Kros a.s.

vydavateľstvo

Daňové priznanie 2012


Sprievodca vyplnením priznania k dani z príjmov FO typ B s príkladmi
Vypredané
9,41 € 9,90 €

DPH v kocke


Prvé vydanie novej praktickej príručky DPH v kocke Vám pomôže zvládnuť problematiku DPH v programe Omega. Príručka bude Vaším pomocníkom od samotných začiatkov až po účtovanie rôznych prípadov, s ktorými sa v praxi môžete stretnúť. Siahnete po nej, či už ste firma, ktorá sa práve stala platiteľom DPH, alebo účtovníčka, ktorá sa potrebuje vysporiadať s legislatívne náročnejšou problematikou DPH v zahraničí. Veríme, že v nej načerpáte množstvo informácií, ktoré Vám ušetria čas študovaním legislatívy a vyhľadávaním informácií na rôznych internetových fórach. V našej príručke Vám to ponúkneme všetko na jednom mieste....
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Mzdy a personalistika


Hlavným cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie zo mzdového účtovníctva, ktoré využijete v praxi. Príručka je členená do niekoľkých základných kapitol: - Zákony mzdovej legislatívy - Základné pojmy pre výpočet mzdy - definície - Výkazy, dokumenty a potvrdenia súvisiace so mzdovým účtovníctvom - Praktické príklady výpočtu mzdy - Výpočtové priemery potrebné pre účely použitia vo výpočte mzdy
Vypredané
9,41 € 9,90 €

DPH v kocke


Chcete rýchlo a jednoducho zvládnuť DPH?• Chcete rýchlo a jednoducho zvládnuť problematiku DPH v programe Omega? Je tu pre Vás už druhé vydanie tejto praktickej publikácie, ktorá Vám bude nápomocná pri účtovaní DPH a navyše Vás naučí zvládnuť nový Kontrolný výkaz. Všetko je na jednom mieste. Pomôže Vám vysporiadať sa aj s legislatívne náročnejšou problematikou DPH v zahraničí. Obsahuje množstvo konkrétnych príkladov a obrázkov priamo z programu Omega. • Oproti predchádzajúcemu vydaniu je obohatená o nové kapitoly – Preddavky a ich vysporiadanie v programe Omega, o novú podkapitolu Úprava skladu po registrácií na platiteľa DPH a najpodstatnejšou novinkou je kapitola o Kontrolnom výkaze, ktorá Vás bude viesť od prvotných nastavení, nahrávaní dokladov do evidencie účtovných dokladov, či samotnej uzávierke, tlači a exportu kontrolného výkazu do elektronického formátu XML.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2013


Publikácia je praktickým sprievodcom pre uzatvorenie účtovného roka 2013 v programe OMEGA. Je určená pre všetkých užívateľov, ktorí chcú získať istotu pri uzatváraní účtovného obdobia. Obsahuje praktické rady, ako krok za krokom odkontrolovať jednotlivé účtové triedy, vykonať uzávierky v programe, odkontrolovať, vytlačiť a odoslať výkazy. Piate vydanie je aktualizované na rok 2013 a oproti minulému roku má o 65 strán viac! Obsahuje nové informácie o zmene legislatívy v Daňovom priznaní z motorových vozidiel, o Daňovom priznaní právnických osôb a Cash Flow. Pripravili sme aj novú kapitolu o ukladaní účtovných závierok do registra. V súčasných aktualizovaných kapitolách sú popísané aj nové výkazy a funkcie, ktoré budú zapracované v programe Omega od verzie 17.00, ako napríklad podklady pre Štatistické výkazy produkčných odvetví a Hromadné odosielanie odsúhlasenia pohľadávok emailom. Navyše každá kapitola je obohatená o najčastejšie otázky z hotline k danej téme.Tejto publikácie sa predalo už vyše 5000 kusov.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Mzdy a personalistika


Cieľom tejto publikácie je oboznámiť vás so všetkými povinnosťami súvisiacimi s vykonaním ročného zúčtovania dane za rok 2013.V prvej časti publikácie zhrnieme základné pojmy nevyhnutné pre vykonanie ročného zúčtovania dane vyplývajúce zo súčasne platnej legislatívy. Pripomenieme si všetky potrebné termíny (kedy je potrebné vystaviť aký dokument), pričom vás oboznámime aj so spôsobom vypĺňania príslušných tlačív. Neoddeliteľnou súčasťou publikácie je aj ich prehľad s pokynmi pre ich správne vyplnenie. V publikácii nájdete tiež vzorový príklad výpočtu ročného zúčtovania dane a niekoľko tipov a trikov, ako ročné zúčtovanie dane vykonať priamo v programe OLYMP.Všetky informácie, príklady a dokumenty sú uvedené v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania publikácie.
U dodávateľa
7,32 € 7,70 €

Daňové priznanie 2014


Obsah publikácie: Daň z príjmov fyzických osôb • Vymedzenie základných pojmov, právna úprava podania DP, kto podáva DP, lehota na podanie DP a úhradu dane, opravné DP, dodatočné DP, odklad podania DP. Praktické príklady vypĺňania DP k dani z príjmov FO • FO s príjmami zo živnosti a zo zamestnania • FO s príjmami zo živnosti, s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane a na manželku a daňového bonusu • FO s príjmami zo živnosti a z prenájmu • Uplatnenie paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov) na príjmy zo živnosti • FO – poberateľ starobného dôchodku s príjmami z prenájmu • FO s príjmami zo zamestnania a z prenájmu • FO – poberateľ predčasného starobného dôchodku s príjmami zo živnosti • FO s príjmami zo zahraničia Elektronické podanie DP k dani z príjmov FO • Pravidlá, príprava, podanie, export DP a užitočné tipy pre vypĺňanie DP/výkazov v programe ALFA a ALFA plus, podanie cez portál Daňovej správy SR, bezplatný program na vyplnenie DP a ďalšie ekonomické programy KROS.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Najlepšie triky v OLYMPE


Hľadáte spôsob, ako si uľahčiť a zrýchliť vašu každodennú prácu v programe? Potom je publikácia Najlepšie triky v OLYMPe určená práve vám. Publikácia je zaktualizovaná a oproti pôvodnému vydaniu je navyše doplnená o ďalšie zaujímavé funkcie. Nájdete v nej tipy na rôzne pomôcky pre uľahčenie vašej práce, ako je napríklad elektronický HELP, mzdová kalkulačka, číselníky, ale aj tipy na používanie ďalších nových nástrojov a nastavení programu. Oboznámi vás aj o možnosti využívania klávesových skratiek a hromadných funkcií. Dozviete sa tiež tipy, ako rýchlo vyhľadať konkrétny dokument, vytvoriť vlastné tlačové zostavy, aké sú výhody používania skupiny zostáv a ďalšie. Zistíte, ako jednoducho nastaviť pripomínanie rôznych udalostí alebo legislatívnych termínov, vďaka čomu nezabudnete na žiaden pre vás dôležitý termín. Posledná časť publikácie je venovaná otázkam a riešeniam najčastejších situácií, s ktorými sa naši konzultanti stretávajú počas telefonického poradenstva. Obsah publikácie: • Úvod • Tipy a triky na rýchle ovládanie programu o Klávesové skratky o Dvojklik o Hromadné funkcie o Možnosti vyhľadávania, triedenia a filtrovania zamestnancov o Číselníky • Tipy a triky na uľahčenie práce v programe o Vzhľad tabuľky o Pripomienkovač o Elektronická pomoc v programe o Mzdová osnova o Mzdová kalkulačka o Dokumenty a tlačový formulár o Prevodné príkazy o Export/import Bankových účtov o Import jednorázových odmien a stravného o Súbežný pracovný pomer o Odosielanie prehľadu emailom o Elektronické zasielanie výplatných pások o Export/import personálnych údajov o Možnosť nastavenia upozornení o Sledovanie nadčasov, ošetrenia a sprievodu zamestnancov • Často kladené otázky o Dovolenka (zadávanie, nárok, krátenie, preplatenie, prečerpanie...) o PN a OČR (zadanie, kontrola zadania) o MD a RD (evidovanie, oznamovacie povinnosti...) o Odstupné a odchodné o Neplatené voľno a absencia (evidovanie, oznamovacie povinnosti...) o Úpravy a ukončenie platnosti zložiek mzdy o Exporty do Sociálnej poisťovne o Exporty do zdravotnej poisťovne o Možnosti úpravy ELDP o Práca nadčas a vo sviatok o Kontrola zadaných údajov o Výplata svieti na červeno (najčastejšie dôvody) o Nastavenie zrážky stravné o Zrážka nariadená súdom o Heslovanie databázy a programu o Databáza (symboly používané v pripojených firmách) • Licencia, Aktualizácie, ZPK o Licencia programu o Aktualizácie programu o Zóna pre klienta
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2014


