Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najpredávanejšie - Knihy - Dejiny, teória umenia s. 34 z 35

Baroque Match It


"This Memory Game features the most beautiful pictures from the book "Baroque". The box consists of 48 memo cards and also includes a booklet with background information on the pictures and the era of Baroque in general. "
Vypredané

A Mátyás-templom


"(...) A Duna mellett emelkedő 175 méteres magaslaton, a budai Várhegyen a XIII. századtól épült ki az ország egyik legnagyobb erődítménye, az 1500 méter hosszú budai vár, északi részében a német telepesekkel benépesített lakónegyeddel, délen a fokozatosan kiépülő királyi palotával. A vár az ostromok és tűzvészek nyomán számtalan alkalommal újjáépült, a polgárváros mai arculata a XVIII. században, a palotáé csak a XIX. század végére alakult ki. A Mátyás-templomot nyugatról a vár egykori piactere, a mai Szentháromság tér keretezi, közepén az 1713-ban fogadalmi pestis-emlékként épült Szentháromság-szoborral. (...)" (részlet a könyvből)
Vypredané

Gothic Match It


"This Memory Game features the most beautiful pictures from the book "Gothic". The box consists of 48 memo cards and also includes a booklet with background information on the pictures and the era of Gothic in general."
Vypredané
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

Dějiny v datech - Umění


Užitečná kniha, která obsahuje chronologický souhrn dat, která dokládají, jak rok za rokem, éru za érou, styl za stylem, umění obohacovalo lidský život. Kniha přináší odpovědi na tisíce otázek, upozorňuje na mezníky umění a popisuje jeho význam.
Vypredané

Hudba Ostrova


Kniha Juraja Kušnierika Hudba Ostrova je veľkým vyznaním lásky k Islandu, k jeho ľuďom a jeho muzike. Sčasti cestopis, sčasti osobný denník, sčasti hudobné dejiny nesprostredkované, zažité na vlastnej koži. Stretnutia s umelcami, prechádzky po zau jímavých miestach a zoznámenie sa s niečím, čo v našich zemepisných šírkach celkom chýba prajnosťou jedného človeka voči druhému. To je až fascinujúce. Kto sa chystá na Island, najmä do jeho metropoly, alebo fandí islandskej hudbe, určite by nemal Jurajovu knižku obísť. A kto ani náhodou nemal v pláne cestovať na Island, po Hudbe Ostrova po tom určite zatúži.
Vypredané

The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction


One of the most important works of cultural theory ever written, Walter Benjamin's groundbreaking essay explores how the age of mass media means audiences can listen to or see a work of art repeatedly - and what the troubling social and political implications of this are.Throughout history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves - and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives - and destroyed them. Now Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization and helped make us who we are.
Vypredané

Dějiny umění v rozšířeném poli


V září 2011 se konala v Poněšicích konference s názvem Dějiny umění v rozšířeném poli. Jedním z důvodů konání tohoto setkání byla potřeba narušit akademickou izolovanost dějin umění a skrze vytvoření chybějících vazeb přispět i k "rozšíření pole" dějin umění.
Vypredané

Dílo je vše


Výbor z korespondence Gustave Flauberta. Obsahuje určité úryvky a myšlenky vztahující se výlučně k jeho názorům na tvorbu, postavení umění a umělce, vztah myšlenky a formy.
Vypredané

Vybrané kapitoly z dějin baletu


Vybrané kapitoly z dějin baletu od jeho vzniku až po období romantismu. Ojedinělá práce, vycházející z u nás nedostupné zahraniční literatury, kterou přivítají všichni studenti, odborníci, ale i laická veřejnost.
Vypredané

Lacná kniha Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství (-70%)


Šest studií známého francouzského historika umění Andrého Chastela sebraných v tomto svazku je členěno do dvou tematických oddílů. V prvních třech studiích se autor zabývá mnohovrstevnatou osobností renesančního umělce Leonarda da Vinci a jeho vědami o malířství, ale také nutnými mezemi jeho tehdejšího poznání. V části druhé přinášíme tři Chastelovy studie o problematice gesta v umění, jíž věnoval velkou pozornost na svých seminářích na Coll&ge de France i v řadě jiných odborných textů. Pomocí příkladů od antiky až po 20. století zkoumá znaky této nonverbální komunikace a snaží se ukázat, co vše z nich můžeme v dnešní době vyčíst a kde se naopak skrývají rizika takovéto interpretace. André Chastel (1912–1990), významný historik umění a autor řady odborných prací především o italském renesančním umění. V edici DĚJINY A TEORIE UMĚNÍ již česky vyšla jeho kniha Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci (2003).
Vypredané
2,75 € 9,17 €

dostupné aj ako:

Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství


Šest studií známého francouzského historika umění Andrého Chastela sebraných v tomto svazku je členěno do dvou tematických oddílů. V prvních třech studiích se autor zabývá mnohovrstevnatou osobností renesančního umělce Leonarda da Vinci a jeho vědami o malířství, ale také nutnými mezemi jeho tehdejšího poznání. V části druhé přinášíme tři Chastelovy studie o problematice gesta v umění, jíž věnoval velkou pozornost na svých seminářích na Coll&ge de France i v řadě jiných odborných textů. Pomocí příkladů od antiky až po 20. století zkoumá znaky této nonverbální komunikace a snaží se ukázat, co vše z nich můžeme v dnešní době vyčíst a kde se naopak skrývají rizika takovéto interpretace. André Chastel (1912–1990), významný historik umění a autor řady odborných prací především o italském renesančním umění. V edici DĚJINY A TEORIE UMĚNÍ již česky vyšla jeho kniha Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci (2003).
Vypredané

dostupné aj ako:

Význam ve výtvarném umění


Nově revidované vydání slavného souboru studií vlivného historika umění přináší nejen cenné vhledy do diskusí o dějinách umění ve středověku a v renesanci, ale je i cenným příspěvkem k dějinám idejí. Kniha obsahuje jak výbor z jeho slavných Studií k ikonologii a Života a umění Albrechta Dürera, tak i samostatně publikované statě, v nichž se autorovy detailní popisy a bohatá erudice snoubí s obecným vhledem zasazujícím dějiny umění do širšího proudu humanistické kultury.
U dodávateľa
16,88 € 17,77 €

O umění, zjednodušeně řečeno


Připadá mi zvláštní, co se s naším textem pozvolna děje. Čím dál víc se mi totiž jeví, že se pozvolna emancipoval a začíná stát sám o sobě jako cosi, co nemám potřebu pojmenovat, píše Karel Haloun v jednom z dopisů Pavlu Büchlerovi. Původním Halounovým záměrem bylo shromáždit v korespondenci materiál pro přehledovou publikaci o Büchlerově tvorbě, která v české literatuře dosud chybí. Výměna názorů mezi dlouholetými přáteli a výtvarníky téže generace se však rozvinula do šíře od současného umění, designu a populární kultury přes Karla Marxe, Andy Warhola nebo Franze Kafku až po otázky estetického hodnocení, funkce kritiky a mnohé jiné a zavede čtenáře mnoha oklikami do míst, kam Pavel Büchler opakovaně a neplánovaně dochází ve své vlastní umělecké praxi. Řídím se pravidlem, že věc je hotová v momentu, kdy jí sám přestanu rozumět a kdy se jí jaksi podaří uniknout z dosahu mých původních intencí. A pokud mě překvapí něčím, co bych od ní nebyl nikdy čekal a co nemohu nijak ospravedlnit, tím lépe a tím spíše si jsem jist, že ji mohu pustit do světa.
U dodávateľa
17,86 € 18,80 €

Dejiny umenia - Maliarstvo,sochárstvo,architektúr


Dejiny umenia vyšli vo francúzskom vydavateľstve Hachette. Usporiadané sú chronologicky od čias Mezopotámie a Egypta po súčasné moderné umenie. Publikácia predstavuje najtypickejšie diela maliarstva, sochárstva, architektúry, vzájomný vzťah medzi nimi a dobou, ktorú reprezentujú, ale aj ich vplyv na vývoj umenia v ďalšom období.
Vypredané
22,04 € 23,20 €
Rezervácia v kníhkupectve

Abstract Art


This lively introduction tells the ever-evolving story of abstract art, tracing its history from the early 1900s right up to the present day. Emerging out of western movements such as Cubism and Expressionism, abstract art quickly became a global phenomenon, changing the face of modern and contemporary art. Stephanie Straine weaves accounts of well-known pioneers with fascinating insights into lesser-known ground-breakers from across the world.Although abstraction in art is often associated with vagueness or the forbiddingly theoretical, for many artists the abstract represents pure simplicity. Straine's vivid discussion demystifies the work of over seventy innovative artists - from Wassily Kandinsky to Emma Kunz and Rana Begum - and develops our appreciation of their conceptual approach. A reference section includes a timeline of key exhibitions of abstract art, suggestions for further reading and a glossary of art terms.
Vypredané
13,25 € 13,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Yoshitoshi


A full-color appreciation of this much-loved and canonical ukiyo-e seriesTsukioka Yoshitoshi (1839-92) was the last great woodblock print master of the ukiyo-e tradition. With his distinctive dramatic line and use of gorgeous colors, Yoshitoshi was soon recognized by his contemporaries as the most outstanding woodblock artist of his time. One Hundred Aspects of the Moon is regarded as his greatest achievement. The series brings to life the history and mythology of ancient Japan. In all 100 prints, the moon figures prominently, either clearly visible in the design itself, or else referred to in the beautiful poem in the text cartouche. The subjects of the prints range from historical figures such as the novelist and court lady Murasaki and samurai warlords such as Takeda Shingen to mythological creatures and scenes related to the Japanese theater forms kabuki, noh and kyogen.
Vypredané
43,65 € 45,95 €
Rezervácia v kníhkupectve