AHO5

vydavateľstvo

Spoľahlivá cesta


TOMKA Ferenc, nar. 1942, kňaz, pedagog, publicista vo svojej úspešnej knihe BIZTOS ÚT odovzdáva mladým ľuďom a všetkým, ktorí mladých ľudí sprevádzajú na ich ceste k dospelosti, toto posolstvo:V našich rozhovoroch a svedectvách sme videli, že manželstvá tých, ktorí sa držia zásady, že miestom telesného kontaktu je manželstvo, sú lepšie, šťastnejšie: ktorí odporúčaným spôsobom čakali so sexom do manželstva, majú krásne manželstvo prípadov; ktorínečakali (ak počítame aj vzťahy mladých) majú len 30 %-nú šancu, že ostanú spolu! Aj to sme videli, že podmienkou dobrého manželstva, resp. dobrej prípravy na manželstvo je zrelý vek, zrelá osobnosť, zrelý vzťah lásky. Ak niekto experimentuje s láskami spojenými so sexom, resp. s voľným spolužitím, ten zabráni tomu, aby v ňom a v jeho partnerovi dozrela nezištná láska a schopnosť vytvoriť trvalý vzťah. Môže v sebe zničiť alebo oslabiť schopnosť byť verný a trvalo milovať. (s. 83 84)
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €