Avatar

vydavateľstvo

108 meditací, jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé


Obsáhlá kniha meditací a kontemplací je užitečnou pomůckou pro duchovní praxi opravdových zájemců o realizaci Božství v sobě i ve světě.
Na sklade 2Ks
16,97 € 17,86 €

Spolu opustíme den


V souboru povídek se setkáme s typickými motivy světa Ankera Larsena. Nacházíme zde prostředí dánského venkova a obdobně vykreslené postavy a postavičky jako v autorově nejslavnějším díle, v Kameni mudrců. Niels Pasák, Per Bunke, krásná Sine a hlavně Kandidát, jeden z protagonistů Kamene, přinášejí ve svých, mnohdy dojemných, osudech schopnost obrácení se k Bohu, vzepjetí se k velké vnitřní oběti, vzdání se svých dosud pevných hodnot - pro Boha samého. Jejich duchovní růst je právě tak bolestný jako nezadržitelný - osvobozující se Duch v dramatické sebeoběti prudce stoupá a staví tak vnitřní katedrálu k oslavě Jediného, Velkého Spoluvědomého.
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

Křesťanská kniha mrtvých


Tento text pochádza z Etiópie a je odkazom starých gnostikov. Jeho pravý názov je Stužka spravodlivosti. Úvod českého prekladateľa vysvetľuje, čo vlastne sú "knihy mŕtvych" aj aký je pôvod uvedeného spisu. Forma spisu: Ježiš sa rozpráva so svojou matkou Máriou. Jeho hlavný obsah: zoznamy Božích mien. Poslednú časť publikácie tvorí bohatý poznámkový aparát českého prekladateľa.
Vypredané
4,90 € 5,16 €

Křesťanská kniha mrtvých


Tento text pochádza z Etiópie a je odkazom starých gnostikov. Jeho pravý názov je Stužka spravodlivosti. Úvod českého prekladateľa vysvetľuje, čo vlastne sú \"knihy mŕtvych\" aj aký je pôvod uvedeného spisu. Forma spisu: Ježiš sa rozpráva so svojou m atkou Máriou. Jeho hlavný obsah: zoznamy božích mien. Poslednú časť publikácie tvorí bohatý poznámkový aparát českého prekladateľa.
Vypredané
4,90 € 5,16 €

Proměny


Nejlepší a největší Ovidiovo dílo, základ evropské literatury. Obsahuje více než 200 řeckých a římských bájí končících proměnou, závěrečnou část tvoří Pythagorovo učení o převtělování duší, které je jakýmsi filozofickým zdůvodněním proměn a pojednání, proč neubližovat živým tvorům.
Vypredané
14,29 € 15,04 €

Milarepa


Románové zpracování pohnutých životních osudů tibetského mudrce a národního hrdiny Milarepy, který žil na přelomu 11. a 12. století, patří k vrcholům Tomášovy slovesné tvorby. Autor vychází z poměrně strohého podání Milarepova životopisu jeho žákem lamou Räčchungem a s pozoruhodnou literární invencí jej rozvíjí do kopaktního a působivého románového tvaru.
Vypredané
18,57 € 19,55 €

O nebeském a lidském


Štúdia o klasickom filozofickom taoizme, sprevádzaná prekladom základného diela Tao-te-ťing a výboru z knihy Čuang-c´. "Tao je skryté a nemá meno. A predsa práve ono štedro dáva a dovršuje.
Vypredané
14,52 € 15,28 €

Procitni a chechtej se


Nové vydání introspektivních dialogů s indickým duchovním mistrem.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Uvedení do zenu


Zen. Na první pohled systém beze smyslu, bez logiky, cesta plná provokací, paradoxů a výlevů zuřivosti, cesta odnikud nikam. Rozhovory mistrů s žáky se podobají spíše dadaistickému představení než duchovnímu školení - mistři hovoří v nesrozumitelných obrazech a žáci je napodobují, mistři je tlučou, a žáci jsou rázem osvíceni. A když se potká mistr s mistrem, oba se bezstarostně chechtají a my čtenáři skrytý účel tohoto nepokrytého bláznovství sotva tušíme. A přece je to cesta nad jiné přímá a nauka přísně logická. Kniha Jiřího Navrátila nás prostřednictvím bezpočtu kóanů, zenových příběhů a výroků mistrů velmi fundovaně uvádí do problematiky zenového buddhismu. Autor s hlubokou znalostí filozoficko-historických reálií postupně odkrývá smysl zenové praxe a seznamuje nás s podmínkami vzniku této filozofie a s jejím vývojem na území Číny a Japonska. Publikace má všechny předpoklady stát se pro mnohé klíčem k rozluštění zevního tajemství zenu a průvodcem na cestě k odhalení původní přirozenosti.
U dodávateľa
14,52 € 15,28 €

Moudrost ticha


Atraktivní obrazová publikace, plná působivých černobílých fotografií, doprovázených výroky Ramany Maharšiho. Z jejích stránek vyzařuje tichá síla Pravdy, jež vtahuje čtenáře do nitra a povznáší jej duchovně i eticky.
Vypredané
26,74 € 28,15 €

Učení


Šrí Ramana Maharši 1879-1950 byl jedním z největších mudrců a současně i jedním z největších duchovních učitelů v dějinách. Nepřeberné množství žáků a návštěvníků ze všech společenských vrstev a koutů světa přicházelo na svahy Arunáčaly, neomylně
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Srdce, které tančí


Esence duchovní nauky známého indického mistra, osobitého pokračovatele Ramany Maharšiho. "Než se objeví vlna, je oceánem. Než se pohne myšlenka, je prázdnotou."
Vypredané
13,89 € 14,62 €

Průzračný svět


Průzračný svět Míly Tomášové je ryzí mystickou naukou. Zrcadlí mysterium sjednocení s Pravdou, život v jednotě všeho i fáze prozírání, jež předcházely.
U dodávateľa
8,31 € 8,75 €

Zenové učení Chuang-poa o přenosu mysli


Proslovy a poučení Chuang-poa (zemř. asi 850), legendárního čínského čchanového (zenového) mistra, podle biografie muže vysokého přes dva metry s vyvýšeninou na čele ve tvaru perly, zaznamenal jeho žák, hodnostář Pchej Siou. Spis, který tak vznikl, představuje jeden z vůbec nejhlubších textů zenové literatury. "Každá jednotlivá věc je právě Jedna mysl. Když to pochopíte, nastoupítedo kočáru buddhů."
Na sklade 1Ks
13,84 € 14,57 €

999 otázek a odpovědí na cestě poznání


Nové vydání autorova základního díla. Kniha se hodí pro všechny stupně hledání od mentálních analýz až po realizaci Pravdy.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Cesta uskutečnění


Asparšajoga je vrcholom všetkých druhov jóg. Nejde pri nej len o poznanie seba samého, ale aj vonkajšieho sveta ako nekonečne čistej, živej, nedeliteľnej jednoty, ktorá nemá protiklad a ktorá je preto jedinou pravou súcnosťou. Kniha vysvetľuje podstatu takéhoto náhľadu na život a v 9 lekciách vedie čitateľa na ceste k osvieteniu.
Vypredané
10,72 € 11,28 €