obklopuje.
U dodávateľa
20,27 € 21,34 €

Around the World in 80 Games


An award-winning mathematician explores the maths behind the games we love and why we love to play them. Where should you move first in Connect 4? What is the best property in Monopoly? And how can pi help you win rock paper scissors? Spanning millennia, oceans and continents, countries and cultures, Around the World in 80 Games gleefully explores how mathematics and games have always been deeply intertwined. Marcus du Sautoy investigates how games provided the first opportunities for deep mathematical insight into the world, how understanding maths can help us play games better, and how both maths and games are integral to human psychology and culture. For as long as there have been people, there have been games, and for nearly as long, we have been exploring and discovering mathematics. A grand adventure, Around the World in 80 Games teaches us not just how games are won, but how they, and the maths behind them, shape who we are.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Matematické principy přírodní filozofie 1


Isaac Newton je považován za nejvýznamnějšího vědce a fyzika historie. Matematické principy přírodní filozofie je nejvýznamnější vědecký spis historie. Tato vydaná kniha obsahuje první české vydání 1. knihy (tedy první ze tří částí spisu. kniha obsahuje i další texty, včetně překladu prvních čtyř kapitoly spisu Leonarda Pisánského Fibonacciho Liber abaci (spíše Kniha výpočtů než Kniha o abaku). Spis Fibonacciho z roku 1202 byl dosud přeložen jen do angličtiny jako prvního cizího jazyka. Další texty: Leonardo Pisánský Fibonacci Liber abaci, překlad prvních čtyř kapitol František Koutný. NEWTON A CALCULUS, MINIMALIZACE. Leonardo Pisano Fibonacci - životopis Karel Vašíček. Jak vydat knihu? A Krátce o fotografii a její historii. Zpracoval Karel Vašíček. texty Michala Řepíka K objemu a povrchu koule, Kuželosečky v obecné poloze, Od Laméových křivek po superelipsoidy
U dodávateľa
29,21 € 30,75 €

Geometrie vyložená novým způsobem za pomoci nedělitelných spojitého


Bonaventura Cavalieri byl považován za nejvýznamnějšího geometra po Archimédovi. Kniha je příspěvkem autora k formování diferenciálního a integrálního kalkulu před Newtonem a Leibnizem, kteří završili formování kalkulu a jejich vytvoření teorie. Cavalieri vytvořil koncept nedělitelných spojitého, byl současníkem Keplera. Kepler knihou Nové stereometrické výpočty vinných sudů přispěl k vývoji integrálního počtu před završením teorie v díle Leibnize a Newtona. Tento spis jsme také vydali. Cavalieri svoji knihou rovněž přispěl k vývoji kalkulu, koncept nedělitelných vytvořil nezávisle spolu s Robervalem, dále je připojený text Bolyaie Apendix Teorie prostoru, který je zakladatelským dílem neeukleidovské geometrie. Korespondence mezi Pascalem a Fermatem je považovaná za počátek teorie pravděpodobnosti. Riemannův text O poctu prvočísel je základem Riemannovy hypotézy, za její vyřešení je vypsána odměna 1 milion dolaru. Další texty: Dopis B. Cavalieriho Galileiovi texty Blaise Pascala Esej o kuželosečkách a O duchu geometrickém. John Wallis. Infinitezimální aritmetika Joseph Louis Lagrange. Výbor z Mécanique Analytique Karel Vašíček. Naše školství, vzdělávání, státní maturita Výběr z některých článků z blogu Karla Vašíčka na IDNES.CZ Zateplíme ušetříme, jak kdo, aneb umí ekonomové, politikové a ekologové počítat? Karel Vašíček. Jak vydat knihu Karel Vašíček. Krátce o fotografii a její historii texty Alexandr Jankov. Basilejský problém a Taylorův polynom
U dodávateľa
29,21 € 30,75 €

Matematika pre život, 2. vydanie


Matematické vzorce formujú ľudské životy – od pôrodnosti cez choroby až po to, ako vnímame plynutie času. V tejto mimoriadne zrozumiteľne sformulovanej knihe nás Kit Yates vyzbrojuje jednoduchými matematickými pravidlami a nástrojmi, ktoré nám môžu pomôcť porozumieť chaotickým a často nejasným hádankám nášho sveta. Odhalíte, ako nám matematika môže zmeniť život k lepšiemu, ako sa vyvarovať omylov alebo ako čítať správy a odhaľovať lži.
Na sklade 1Ks
15,19 € 15,99 €

Umění zkratky


Říká se, že cestou k úspěchu je tvrdá práce. K úspěchu však často může vést i mnohem rychlejší a snadnější cesta – zkratka. A ve vytváření zkratek, které nám usnadňují život tím, že nám šetří čas a námahu, vyniká zvláště matematika – ta je v podstatě uměním vymýšlet zkratky. Přední britský matematik Marcus du Sautoy svou novou knihou Umění zkratky ukazuje, jak nám matematika dovoluje řešit problémy rychle a efektivně. Autor nás provede světem matematických zkratek – od vzorce a diagramu po kalkulus a teorii pravděpodobnosti. Dozvíme se, proč jeden diagram vedl k zásadním změnám ve zdravotní péči, proč je kalkulus největší zkratkou, která kdy byla vynalezena, nebo proč máme díky zkratkám výhodu i vůči nejvýkonnějším počítačům. Sautoy v Umění zkratky čerpá z několika tisíciletí rozvoje matematického poznání. Ukazuje, jak zkratky přispěly k lidskému pokroku v celé řadě oblastí, od výstavby prvních měst v Mezopotámii přes zkoumání vesmíru až po tvorbu dnešních algoritmů umělé inteligence. Pátrá také po tom, zda je zkratek možné využít k investování nebo k ovládnutí hry na hudební nástroj. Autor svůj výklad prokládá hádankami a hlavolamy, na nichž ilustruje schopnost zkratek nalézt rychlé řešení problémů. Dokládá tak, že zkratkou je možné změnit svět.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Four Ways of Thinking


Acclaimed mathematician David Sumpter shows how we can deal with the chaos and complexity of our lives What is the best way to think about the world? How often do we consider how our own thinking might impact the way we approach our daily decisions? Could it help or hinder our relationships, our careers, or even our health? Thinking about thinking is something we rarely do, yet it is something science questions all the time. David Sumpter has spent decades studying what we could all learn from the mindsets of scientists, and Four Ways of Thinking is the result. Here he reveals the four easily applied approaches to our problems: statistical, interactive, chaotic and complex. Combining engaging personal experience with practical advice and inspiring tales of ground-breaking scientific pioneers (with a tiny bit of number crunching along the way), Sumpter explains how these tried and tested methods can help us with every conundrum, from how to bicker less with our partners to pitching to a tough crowd - and in doing so change our lives.
U dodávateľa
22,75 € 23,95 €

Diagram


Jak se dá rozdělit čára na tři stejné díly? Nebo na pět? A na sedm? Lze nějakým jednoduchým způsobem propojit harmonii a geometrii? Co je onen tajemný "diagram", o němž se zmiňovali starověcí myslitelé? Adam Tetlow nám v této průkopnické knížce odhaluje dávno zapomenutý "helikón", základní diagram využívaný starověkými umělci a řemeslníky. Můžeme s údivem sledovat, jak s pomocí tohoto magického geometrického obrazce vznikají zlomky, hudební harmonie, pythagorejské trojúhelníky, perspektiva a řada dalších věcí.
U dodávateľa
11,76 € 12,38 €

dostupné aj ako:

  • 5 /5

1089 a další parádní čísla, 2. vydání


Zvolte si libovolné trojmístné číslo, jehož první číslice se liší od třetí alespoň o dvě. Napište je v převráceném pořadí a menší z obou získaných čísel odečtěte od většího. K výslednému číslu přičtěte totéž číslo napsané převráceně. Dostali jste 1089? Pak jste počítali správně. Milá a vtipná knížka Davida Achesona představuje pozoruhodně zábavný přehled matematické krajiny. Jednotlivá témata zahrnují známé i méně známé fascinující hádanky (královecké mosty, problém balení pomerančů, Velkou Fermatovu větu, indický trik s provazem atd.), které přesahují i do topologie a fyziky. Autor popisuje nejkrásnější matematické vztahy, významné historické souvislosti, a přináší i návod jak správně dělat chyby. Text je výstižně ilustrován světovými karikaturisty. Stručně řečeno, jde o jeden z nejčtivějších matematických výkladů všech dob.
U dodávateľa
13,02 € 13,70 €

Obrana matematikova


Esej jednoho z největších matematiků tohoto století se zamýšlí nad krásou matematiky a smyslem matematikovy práce. Přibližuje stylem přístupným i pro laiky, co je obsahem matematické analýzy a jaký význam má lidská tvořivost v tak teoretické disciplíně, jakou je čistá matematika. Hardyho myšlenky a reflexe vlastního úsilí ovšem přesahují hranice jeho oboru a vedou k úvahám nad vědeckou činností obecně. Autor si klade otázky týkající se zneužitelnosti vědy, jejího společenského a lidského přínosu, podrobně se zabývá typologií její „užitečnosti“. Čtenář jistě ocení rozsáhlou předmluvu Hardyho přítele, spisovatele a politika Charlese P. Snowa z roku 1967, jenž v ní podává plastický obraz osobnosti tohoto věhlasného matematika. Líčí nejen Hardyho vědeckou i životní pouť – včetně například jeho vášnivé záliby v kriketu –, ale pozoruhodným způsobem vykresluje také anglické univerzitní prostředí, jeho duchovní atmosféru a společenský styl.
U dodávateľa
15,52 € 16,34 €

Szórakoztató matematikai fejtörők


"Ha három macska három perc alatt három egeret tud megfogni, hány macska fog meg száz perc alatt száz egeret?" (A válasz: a kérdés nem egyértelmű.) Martin Gardner a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású tudomány-népszerűsítője, a szórakoztató matematika műfajának egyik megteremtője. A Scientific American című folyóiratban évtizedeken át futott legendás rovata, a "Matematikai játékok", amelynek matematikusok, fizikusok és mérnökök generációi voltak lelkes olvasói. Igazi polihisztor volt, akit a mikromágia és Lewis Carroll műveinek elismert szaktekintélyeként, valamint a szkeptikus és áltudomány-ellenes mozgalom egyik alapító atyjaként is számon tartanak. Induló Gardner-sorozatunk első darabja a szerző matematikai fejtörőinek egyik klasszikus válogatása. Az itt összegyűjtött feladványok közös jellemzője, hogy megoldásuk nem feltételez magasabb szintű matematikai jártasságot, csupán logikus gondolkodást, találékonyságot és a szokatlan nézőpontokra, a rejtett tényezők felismerésére való nyitottságot kíván. Kötetünk mulattató és tanulságos olvasmány, amely rámutat az élet legkülönbözőbb területein jelen lévő matematikai kihívásokra, és a szellemes feladatok megoldásait lényegre törő, kristálytiszta magyarázatokkal világítja meg. Nemcsak a matematikát kedvelő fiatalok, de a szórakoztató matematika iránt érdeklődő minden korosztály számára bízvást ajánlható.
U dodávateľa
8,56 € 9,01 €

Válogatás Erdős Pál kedvenc feladataiból


Erdős Pál feladatai különlegesek, szokatlanok, jó rajtuk gondolkodni, és a megoldásaik lenyűgözők. Akadnak köztük olyanok, amelyekre a bizonyítást évekig keresték, noha meglepően rövid és világos az indoklásuk. Némelyiknek a megoldása pedig szinte reménytelen a hétköznapi halandóknak, ahhoz szerencsés csillagállás és Erdőshöz hasonló varázslók kellenek. A feladatokkal barátkozva megtapasztaljuk a matematika szépségét is, olvashatunk a feladatok múltjáról, hátteréről, és egy kicsit Erdőst is megismerjük. Ernst G. Straus, Einstein munkatársa egyszer így fogalmazott: Erdős a problémamegoldók fejedelme és a problémafelvetők abszolút egyeduralkodója. A válogatást versenyekre járó középiskolásoknak és a matematika iránt érdeklődő felnőtteknek ajánljuk.
U dodávateľa
9,37 € 9,86 €

Matematika bez čísel


Jediná čísla v téhle knize jsou čísla stránek. Matematika bez čísel je čtivý, naprosto originální a hlavně překvapivě snadno pochopitelný průvodce třemi hlavními odvětvími abstraktní matematiky – topologií, matematickou analýzou a algebrou. Kniha staví tradiční přístup k matematice na hlavu a vybízí ke kreativnímu uvažování o tvarech a rozměrech, o nekonečnu spočetném i nespočteném, o symetriích, o důkazech i o tom, jak to všechno zapadá dohromady. Čtenáře čeká strhující seznámení s nezaměnitelnými radostmi i nevyřešenými záhadami oboru, který nás nepřestává fascinovat. Takhle ambiciózní knihu nemůže napsat nikdo jiný než výjimečný autor. Někdo vynalézavý a schopný originálního uvažování, kdo se věnuje své životní vášni. Génius. Milo Beckman dokončil bakalářské studium matematiky na Harvardu ve věku šestnácti let. Knihu napsal během studia filozofických základů fyziky na Kolumbijské univerzitě pod vedením Briana Greenea a dalších.
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Stuck Monkey


People hunting monkeys in the jungle once devised a simple yet effective trap: When the creature found a banana in a large jar with a narrow neck, it would plunge its paw in to retrieve it. But it couldn't let go. And unless the monkey released the banana, it was stuck. We are, of course, the stuck monkey, paralysed by our modern lifestyles and consumer habits: our constant stream of online shopping deliveries, our compulsive dependence on digital devices, our obsession with our pets. These addictions, as small and harmless as they may seem, are quietly destroying the planet. And the eco-friendly alternatives that alleviate our guilt are often not much better. In Stuck Monkey, James Hamilton-Paterson uncovers the truth behind the everyday habits fuelling the climate crisis. Drawing on eye-opening research and shocking statistics, he mercilessly dissects a wide spectrum of modern life: pets, gardening, sports, vehicles, fashion, wellness, holidays, and more. Ferociously unflinching and intelligent, this book will make you think twice about the 'innocent' habits we often take for granted.
U dodávateľa
18,95 € 19,95 €

Příběhy matematiky, 3. vydanie


Srozumitelně psaná historie matematiky není určena historikům vědy, nýbrž širokému okruhu čtenářů (jimž při četbě knihy stačí znalost středoškolské matematiky). Milan Mareš sleduje příběhy a cesty významných matematických objevů, konceptů a myšlenek, které rozšiřovaly a formovaly intelektuální obzory člověka a následně podmiňovaly vývoj civilizace. Do tohoto rámce pak zasazuje také portréty velkých matematiků, kteří se o nové objevy zasloužili, a poutavě líčí jejich spletité a zajímavé osudy. V Příbězích matematiky se tak mísí vyprávění o matematice s vyprávěním o matematicích v poměru, který neobyčejně plasticky přibližuje onen podivuhodný svět abstraktní vědy.
U dodávateľa
26,08 € 27,45 €

Size


A mind-expanding exploration size, the measure of all things, from the New York Times bestselling author The New York Times bestselling author returns with a mind-opening exploration of how size defines life on Earth. Explaining the key processes shaping size in nature, society and technology, Smil busts myths around proportions - from bodies to paintings and the so-called golden ratio - tells us what Jonathan Swift got wrong in Gulliver's Travels - the giant Brobdingnagian's legs would buckle under their enormous weight - and dives headfirst into the most contentious issue in ergonomics: the size of aeroplane seats. It is no exaggeration to say this fascinating and wide-ranging tour de force will change the way you look at absolutely everything.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Kategória literatúry Matematika a logika vám otvára dvere do fascinujúceho sveta čísel, vzorcov, dôkazov a abstraktného myslenia. Tieto knihy a texty prinášajú hlbšie porozumenie matematickým konceptom, logickým princípom a ich aplikáciám v rôznych oblastiach.

V tejto kategórii nájdete diela, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi matematiky a logiky. Niektoré knihy sa môžu zamerať na konkrétne matematické disciplíny, ako sú algebra, geometria, teória čísel, analýza a pravdepodobnosť. Iné knihy môžu skúmať logiku, dôkazové metódy a formálne systémy.

Tieto knihy vám umožňujú objaviť krásu a eleganciu matematiky, ako aj logické postupy, ktoré jej ležia v základe. Budete mať možnosť preskúmať rôzne matematické koncepty, pravidlá a vzťahy, a uvidíte, ako sa matematika uplatňuje v rôznych oblastiach, ako je fyzika, informatika, ekonómia a iné.

Tieto knihy často obsahujú matematické dôkazy, vysvetlenia a príklady, ktoré vám pomáhajú lepšie pochopiť matematické myšlienky a techniky. Poskytujú návod na riešenie matematických problémov a rozvíjajú vaše logické myslenie a analytické schopnosti.

Kategória literatúry Matematika a logika je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o matematické koncepty, dôkazové metódy a logické myslenie. Tieto knihy vás inšpirujú k objavovaniu nových matematických pravidiel, teórií a aplikácií a rozvíjajú váš matematický a logický intelekt.