Nadácia Dr. Jozefa Lettricha

vydavateľstvo

Dejiny novodobého Slovenska


Kniha Dejiny novodobého Slovenska je historickým prierezom vývoja Slovenska a slovenského národa od čias Samovej ríše až po 50. roky 20. storočia. V kontexte širších súvislostí približuje čitateľom predvojnové udalosti, ako aj samotný priebeh 2. svetovejvojny na našom území. Dielo pôvodne vydané v USA opisuje udalosti, ktorých bol autor dejinným účastníkom. Zároveň je snahou o ich nadčasovú a objektívnu syntézu.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Jozef Lettrich a jeho doba


Jozef Lettrich bol v prelomových rokoch 1945-1948 najvýznamnejšou politickou osobnosťou Slovenska, bol nielen predesedom Demokratickej strany v tomto časovom období, ale aj predsedom Slovenskej národnej rady. Patril medzi popredných predstaviteľov odboja a po viac ako dve desaťročia stál na čele demokratického exilu. Kolektívna monografia 13 slovenských a českých autorov zostavila monografiu mapujúcu jeho životné osudy. Jednotlivé kapitoly sprostredkúvajú širší záberna dobu a prostredie, v ktorom pôsobil a ktoré súčasne malo vplyv na jeho myslenie, činy a rozhodnutia. Čitateľ má jedinečnú možnosť nazrieť do zákulisiaživota najpoprednejších politických osobností slovenskej politiky 20. storočia.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €