Edika

vydavateľstvo

Nizozemsko-český česko-nizozemský kapesní slovník


NIZOZEMSKO-ČESKÝ/ČESKO-NIZOZEMSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v běžných situacích. Slovník obsahuje cca 20.000 nejfrekventovanějších hesel, obratů a frází.Slovník je doplněn mluvnickým minimem.
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Němčina za 24 dnů + CD


Němčina za 24 dnů je intenzivní kurz pro samouky, pomocí kterého budete rychle a jednoduše zasvěceni do tajů tohoto cizího jazyka. Díky svému zpracování je kniha vhodná jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Ve 24 lekcích se seznámíte se základní německou mluvnicí i s náročnějšími tvary tak, abyste byli připraveni se německy nejen domluvit, ale také porozumět mluvenému a psanému textu. V rozhovorech vás ústřední dvojice Karin a Markus, jejich rodiny i přátelé zavedou do různých prostředí. Budete s nimi prožívat jejich radosti a starosti v rozmanitých situacích denního života, při rodinných oslavách, na cestách, na dovolené, při nakupování nebo v zaměstnání, při vyřizování různých úředních i osobních záležitostí. Zároveň budete mít možnost získané vědomosti procvičit prostřednictvím různých cvičení, překladů, otázek a hádanek. Řešení můžete zapisovat přímo do knihy, která je uspořádána zčásti jako pracovní sešit. Správné odpovědi a také překlad rozhovorů najdete v závěru publikace. Součástí knihy je audio CD s nahrávkami nejdůležitějších dialogů, namluvených rodilými mluvčími, které přispěje k osvojení správné německé výslovnosti. Zvládněte základy němčiny za 24 dnů!
Vypredané
14,72 € 15,49 €

Angličtina za 24 dní + CD


Angličtina za 24 dní je intenzívny kurz pre samoukov, ktorým budete rýchlo a spoľahlivo zasvätení do jazyka. Vďaka stupňujúcej sa náročnosti ja táto kniha vhodná pre začiatočníkov aj pre tých, ktorí začínajú už niekoľkýkrát. V 24 kapitolách sa pracuje s najdôležitejšími témami všedného dňa. Či už je to práca, nákupy, banka alebo nemocnica. Každá z lekcií obsahuje vzorové texty s príkladmi dialógov, ktoré vám sprostredkujú dôležité slovíčka k danej téme. V infoboxoch nájdete zaujímavé informácie týkajúce sa jazyka, ktoré poukazujú na zvláštnosti a špeciálne prípady. V každej lekcii si môžete pomocou pestrých cvičení zopakovať alebo upevniť to, čo ste sa už naučili. Na základe gramatiky, s použitím priraďovania, prekladových cvičení, hádaniek a otázok k textu si precvičíte naučenú látku. Riešenia môžete vpisovať priamo do knihy. Na CD nájdete nahrané najdôležitejšie dialógy na počúvanie, na spoločnú výslovnosť a čítanie súčasne s nahrávkou. Najprv si texty len vypočujte, potom spoločne s nahrávkou odriekajte, aby ste získali počiatočný cit pre nový jazyk a naučili sa správne vyslovovať. Do tretice by ste mali prikročiť k tomu, že budete spoločne s nahrávkou čítať dialógy, aby ste boli schopní spojiť písané s výslovnosťou.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Ruština za 24 dnů


Ruština za 24 dnů je intenzivní kurz pro samouky, kterým budete rychle a jednoduše zasvěceni do tajů tohoto cizího jazyka. Díky svému zpracování je kniha vhodná jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Věříme, že pomůže najít motivaci i tzv. věčným začátečníkům. Ve 24 lekcích se naučíte základní gramatiku a osvojíte si slovní zásobu potřebnou v běžné komunikaci. Díky rozmanitým textům přibližujícím obvyklé situace (na nádraží, v hotelu, na nákupu, u lékaře, v bance, s přáteli) budete vědět, jak v dané chvíli reagovat. V infoboxech pak budete průběžně seznamováni s jazykovými zvláštnostmi, místními reáliemi a způsobem života v Rusku. Samozřejmostí jsou také rozmanitá cvičení, díky kterým si lehce zopakujete to, co jste se již naučili. Na bonusovém CD najdete nahrávky dialogů rodilých mluvčích. Můžete jen tak poslouchat nebo přeříkávat text spolu s nimi. Jednoduchou metodou získáte cit pro nový jazyk, naučíte se správně vyslovovat a rozumět rodilým Rusům. Zvládněte základy ruštiny za 24 dnů!
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Mluvte německy!


Konverzační příručka a cvičebnice v jednom je určena pro mírně pokročilé studenty němčiny, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu. Naleznete v ní 12 tematických lekcí, potřebných k běžné domluvě: představení, bydlení, profese, volný čas, nákupy, cestovní prostředky atd. V každé kapitole se naučíte potřebnou slovní zásobu, frazeologii, na CD si poslechnete nejrůznější dialogy, které namluvili rodilí mluvčí.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Jana Eyrová - Jane Eyre


Román Jane Eyrová, který patří ke klasickým dílům anglické literatury, je do značné míry autobiografický. Objevují se zde zkušenosti autorky z neveselého dětství i popis postavení ženy v tehdejší Anglii. Román poprvé vyšel v roce 1847, Charlotte Brontëová ho vydala pod pseudonymem, aby se vyhnula předsudkům, které v té době ženské autorky vyvolávaly. Román se dočkal okamžitého úspěchu a později i mnoha divadelních, filmových a televizních adaptací. Vy si Jane Eyrovou můžete přečíst ve zjednodušené angli
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Anglická gramatika s cvičebnými textami a kľúčom


Príručka je určená predovšetkým ako doplnok vyučovania pre žiakov základných a stredných škôl, z časti potom pre samoukov študujúcich podľa zahraničných učebníc. Slúži k ľahkej orientácii v gramatike anglického jazyka, vyplývajúcej z logického porovnania so slovenčinou.Výkladová časť učebnice sa zaoberá jednotlivými vetnými členmi, anglickými časmi a typmi vedľajších viet a súvetí, pričom približuje študentom niektoré významné odlišnosti od slovenského jazyka. Jednoduché príklady vo vetách poskytujú ľahšie pochopenie gramatiky. Prehľadnosť umožňuje študentom nájsť ľahko a rýchlo vysvetlenie nejasností.Druhá časť učebnice obsahuje praktické cvičenia a preklady, ktoré sú zamerané na precvičenie látky vysvetlenej v jednotlivých kapitolách. Cvičenia sú zostavené pre žiakov, ktorí už angličtinu nejaký čas študujú, nie pre úplných začiatočníkov. Pomocou týchto cvičení si študenti môžu ujasniť niektoré javy, alebo rozšíriť svoje znalosti. Nevyhnutný je kľúč ku všetkým cvičeniam, ktorý túto knihu uzatvára. CD obsahuje sadu interaktívnych cvičení ku každej lekcii, či už písomných, nahovorených alebo kombinovaných. Užívateľ má tak možnosť nadobudnuté vedomosti prakticky precvičovať a utužovať.
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Školská zrelosť


Publikácia Školská zrelosť autorskej dvojice Jiřina Bednářová – Vlasta Šmardová dopĺňa ucelený rad odborných materiálov, ktoré v poslednej dobe autorky publikovali a svojím pohľadom završuje otázku vývoja a diagnostiky dieťaťa v predškolskom veku. Ústrednou témou je školská zrelosť / pripravenosť. Autorky sa snažia zoznámiť čitateľa so všetkými dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi dosiahnutú vývojovú úroveň dieťaťa pred vstupom do školy. Upozorňujú tiež na možné problémy v školskom veku v prípade, ak sú v daných oblastiach určité deficity.Čitateľmi a užívateľmi knihy budú v prvom rade rodičia, ktorí sa dozvedia, aké sú kritériá školskej zrelosti / pripravenosti, ako pracovať s dieťaťom pred vstupom do školy a pokiaľ sa chcú uistiť, že ich potomok spĺňa vývojové ukazovatele pred nástupom do školy, nájdu tu aj diagnostické úlohy. Touto témou sa odbornezaoberajú školské poradenské zariadenia (pedagogicko-psychologické poradne, špeciálno-pedagogické centrá). Cieľom publikácie určite nie je to, aby si rodičia alebo vychovávatelia jednorazovo urobili dieťaťu komplexnú diagnostiku. Publikácia im naopak dáva priestor, aby sa dlhodobo zaoberali podnecovaním dieťaťa v dobe prípravy na nástup do školy a aby mali základné informácie o tom, čo by malo dieťa vedieť a zvládnuť medzi piatym až šiestym rokom veku. Zámerom autoriek takisto je, aby boli dospelí včas upozornení na niektoré vývojové ťažkosti a včas vyhľadali odbornú pomoc poradenských zariadení, napríklad pri posúdení, či by malo dieťa do školy nastúpiť, prípadne pri zaraďovaní do edukačno-stimulačných skupín alebo intervenčných programov.Publikácia môže dobre slúžiť aj učiteľkám materských škôl. Aj ony sa zaoberajú otázkou, čo je ešte potrebné ďalej trénovať v poslednom roku pred nástupom do školy, v ktorých oblastiach má dieťa menšie či väčšie prob-lémy, opakovane napríklad aj u detí s odkladmi školskej dochádzky. Inšpiráciou môže byť ale aj pre samotné školy – ako pre učiteľov elementaristov, tak napríklad aj pre pracovníkov školských poradenských pracovísk, hlavne pri riešení zápisov do 1. tried, ktoré sú chápané viac odborne a diagnosticky než spoločensky.Tí, ktorí sa s publikáciami autoriek už zoznámili, vedia, že ich diagnostické prístupy sú dobre uchopiteľné, majú formu škál, bez dôrazu na normatívny prístup. Autorky diagnostiku nechápu ako „nálepkovanie“ detí, ale posúdením individuálnych zvláštností každého dieťaťa budujú základy pre nadväzujúcu prácu s ním, pre zaistenie zodpovedajúcej vzdelávacej ponuky a vhodného pedagogického vedenia.Autorky užívateľom opakovane pripomínajú dôležitý princíp, že diagnostika nie je jednorazovou záležitosťou, že aj dieťa pred nástupom do školy je ešte vo svojich výkonoch závislé od okamžitého nastavenia a vyladenia. Opakované sledovanie dieťaťa by malo napomôcť pri korigovaní roznych skreslení (neschopnosť alebo nezáujem sa v danom okamihu požadovanou činnosťou zaoberať). Prajem novej publikácii veľa čitateľov a čitateľom veľa inšpirácie!
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Anglické detektivky s křížovkami


Proč došlo k vraždě profesionálního tenisty přímo na dvorci před zraky všech diváků? Kdo ukradl klíč od domovních dveří slečny Paddingtonové? A mohou pravopisné chyby usvědčit bankovního lupiče? Pomožte inspektoru Hudsonovi a jeho týmu vyřešit zapeklité kriminální případy! Deset vzájemně provázaných mini detektivek rozšíří zábavnou formou vaše znalosti angličtiny: více než 90 různých křížovek změní vaše učení v zábavu!
Vypredané
7,59 € 7,99 €

Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních kompetencí


Kniha obsahuje přes 100 praktických cvičení na rozvoj komunikačních dovedností nejen žáků a studentů a komplexní program pro projektový týden včetně návodu, jak jej uvést v život na školách. Je určena především pedagogům, ale také trenérům komunikačních dovedností a dalším zájemcům o zlepšení komunikačních dovedností.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Chorvatsko-český česko-chorvatský kapesní slovník


CHORVATSKO-ČESKÝ/ČESKO-CHORVATSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v běžných situacích. Slovník obsahuje cca 20.000 nejfrekventovanějších hesel, obratů a frází a dále základní gramatický přehled chorvatského jazyka.
Na sklade 1Ks
3,03 € 3,19 €

Německá slovní zásoba-cvičení s řešením


Cvičebnice je určena pro mírně a středně pokročilé. Slouží výhradně k procvičování a upevňování slovní zásoby. Projde s vámi v logické posloupnosti všechna slovíčka a jejich tvary, která byste měli na úrovni pokročilých bezpečně ovládat – od základních zájmen až po složité tvary sloves nebo např.antonyma a synonyma. Nenahraditelnou devízou publikace jsou desítky cvičení u každé z kapitol s klíčem na konci knihy.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

1500 anglických slovíček, která se rychle naučíte - verze se 4 audio CD


Čeština má řadu společných slov s angličtinou a aniž si to uvědomujeme, používáme je, rozumíme jim. Chceme-li je ovládat i v angličtině, stačí znát jejich přesnou výslovnost a další možné významy. Potěšitelné je, že většina těchto slov tvoří i základní slovní zásobu angličtiny. Příručka vám pomůže osvěžit si těchto 1500 anglických slovíček. Jsou seřazena abecedně, u každého z nich najdete frázi, jak bývá výraz obvykle používán. Součástí publikace je audio i CD.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Obchodní korespondence v ruštině


Ruština je stále světovým jazykem a obchodní styky s ruskojazyčnými zeměmi jsou pro naše podnikatele velmi perspektivní. Nezbytnou součást obchodování tvoří i korespondence. Jejím prostřednictvím se vyřizují „na dálku“ jak ty oficiální a základní, tak i soukromější a velmi citlivé věci. Znalost pravidel korespondence a „ušití obsahu dopisu na míru“ zvyklostem v ruskojazyčném prostředí může zakázce velmi pomoci. Ale jak na to? Kniha Obchodní korespondence v ruštině vám poskytne všechny důležité typy vzorů, které se v oblasti exportu či importu používají takřka denně: představení firmy nabídku poptávku objednávku pohledávky, upomínky reklamaci či omluvu pozvánku na veletrh reklamu, prezentaci i věci osobnější, jako např. gratulaci V knize jsou vzory v ruštině a v češtině sestavené na stranách vedle sebe, abyste mohli jazykové verze snadno „navzájem porovnávat“, a tak je efektivně využívat. Před každým typem vzorů jsou připojeny komentáře a rady, co bývá u určitého kroku obvyklé a slušné, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. Na CD najdete vzory připravené k okamžitému použití. Stačí doplnit jména, výrobek nebo další potřebné údaje a dopis můžete obratem tisknout!
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Německá nepravidelná slovesa + CD MP3


Příručka je určena pro začátečníky nebo i pokročilé studenty a samouky němčiny. Umožní procvičit si nepravidelná slovesa, která tvoří jednu ze základních mluvnických kategorií německého jazyka, bez níž se prostě nedomluvíte. Látka je rozdělena do dvo u hlavních částí: mluvnice a cvičebnice. Mluvnice vám poskytne základní informace ohledně použití pomocných sloves, způsobových sloves, slabých a silných sloves, smíšených a nepravidelných sloves, podmiňovacího způsobu, budoucího času a trpného rodu v němčině. Cvičebnice je strukturována do pěti oddílů pomocných sloves, způsobových (modálních) sloves, silných sloves I., II. a III., smíšených a nepravidelných sloves, sloves s odlišnou předložkovou vazbou.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Angličtina - gramatika


Zdokonalte svou angličtinu zábavnou formou! Knížečka 100 pětiminutových cvičení se vám lehce vejde do kapsy. Ať cestujete ve vlaku, sedíte v čekárně nebo v parku na lavičce, můžete ji otevřít a během pěti minut vyřešit jedno ze cvičení. Tím si procvičíte jednu z jazykových oblastí. Zároveň získáte nové znalosti a utužíte nabyté dovednosti. Další knihy z řady: konverzace základní slovní zásoba pokročilá slovní zásoba
Vypredané
4,70 € 4,95 €