Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó

vydavateľstvo

Bridge the Gap 1: A Communicative English Coursebook for Beginners (CD melléklettel)


A könyv a kezdo nyelvtanulók számára készült, 30 leckébol áll, 2250 lexikai egységet tartalmaz. Felkészít az alapfokú nyelvvizsgákra.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Bridge the Gap: A Communicative English Coursebook for Beginners


A munkafüzet segít begyakorolni a Bridge the Gap 1. c. kezdo nyelvkönyv nyelvtani anyagát a könyv tematikáját követve
Vypredané
4,39 € 4,62 €

Német nyelvtan


Kedves Nyelvtanuló! A könyv, melyet a kezében tart, a német nyelvtan gyakorlati és elméleti megközelítésének egyfajta szimbiózisa szeretne lenni. Vagyis egyfelől példamondatokkal illusztrál, mondatfordításokkal gyakoroltat be bizonyos nyelvtani szerk ezeteket, másfelől rövid, de kimerítő nyelvtani szabályismereteket is közvetít. Hasznos segédkönyve lehet bármely, forgalomban lévő - külföldi vagy honi kiadású - nyelvkönyveknek, s segíti mindazok munkáját, akik a különböző szintű nyelvvizsgákra vag y egyetemi felvételire készülnek. A példamondatok szókészlete, pedagógiai megfontolásból, a szóbeli nyelvvizsgákon megkövetelhető szókincsre épül. A könyv az új helyesírás szabályai szerint íródott, melynek legfontosabb kitételeit a könyv elején pont okba szedve megtalálja. A fejezetenként gyakorlásra szánt 15-15 példamondat fordítását a könyv utolsó fejezete tartalmazza.
Vypredané
5,48 € 5,77 €

Német gyakorlókönyv


A könyv a Pannon nyelvvizsga írásbeli vizsgafeladati közül az új típusú -olvasott szövegértést ellenőrző, valamint az íráskészséget mérő fogalmazás- feladatok gyakorlását teszi lehetővé a vizsgára készülők számára.
Vypredané
9,14 € 9,62 €