Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Nakladateľstvo Kupka

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Anglické nepravidelné slovesá

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 25. júla 2012
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Slovné druhy

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien, vzory slovníkové významy slovies, príklady na časovanie slovies názorné ilustrácie - Petr Kopl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Vybrané slová

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie Petr Kopl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Malá a Veľká násobilka

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie Petr Kopl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Zlomky

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 17. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná téma zlomkov. Obsahuje základné rozdelenie zlomkov, rozširovanie a krátenie zlomkov, porovnávanie zlomkov a matematické operácie so zlomkami. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Vetné členy

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Podstatné mená (určujeme)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 27. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Abeceda

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 25. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Fyzikálne veličiny a jednotky

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Karty na precvičovanie - abeceda

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 24. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,90 €
  Vaša cena: 3,71 
  Súbor obsahuje 38 laminovaných kariet veľkosti 10x7 cm (4 obrázky na karte A5 určené na rozstrihanie). Karty sú určené pre začínajúcich školákov na precvičovanie abecedy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Prehľad chémie pre ZŠ

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,85 €
  Vaša cena: 1,76 
  Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava prvkov 11 vzorových príkladov chemických výpočtov 12 nákresov a tabuliek 57 chemických rovníc … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Skloňovanie v slovenčine

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Štáty sveta - karta

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 1. marca 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,85 €
  Vaša cena: 1,76 
  Zoznam štátov sveta v najnovších číslach. 15 údajov pri každom štáte (vrátane mapky a štátnej vlajky) celkom 195 štátov mapy jednotlivých svetadielov tabuľky s prehľadmi najľudnatejších a najväčších štátov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  POLITICKÁ MAPA SVETA

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 1. júla 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,15 €
  Vaša cena: 1,09 
  Politická mapa sveta so súborom doplnkových mapiek a tabuliek. Obsahuje tabulky svetových NEJ jednotlivých svetadielov, poradie štátov podle ekonom. kritérií, mapky Svetové jazyky a Svetové náboženstvá. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Obvody a obsahy, Povrchy a objemy

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 25. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Predložky v angličtine - karta

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 1. marca 2010
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Anglické predložky so slovenským prekladom a ilustrovaným príkladom, ilustrácie: Adolf Dudek. predložky s údajmi miesta a smeru predložky s údajmi času príklady použitia at, on, in predložkové väzby … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka – Prídavné mená (delenie, stupňovanie)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 1. apríla 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Záložka obsahuje základné delenie prídavných mien a stupňovanie (zadná strana). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - hudobné nástroje

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10x7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Slovenská republika

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 30. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,85 €
  Vaša cena: 1,10 
  Všeobecnozemepisná mapa Slovenskej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna mapa, zemepisné rekordy Slovenska, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a hospodárstvo v aktuálnych číslach. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - zvieratá (domáce a hospodárske)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - zvieratá (exotické)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - dopravné prostriedky

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - zvieratá (vtáky)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Súbor 24 kariet - kvetiny

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 16. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Periodická sústava prvkov

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 27. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,85 €
  Vaša cena: 0,81 
  Periodická sústava prvkov vo formáte A5 vrátane novo pomenovaných prvkov Nh, Mc, Ts, Og. Jednostranná tabuľka. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Dopravné značky

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,85 €
  Vaša cena: 1,76 
  Úplný prehľad všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa poslednej vyhlášky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Prídavné mená (vzory)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 31. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Záložka - Podstatné mená (vzory)

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 25. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 0,60 €
  Vaša cena: 0,57 
  Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Podstatné mená - karta

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách pravopis koncoviek gramatické kategórie delenie odstatných mien … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Prídavné mená - karta

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a privlastňovacích prídavných mien pravopis koncoviek delenie prídavných mien stupňovanie prídavných mien … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Obvody a obsahy, Povrchy a objemy

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 19. novembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky. vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies prevodná tabuľka jednotiek … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kupka

  Protiklady v angličtine

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Kupka
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,00 €
  Vaša cena: 0,95 
  Anglické protiklady (opozitá) so slovenským prekladom a názornou ilustráciou pri každom slovíčku pre ľahšie zapamätanie. Titul obsahuje celkom 80 anglických slovíčok. … Zobraziť viac info ►