CAD Press

vydavateľstvo

Mání a manicheismus


Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů a apokryfních (gnostických) textů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel manicheismu, Základem manicheistického náboženství je dualismus dobra a zla, jeho myšlenky přetrvaly v učení balkánských bogomilů a paulikiánů i západoevropských kacířských sekt katarů a albigenských. Jeho stoupenci odmítali požívání alkoholu a masitých jídel, tělesnou práci, hromadění majetku a plození dětí.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Buddhovo evangelium


OHLASY A NÁZORY NA BUDDHOVO EVANGELIUM: "Nejlepší kniha o Buddhově životě a jeho učení." (The Tibetan.) "Co se týče obsahu knihy, jde o jednu z nejlepších buddhistických knih, které kdy vyšly. Těm, kdož chtějí poznat Buddhův život a ducha jeho Dharmy, mohu ji vřele doporučit." (Princ Čandradat Čudhadharn, oficiální představitel thajského buddhismu.) "Četl jsem tuto knihu a velmi jsem si ji oblíbil. Budeme ji využívat na našich anglických školách." (Prof. A.E. Buultjens, rektor Ananda College v Kolombu a generální správce cejlonských buddhistických škol.) "Tato kniha by neměla chybět na stole žádného křesťana..." ( Washington Educational Review.) "Buddhovo evangelium si najde přední místo mezi anglickými prácemi o buddhismu."
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Mnich bojovník


Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Tao te ťing (Lao-c´) 2.vydanie


Jedno ze základních děl čínské filozofie z pera zakladatele taoismu.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Zen 7 (Antologie)


Dr.Yang Jwing-ming: ŠAOLINSKÉ WAJ-TAN ČCHI-KUNG / Mistr Hsing-yun: TŘI BUDDHISTICKÉ SÚTRY / J.Starkbauer: ZEN A CHASIDISMUS / R.Sturmer: RILKE A ZEN / Mistr Jung-ťia: PÍSEŇ OSVÍCENÍ (7.stol.) / S.Sheehan: WAKAN MU / J.Černega: AVALÓKITÉŠVARA / Chuang-po: ZENOVÉ UČENÍ / DIAMANTOVÁ SÚTRA / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Úvod do buddhismu


Pokus o vysvětlení buddhistického učení na základě autorovy dvacetileté meditační praxe v thajských lesních klášterech a v čele australské buddhistické komunity (klášter v Sydney a Wat Buddha Dhamma). OBSAH: V CO VĚŘÍ BUDDHISTÉ? / CO BUDDHISTÉ PRAKTIKUJÍ ? / CO BUDDHISTÉ USKUTEČŇUJÍ / DODATEK  I   - Aspekty buddhismu v Thajsku / DODATEK  II  - Tři útočiště a pět předpisů / DODATEK  III - Stručný přehled buddhistických spisů
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Výbor z buddhistických súter


Representativní výbor súter zenové školy Sótó, doplněný Lankávatára sútrou, Diamantovou sútrou (Vadžračchédika) a Sútrou srdce (Srdeční sútra / Mahápradžňápáramitáhrdája)
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Hra čarodějů - kořeny ezoteriky


Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a dokazuje na příkladech vzájemné spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Jak pěstovat lotosový květ


Jak pěstovat lotos aneb Jak se zenový buddhista připravuje na smrt (Zen-buddhistická Kniha mrtvých). Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí. Autorkou je Róši Jiyu-Kennett (1924–1996) , která byla dlouhá léta představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r. 1972 přednášela též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Duchovní aspekty léčitelství I


Sborník prací 15 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického. I. svazek je rozdělen do 3 oddílů: Léčitelství a světonázor / Neviditelné prameny léčitelství / Nové dimenze v léčitelské praxi.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Buddhismus a křesťanství


Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa H. von Glasenappa (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Zen 8 (Antologie)


Harada Sekkei róši: HOVORY O DHARMĚ - KAŽDODENNÍ  MYSL / J.Černega: CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY / Mistr Sheng-yen: DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MISTREM / D.T. Suzuki: ZEN A JAPONSKÁ KULTURA I. / M. Chrasta: ZEN JE NÁBOŽENSTVO PRÁZDNOTY / MUMONKAN s komentářem Róši Aitkena (pokr.) / Róši Jiyu-Kennett: V  PROUDU  OSVÍCENÍ / Bhikšu Khantipálo: NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU / Bhikšu Khantipálo: SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Rovnováhou ke zdraví - Úvod do tibetské medicíny


Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Rabbi Šimon a Kabala


Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž obsahuje mystické výklady biblických textů.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Duchovní cesta - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození / Makrobiotika


Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky a prezidenta East West Foundation. Kushi zde vysvětluje podstatu meditačních cvičení, zpěvu, reinkarnace, karmy a vliv potravy na duchovní rozvoj.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Tajemství mládí I


Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně, základní spisy umění čchi-kung sepsané Bódhidharmou (prvním patriarchou čchanu/zenu a zakladatelem tradice Šao-lin), používané již více než tisíc let adepty kung-fu.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €