Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Nakladatelství Fraus

vydavateľstvo

Přehledná anglická gramatika


Přehledná anglická gramatika
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Zdokonaľme sa v španielčine


Je určená pre stredne pokročilých záujemcov o španielsky jazyk ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v tomto jazyku. Vyžaduje znalosť základného gramatického a lexikálneho minima. Po preštudovaní učebnice sa výrazne rozšíri zručnosť ústnej komunikácie a obzor poznatkov reálií hispanofónneho sveta. Cieľom je naučiť študenta hovoriť o rozmanitých témach života. Učebnica sa skladá z 24 tematických celkov, ktoré sú rovnako štruktúrované – východiskové texty, dialógy, cvičenia.
Úlohy v učebnici sú tvorivého charakteru, ktoré stimulujú študujúceho k vytváraniu nových jazykových situácií. Taktiež obsahuje autentické texty vhodné pre reprodukciu. Je tu zakomponovaný aj abecedný španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovníček s približne 2000 lexikálnych jednotiek.
Na sklade
7,10 € 7,47 €

Raduga po novomu 1 PZ


Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompet
Na sklade
7,54 € 7,94 €

Raduga po novomu 1


V 1. díle učebnice (jazyková úroveň A1/1) je zvýrazněn zřetel k  osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě + slovníček a přehled učiva). Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru,
Na sklade
12,01 € 12,64 €

En Francais Perfectionnement


Cílem publikace Perfectionnement je utřídit a rozšířit poznatky o Francii. Publikace rozčleněná po měsících jednoho roku (září až srpen) seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi příslušného období, svátky, zvyklostmi a problémy každodenního života. Přináší i bohatý výběr informací v oddílech Au quotidien, Savoir-faire a Savoir-vivre; tyto oddíly doplňují hádanky a kvízy. Pomůcka je cenným doplňkovým materiálem nejen k metodě En français; lze ji výborně využít i samostatně a to již od středně pokročilé úrovně osvojení francouzštiny. Je ideálním pomocníkem pro učitele a žáky i při přípravě na maturitní zkoušku.
Vypredané
4,86 € 5,12 €

Vorsicht - Fechler!


Chybovat je lidské, opakovat by se však tytéž chyby neměly. Pro pokročilé uživatele němčiny je nebezpečná ta skutečnost, že už některé špatné řečové návyky mají pevně zafixované, a to tím více, čím častěji cizí jazyk používají. Nejsou si vůbec vědomi toho, že se v určitém případě dopouštějí nějaké chyby a při tom třeba oblíbené a často používané slovíčko nebo obrat může v určitých situacích vzbudit na rtech rodilého mluvčího pobavený úsměv. Ani dlouhodobý pobyt v německy mluvící zemi nemusí tyto návyky odstranit, protože při běžné komunikaci nás obvykle nikdo neopravuje, ať už je důvodem zdvořilost nebo pohodlnost. Také nahodilá oprava není lékem.
Vypredané
8,67 € 9,13 €

Studio D A1 + CD učebnica (SK)


Súbor učebníc nemčiny renomovaného autorského kolektívu je určený študentom od 15 rokov a dospelým. Od samého začiatku bol vyvíjaný v súlade so SERR pre jazyky a jeho cieľom je doviesť študentov v piatich zväzkoch postupne k úrovniam A1, A2 a B1 (spoločná časť maturity pre cudzie jazyky alebo skúška Zertifikat Deutsch). Ťažiskom učebnice sú komunikatívne kompetencie, zakotvené na pevných gramatických základoch a rozvíjanie v rade rozmanitých aktivít. Každá úroveň sa skladá z dvanástich lekcií v rozsahu 8-10 strán, ktoré majú jednotnú štruktúru. Deje v učebnici sa odohrávajú na pozadí nemecky hovoriaceho prostredia a študenti tak podvedome získavajú aj základné zemepisné znalosti. Učebnica nemá oddelený pracovný zošit, cvičenia v rozsahu 5 strán sú vždy súčasťou príslušnej lekcie. Záverečná stránka v lekcii je prehľadom prebraných komunikatívnych zručností, gramatiky a výslovnosti. Prvý diel učebnice bol v celom rozsahu upravený pre potreby slovenského prostredia. V ďalších dieloch slovenské komentáre ubúdajú, zachované zostávajú slovníky lekcií a záverečný abecední slovník so slovenskými ekvivalentami. Príručka pre učiteľa CD-ROM.
Na sklade
20,05 € 21,10 €