Robíte uzávierku v programe OMEGA po prvýkrát, alebo sa s ňou trápite každý rok? Potom je publikácia Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním určená práve vám. Prevedie vás inventarizáciou jednotlivých účtových tried od majetku až po kapitálové účty, pomôže Vám s časovým rozlíšením nákladov a výnosov, s koncoročnými kurzovými rozdielmi či účtovaním faktúr na prelome rokov. Každý rok sa obávate prechodu do nového roka? Už nemusíte, vysvetlíme si krok za krokom, ako ho spustiť, aby ste mohli vystavovať doklady už do roku 2015. V roku 2014 vychádza publikácia už vo svojom šiestom vydaní. Je aktualizovaná na rok 2014. Ako po iné roky, aj tento rok nastali zmeny legislatívy, ktoré sa dotýkajú vo veľkej miere výkazov účtovnej závierky – Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Daňového priznania PO, ktoré zaviedlo nový pojem – Daňová licencia. Zmena nastala aj v odpočte straty z minulých rokov. Všetky tieto schválené, ale aj ďalšie pripravované zmeny nájdete v publikácií, ktorá bude vašim pomocníkom v najťažšom období roka. Tejto publikácie sa predalo už vyše 6000 kusov. Obsah publikácie: • Všeobecné informácie • Sprievodca uzávierkou roka v programe OMEGA • Programová kontrola a oprava chýb • Kontrola začiatočných stavov • Programová kontrola a oprava chýb • Účtová trieda 0 – Majetok • Účtová trieda 1 – Zásoby • Účtová trieda 2 – Finančné účty • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy • Kontrola a uzávierka DPH na konci roka • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty • Nákladové a výnosové účty • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov • Koncoročné kurzové rozdiely • Účtovanie faktúr na prelome rokov • Zaúčtovanie rezerv a opravných položiek • Účtovná závierka – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky (Cash Flow) • Kontrola a tlač výkazov • História výkazov účtovnej závierky • Daňové priznanie právnických osôb • Štatistické výkazy • Inventarizácia majetku a záväzkov • Uzávierka a závierka účtovníctva • Ukladanie účtovných závierok do registra • Prvý prechod do nového roka • Opakovaný prechod do nového roka • Kontrola začiatočných stavov a saldokonta v novom účtovnom roku • Archivácia a obnova dát z archívu • Hromadné funkcie v programe OMEGA • Daňové priznanie z motorových vozidiel • Povinné rozdelenie účtovných jednotiek – mikro, malé, veľké • Pripravované a schválené legislatívne zmeny
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Mzdy a personalistika


Hlavným cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické a praktické informácie zo mzdového účtovníctva, ktoré využijete v praxi. Príručka je členená do niekoľkých základných kapitol: - Zákony mzdovej legislatívy - Základné pojmy pre výpočet mzdy - definície - Výkazy, dokumenty a potvrdenia súvisiace so mzdovým účtovníctvom - Praktické príklady výpočtu mzdy - Výpočtové priemery potrebné pre účely použitia vo výpočte mzdy.
Vypredané
15,68 € 16,50 €

Daňové priznanie 2015


V publikácii sú uvedené najdôležitejšie znenia zákona o Dani z príjmov, ktoré sú doplnené o aktuálne zmeny, komentáre a upozornenia. Obsahuje množstvo názorných príkladov a postupov vypĺňania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a typ A. Spojením týchto informácií vznikla zaujímavá publikácia, ktorá je výborným pomocníkom pre bezchybné vyplnenie daňového priznania.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Najlepšie triky v OLYMPE


Hľadáte spôsob, ako si uľahčiť a zrýchliť vašu každodennú prácu v programe? Potom je publikácia Najlepšie triky v OLYMPe určená práve vám. Publikácia je zaktualizovaná. Oproti pôvodným vydaniam je doplnená o ďalšie zaujímavé funkcie, ktoré pribudli v programe OLYMP. Nájdete v nej tipy na rôzne pomôcky pre uľahčenie vašej práce, ako je napríklad elektronický HELP, mzdová kalkulačka, číselníky, ale aj tipy na používanie ďalších nových nástrojov a nastavení programu. Oboznámi vás aj o možnosti využívania klávesových skratiek a hromadných funkcií. V novom vydaní nájdete aj príklady zaktualizované pre rok 2016. Posledná časť publikácie je venovaná otázkam a riešeniam najčastejších situácií, s ktorými sa naši konzultanti stretávajú počas telefonického poradenstva.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015


