Ekokonzult

vydavateľstvo

Láska a mier


Medzi nebom a zemou Ak chcete vedieť, ako sa nám darí plniť naše úlohy na Zemi, ako rýchle sa v škole života učíme, stačí keď si položíme dve otázky: koľko lásky prejavujeme ostatným a ako veľa sme už odpustili..... Autorka sama hovorí, že je to kniha o Láske, Múdrosti a Pravde. Je to kniha na zamyslenie v tichu a samote. Prehodnotiť svoj život, hodnoty a nechať prehovoriť hlas srdca a duše.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek


To tu ešte nebolo! Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o histórii Slovanov! Všetko bolo úplne inak! Napísané na základe najnovších vedeckých poznatkov a dôkladných analýz najstarších historických prameňov. Prečo sa pred nami celé storočia utajuje pravda? Pred vami sa zjaví úplne iný obraz histórie, ako ste si doteraz mysleli. Veľmi objavné až neuveriteľné, šokujúce a predsa pravdivé. Budete čítať jedným dychom. Aká bola minulosť Slovenska a Slovenov zdá sa byť každému jasné. Učebnice vypovedajú o tom, že naša identita začína 5. - 6. storočí niekde v pripiaťskych močiaroch, rozvíjala sa trochu za čias kráľov Sama, Rastislava, Svätopluka a potom na tisíc rokov upadla do maďarského područia. Ale vraj tieto štyri storočia existencie nášho spoločenstva vraj postačilo na to, aby sme prežili ďalších tisíc rokov. Je to akýsi čudný nepomer. Podobných podivných a nereálnych javov nachádzame v našej histórii nemálo. Málokto vie, že väčšina týchto krkolomných "vedeckých poznatkov" bola vyprodukovaná za posledných 200 rokov, v období národných emancipačných procesov, v období politických objednávok na dejiny. Naši predkovia Sloveni-Slováci tento súboj prehrali, a tak nám susedia určili miesto v kúte, ktoré sme my pokorne prijali. Zostali nám dejiny, ktoré nik nepotreboval, alebo nemohol použiť. Napriek tomu ale existuje množstvo dôkazoch, svedčiacich o inakosti našich dejín. Najvýznamnejším dôkazom je náš jazyk, ktorý sa nám aj napriek obrovským politickým tlakom podarilo uchovať. A tento náš jazyk usvedčuje všetkých tvorcov oficiálnej školskej histórie zo lží a z nehoráznych podvodov. Táto kniha otvára pred nami nové neznáme obzory našej histórie, spolu s autorom vstúpite do oblastí, ktoré by ste v učebniciach dejepisu márne hľadali.
Vypredané
27,55 € 29,00 €

Vraždiaca sa Európa


Po uspešnom titule autorky E. Tarabčakovej : Maďarské fantazmagória, práve dostávate do rúk knihu, ktorá poukazuje na skutočnú tvár, intrigy, klamstvá a podvody fašistov v minulom storočí. Kniha sa skladá z dvoch časti. Vznik I. svetovej vojny a Nástup fašizmu a druhú svetovú vojnu. Nedocenený Trianon, Benešove dekréty, likvidácia židov v Maďarsku, studená vojna a zjednocovanie Európy- to je len malá časť z obsahu, ktorá podáva ucelený pohľad na samovraždiacu sa Europu, a ktorá stojí i teraz pred vznikom ďalšieho vojnového komfliktu.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

Šokujúca pravda o OPUS DEI


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0075062
Vypredané
2,49 € 2,62 €

Zachovať si moc a výhody


U dodávateľa
3,13 € 3,29 €

Štát a cirkev


Aké sú vzťahy štátu a cirkvi a aké by mali byť. Široký súhrn argumentov za odluku cirkvi od štátu z pohľadu oboch strán.Z obsahu: Názory na odluku cirkvi od štátu v zahraničí - Argumenty hovoriace v prospech odluky - Sekularizmus a teokracia - Vzťah štátu a cirkví v jednotlivých štátoch Polemické názory pre odluku a proti nej - Náboženské a sekulárne argumenty pre odluku cirkvi od štátu - Náboženské argumenty proti odluke - Aké sú vzťahy štátu a cirkvi Vzťahy štátu a cirkvi - typologické charakt eristiky - Náboženská politika s náboženským štátom - Sekulárny štát so sekulárnou politikou - Náboženské štáty so sekulárnou politikou - Sekulárne štáty s náboženskou politikou Vývoj na Slovensku - Zavádzanie náboženského fundamentalizmu slovom i sk utkom - Základná zmluva SR so tzv. Svätou Stolicou - Spoločnosť Prometheus.
Na sklade 1Ks
2,49 € 2,62 €

Zamlčované tajomstvá Vatikánu


Je Slovensko kresťanské? Čo učí biblia? Bol Ježiš budhista? Biblia je proti celibátu. Prečo musel padnúť Rusko? Obetovanie ľudí....
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Právnický humor


Humor je tak starý ako je staré i ľudstvo. Okrem zachovalých ústnych a písomných záznamov tento fakt potvrdzuje už P. Ovidius. Dočítate sa o advokátskom humore, v ktorom je niekedy skryté zúfalstvo, o sudcoch a práve, falšovaní peňazí, rozvodoch a o vraždách, podvodoch, cudzoložstve, úplatkárstve, zločinoch a znásilneniach. O tom všetkom sa píše veselo i vážne. Čo to sa dočítate i z histórie advokácie a súdnictva. Množstvo citátov a výrokov slávnych ľudí je obohatením "Právnického humoru".
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Vraždenie Slovákov v Rakúsko-Uhorsku


Výpovedná hodnota tejto útlej knižôčky je obrovská. Z obrovskej hory neľudskosti ako osobitný výkričník vyčnieva prípad neuveriteľne zverského zločinu maďarských honvédov na zajatom Ivanovi Hodžovi. Brutalita tohto zločinu je pre normálneho človeka neuveriteľná a nepochopiteľná, ale v praxi maďarských ozbrojencov nebola ani zďaleka ojedinelá, ba naopak, bola priam ich najobľúbenejšou "pracovnou metódou. Svedčia o tom aj tisíce takýchto zverských vrážd, vykonaných maďarskými honvédmi na odborároch, sociálnych demokratoch, komunistoch a hlavne na Židoch v rokoch horthyovského bieleho teroru. Týmto zverským konaním , veľkomaďarskí nacionalisti najmenej o šesťdesiat rokov predbehli aj ideológiu a prax hitlerovského nacizmu!
Vypredané
3,14 € 3,30 €

Kouzelná formule


Vaše myšlení vytváří váš život. Buď položí základy pro vaše štěstí a úspěch, nebo bude příčinou vašeho selhání a neštěstí všeho druhu. Přivede vás do skvělé nálady či depresí. "Pozitivně myslet" je kouzelná formule, která může přispět k vzestupu nebo pádu.
Vypredané
5,31 € 5,59 €

Léčivé rostliny


Nájdete tu praktické rady, ako pomocou byliniek vyliečiť najrôznejšie choroby. Ako sa môžete zbaviť nie len bežných zdravotných problémov, ale tiež chronických chorôb. Abecedné usporiadanie vám uľahčí rýchlo nájsť to, čo potrebujete.
Vypredané
7,54 € 7,94 €

Lacná kniha Džúsová diéta (-70%)


Džúsová diéta Ako zostať štíhlým, zdravým a mladým za pomoci džúsovej diéty. Džúsova dieta prospieva k regenerácii a k obnove Vášho tela. Má stimulujúci účinok i na mentálnu kapacitu. Objavte opäť najstaršiu metódu liečenia. Ako sa vám opäť vráti zdravie, to nájdete v tejto knihe.
Vypredané
1,20 € 4,00 €

dostupné aj ako: