% Zľavy na hry %

Danica Jančáryová

vydavateľstvo

Teozofia


Toto zásadné dielo Rudolfa Steinera sa odporúča ako východisko pre systematické štúdium antropozofie. Je to úvod v pravom zmysle slova, pretože čitateľovi tu nie sú len prezentované výsledky vyššieho duchovného náhľadu, ale je k ním vedený v konzistentnej myšlienkovej štruktúre. Dielo sa zaoberá telesnou, duševnou a duchovnou podstatou človeka. Rozvíja tiež myšlienku znovuvteľovania ducha a osudu, a opisuje dušu a duchovný svet a ich spojenie s fyzickým svetom. Dielo je ukončené kapitolou Cesta poznania. Prvé vydanie diela Teozofia sa datuje do roku 1904. Rudolf Steiner tu po prvý raz predstavil učenie, ktoré v tom čase zastával. V náväznosti na Johanna Gottlieba Fichteho hovorí o duchovnom oku, ktoré človeku umožňuje okrem známeho fyzického sveta vnímať a skúmať aj svet duševný a duchovný. Zatiaľ, čo tradiční ezoterici považovali okultné poznanie za iniciáciu sprostredkovanú vzťahom učiteľ-žiak, Steiner chce doviesť k poznaniu, ktoré si človek určuje sám. Dielo Teozofia vychádza v slovenskom preklade po prvý krát.
Na sklade 1Ks
12,54 € 13,20 €