Česká zemědelská univerzita

vydavateľstvo

Akce K


Zatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce Kulak (v dobových dokumentech se používala zkratka akce K ) nuceně ze svých statků vystěhovány tři až čtyři tisíce selských rodin. Kniha, na které po několik let pracovalo šest historiků, vymezuje obecný politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu po roce 1948. Zabývá se přijetím, uplatňováním a zrušením směrnic tří ministrů , na jejichž základě byla v roce 1951 akce K zahájena. Jsou v ní popsány proměny vztahů centrálních institucí a přiblížen základní normativní rámec celého procesu. Případové studie přibližují také podobu násilné kolektivizace ve třech tehdejších okresech (jindřichohradecký, jičínský a sedlčanský), kterou jako ilustraci poměrů dokresluje autentická vzpomínka oběti. V příloze jsou publikovány základní archivní dokumenty k akci K , z nichž většina nebyla doposud zveřejněna (poprvé je zde například publikován originál směrnice tří ministrů ). Velmi podstatnou přílohu knihy tvoří seznamy vystěhovaných selských rodin, které byly poprvé pro účel vydání překontrolovány, byly v nich opraveny chyby, duplicity, byly abecedně seřazeny a obsahují jmenný i místní rejstřík.
Vypredané
26,74 € 28,15 €

Základy chovu prasat


Význam chovu prasat; Tvarové vlastnosti prasat; Plemena prasat; Plemenáské práce v chovu prasat; Hybridizace chovu prasat; Užitkové vlastnosti prasat; Kvalita veprového masa; Hodnocený jatečných prasat; Výživa prasat; Kategorie prasat, obrat stáda; Technika a technologie chovu jednotlivých kategorií prasat; Zpracování a využití odpadů z chovu prasat; Společnosti působící v chovu prasat.
U dodávateľa
20,50 € 21,58 €

Chov drůbeže I.


Úvod, Vejce a snáška drůbeže, Základy produkce masa, Základy produkce peří, Základy reprodukce a líhnutí, Základy šlechtění, Vybrané zásady chovu a výživy drůbeže, Drůbeží trus a jeho zpracování
Vypredané
6,25 € 6,58 €

Základy pohody zvířat


Vysokoškolské skriptum České zemědělské univerzity v Praze.
U dodávateľa
11,84 € 12,46 €