Nepustilova jazyková škola

vydavateľstvo

Angličtina - gramatika


Učebnice pro úplné začátečníky až mírně pokročilé (A0, A1, A2 dle Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků) a pro samouky. Výslovnost, hláskování britské i americké angličtiny. Gramatika slovesa - všechny frekventované časy činného a trpného rodu, formy prosté a průběhové. Úvod do vedlejších vět, infinitivů, gerundií. 55 základních nepravidelných sloves. Přehledy v tabulkách s českými překlady. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou - přepis i výslovnost.
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Angličtina II/1 - Vedlejší věty


Učebnice A II/1 je určena pro středně a více pokročilé. Kniha se věnuje problematice vedlejších vět a jiným složitějším partiím např. infinitivu, gerundiu a participiu. Každá kapitola obsahuje praktické příklady k procvičování. Poslední část knihy obsahuje přehled nepravidelných sloves s četnými příklady.
Na sklade 1Ks
20,09 € 21,15 €

Němčina - pro mírne pokročilé a pokročilé


Skriptum určené pro mírně pokročilé.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Němčina I/1 Gramatika


Netradiční učebnice vhodná pro ty, kteří mnohokrát s jazykem začínali a nedostali se za přítomný čas. Podává přehledně a logicky celou gramatiku, ukazuje snadnost těch partií, které jsou mylně považovány za těžké, připravuje cílevědomě k četbě originálních textů, procvičuje důsledně věty, časy a struktury potřebné k dialogu. Text je proložen postřehy autora z dvanácti let výuky touto metodou, což činí učebnici místy i zábavným čtením.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Němčina I/2 Cvičení


Cvičení N I/2 obsahuje dvojice německých a českých vět volených tak, aby jejich postupnou modifikací docházelo k budování dynamických stereotypů, jakýchsi „gramatických brázd“. České překlady jsou voleny tak, aby napomáhaly vytvářet správně německou větu, nejsou tedy vynechávány podměty jako v češtině, ani nejsou voleny překladově správnější české výrazy.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Němčina sada + CD


Tyto produkty si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu. Sada němčiny obsahuje kompletní výukové materiály pro úplné začátečníky až mírně pokročilé a je vhodná i pro samouky.
Na sklade 1Ks
26,79 € 28,20 €

Němčina DVD - sada 10ks


Videokurz byl natočen především proto, aby v pokud možno orthodoxní podobě představil "Nepustilovu metodu" a pomohl tak studujícím i lektorům vnímat kurz, který představuje tak výrazné zrychlení v osvojování cizích jazyků. DVD byla převedena z původního dvaceti-hodinového videokurzu vydaného v roce 1992. Posluchač se může učit v teple domova ve společnosti Taťjany Medvecké, Miroslava Moravce, Bořivoje Navrátila, Vladimíra Hausera a dalších. Soubor obsahuje 10ks DVD.
U dodávateľa
62,51 € 65,80 €

Nemčina - výukové hrací karty - nepravidelná slovesa


Tyto karty obsahují 108 frekventovaných nepravidelných sloves. Na každé kartě najdete tři tvary slovesa neboli triádu (infinitiv, minulý čas, příčestí minulé). U každého tvaru je český překlad a na každé kartě je zároveň uvedena vzorová věta s překladem. V balíčku najdete také booklet se slovesy, která jsou odvozená od sloves na kartách (mají s nimi shodný slovesný kmen). Tento materiál přispěje k rozšíření vaší slovní zásoby a odhalí vám některé zákonitosti slovotvorby.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €