Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Matematika, logika s. 1 z 17

Jak číst čísla


Data, grafy a analýzy nás dennodenně obklopují a narážíme na ně v médiích i při hospodských debatách. Statistiky nám slouží jako nepostradatelná opora při orientaci ve světě, a přece je čím dál víc zpochybňujeme. Když se však čísla dostanou do povolaných rukou, umějí změnit svět k lepšímu. Navzdory tomu, co se mezi lidmi traduje, nejsou dobří statistikové žádní podfukáři. Nešíří kouřovou clonu, ale naopak odkrývají nové obzory. Kvalitní statistické údaje pro nás znamenají totéž co pro hvězdáře dalekohled, pro bakteriologa mikroskop nebo pro radiologa rentgen. Pokud se jim otevřeme, odhalí ve světě kolem nás to, co bychom jinak přehlíželi. Tim Harford v knize Jak číst čísla vychází z praktických zkušeností ekonoma a zároveň moderátora rozhlasového pořadu BBC More or Less. Sestupuje s námi do hlubin dezinformací, mlžení i podezřelých výzkumných postupů a nachází v nich drahocenná data a analýzy, pro které stojí za to se čísly zaobírat.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

dostupné aj ako:

Euklides: Základy


Na pulty kníhkupectiev sa dostáva prvý slovenský preklad a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom v celej histórii matematiky – Euklidovho diela s lakonickým názvom Základy (Stoicheia). Uznávaný starogrécky učenec, mysliteľ a pedagóg Euklides pôsobil okolo roku 300 p. n. l. vo vrcholnej vedeckej a umeleckej inštitúcii vtedajších čias, v „akadémii“ Museion, založenej a prosperujúcej v hlavnom meste egyptskej ríše Alexandrii pod záštitou panovníka Ptolemaia I. (Sotéra). Euklides v Základoch zhrnul, systematicky usporiadal, doplnil, rozvinul a didakticky majstrovským spôsobom prezentoval všetky podstatné vedecké výsledky v matematike, ku ktorým grécka veda dospela v 6. – 4. storočí p. n. l. na báze osvojenia matematických poznatkov starovekých civilizácií Stredomoria a Blízkeho východu a ich pretavenia a prekonania v duchu vlastného pokroku vo filozofii, logike a metodológii vedy. V trinástich kapitolách sú v obsahovej a logickej gradácii zachytené temer všetky originálne prínosy antickej gréckej geometrie, aritmetiky a algebry.
Na sklade 2Ks
44,25 € 49,20 €

Atlas geometrie, 2. vydání


Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů, bohatě doplněný ilustracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou předkládány v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace k dalšímu studiu zajímavých partií geometrie. Podrobněji jsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán jejich význam v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS


Publikácia prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov o problematike metód štatistického vyhodnocovania vo vedách o športe. Vysvetľuje poznatky zo štatistiky a na konkrétnych príkladoch ukazuje spôsoby riešenia, vyhodnocovania a interpretácie výsledku štatistickej analýzy, pričom poukazuje aj na nebezpečenstvá dezinterpretácie výsledku. Sú v nej vyložené základné štatistické pojmy, postupy a spôsoby štatistického uvažovania, typy meraných premenných (veličín), druhy štatistického výberu. Podáva potrebné znalosti z exploračnej analýzy dát (deskriptívna štatistika), popisuje základné deskriptívne charakteristiky štatistických znakov (premenných) a súborov. Hlavný dôraz je kladený na súvislý výklad základných metód inferenčnej analýzy dát na odhady parametrov a zisťovanie vlastností rozdelení znakov, a tiež aj na štatistické testovacie postupy. Všetky štatistické postupy sú demonštrované použitím softvéru IBM® SPSS® Statistics. Publikácia je adresovaná najmä študentom doktorandského stupňa štúdia vo vedách o športe, ale aj absolventom magisterského štúdia a ľuďom z praxe (trénerom, inštruktorom), ktorí sa budú chcieť zorientovať pri riešení konkrétnych výskumných aj praktických problémov v oblasti športu. Použité štatistické metódy sú však aplikovateľné aj v iných vedných odboroch. Autor publikácie je odborným asistentom na Katedre telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckom zameraní rieši dominantne problematiku športovej chronobiológie a analýzy telesného zloženia človeka, najmä vo futbale. V rámci edukačného procesu vysokoškolských študentov je zameraný na didaktiku futbalu a metodológiu vied o športe v oblasti aplikácie exploračnej a inferenčnej analýzy dát.
Na sklade 1Ks
23,75 € 25,00 €

Einstein opět v Praze


Einstein se opět vrátil do Prahy, aby zde znovu prožil celý svůj životní příběh. Seriál Génius - Einstein poskytl vítanou příležitost pro skvělé líčení, jež je obsahem této knihy. Autoři působili jako odborní poradci projektu a jejich popis vlastních aktivit je poučným a zábavným čtením. Příběh, který zde vyprávějí, představuje vzácného křížence: je to pohled do zákulisí natáčení a současně erudovaná historie vědy. Českému čtenáři je tak prostřednictvím našich renomovaných vědců umožněno být při natáčení zásadního seriálu o nejslavnějším fyzikovi 20. století. Kniha je i zajímavá tam, kde prozrazuje určité tvůrčí napětí, které při natáčení vznikalo mezi filmaři usilujícími o poutavost a srozumitelnost a mezi fyziky, kterým záleželo na vědecké správnosti všeho, co divák uvidí a uslyší.
U dodávateľa
16,03 € 16,87 €

Príbeh matematiky v 24 rovniciach


Ľudské a často prekvapujúce príbehy o pozadí vynálezov a objavov rovníc doplnené starovekými rukopismi, farebnými fotografiami, mapami a grafmi Príbeh matematiky rozpráva históriu 24 veľkých a výnimočných rovníc, ktoré formovali matematiku, vedu a spoločnosť, od jednoduchých (1 + 1 = 2) až po sofistikované (Blackova-Scholesova rovnica pre finančné deriváty), od slávnych (E = mc2) po tajomné (Hamiltonove kvaternióny). Autor prehľadne vysvetľuje, čo ktorá rovnica znamená, kto a ako ju objavil a ako vplýva na naše životy. V knihe nájdete vysvetlenie nadčasovosti vybraných rovníc, ich výpovednej hodnoty o vesmíre a o tom, ako stručne (bez slov) to všetko dokážu, efektívnejšie než ktorýkoľvek iný jazyk. Dozviete sa, ako nekvalitné cigary zmenili smerovanie kvantovej mechaniky alebo prečo by nás veľryby (keby vedeli hovoriť) učili úplne inú geometriu. Z anglického originálu preložil RNDr. Michal Demetrian, PhD.
Na sklade > 5Ks
17,88 € 19,90 €

Přednášky o ergodické theorii


Text je programově stručný, elementární a s podrobnými důkazy. Primárním cílem přednášky věnované úvodu do ergodické teorie a textu publikace je podat základní poučení o této části matematiky a naznačit její klasické aplikace v teorii pravděpodobnosti a teorii čísel.
Na sklade 1Ks
9,82 € 10,34 €
  • 3,7 /5

Matematika pre život


Matematické vzorce formujú ľudské životy – od pôrodnosti cez choroby až po to, ako vnímame plynutie času. V tejto mimoriadne zrozumiteľne sformulovanej knihe nás Kit Yates vyzbrojuje jednoduchými matematickými pravidlami a nástrojmi, ktoré nám môžu pomôcť porozumieť chaotickým a často nejasným hádankám nášho sveta. Odhalíte, ako nám matematika môže zmeniť život k lepšiemu, ako sa vyvarovať omylov alebo ako čítať správy a odhaľovať lži.
Na sklade 2Ks
11,39 € 11,99 €

Fraktály


Ojedinělý průvodce po chaosu v přírodě a matematice pro každého, kdo kdy toužil porozumět vzorcům uspořádání listů nebo vytváření sněhových vloček. Eukleides z Alexandrie před více než 2 000 lety vytvořil postup pro měření a mapování světa pomocí přímek, kruhů, koulí a kuželů. Jeho model měření vedl k vynálezu geometrie a k teoriím Isaaca Newtona a ovlivnil obory tak rozdílné, jako je ekonomice či etika. Eukleidova elegantní řešení však většinou neodpovídala realitě přírody a při vývoji moderních technologií, jako je satelitní navigace, vyvstala potřeba přesnějších metod měření tvarů, které se neskládají z přímek nebo snadno měřitelných křivek. Řešení se objevilo v roce 1982 a dostalo název fraktály.
Na sklade 1Ks
10,05 € 10,58 €

Historie čísla Pí


Pokusy o přesné určení poměru obvodu kruhu k jeho poloměru či o přesné stanovení plochy kruhu (kvadratura kruhu) provázely lidskou kulturu a civilizaci od samých jejích počátků. Autor knihy zasazuje jednotlivé etapy vývoje znalostí o tomto problému jak do kontextu vývoje celého matematického myšlení, tak do obecného kulturního a politického rámce příslušné doby. Vyslovuje na řadě míst velmi osobité názory na jednotlivé osobnosti i dobu, ve které žily. Čtenář s nimi nemusí vždy souhlasit, svou provokativností však přispívají k zajímavosti knihy a činí četbu ještě poutavější. Na problému čísla ? demonstruje tato kniha fascinující cestu lidského pokolení za poznáním. Ukazuje, že matematika není nudná, že v sobě skrývá strhující dobrodružství ducha.
U dodávateľa
13,18 € 13,87 €

