B Design

vydavateľstvo

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia /2.dopl.vyd.


Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o premávke na pozemných komunikáciách s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a skúšobné testy.
Vypredané
10,40 € 10,95 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - zák. 8/2009 Z.z.


Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o cestnej premávke s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a súbor otázok z predpisov. Kontrolné testy
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia(2.vy)


Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o premávke na pozemných komunikáciách s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a skúšobné testy.
Vypredané
10,40 € 10,95 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - aktualizované vydanie 2010


Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia s kontrolnými testami. Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. Aktualizované vydanie 2010.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - akt. vyd. 2011


Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o premávke na pozemných komunikáciách s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a skúšobné testy.
Vypredané
11,40 € 12,00 €