Neokortex

vydavateľstvo

SSN


Komunistická Čína obsadila na ropu bohaté Šprotové ostrovy (Spratley Islands). Odpověď Američanů je okamžitá a smrtící. Třetí světová válka začíná... Kapitán Bartoloměj Mackey je kapitánem U.S.S. Cheyenne, jaderné útočné ponorky, vyslané ke Šprotovým ostrovům jako ochrana letadlové lodi. Ale během několika okamžiků se mise Cheyenne - i celý svět - mění, protože napjatá situace přerůstá v totální v álku s katastrofickými vyhlídkami. Světově proslulý autor Tom Clancy zde předkládá velmi realistické mise pro Cheyenne a jejího kapitána Mackeye - strhující zápletky a opravdové postavy, přesné detaily a mrazivý pocit z toho, že se to opravdu může stát...
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Perl pro zelenáče II.vydání


Kniha je vstupní branou do programování v jazyku Perl. Kromě základních témat, jakými jsou příkazy, řídící cykly nebo podmínky, zde čtenář nalezne i výklad pokročilejších oblastí, jakými jsou objektově orientované programování či regulární výrazy. Pochopíte strukturu jazyka, syntaxi a vnitřní logiku, budete schopni vytvořit jednoduché aplikace a pronikat hlouběji do tajů, které před vámi bude Perl pomalu odkrývat.
Vypredané
1,29 € 1,36 €

Java servlety a JSP


Praktický návod pro použití platformy Java pro webově orientované aplikace a dynamické webové stránky. Podrobný návod pro použití klíčových technologií, jako jsou JDBC, sledování sezení (sessions), HTTP 1.1 komunikace, Java beans, aplety, trvalé spoje, generované obrázky,... Stovky plně přenositelných, podrobně zdokumentovaných a profesionálních příkladů. On-line přístup ke všem zdrojovým kódům volně dostupným pro neomezené použití. Ověřené strategie pro optimalizaci výkonu servletů a JSP . Část 1 podává vyčerpávající informace o servletech 2.1 a 2.2. Začíná základní syntaxí, životním cyklem servletu a použitím formulářových dat. Popisuje HTTP 1.1, cookies a sledování sezení (sessions). Detailně zpracovaná témata mimo jiné dále obsah ují komprimovaný obsah webu, trvalé spoje, dynamicky generované obrázky a nákupní vozíky pro elektronický obchod. Část 2 poskytuje důkladný návod pro JSP 1.0 a 1.1 včetně doporučení, kdy používat servlety, JSP nebo kombinaci obou. Pojednává o standar dních prvcích JSP včetně přístupu pro integraci JavaBeans. Pokrokové metody zahrnují sdílení beanů, generování pracovních tabulek Excel a definování uživatelských knihoven značek JSP. Část 3 zahrnuje klíčové podpůrné technologie, formuláře HTML, JDBC , sdílení připojení databáze a použití apletů pro komunikaci se servlety.
Vypredané
1,29 € 1,36 €