Magnet Press

vydavateľstvo

Vojenská symbolika Slovenskej republiky


Táto kniha je prvým projektom, ktorý si dáva za cieľ zhrnúť a prezentovať tvorbu vojenskej symboliky v Slovenskej republike i jej historické východiská. Autori populárnou formou približujú širšiemu okruhu záujemcov postupnosť zavádzania vojenskej symboliky i jej súčasný stav – vo forme vojenských zástav, rovnošiat, hodností, vyznamenaní, znakov a označení. Pri koncipovaní diela sledovali to, aby jeho hlavnú časť tvorili obrázky vojenských symbolov, ktorých je na 184 stranách takmer 700. Tieto symboly sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja Slovenskej republiky, jej armády resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré uvedenú symboliku prezentujú.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Vojenské dejiny Slovenska 1945-1968


Po 10-ročnej odmlke publikácia kontinuálne nadväzuje na edíciu Vojenské dejiny Slovenska. Mapuje vývoj ozbrojených síl v československu od začiatku studenej vojny, cez obdobie formovania Varšavskej zmluvy až po vnútropolitickú krízu v čSSR a vojenskú intervenciu v auguste roku 1968. Ide o mimoriadne rozsiahle dielo - 352 tlačových strán, doplnených farebnou prílohou, v pevnej väzbe.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Vojenské dejiny Slovenska 1939-1945


Piaty zväzok Vojenských dejín Slovenska časovo vymedzuje vznik Slovenského štátu v marci 1939 (od júla 1939 Slovenská republika) a zánik tohto štátu, ako aj koniec druhej svetovej vojny na európskom kontinente v máji 1945. Hlavným obsahom publikácie je výklad vojenskej stránky dejov, spätých so vznikom a vývojom Slovenskej republiky.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Lingua latina in millenio tertio


Táto publikácia pomôže podporiť si osobné vzdelanie. Štúdiom latiny sa otvoria brány do lingvistického, teologického, medicínskeho, právnického a filozofického sveta, budú sa nám ľahšie učiť niektoré cudzie jazyky a budeme môcť skôr pochopiť sociá lno - historický kontext vedeckých poznatkov.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Afganský zápisník


Dlhoročný hovorca Ozbrojených síl SR, ktorý pôsobil v operácii ISAF ako zástupca veliteľa slovenského kontingentu, písal tento zápisník s cieľom ponúknuť verejnosti viac informácií o živote a práci slovenských vojakov vo vojnou zmietanom Afganistane. Formou príbehov a osobných postrehov získaných v špecifickom prostredí i v nebezpečných situáciách sa pokúsil vyslať verejnosti signál o tom, za čo by si mala viac vážiť našich vojakov. Publikáciu autor vníma ako poklonu slovenským vojakom v Afganistane, ale aj ich rodinám a blízkym. Publikácia vychádza so slovensko-anglickým textom a je obohatená o množstvo fotografií.
Vypredané
16,06 € 16,90 €

Generáli 2. vydanie


Druhé vydanie publikácie o slovenskej vojenskej generalite inicioval náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Ing. Peter Vojtek spolu s členmi Klubu slovenských generálov. Zámerom bolo aktualizovať biografické portréty osôb v generálskej hodnosti uvedených v prvom vydaní, ako aj doplniť publikáciu o portréty nových generálov a tých, na ktorých sa v jej prvom vydaní „zabudlo“. K reedícii publikácie prispel tiež veľký záujem zo strany príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a širšej slovenskej i českej verejnosti. Autori, vedeckí pracovníci Vojenského historického ústavu v Bratislave a ich externí spolupracovníci, spracovanie uceleného a komplexného prehľadu biografických portrétov „slovenských“ generálov z rokov 1918 – 2012 pojali ako príspevok k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Vypredané
17,01 € 17,90 €

Rusko-čečenský konflikt 1989-2007


Kniha sa zaoberá vojenským konfliktom v Čečensku v rokoch 1989 – 2007, ktorý je svetovým unikátom v intenzite bojových akcií, prejavoch krutosti, ale aj počte zainteresovaných strán a miery konšpirácií. Autor chronologicky zoradil všetky udalosti, ktoré konflikt spustili aj ukončili. Venoval pozornosť názorom všetkých zúčastnených strán konfliktu, neobmedzujúc sa na reprodukciu oficiálnych vyhlásení a správ. Publikáciu obohatil o množstvo komentárov, interview a štatistických údajov, ktoré ocenia nielen analytici, novinári, študenti, ale aj široká verejnosť. Ide o ucelene spracované svedectvo o jednej z posledných vojensko-politických kríz na svete.
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Tanky, které zachránily Izrael


Se vzpomínkami velitele tankového praporu Avigdora Kahalaniho, které zpracoval krátce po válce na Jom kipur v roce 1973 a které pozoruhodným způsobem přispívají k poznávání oněch dějinných událostí na Golanských výšinách, se možná někteří z vás setkali již dříve. Dovolili jsme si jeho dílo doplnit, zejména o nové fotografie, o kresby tanků typu Centurion a o film OZ 77 na DVD s českými titulky, který je právě o veliteli izraelského 77. praporu 7. tankové brigády a lidech kolem něj. Věříme, že knihu si rádi přečtou nejen ti, kteří se zajímají o historii podávanou právě formou vzpomínek a autentických poznámek, ale například i bývalí vojáci, veteráni, kteří vědí, jak se v těžkých bojových okamžicích formují nejen vztahy mezi lidmi, ale například i vztahy těchto lidí ke své technice. Domníváme se, že kniha má vypovídací hodnotu i z takticko-operačního pohledu, a to takovou, že by mohla sloužit i jako studijní materiál pro dnešní velitele jednotek, a to nejen tankových. Vydavatel Kniha vyšla s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR.
U dodávateľa
9,72 € 10,23 €

Môj osud


Literárne spracovanie pôvodného rukopisu Pamätí podplukovníka v. v. F. Urbana, v ktorých autor približuje svoju životnú púť od počiatkov pôsobenia v armáde prvej ČSR cez osudy a okolnosti služby v nej, v čase Slovenského štátu a začiatku SNP. Ďalej opisuje svoje zatknutie v ZSSR a útrapy v sovietskych väzniciach a pracovných táboroch v rokoch 1944 až 1951. Svoje reminiscencie završuje opisom pohnutého života po návrate do vlasti a líčením udalostí spojených so svojou rehabilitáciou.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Rudé hvězdy nad Afghánistánem


Novinka na jesennom knižnom trhu: Rudé hvězdy nad Afghánistánem - Vrtulníky armádního letectva 1979-1989 je prvou časťou pripravovanej trilógie. Dielo je výsledkom dlhého a prácneho úsilia, s ktorým autor zhromažďoval osobné dokumentárne spomienky vojenských pilotov bojovo nasadených v rôznych obdobiach vojny v Afganistane v rokoch 1979 – 1989. Bojové operácie, najmä sovietskej 40. armády, sa neobišli bez strát. Čitateľ možno bude prekvapený, že za deväť rokov bojov to boli straty pomerne vysoké. Mnohí piloti statočne zahynuli… Výstižné je aj motto knihy: „Padlí piloti vrtuľníkov sa dostanú priamou cestou do raja, pretože v pekle už boli“. Autor predkladá čitateľovi nielen štúdiu o nasadení vrtuľníkov v rámci sovietskeho armádneho letectva, ale napríklad aj štruktúru vrtuľníkových jednotiek vzdušných síl 40. armády, časti o bitevných vrtuľníkoch Mi-24 či viacúčelových vrtuľníkoch Mi-8, Mi-6 a Mi-26, predstavuje pilotov vyznamenaných za bojovú činnosť v Afganistane Zlatou hviezdou hrdinu ZSSR a prináša aj prehľad zostrelov a poškodení sovietskych vrtuľníkov či strát lietajúceho personálu. Okrem množstva autentických fotografií ponúka kniha farebné kresby vrtuľníkov a ďalší ilustračný materiál. Publikácia obsahuje 176 strán a súčasťou knihy je aj 3 stranový rozkladací plagát s detailnou, vyše 50 cm dlhou kresbou vrtulníka Mi-24P.
Vypredané
19,86 € 20,90 €

Sovětský střední tank T-34/85


Dlouho očekávaná kniha autorské dvojice Milan Kopecký a Petr Štěpánek poprvé v historii přináší ucelený pohled na slavný tank T-34/85. Na 160 stranách formátu A4 je popsána historie vývoje této varianty tanku, která vznikla především z důvodu zvýšení bojové hodnoty. Čtenáři se dozví o rozmanitých pokusech se zástavbou děl větších ráží a s tím spojených úprav věží.Pochopitelně nechybí kapitoly věnované bojovému nasazení s popisy významných bitev, ve kterých došlo k nasazení právě této verze. Autor textu Milan Kopecký neopomenul ani speciální varianty a je popsán i přímý následovník, tank T-44. Většina textů je zaměřena na válečné období a poválečná etapa je zmíněna jen okrajově, protože se jedná o materiál na samostatnou publikaci, přesto čtenáři nejsou ochuzeni o stručnou stať se zaměřením na tank T-34/85 z československé výroby.Kniha obsahuje množství unikátních historických fotografií a u jednotlivých verzí jsou rozfotografovány modelářsky cenné detaily. Vše doplňuje řada podrobných výkresů v měřítku 1:35 a na tři desítky barevných kamufláží nakreslených Petrem Štěpánkem.
Vypredané
20,81 € 21,90 €

Babylon armád 1


Pri úvahách, ako knihu nazvať, stále sa mi vracala myšlienka na všetkých tých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov na juhozápadnom Slovensku. Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým patrili či sa hlásili, je ťažké vyčísliť... Pri tejto predstave automaticky prichádza človeku na um názov mesta, ktoré sa už v biblickom Starom zákone stalo synonymom miešania národov a jazykov, Babylon. A toto bol Babylon armád. 26. januára vychádza novinka vydavateľstva Magnet Press Slovakia, 1. diel knihy Babylon armád. Autor Pavol Šteiner ponúka čitateľom ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku od decembra 1944 do januára 1945. Zmienky o bojoch v tomto priestore sa v minulosti objavovali iba marginálne, v rámci väčších syntetických a encyklopedických diel. Napriek všetkému autor sa snažil zostaviť čo najplastickejší a najkomplexnejší obraz o situácii v kraji na dolných tokoch Ipľa, Hrona, Nitry a Váhu v uvedenom období, tak ako ju prežili vojaci všetkých zúčastnených armád i domáce obyvateľstvo. Druhý diel bude chronologicky pokračovať od februára do apríla 1945, respektíve operáciou Südwind a prvou fázou Bratislavsko-brnianskej operácie. Použitie doteraz nepublikovaných prameňov z Ústredného archívu obrany Ruskej federácie a ich komparácia s ostatnými informačnými zdrojmi umožnila spracovať zaujímavý pohľad na Babylon armád v skúmanom území na prelome rokov 1944 a 1945. Prvý diel publikácie sa zaoberá bojmi v decembri 1944 a v januári 1945. Druhý diel bude chronologicky pokračovať operáciou Südwind, prvou fázou Bratislavsko-brnianskej operácie, bude si všímať postoje civilného obyvateľstva, vojnové zločiny, ako aj pamätihodnosti, ktoré nám pripomínajú sledované udalosti. Zostáva veriť, že čitateľ získa dostatok poznatkov, ktoré mu umožnia lepšie poznať kraj, kde žije, beštialitu vojny a nezmyselnosť jej obetí
Vypredané
17,01 € 17,90 €

Delfin Aero L-29


Výjimečná, ucelená monografie legendy mezi cvičnými proudovými letouny. Na více než 200 stranách přináší informace o vzniku československého letounu typu Aero L-29 Delfin, jeho konstrukci, výrobě či náročných porovnávacích zkouškách v tehdejším Sovětském svazu. Nechybí ani výčet všech verzí L-29, jejich vybavení, technický popis či podrobné přehledy služby Delfinů u vojenských a civilních provozovatelů. Text doplňuje množství unikátních fotografií, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.
Na sklade 1Ks
20,81 € 21,90 €

Letov


Obsiahla a jedinečná publikácia Jaroslava Zvěřiny podrobne mapuje históriu prvej československej továrne na lietadlá. Na 294 stranách zaznamenáva rok po roku najdôležitejšie udalosti firmy Letov a jej nástupcov od roku 1918 do súčastnosti. Pútavou formou napísaný text je doplnený množstvom dobových fotografií a historických dokumentov. Kniha je v českom jazyku.
U dodávateľa
25,56 € 26,90 €

Super Sabry nad Československem


Americká letecká špionáž nad územím komunistického bloku během studené války začala již na konci 40. let minulého století v oblasti Dálného východu. Fotografický průzkum se však neměl omezovat jen na asijskou část komunistického území, ale měl se odehrávat rovněž za železnou oponou ve střední a východní Evropě. Americké letectvo z tohoto důvodu přesunulo do západního Německa trojici zbrusu nových průzkumných letounů RF-100A Slick Chick, které vznikly rychlou konverzí z nadzvukových stíhacích strojů F-100A Super Sabre. Na sklonku léta 1955 tak američtí průzkumní piloti měli několikrát příležitost změřit své síly s československými stíhači ve vzdušném prostoru Československa. Kniha Super Sabry nad Československem popisuje nejen akce letounů RF-100A v hloubi československého území, ale také operační historii amerického leteckého fotografického, radiotechnického a radiového průzkumu kolem železné opony od konce 2. světové války až do poloviny 50. let minulého století. V rámci stejného časového období kniha přibližuje i operační historii amerického protivníka na opačné straně ostnatého drátu - československého stíhacího letectva. Text doplňuje zhruba stovka dobových fotografií, 14 barevných bokorysů letounů a desítka originálních map.
Vypredané
13,21 € 13,90 €

Slovengbat


Unikátnu publikáciu s názvom SLOVENGBAT Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 1998, Spomienky a fakty, vydal v polovici septembra Magnet Press Slovakia s občianskym združením UN VETERAN SLOVAKIA v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Autormi diela sú Bernard Roštecký, Štefan Jangl, Imrich Szabó. Slávnostný akt uvedenia historickej publikácie do života sa konal 15. septembra v Palárikove. Hostí na akt uvedenia publikácie do života spojený s čítaním z knihy, autogramiádou a následnou besedou pozvalo občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA. Miestom krstu publikácie bola konferenčná sála a reštaurácia Wellness centra v Palárikove.
Vypredané
18,91 € 19,90 €