Alltagssprache Deutsch 2 CD


Alltagssprache Deutsch CD /2ks/ patří do souboru Alltagssprache Deutsch. Snazší orientaci při práci s poslechovými texty jistě napomohou čísla stop CD, která jsou v tomto vydání uvedena přímo u příslušných poslechových cvičení v učebnici.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Moderní gramatika španělštiny


Cílem autorů předkládané gramatiky bylo vypracovat moderní příručku pro nejširší okruh uživatelů, která by systematicky popisovala všechny jazykové jevy důležité z hlediska českého mluvčího na středoškolské úrovni, a se zřetelem k potřebám soudobé jazykové komunikace. Příručka rovněž umožní zvládnutí těch jazykových jevů, které nejsou zahrnuty v běžných učebnicích, ale jsou pro užívání španělštiny důležité. Aby byla přístupná co nejširšímu okruhu zájemců, jsou příklady využívané pro ilustraci jednotlivých teoretických výkladů vybrány z denního tisku, z časopisů a dalších publicistických materiálů, odborných textů apod. Autoři se snažili rovněž důsledně zaměřovat na komunikaci, tomu odpovídá i přístup k překladu španělských ukázek. Nezbytný doslovný překlad je uváděn v závorce, možné varianty překladu jsou pak uváděny za lomítkem. Velmi praktické je oddělené vydání pracovního sešitu, který obsahuje cvičení a klíč. Návaznost obou částí je zajištěna odkazy v textu a v rejstříku.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Plzeň v proměnách času


Vypredané
32,17 € 33,86 €

Francouzská mluvnice


Nové vydání této podrobné a v praxi osvědčené mluvnice uvítají všichni kdo si chtějí ať během studia nebo při přípravě na zkoušku důkladně osvojit strukturu francouzštiny v její mluvené i psané podobě. Velkou předností usnadňující pochopení jazykových jevů je jejich důsledné srovnání s češtinou a jasné vytčení rozdílů které působí Čechům většinou potíže v ovládání francouzského tvarosloví skladby výslovnosti nebo pravopisu. Všechny výklady jsou proto formulovány česky a doprovázeny četnými příklady s českými ekvivalenty. Ke snadné orientaci v celé knize přispívá i grafická úprava odlišující základní jevy od méně důležitých jakož i podrobný obsah živá záhlaví na všech stránkách a věcný rejstřík. A co je nutno zvlášť zdůraznit - také toto třetí přepracované vydání pečlivě přihlíží k současnému vývoji francouzštiny ověřenému ve spolupráci autorů s francouzskými odborníky. Pro svou úroveň bylo dílo oceněno i Českým literárním fondem.
Vypredané
17,37 € 18,28 €

Start mit Max 1 Pracovní sešit


U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Můj první průvodce němčinou


Tato hravá, humorně ilustrovaná knížka usnadní dětem první kroky při studiu němčiny. Kromě 600 nejběžnějších každodenních slov obsahuje také jednoduchý a srozumitelný výklad gramatiky, která je potřebná k zvládnutí základní komunikace. Publikaci lze doporučit pro všechny děti, které se začínají učit němčinu ještě před zahájením povinné školní výuky jazyka, doma nebo v zájmových kroužcích. Inspiraci v ní mohou najít i učitelé základních škol.
Vypredané
6,65 € 7,00 €