Matematika pro život


Matematika je základem všeho, co děláme. Od způsobu, jakým spolu komunikujeme, jak pracujeme, cestujeme nebo odpočíváme. Jaké matematické principy formují naše každodenní životy? Právě to autor zkoumá na příkladech skutečných událostí. Sledujeme oběti justičních omylů či softwarových chyb, pacienty zmrzačené vadnými geny nebo podnikatele zruinované nesprávnými algoritmy – to vše jen kvůli nepochopení matematiky. A přitom ji můžeme využít v náš prospěch…
Na sklade 2Ks
15,67 € 16,49 €

Eszpresszó Arkhimédésszel


A matematikát viszonylag kevesen szeretik. A középiskola végeztével a legtöbben egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében hajítják a sarokba a matekkönyvet, hogy még csak gondolni se kelljen többé rá. A matematika azonban nem mond le rólunk, és úgy szövi át a mindennapjainkat, hogy észre sem vesszük. A közlekedési lámpák, a kávéfőző gép, a Google keresőmotorja, vagy épp a Netflix személyre szabott ajánlatai mind azon a matekon alapulnak, amit még az iskolában tanultunk. Az Eszpresszó Arkhimédésszel azoknak szól, akiket a matematika mindig is rettegéssel töltött el, és akik a matematikát valamiféle misztikus, kizárólag a beavatottak számára érthető tudománynak gondolták. Stefan Buijsman, a szemtelenül fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányos formában mesél könyvében a matematika elképesztő és szórakoztató világáról. Kiderül, miként vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy ennek ellenére miért nem kéne tőle tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban megérthetjük. Stefan Buijsman (1995) mindössze tizennyolc éves volt, amikor filozófiából diplomázott a Leideni Egyetemen. Ezután Svédországba utazott, hogy doktori disszertációján dolgozzon, s tizennyolc hónappal később meg is szerezte a doktori fokozatot. Jelenleg posztdoktori kutatás keretében matematikafilozófiával foglalkozik.
U dodávateľa
11,64 € 12,25 €

Matematika náhody


Většina textu je přístupna posluchačům prvních a druhých ročníků vysokých škol, kteří ovládají základy diferencialního a integrálního počtu. Jen na několika místech jsou uvedeny pasáže, které již předpokládají určitou znalost matematické statistiky. V knize nejsou zařazena témata týkající se statistických metod používaných při analýze dat. Ty jsou rozebrány například v publikaci Statistické metody téhož autora. Zde se omezuje na ilustraci základních principů pravděpodobnostního a statistického uvažování. První české vydání této knihy vyšlo v nakladatelství Matfyzpress v r. 2000. V dalších vydáních byly některé pasáže upraveny a doplněny. Anglický překlad pod názvem Mathematics of Chance vydalo nakladatelství Wiley v r. 2001.
Na sklade 1Ks
13,00 € 13,68 €

Vedle nul je jednička velké číslo


Dá se kus dortu rozdělit na přesné třetiny? Jak namalovat vejce a ovál? A existují tkaničky, které se opravdu nerozvážou? Ať chceme, nebo ne, s matematikou se v každodenním životě setkáváme neustále. Avšak to, co jsme se naučili ve škole, nám často nepomáhá nebo jsme to už dávno zapomněli. U absurdně nepraktických věcí, jako je teorie množin, je to dobře. Ovšem v jiných případech se může matematika skvěle hodit. V této knize osvědčený autor Holger Dambeck prozrazuje praktické matematické tipy a triky pro rozličné situace, ať už jde o stání ve frontě, parkování, učení se telefonních čísel nazpaměť, mocnění čísla 65 na druhou, vázání kravaty, nebo umělecké kousky s pravítkem a kruhem. A žádný strach: Nikdo se nemusí biflovat vzorce nebo debatovat o křivkách. Pro autora totiž matematika znamená zábavné přemýšlení a nalézání geniálních řešení. Holger Dambeck vystudoval fyziku a pracuje jako redaktor ve Spiegel Online, kde píše dva pravidelné matematické sloupky. Je nositelem ceny Německé matematické společnosti. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Přijdou tři logici do baru
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Láska a matematika


Láska a matematika je mezinárodní bestseller, ve kterém se rusko-americký matematik Edward Frenkel zpovídá ze své nezřízené lásky k matematice a myšlení vůbec. Kniha však současně poslouží i jako podrobný úvod k Langlandsovu programu, který je asi největším a nejambicióznějším hnutím v celé moderní matematice. Jeho cílem je propojit různé matematické obory a nakonec možná vybudovat sjednocenou teorii celé matematiky. Z hlediska formy je Láska a matematika neobvyklé dílo. Zčásti ho tvoří autorovy osobní vzpomínky na tísnivé poměry v Sovětském svazu v 80. letech 20. století a na jeho rodinu i přátele, kteří mu pomohli najít cestu k matematice. Další složkou je líčení jeho intelektuálního a odborného vývoje, které organicky přerůstá do důkladných rozborů jednotlivých matematických problémů, se kterými se autor v té době potýkal. Kniha tak poslouží jako průvodce nejmodernější matematikou, ale současně i jako motivační příručka pro mladé vědce a mimořádně zajímavý popis různých prostředí, v nichž se dnešní matematici pohybují.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Kufřík matematických záhad profesora Stewarta


Nahlédněte do kufříku naditého případy detektiva Soamese, jehož schopnosti si vůbec nezadají s umem Sherlocka Holmese. A stejně jako měl Holmes svého Watsona, i Soames má k ruce vysloužilého vojenského lékaře dr. Johna Watsupa, který mu svojí naivitou nahrává na brilantní smeče a zároveň pečlivě zapisuje vyřešené případy. Mnohé z nich jsou úzce provázány se zajímavým matematickým problémem a nalézt pachatele často není možné bez vyřešení zapeklité matematické záhady, což autor pohříchu mnohdy nechává na čtenáři. Ten, kdo už dlouho marně trápil své mozkové závity a chce se dát poddat, může nahlédnout do řešení na konci knihy, kde často najde i informace o obecnějších souvislostech a odkazy na literaturu. Tam, kde si tradiční detektiv vystačí se stopami od bláta, musí Soames zapojit zajímavé kombinatorické úvahy či své znalosti Peanovy aritmetiky nebo zapeklitých vlastností prvočísel. Matematické postupy více osvětlí dr. Watsup, který se však občas do řešení zamotá. Pomůžete mu?
U dodávateľa
15,63 € 16,45 €

Fibonaccis Rabbits


The word mathematics comes from the Greek word mathema, meaning knowledge or learning. And indeed mathematics is at the heart of almost all processes and patterns that occur in the modern world, yet many still find the discipline hard to fathom. Fibonacci's Rabbits solves this problem in bite-sized `hops', de scribing the 50 most critical discoveries and revolutionary moments in the history of mathematics from Ancient Greece to the present day.
Vypredané
15,68 € 16,50 €
Rezervácia v kníhkupectve

Nula


Tato kniha je historií nuly. Zrodila se ve starověku a posléze se jí podařilo vybojovat si místo na slunci na Východě, s prosazením na Západě to však měla mnohem těžší. Možná proto se naší civilizaci dodnes mstí a neustále působí nové a nové potíže od havárií řídicích systémů až po fundamentální problémy v moderní fyzice. Ve stejné míře jako historií nuly je však naše kniha i historií lidí, kteří po staletí s nulou bojovali a většinou jí nakonec v nerovném boji podlehli učenců, mystiků, vědců i kněží, všech, kdo se nule snažili porozumět a ovládnout ji. Je to příběh marných a často násilných pokusů západního světa ochránit se před vlivem východních myšlenek. A je to také historie paradoxů, které s sebou přináší nevinně vypadající číslo, paradoxů, které mátly i nejchytřejší mozky minulých století a hrozily narušit vlastní základy vědeckého myšlení. Nula nakonec vždy zvítězila nad těmi, kdo se jí stavěli na odpor. Lidé ji nikdy nedokázali přinutit, aby se přizpůsobila jejich filozofiím byla to naopak ona, kdo utvářel naše názory na vesmír i na samotného Boha.
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €

Hudba prvočísel


Prvočísla jsou záhadná stvoření. Jejich definice je velmi jednoduchá (nejsou součinem žádného jiného přirozeného čísla kromě jedničky), ale na jejich vlastnostech je vystavěna celá matematika a jejich nevyzpytatelné chování vyvádí z míry již desítky generací nejlepších odborníků. Kromě toho má teorie prvočísel ze všech oborů čisté matematiky na moderní svět zdaleka největší praktické dopady: prostřednictvím kryptografie na ní závisejí osudy nejmocnějších států a biliony dolarů. V roce 1859 vyslovil slavný matematik Bernhard Riemann tvrzení, které s prvočísly zdánlivě vůbec nesouvisí, během let se však ukázalo, že by mohlo být pro jejich pochopení klíčové. O významu jeho hypotézy může svědčit i fakt, že je jedním ze sedmi problémů za milion dolarů Clayova institutu prozatím nevyřešeným. Kniha Hudba prvočísel se věnuje historii Riemannovy hypotézy a pokusů o její řešení; přitom jakoby mimochodem probere historii moderní teorie čísel a její dopady, stranou nezůstanou ani filozofické otázky mezí poznání.
Na sklade 3Ks
22,24 € 23,41 €