Robíte uzávierku v programe OMEGA po prvýkrát, alebo sa s ňou trápite každý rok? Chceli by ste vidieť legislatívne zmeny s praktickými ukážkami na príkladoch z programu? Potom je už siedme vydanie publikácie Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním určená práve vám. Keďže rok 2015 priniesol množstvo legislatívnych zmien, v prvej kapitole nájdete na príkladoch popísané zapracované zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku a taktiež ukážky vypĺňania nového Daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Príručka vás prevedie uzávierkovými prácami po jednotlivých účtových triedach. Na súvislom príklade sú vysvetlené princípy napĺňania, kontroly, tlače a odovzdávania jednotlivých výkazov Účtovnej závierky podľa veľkostných skupín, ako aj nového Daňového priznania PO. Okrem vyexportovania výkazov z programu OMEGA popisuje aj načítavanie výkazov na portáli Finančnej správy SR a prostredníctvom aplikácie eDane.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Daňové priznanie právnických osôb 2016


Obsah publikácie: Daňové priznanie právnických osôb * Pripočítateľné a odpočítateľné položky * Evidencia a odpočet straty *Evidencia a zápočet daňovej licencie * Preddavky na daň a daňovú licenciu *Dodatočné daňové priznanie Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel * Návesové jazdné súpravy, autobusy a iné prípady v DPMV * Preddavky na daň z motorových vozidiel * Výpočet predpokladanej dane * Dodatočné daňové priznanie Daňové priznanie fyzických osôb typ B Zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku *Účtovná závierka * Poznámky k účtovnej závierke *Cash Flow *Štatistické výkazy Uzatvorenie účtovníctva * Vybrané oblasti uzávierkových prác * Prechod do nového roka * Kontrola bilančnej kontinuity Novinky v programe OMEGA
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Daňové priznanie 2013


Publikácia Vás oboznámi s legislatívou, ktorá upravuje podávanie Daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 a ponúkne Vám názorné príklady vypĺňania tlačív Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B za rok 2013 v programe ALFA a ALFA plus – jednoduché účtovníctvo.Obsah publikácie: Daň z príjmov fyzických osôb• Vymedzenie základných pojmov, právna úprava podania DP, kto podáva DP, lehota na podanie DP a úhradu dane, opravné DP, dodatočné DP, odklad podania DP.Praktické príklady vypĺňania DP k dani z príjmov FO• FO s príjmami zo živnosti a zo zamestnania• FO s príjmami zo živnosti, s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane a na manželku a daňového bonusu• FO s príjmami zo živnosti a z prenájmu• Uplatnenie paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov) na príjmy zo živnosti• FO – poberateľ starobného dôchodku s príjmami z prenájmu• FO s príjmami zo zamestnania a z prenájmu• FO – poberateľ predčasného starobného dôchodku s príjmami zo živnosti• FO s príjmami zo zahraničia . Elektronické podanie DP k dani z príjmov FO• Pravidlá, príprava, podanie, export DP a užitočné tipy pre vypĺňanie DP/výkazov v programe ALFA a ALFA plus, podanie cez portál Daňovej správy SR, bezplatný program na vyplnenie DP a ďalšie ekonomické programy KROS.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Mzdy a personalistika


Cieľom tejto publikácie je oboznámiť vás so všetkými povinnosťami súvisiacimi s vykonaním ročného zúčtovania dane za rok 2014. V príručke je aktualizovaná legislatíva pre rok 2014. V prvej časti publikácie zhrnieme základné pojmy nevyhnutné pre vykonanie ročného zúčtovania dane vyplývajúce zo súčasne platnej legislatívy. Pripomenieme si všetky potrebné termíny (kedy je potrebné vystaviť aký dokument), pričom vás oboznámime aj so spôsobom vypĺňania príslušných tlačív. Publikácia obsahuje aj prehľad tlačív s pokynmi pre ich správne vyplnenie. Publikácia je rozšírená o 5 vzorových príkladov s podrobným popisom výpočtu ročného zúčtovania dane za rok 2014 priamo v programe Olymp. Na týchto príkladoch Vám ukážeme, ktoré dokumenty je potrebné tlačiť po vykonaní ročného zúčtovania dane a ako vysporiadať ročné zúčtovanie dane so zamestnancom. Obrázky a príklady použité v publikácii sú prevzaté z programu OLYMP. Všetky informácie, príklady a dokumenty sú uvedené v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania publikácie.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €